e-ISSN: 2459-1459
Başlangıç: 2011
Yayıncı: Marmara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Clinical and Experimental Health Sciences (Clin Exp Health Sci), bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli süreli bir yayındır.

Dergi 22 Nisan 2016 tarihine kadar MUSBED adıyla yayınlanmıştır.

Derginin hedef kitlesi, sağlık bilimlerinin tüm disiplinlerinde çalışan uzmanlar ve tıp profesyonelleridir. Dergi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün resmi yayın organı olup Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanır. Dergi içeriği İngilizce olarak yayınlamaktadır. Dergide sağlık bilimlerinin tüm disiplinlerinde etik kurallara uygun olarak hazırlanan klinik ve deneysel araştırma makaleleri, derleme makaleleri, olgu sunumları, editöre mektuplar ve editoryal yorumlar yayınlanmaktadır.

Önemli Uyarı: Makaleler Explorer tarayıcısından açılmadığında PDF'ler düzgün görüntülenmeyecektir.

İletişim Dergi Tarihçesi

2023 - Cilt: 13 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

18. The Relationship between Smartphone Addiction and Functional Neck Disability among University Students during COVID-19 Pandemic

14639   14640