Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2458-8857 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |


Sağlık alanında gelişmelerin ve araştırmaların niteliğini artırmak yapılan bilimsel araştırmaların sonucunda elde edilen bilginin paylaşımı ile mümkündür. Sağlık alanında gelişmeler her yıl artarak devam etmektedir. Hem koruycu sağlık hem de hastalıkların tanı ve tedavi sürecindeki gelişmelerin takibinde bilimsel dergilerin katkısı büyüktür. Bilginin ilgili kişilere ulaşmasında süreli yayınlar önemli bir yer tutmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergimizin yayımlanma amacı, sağlık alanında yapılan çalışmalardan üretilen sonuçların yerel, ulusal ve uluslararası platformda paylaşılması ve bilimsel bilgi üretim sürecine katkı sağlamaktır. 

Mesleki bilgi birikimlerimize katkı veren çalışmalarınızı bizimle paylaşmanız dileği ile…

Saygılarımla

Prof.Dr.Murat TERZİ

Editör


Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 2458-8857 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |
Kapak Resmi


Sağlık alanında gelişmelerin ve araştırmaların niteliğini artırmak yapılan bilimsel araştırmaların sonucunda elde edilen bilginin paylaşımı ile mümkündür. Sağlık alanında gelişmeler her yıl artarak devam etmektedir. Hem koruycu sağlık hem de hastalıkların tanı ve tedavi sürecindeki gelişmelerin takibinde bilimsel dergilerin katkısı büyüktür. Bilginin ilgili kişilere ulaşmasında süreli yayınlar önemli bir yer tutmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergimizin yayımlanma amacı, sağlık alanında yapılan çalışmalardan üretilen sonuçların yerel, ulusal ve uluslararası platformda paylaşılması ve bilimsel bilgi üretim sürecine katkı sağlamaktır. 

Mesleki bilgi birikimlerimize katkı veren çalışmalarınızı bizimle paylaşmanız dileği ile…

Saygılarımla

Prof.Dr.Murat TERZİ

Editör


Cilt 4 - Sayı 2 - 25 Ara 2019
 1. Mor soğanın (Allium cepa L.) Önemli Bileşiği: Kersetin ve Sağlık Üzerine Etkileri
  Sayfalar 32 - 37
  Bahtınur TAŞCI , İlkay KOCA
 2. GEBELİK VE EPİLEPSİ
  Sayfalar 38 - 43
  Murat ALAN , Muhammet Ali ORUÇ
 3. Evaluation of fetomaternal results in preeclampsia patients
  Sayfalar 44 - 52
  Abdulmecit ÖKTEM , Murat ALAN , Yasemin ALAN , Mehmet ÖZEREN
 4. “Double test screening values: Are they different in IVF and spontaneous pregnancies ?”
  Sayfalar 53 - 59
  Ömür KESKİN , Murat ALAN , Yasemin ALAN , Emrah TÖZ
 5. Öğrencilerin Araştırmaya Yönelik Kaygıları, Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Durumları ve Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 60 - 68
  Nazlı BALTACI , Hümeyra Tülek Deniz
 6. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK ÖĞRENME ÇEVRESİNE YÖNELİK ALGILARI
  Sayfalar 69 - 76
  Gülay AKMAN , Nazlı BALTACI , Ayşe METİN , Cansu KARADENİZ BENLİ , Nedime Gül DOĞAN , Hümeyra TÜLEK DENİZ , Özen KULAKAÇ
 7. MULTİPL SKLEROZ HASTALARINA VE AİLELERİNE VERİLEN BESLENME EĞİTİMİNİN BİLGİ DÜZEYİ VE BESLENME ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 77 - 85
  Zeynep UZDİL , Perim Fatma TÜRKER , Murat TERZİ
 8. Sağlık Sektöründe IoT Uygulamalarının Analitik Ağ Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 86 - 92
  Kübra KARAKUŞ , Burak YEŞİLYURT , Tamer EREN