Amaç

Amacımız sağlık alanında yapılan özgün çalışmaları; hızlı, nitelikli, çift-kör hakem (peer review) değerlendirme sonrasında sağlık bilimleri literatürüne kazandırmaktır.

Kapsam

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, multidisipliner hakemli bilimsel bir yayın organıdır. Dergide Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Hemşirelik, Ebelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Sporcu Sağlığı alanlarındaki bilimsel yazılar yayınlanmaktadır.