Hemşirelik Bilimi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2636-8439 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı tarafından, Hemşirelik Bilimi Dergisi ilk sayısı 2018 Mayıs ayında yayınlanmıştır.  Hakemli bir dergidir.

Sağlık ve hemşirelik alanında yapılan deneysel ve klinik araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildiriler ve editöre mektup türünden yazılara yer verilmektedir. Yılda üç kez yayınlanan derginin dili Türkçe'dir. Özet bölümü, Türkçe ve İngilizce olarak yazılır.

Hemşirelik Bilimi Dergisi

e-ISSN 2636-8439 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |
Kapak Resmi


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı tarafından, Hemşirelik Bilimi Dergisi ilk sayısı 2018 Mayıs ayında yayınlanmıştır.  Hakemli bir dergidir.

Sağlık ve hemşirelik alanında yapılan deneysel ve klinik araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildiriler ve editöre mektup türünden yazılara yer verilmektedir. Yılda üç kez yayınlanan derginin dili Türkçe'dir. Özet bölümü, Türkçe ve İngilizce olarak yazılır.

Cilt 2 - Sayı 1 - May 2019
 1. Türk Toplumunda Erkek Hemşirelere Bakış: Aydın İli Örneği
  Sayfalar 1 - 4
  Duygu YEŞİLFİDAN, Tuğba ASLAN, Serkan KARCIOĞLU, Seda OKTEN, Olcay TEKİNER, Garbi YAVUZ, Hazal YILDIZ
 2. Hemodiyalız hastalarının öz yeterlilik durumu, bakım gereksinimi ve günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirebilme düzeyleri
  Sayfalar 5 - 10
  Nilay Bektaş Akpınar, MERVE AŞKIN CERAN, ŞADİYE ŞAFAK, BİROL ÖZKALP
 3. Okul çocukları için çok boyutlu mizah duygusu ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması (ÇBMDÖ)
  Sayfalar 11 - 16
  PELİN KARATAŞ, Seher SARIKAYA KARABUDAK
 4. Beceri Eğitiminde Simülasyon Kullanımının Öğrencilerin Anksiyete, Öğrenme Tutumları ve Beceri Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 17 - 22
  Emine Didem EVCİ KİRAZ, Gülengün TÜRK, Yıldız DENAT, Süreyya BULUT, Muazzez ŞAHBAZ, Emel TUĞRUL, Emine GERÇEK
 5. Çalışan Adölesanların Kişisel Hijyen Bilgi ve Davranışları
  Sayfalar 23 - 31
  Zeynep Türkal GÜN, Filiz ADANA
 6. Tele Yoğun Bakım Hemşireliği
  Sayfalar 32 - 36
  Nurgül ARPAG, Nevin KANAN
 7. Diyabetik Ayak Flep-Greft Onarımı Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
  Sayfalar 37 - 43
  Canan ERAYDIN
Dizinler

idealonline

14080Directory of Research Journal Indexing

15472

Hemşirelik Bilimi Dergisi Yönerge