Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-8357 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Sağlık Bilimleri Üniversitesi |


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi (University of Health Sciences Journal of Nursing) hemşireliğin tüm alanları ile doğrudan ilgili olan bilginin gelişimini ve değişimini teşvik etmeyi, sağlık bilimleri ve toplumun sağlık sorunlarına yönelik nitelikli araştırmalar yayımlamayı amaçlayan hakemli bir bilimsel dergidir. 

Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi’nin (University of Health Sciences Journal of Nursing) kapsamında hemşirelik ve sağlık bilimlerinin tüm alanlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel nitelik ve değere sahip klinik ve deneysel araştırmalara, olgu sunumlarına ve derleme türündeki yazılara yer verilir.

Dizinlendiği indeksler: Türk Medline, Google Scholar

e-ISSN: 2667-8357

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi

e-ISSN 2667-8357 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Sağlık Bilimleri Üniversitesi |
Kapak Resmi


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi (University of Health Sciences Journal of Nursing) hemşireliğin tüm alanları ile doğrudan ilgili olan bilginin gelişimini ve değişimini teşvik etmeyi, sağlık bilimleri ve toplumun sağlık sorunlarına yönelik nitelikli araştırmalar yayımlamayı amaçlayan hakemli bir bilimsel dergidir. 

Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi’nin (University of Health Sciences Journal of Nursing) kapsamında hemşirelik ve sağlık bilimlerinin tüm alanlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel nitelik ve değere sahip klinik ve deneysel araştırmalara, olgu sunumlarına ve derleme türündeki yazılara yer verilir.

Dizinlendiği indeksler: Türk Medline, Google Scholar

e-ISSN: 2667-8357

Cilt 1 - Sayı 3 - 25 Ara 2019
 1. Hemşireler İçin Klinik Uygulamada Eleştirel Düşünme Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirliği
  Sayfalar 147 - 156
  Eylül URHAN , Arzu Kader HARMANCI SEREN
 2. Total Diz Protezi Ameliyatı Olan Hastalarda Postoperatif Ağrının Tanılanması ve Ağrı Yönetimi
  Sayfalar 157 - 164
  Arzu YILDIRIM , Merdiye ŞENDİR
 3. İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Bazı Faktörler
  Sayfalar 165 - 172
  Rabia SAĞLAM , Nuran GÜLER
 4. Kemoterapiye Bağlı Gelişen Bulantı ve Kusmanın Yönetiminde Akupres Uygulamasının Etkinliği: Sistematik Derleme
  Sayfalar 173 - 182
  Satu TUFAN , Demet İNANGİL
 5. Sosyal Hizmet Tarihimizi Aydınlatan Fedakâr Hemşirelerimizden: Hilâl-i Ahmer Mecmualarında (1921-1928) Safiye Hüseyin Hanım
  Sayfalar 183 - 202
  Ahmet Zeki İZGÖER , İbrahim TOPÇU
 6. Hemşirelik Mesleğinin Kuşaklararası Değişimi ve Kuşakların Yönetimi
  Sayfalar 203 - 208
  Berra YILMAZ KUŞAKLI , Aysun YERKÖY ATEŞ , Gülbahar ÇETİN
 7. Geleceğin Teknolojisinde Hemşirelik
  Sayfalar 209 - 214
  Merdiye ŞENDİR , Nesibe ŞİMŞEKOĞLU , Abdulsamed KAYA , Kamber SÜMER
 8. Yaşlılarda Cilt Sorunları ve Bakımı
  Sayfalar 215 - 220
  Selma BAYRAK , Semiha AKIN
 9. Anne Sütü ve Emzirmeye İlişkin Ebe ve Hemşirenin Rolü
  Sayfalar 221 - 228
  Hafsa Kübra IŞIK , Gülümser ARÇA
 10. Amyotrofik Lateral Skleroz Tanılı Bir Hastanın Henderson Hemşirelik Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
  Sayfalar 229 - 238
  Gülşen KILIÇ , Ebru AKGÜN ÇITAK , Fatma Şeyda ÖKDEM
 11. Hemşirelik Bakımının Yönetiminde Henderson Hemşirelik Modeli’nin Uygulanması: Pankreas Kanseri Tanılı Bir Olgu
  Sayfalar 239 - 248
  Emel YILDIZ , Özden DEDELİ ÇAYDAM
 12. Amputasyon Bakımında Abdellah’ın Modelinin Kullanımı: Olgu Sunumu
  Sayfalar 249 - 256
  Niran ÇOBAN , Elif GEZGİNCİ , Sonay GÖKTAŞ