Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2458-8857 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/jshs


Sağlık alanında gelişmelerin ve araştırmaların niteliğini artırmak yapılan bilimsel araştırmaların sonucunda elde edilen bilginin paylaşımı ile mümkündür. Sağlık alanında gelişmeler her yıl artarak devam etmektedir. Hem koruycu sağlık hem de hastalıkların tanı ve tedavi sürecindeki gelişmelerin takibinde bilimsel dergilerin katkısı büyüktür. Bilginin ilgili kişilere ulaşmasında süreli yayınlar önemli bir yer tutmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergimizin yayımlanma amacı, sağlık alanında yapılan çalışmalardan üretilen sonuçların yerel, ulusal ve uluslararası platformda paylaşılması ve bilimsel bilgi üretim sürecine katkı sağlamaktır. 

Mesleki bilgi birikimlerimize katkı veren çalışmalarınızı bizimle paylaşmanız dileği ile…

Saygılarımla

Prof.Dr.Murat TERZİ, Editör

YENİ!... Dergi yazım kurallarımız yenilenmiştir.

Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 2458-8857 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/jshs
Kapak Resmi


Sağlık alanında gelişmelerin ve araştırmaların niteliğini artırmak yapılan bilimsel araştırmaların sonucunda elde edilen bilginin paylaşımı ile mümkündür. Sağlık alanında gelişmeler her yıl artarak devam etmektedir. Hem koruycu sağlık hem de hastalıkların tanı ve tedavi sürecindeki gelişmelerin takibinde bilimsel dergilerin katkısı büyüktür. Bilginin ilgili kişilere ulaşmasında süreli yayınlar önemli bir yer tutmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergimizin yayımlanma amacı, sağlık alanında yapılan çalışmalardan üretilen sonuçların yerel, ulusal ve uluslararası platformda paylaşılması ve bilimsel bilgi üretim sürecine katkı sağlamaktır. 

Mesleki bilgi birikimlerimize katkı veren çalışmalarınızı bizimle paylaşmanız dileği ile…

Saygılarımla

Prof.Dr.Murat TERZİ, Editör

YENİ!... Dergi yazım kurallarımız yenilenmiştir.

Cilt 5 - Sayı 2 - 30 Ara 2020
 1. BABALARIN BEBEK BAKIMINA KATILIMININ SAĞLANMASINDA HEMŞİRENİN ROLÜ
  Sayfalar 90 - 96
  Sümeyye BAL, Gülten KOÇ
 2. EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİMLERİ İLE ÖZGECİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 97 - 102
  Yasemin AYDIN KARTAL, Semanur AKER
 3. HEMŞİRE VE EBE ÖĞRENCİLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROL TUTUMLARI İLE AİLE İÇİ ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI VE YAŞAM DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 103 - 112
  Ayşe ÇAL, İlknur AYDIN AVCI
 4. ERGENLERİN ANNE BABALARINDAN ALGILADIKLARI DUYGUSAL İSTİSMAR DURUMU İLE RİSKLİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 113 - 119
  Oya Sevcan ORAK, Zila Özlem KIRBAŞ, Emel ŞAHİN, Kübra GÜLIRMAK
 5. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE EKİP ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 120 - 127
  Figen ÇAVUŞOĞLU, Merve Nur AK, Senanur ALİŞAN
 6. HEMŞİRELERİN İNOVASYONA BAKIŞ AÇILARI İLE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 128 - 134
  Hacer GÖK UĞUR, Dilek AKSU, Arzu HAKYEMEZ
 7. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 135 - 142
  Ayşe ÇAL, Figen ÇAVUŞOĞLU
 8. READINESS OF FINAL YEAR NURSING STUDENTS FOR THE PROFESSION AND THE AFFECTING FACTORS: EASTERN BLACK SEA REGION SAMPLE
  Sayfalar 143 - 151
  Hacer GÖK UĞUR, Oya Sevcan ORAK, Ahmet Talha TEKGÜL
 9. ANNELERİN KENDİ KİLO ALGILARI ÇOCUKLARININ BEDEN KİTLE İNDEKSLERİNİ ETKİLER Mİ?
  Sayfalar 152 - 156
  Esra TURAL BÜYÜK, Nermin Esra AFACAN
 10. INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NOMOPHOBIA AND ANXIETY AMONG UNDERGRADUATE HEALTH SCIENCES STUDENTS
  Sayfalar 157 - 165
  Nurgül KARAKURT, Hatice DURMAZ, Meltem ORAL
 11. EMZİRME EĞİTİMİ HAKKINDA YAYIMLANAN YOUTUBE VİDEOLARININ ANALİZİ
  Sayfalar 166 - 172
  Reyhan AYDIN, Vildan ÜNLÜ
 12. FARKLI VÜCUT KÜTLE İNDEKSİNE SAHİP BİREYLERİN NAZALANS SKORLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 173 - 181
  Göksu YILMAZ, Tuğba KAYA, Mehmet Emrah CANGİ
 13. DEĞİŞTİRİLEMEZ GERÇEKTE ANLAM BULMAK: VAROLUŞCU LOGOTERAPİNİN MS TANILI BİREYLERDE DEPRESYON, ANKSİYETE, AFFEKTİF KİŞİLİK VE YAŞAM KALİTESİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 182 - 190
  Serap GÜLEÇ
 14. EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADINA UYGULANAN ŞİDDETE VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
  Sayfalar 191 - 200
  Emel GÜVEN, Birsen ALTAY
 15. ANNELERİN ÇOCUKLARININ EV KAZALARI İLE İLİŞKİLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ TANILAMASI
  Sayfalar 201 - 206
  Esra TURAL BÜYÜK, Emine GÜDEK SEFEROĞLU
 16. ÖĞRENCİLERİN HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TUTUM VE FARKINDALIKLARI
  Sayfalar 207 - 213
  Rana CAN, Hatice TAMBAĞ, Funda CAN SÜRMELİ
 17. HEMŞİRELİK BİRİNCİ VE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARININ VE AKADEMİK ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 214 - 221
  Emel GÜVEN, Birsen ALTAY