ISSN: 2458-8857
e-ISSN: 2791-9722
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Sağlık alanında gelişmelerin ve araştırmaların niteliğini artırmak yapılan bilimsel araştırmaların sonucunda elde edilen bilginin paylaşımı ile mümkündür. Sağlık alanında gelişmeler her yıl artarak devam etmektedir. Hem koruycu sağlık hem de hastalıkların tanı ve tedavi sürecindeki gelişmelerin takibinde bilimsel dergilerin katkısı büyüktür. Bilginin ilgili kişilere ulaşmasında süreli yayınlar önemli bir yer tutmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015 yılından itibaren yayımlanmakta olup, 2021 yılından itibaren ise yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergimizin yayımlanma amacı, sağlık alanında yapılan çalışmalardan üretilen sonuçların yerel, ulusal ve uluslararası platformda paylaşılması ve bilimsel bilgi üretim sürecine katkı sağlamaktır. 

Mesleki bilgi birikimlerimize katkı veren çalışmalarınızı bizimle paylaşmanız dileği ile…

Saygılarımla

Prof.Dr.Murat TERZİ, Editör

2022 - Cilt: 7 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Rational Drug Use by Patients Applying at Ear Nose Throat Polyclinic

Araştırma Makalesi

Hizmet Sektörü Çalışanlarının Yaşadığı Sağlık Sorunları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Derleme

COVİD 19 PANDEMİSİNİN ODYOLOJİ ÜZERİNE ETKİSİ

Araştırma Makalesi

THE EFFECT OF WOMEN’S MODE OF DELIVERY AND ANXİETY ON EARLY MOTHER-INFANT INTERACTION: A STUDY FROM TURKEY

Derleme

Covid-19 Pandemisinde İmmünonütrientlerin Önemi: Arjinin, Glutamin ve Omega-3 Yağ Asitleri

Araştırma Makalesi

KADINLAR KOLOSTRUM HAKKINDA NE BİLİYOR?: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Derleme

Ağrı ve anksiyete yönetiminde sanal gerçeklik

Araştırma Makalesi

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KADINLARIN DOĞUM SONRASI KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

KLİNİK UYGULAMA DENEYİMİ YAŞAYAN ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN DEPRESYON DÜZEYLERİ VE BAKIM DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Araştırma Makalesi

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ İLE ANNE-BABA TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

EVALUATIONS OF NURSING CARE BY THE PATIENTS IN THE POSTOPERATIVE PERIOD

Araştırma Makalesi

Renkli Abdominal Örtü ve Kemer Kullanımının Non-Stress Test Parametreleri ve Maternal Kaygıya Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Araştırma Makalesi

COEXİSTENCE OF MİGRAİNE AND CARPAL TUNNEL SYNDROME

Araştırma Makalesi

THE RELATIONSHIP BETWEEN COUNSELING AND COMMUNICATION SKILLS OF PEDIATRIC NURSES AND THEIR SELF-EFFICACY

Araştırma Makalesi

PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE BAKIMA KATILAN EBEVEYNLERİN ETKİLENME DÜZEYLERİ İLE AİLE MERKEZLİ BAKIM ARASINDAKİ İLİŞKİ

Araştırma Makalesi

DO ECONOMIC CIRCUMSTANCES AND FAMILY STRUCTURES AFFECT YOUNG GIRLS' HEALTHY LIVING BEHAVIORS AND MENSTRUAL SYMPTOMS?

Derleme

Doğumda Kesintisiz ve Sosyal Destek

Araştırma Makalesi

GEBELİK ALGISININ PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE FETAL SAĞLIK KONTROL ODAĞI İLE İLİŞKİSİ

Araştırma Makalesi

ÜÇ FARKLI KRONİK HASTALIĞI OLAN HASTALARIN YAŞAM KALİTESİ VE KONFOR DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırma Makalesi

Üniversite Öğrencileri Arasında Epilepsi Hastalarına Yönelik Tutumlar ve Damgalamaya Yönelik Görüşler

Derleme

KOLOREKTAL KANSERLERİN CERRAHİ TEDAVİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK BAKIMI

Araştırma Makalesi

COVİD-19 DÖNEMİNDE ADÖLESANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM TARZI İNANÇLARININ BELİRLENMESİ

Araştırma Makalesi

HEALTH AND ENVIRONMENTAL LITERACY LEVELS OF IMMIGRANT AND NON-IMMIGRANT UNIVERSITY STUDENTS AND RELATED FACTORS

Araştırma Makalesi

İntörn Hemşirelerin Mesleki ve Akademik Yeterliliklerinin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine Göre Öz Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

EVALUATION OF NURSING INTERVENTIONS PERFORMED BY NURSING STUDENTS AND THEIR COMPETENCY LEVELS IN CLINICAL PRACTICE

Derleme

Ev kazalarında ve Düşmelerde Yaşlı Bireylere Yönelik Hemşirelik Bakımı

Araştırma Makalesi

EĞİTİM VE PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİ TEMELLİ BİR UYGULAMANIN ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN BAKIM VERİCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİ, ALGILADIKLARI STRES VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI ÜZERİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi CC BY-NC 4.0 lisansına sahiptir.