e-ISSN: 2636-8439
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı tarafından, Hemşirelik Bilimi Dergisi ilk sayısı 2018 Mayıs ayında yayınlanmıştır. Hakemli bir dergidir. Yılda üç kez yayınlanan Hemşirelik Bilimi Dergisi yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Özet bölümü, Türkçe ve İngilizce olarak yazılır. Sağlık ve Hemşirelik alanında yapılan deneysel ve klinik araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildiriler ve editöre mektup türünden yazılara yer verilmektedir. Açık erişimli dergi olup, herhangi bir ücretlendirme politikası yoktur. 

Hemşirelik Bilimi Dergisi, yayınları ve yayın süreçleri, Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE), Dünya Medikal Editörler Derneği (World Association of Medical Editors-WAME) ve Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE) yönergelerine uygun olarak yürütülmektedir.

HEMŞİRELİK BİLİMİ DERGİSİ OLARAK TARANDIĞIMIZ İNDEKSLER;

İdealonline

14080

InfoBase Index

21271

Academic Resource Index

15472

CiteFactor

22896