e-ISSN: 2791-9722
Başlangıç: 2021
Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Sağlık alanında gelişmelerin ve araştırmaların niteliğini artırmak yapılan bilimsel araştırmaların sonucunda elde edilen bilginin paylaşımı ile mümkündür. Sağlık alanında gelişmeler her yıl artarak devam etmektedir. Hem koruycu sağlık hem de hastalıkların tanı ve tedavi sürecindeki gelişmelerin takibinde bilimsel dergilerin katkısı büyüktür. Bilginin ilgili kişilere ulaşmasında süreli yayınlar önemli bir yer tutmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015 yılından itibaren "2458-8857" ISSN numarası ile basılı olarak yayımlanmakta iken, 2021 yılından itibaren "2791-9722" E-ISSN numarası ile sadece online şeklinde  yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergimizin yayımlanma amacı, sağlık alanında yapılan çalışmalardan üretilen sonuçların yerel, ulusal ve uluslararası platformda paylaşılması ve bilimsel bilgi üretim sürecine katkı sağlamaktır. 

Mesleki bilgi birikimlerimize katkı veren çalışmalarınızı bizimle paylaşmanız dileği ile…

Saygılarımla

Prof.Dr.Murat TERZİ, Editör


Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi uluslararası ve multidisipliner bir dergi olup, Sağlık Bilimleri’nin tüm alanlarında yapılan bilimsel çalışmaları yayınlamaktadır. Dergide yayınlanacak makalelerin basım dili Türkçe veya İngilizce’dir. Dergi 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 defa yayınlanmaktadır.

2023 - Cilt: 8 Sayı: 2

Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi CC BY-NC 4.0 lisansına sahiptir.