Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ocak 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1309-5471 | e-ISSN 2687-2498 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem


Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi  2021 itabari ile DOAJ'da indekslenmektedir.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 1309-5471 | e-ISSN 2687-2498 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem
Kapak Resmi


Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi  2021 itabari ile DOAJ'da indekslenmektedir.

Cilt 24 - Sayı 1 - 21 Mar 2021
 1. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE İFADE ETME BİÇİMLERİ İLE PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1 - 8
  Gül ERGÜN, Buket ŞİMŞEK ARSLAN, Nergis KÜÇÜKFALAY DURSUN
 2. STANDART HASTA UYGULAMALARININ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİ DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 9 - 16
  Nesibe GÜNAY MOLU, Burcu CEYLAN, Fatma YENER ÖZCAN
 3. HEMŞİRELERİN ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINA İLİŞKİN FARKINDALIKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 17 - 24
  Gülçin BOZKURT, Ömer Faruk BAĞ
 4. SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 25 - 33
  Nihan TÜRKOĞLU, Dilek KILIC
 5. ACİL OBSTETRİK BAKIM: OLGU TEMELLİ BİR DERS MODÜLÜ, ÖĞRENCİ GERİ BİLDİRİMLERİ
  Sayfalar 34 - 41
  Esra ÇINAR TANRIVERDİ
 6. KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA DİSPNE ALGISI VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 42 - 50
  Canan ARSLAN, Serap ÜNSAR
 7. PALYATİF HASTALARINA BAKIM VEREN BİREYLERİN BAKIM YÜKÜ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Sayfalar 51 - 58
  Tuğba BİLGEHAN, Bahar İNKAYA
 8. GÖÇMEN BİREYLERE BAKIM VERENLERİN BAKIM YÜKÜ İLE ÖZYETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 59 - 67
  Şeyma SOYANIT, İlknur AYDIN AVCI
 9. ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN ERKEKLERİN VAZEKTOMİYE İLİŞKİN BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 68 - 75
  Belma TOPTAŞ, Hilmiye AKSU, Anıl ÖZGÜR, Fatma ESİN
 10. ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELERİNİN HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 76 - 83
  Gülçin KORKMAZ YENİCE, Figen Işık ESENAY, Tufan Aslı SEZER
 11. PALYATİF BAKIM HASTALARI, YAKINLARI VE HEMŞİRELERİNİN İYİ ÖLÜME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 84 - 94
  Tuğba MENEKLİ, Sevim DOLU, Özlem COŞKUN, Merve TORUN
 12. GERMİNAL MATRİKS KAYNAKLI İNTRAVENTRİKÜLER HEMORAJİLERDE TEDAVİ YÖNETİMİ
  Sayfalar 95 - 100
  Mustafa Kemal ÇOBAN
 13. MEME MALİGN NEOPLAZMLARINDA TRU-CUT VE EKSİZYONEL BİYOPSİ MATERYALLERİNİN C-erbB2 EKSPRESYONLARININ FARKLI İKİ MERKEZDE DEĞERLENDİRİLEREK KARŞILAŞTIRILMASI; 50 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ
  Sayfalar 101 - 107
  Ferda KESKİN ÇİMEN, Rabia DEMİRTAŞ
 14. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ GÜLEN YÜZÜ: KAHKAHA YOGASI
  Sayfalar 108 - 116
  Zülfünaz ÖZER, Sebahat ATEŞ
 15. ERKEN TEN TENE TEMASIN ANNE VE YENİDOĞAN SAĞLIĞINA ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME
  Sayfalar 117 - 130
  Ayşe YERLİKAYA, Selda İLDAN ÇALIM
 16. AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ VE PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM SONRASI NANDA TANILARI VE NIC GİRİŞİMLERİ İLE HEMŞİRELİK BAKIMI: BİR OLGU
  Sayfalar 131 - 138
  Fatma HAKYEMEZ, Zeliha KOÇ
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ocak 2021
Dizinler
DOAJ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2021 itibari ile DOAJ'da indekslenmektedir.

22669

Creative Commons

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Creative Commons Lisansı