ISSN: 2458-8857
e-ISSN: 2791-9722
Founded: 2015
Period: Tri-annual
Publisher: Ondokuz Mayıs University
Cover Image
       

Increasing the quality of developments and researches in the field of health is possible by sharing the information obtained as a results of scientific research. Developments in the field of health continue to increase every year. Scientific journals have a great contribution in following the developments in both preventive health and diagnosis and treatment processes of diseases. Periodical publications have an important role in reaching the relevant people. Ondokuz Mayıs University Journal of Health Sciences has been published three times a year since 2015. The purpose of the publication of our journal is to share the results of the studies in the field of health in local, national and international platforms and to contribute to the scientific knowledge production process.
With the hope that you share with us your studys that contribute to our professional knowledge ...
Best regards
Prof. Murat TERZI, Editor in Chef

2022 - Volume: 7 Issue: 1

Research Article

Rational Drug Use by Patients Applying at Ear Nose Throat Polyclinic

Research Article

Hizmet Sektörü Çalışanlarının Yaşadığı Sağlık Sorunları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Review

COVİD 19 PANDEMİSİNİN ODYOLOJİ ÜZERİNE ETKİSİ

Research Article

THE EFFECT OF WOMEN’S MODE OF DELIVERY AND ANXİETY ON EARLY MOTHER-INFANT INTERACTION: A STUDY FROM TURKEY

Review

Covid-19 Pandemisinde İmmünonütrientlerin Önemi: Arjinin, Glutamin ve Omega-3 Yağ Asitleri

Research Article

KADINLAR KOLOSTRUM HAKKINDA NE BİLİYOR?: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Review

Ağrı ve anksiyete yönetiminde sanal gerçeklik

Research Article

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KADINLARIN DOĞUM SONRASI KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Research Article

KLİNİK UYGULAMA DENEYİMİ YAŞAYAN ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN DEPRESYON DÜZEYLERİ VE BAKIM DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Research Article

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ İLE ANNE-BABA TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Research Article

EVALUATIONS OF NURSING CARE BY THE PATIENTS IN THE POSTOPERATIVE PERIOD

Research Article

Renkli Abdominal Örtü ve Kemer Kullanımının Non-Stress Test Parametreleri ve Maternal Kaygıya Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Research Article

COEXİSTENCE OF MİGRAİNE AND CARPAL TUNNEL SYNDROME

Research Article

THE RELATIONSHIP BETWEEN COUNSELING AND COMMUNICATION SKILLS OF PEDIATRIC NURSES AND THEIR SELF-EFFICACY

Research Article

PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE BAKIMA KATILAN EBEVEYNLERİN ETKİLENME DÜZEYLERİ İLE AİLE MERKEZLİ BAKIM ARASINDAKİ İLİŞKİ

Research Article

DO ECONOMIC CIRCUMSTANCES AND FAMILY STRUCTURES AFFECT YOUNG GIRLS' HEALTHY LIVING BEHAVIORS AND MENSTRUAL SYMPTOMS?

Review

Doğumda Kesintisiz ve Sosyal Destek

Research Article

GEBELİK ALGISININ PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE FETAL SAĞLIK KONTROL ODAĞI İLE İLİŞKİSİ

Research Article

ÜÇ FARKLI KRONİK HASTALIĞI OLAN HASTALARIN YAŞAM KALİTESİ VE KONFOR DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Research Article

Üniversite Öğrencileri Arasında Epilepsi Hastalarına Yönelik Tutumlar ve Damgalamaya Yönelik Görüşler

Review

KOLOREKTAL KANSERLERİN CERRAHİ TEDAVİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK BAKIMI

Research Article

COVİD-19 DÖNEMİNDE ADÖLESANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM TARZI İNANÇLARININ BELİRLENMESİ

Research Article

HEALTH AND ENVIRONMENTAL LITERACY LEVELS OF IMMIGRANT AND NON-IMMIGRANT UNIVERSITY STUDENTS AND RELATED FACTORS

Research Article

İntörn Hemşirelerin Mesleki ve Akademik Yeterliliklerinin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine Göre Öz Değerlendirilmesi

Research Article

EVALUATION OF NURSING INTERVENTIONS PERFORMED BY NURSING STUDENTS AND THEIR COMPETENCY LEVELS IN CLINICAL PRACTICE

Review

Ev kazalarında ve Düşmelerde Yaşlı Bireylere Yönelik Hemşirelik Bakımı

Research Article

EĞİTİM VE PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİ TEMELLİ BİR UYGULAMANIN ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN BAKIM VERİCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİ, ALGILADIKLARI STRES VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI ÜZERİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

22657

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).