ISSN: 2458-8857
e-ISSN: 2791-9722
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Sağlık alanında gelişmelerin ve araştırmaların niteliğini artırmak yapılan bilimsel araştırmaların sonucunda elde edilen bilginin paylaşımı ile mümkündür. Sağlık alanında gelişmeler her yıl artarak devam etmektedir. Hem koruycu sağlık hem de hastalıkların tanı ve tedavi sürecindeki gelişmelerin takibinde bilimsel dergilerin katkısı büyüktür. Bilginin ilgili kişilere ulaşmasında süreli yayınlar önemli bir yer tutmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015 yılından itibaren yayımlanmakta olup, 2021 yılından itibaren ise yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergimizin yayımlanma amacı, sağlık alanında yapılan çalışmalardan üretilen sonuçların yerel, ulusal ve uluslararası platformda paylaşılması ve bilimsel bilgi üretim sürecine katkı sağlamaktır. 

Mesleki bilgi birikimlerimize katkı veren çalışmalarınızı bizimle paylaşmanız dileği ile…

Saygılarımla

Prof.Dr.Murat TERZİ, Editör

YENİ!... Dergi yazım kurallarımız yenilenmiştir.

2021 - Cilt: 6 Sayı: 3

Derleme

ÇEVRESEL VE SAĞLIKLI BESLENME: SÜRDÜRÜLEBİLİR DİYETLER

Derleme

ALZHEİMER HASTALIĞINDA VİTAMİNLERİN ROLÜ

Araştırma Makalesi

A SCHOOL NURSING HEALTH SCREENING PROGRAM IN TURKEY: A PILOT STUDY

Araştırma Makalesi

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARDA YARALANMA RİSKİNİN VE SIKLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

22657

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.