Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-5471 | e-ISSN 2687-2498 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem


Atatürk Üniversitesi "Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi", Atatürk Üniversitesi'nin hakemli bilimsel süreli yayını olup Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere 3 ayda bir  yılda 4 kez yayımlanır. Dergi 1998 Ocak ayında yayım hayatına " Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi" olarak başlamış; 2010 yılında Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi olarak isim değişikliği ile yayım hayatına devam etmiş ve hala devam etmektedir. Yayın dili Türkçedir ve  İngilizce makaleler kabul edilmektedir. Dergide hemşireliğin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılarının yanında ebelik ve beslenme ve diyetetik bölümü ile ilgili makaleler de değerlendirmeye alınmaktadır. Yayınlanan makaleler TÜBİTAK-ULAKBİM Türkiye Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar ve DOAJ'da taranmaktadır. ISSN 1309-5471- eISSN2687-2498 olan dergide   Etik Kurul Onay belgesi olan çalışmalar değerlendirilmektedir.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 1309-5471 | e-ISSN 2687-2498 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem
Kapak Resmi


Atatürk Üniversitesi "Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi", Atatürk Üniversitesi'nin hakemli bilimsel süreli yayını olup Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere 3 ayda bir  yılda 4 kez yayımlanır. Dergi 1998 Ocak ayında yayım hayatına " Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi" olarak başlamış; 2010 yılında Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi olarak isim değişikliği ile yayım hayatına devam etmiş ve hala devam etmektedir. Yayın dili Türkçedir ve  İngilizce makaleler kabul edilmektedir. Dergide hemşireliğin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılarının yanında ebelik ve beslenme ve diyetetik bölümü ile ilgili makaleler de değerlendirmeye alınmaktadır. Yayınlanan makaleler TÜBİTAK-ULAKBİM Türkiye Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar ve DOAJ'da taranmaktadır. ISSN 1309-5471- eISSN2687-2498 olan dergide   Etik Kurul Onay belgesi olan çalışmalar değerlendirilmektedir.

Cilt 22 - Sayı 3 - Eki 2019
 1. HEMŞİRELİK ALANINDAKİ DUYGUSAL ZEKÂ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ İLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 143 - 150
  Nihal ALTUN , Onur YARAR
 2. KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA HASTALIK ALGISI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
  Sayfalar 151 - 160
  Şükrü EKENLER , Selda ARSLAN
 3. BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN PEDİATRİ SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN PARAZİTER HASTALIKLAR İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 161 - 169
  CANAN SARI , BİRSEL CANAN DEMİRBAĞ
 4. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM SÜRECİ DENEYİMLERİ
  Sayfalar 170 - 178
  Zeynep Zonp Özaslan , Suna Uysal Yalçın , Hatice Merve Alptekin , Eda Şimşek Şahin , Birgül Erdoğan , Rahime Aydın Er
 5. ÇOCUKLARIN DUYGUSAL DIŞA VURUMUNU DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 179 - 188
  Merve Yanık , Tülay Kuzlu Ayyıldız , Hülya Kulakçı Altıntaş
 6. DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN LOHUSALARIN DUYGU DURUMUNA ETKİSİ
  Sayfalar 189 - 195
  Berrin Göktuğ Kadıoğlu , Esra Çınar Tanrıverdi , Elif Burcu Göktürk
 7. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL SORUNLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
  Sayfalar 196 - 204
  NAZLI HACIALİOĞLU , Sultan Esra TEDİK , Süheyla YARALI
 8. SAVAŞ VE TERÖRÜN HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 205 - 210
  Ebru Aydemir gedük , Damla Türkoğlu
 9. ERGEN SAĞLIĞI İÇİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ
  Sayfalar 211 - 216
  Funda Özdemir
 10. YAŞLI SAĞLIĞINDA PET TERAPİ (HAYVAN DESTEKLİ TEDAVİ) UYGULAMALARININ LİTERATÜR EŞLİĞİNDE İNCELENMESİ
  Sayfalar 217 - 224
  Hatice Demirağ , Sevilay Hintistan
Dizinler