Hemşirelik Bilimi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2636-8439 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı tarafından, Hemşirelik Bilimi Dergisi ilk sayısı 2018 Mayıs ayında yayınlanmıştır. Hakemli bir dergidir. Yılda üç kez yayınlanan derginin dili Türkçe'dir. Özet bölümü, Türkçe ve İngilizce olarak yazılır. Sağlık ve Hemşirelik alanında yapılan deneysel ve klinik araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildiriler ve editöre mektup türünden yazılara yer verilmektedir. Açık erişimli dergi olup, herhangi bir ücretlendirme politikası yoktur. 

Hemşirelik Bilimi Dergisi, yayınları ve yayın süreçleri, Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE), Dünya Medikal Editörler Derneği (World Association of Medical Editors-WAME) ve Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE) yönergelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Hemşirelik Bilimi Dergisi

e-ISSN 2636-8439 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |
Kapak Resmi


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı tarafından, Hemşirelik Bilimi Dergisi ilk sayısı 2018 Mayıs ayında yayınlanmıştır. Hakemli bir dergidir. Yılda üç kez yayınlanan derginin dili Türkçe'dir. Özet bölümü, Türkçe ve İngilizce olarak yazılır. Sağlık ve Hemşirelik alanında yapılan deneysel ve klinik araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildiriler ve editöre mektup türünden yazılara yer verilmektedir. Açık erişimli dergi olup, herhangi bir ücretlendirme politikası yoktur. 

Hemşirelik Bilimi Dergisi, yayınları ve yayın süreçleri, Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE), Dünya Medikal Editörler Derneği (World Association of Medical Editors-WAME) ve Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE) yönergelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Dizinler

1408015472

Hemşirelik Bilimi Dergisi Yönerge