Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2458-8857 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/jshs


Sağlık alanında gelişmelerin ve araştırmaların niteliğini artırmak yapılan bilimsel araştırmaların sonucunda elde edilen bilginin paylaşımı ile mümkündür. Sağlık alanında gelişmeler her yıl artarak devam etmektedir. Hem koruycu sağlık hem de hastalıkların tanı ve tedavi sürecindeki gelişmelerin takibinde bilimsel dergilerin katkısı büyüktür. Bilginin ilgili kişilere ulaşmasında süreli yayınlar önemli bir yer tutmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergimizin yayımlanma amacı, sağlık alanında yapılan çalışmalardan üretilen sonuçların yerel, ulusal ve uluslararası platformda paylaşılması ve bilimsel bilgi üretim sürecine katkı sağlamaktır. 

Mesleki bilgi birikimlerimize katkı veren çalışmalarınızı bizimle paylaşmanız dileği ile…

Saygılarımla

Prof.Dr.Murat TERZİ

Editör


Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 2458-8857 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/jshs
Kapak Resmi


Sağlık alanında gelişmelerin ve araştırmaların niteliğini artırmak yapılan bilimsel araştırmaların sonucunda elde edilen bilginin paylaşımı ile mümkündür. Sağlık alanında gelişmeler her yıl artarak devam etmektedir. Hem koruycu sağlık hem de hastalıkların tanı ve tedavi sürecindeki gelişmelerin takibinde bilimsel dergilerin katkısı büyüktür. Bilginin ilgili kişilere ulaşmasında süreli yayınlar önemli bir yer tutmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergimizin yayımlanma amacı, sağlık alanında yapılan çalışmalardan üretilen sonuçların yerel, ulusal ve uluslararası platformda paylaşılması ve bilimsel bilgi üretim sürecine katkı sağlamaktır. 

Mesleki bilgi birikimlerimize katkı veren çalışmalarınızı bizimle paylaşmanız dileği ile…

Saygılarımla

Prof.Dr.Murat TERZİ

Editör


Cilt 5 - Sayı 1 - 26 Haz 2020
 1. NON-PHARMACOLOGICAL TECHNIQUES IN LABOR PAIN MANAGEMENT
  Sayfalar 1 - 5
  Şükran BAŞGÖL , Emine KOÇ
 2. KÜRESEL BİR SALGIN: COVİD-19
  Sayfalar 6 - 11
  Mustafa SAMANCI
 3. SANAL KAYTARMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 12 - 18
  Yusuf Alper BAŞTÜRK , Yaşar DEMİR , Ali Çağhan OVALI , Erkan SAĞLIK
 4. BİR RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KULLANDIKLARI KONTROL YÖNTEMLERİ VE KULLANIM NEDENLERİ AÇISINDAN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 19 - 26
  Oya Sevcan ORAK , Hatice DURMAZ , Serap GÜLEÇ , Ercan TUNÇ , Sinan VATANSEVER
 5. ÇOCUK KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MİZAH TARZLARI, MİZAH TEKNİKLERİ VE BAKIMDA MİZAHI KULLANMA DURUMLARI
  Sayfalar 27 - 35
  Oya Sevcan ORAK , Ebru ÖZCAN , Elif Güzide EMİRZA , Merve ÇAYLAN
 6. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE İLİŞKİLİ BAZI DEĞİŞKENLER
  Sayfalar 36 - 41
  Ayla HENDEKCİ
 7. KRONİK HASTALIKLARDA ÖZ BAKIM YÖNETİMİ VE UYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 42 - 49
  Afitap ÖZDELİKARA , Ahsen TAŞTAN , Belgin ŞEN ATASAYAR
 8. ÜRİNER İNKONTİNANSIN KADINLARIN YAŞAM KALİTESİ VE YAŞAMLARININ SPİRİTÜEL BOYUTUNA ETKİSİ
  Sayfalar 50 - 58
  Şebnem RÜZGAR , Nebahat ÖZERDOĞAN , Ömer Tarık YALÇIN
 9. TÜRK BASININDA OBEZİTE YAKLAŞIMI
  Sayfalar 59 - 66
  Ayten YILMAZ YAVUZ , Ayşenur BAYTAR , Betül ÇAKIR
 10. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI, YALNIZLIK VE UYKU KALİTESİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 67 - 72
  Ayşegül ÖZCAN
 11. YANIĞI OLAN BİREYİN ROY UYUM MODELİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU
  Sayfalar 73 - 89
  Belgin ŞEN ATASAYAR , Özge İŞERİ