Akademik MATBUAT
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2602-3881 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Hamza ALTIN |


Akademik Matbuat - Journal of Social Research

Akademik MATBUAT Dergisi, bahar (Haziran) ve güz (Kasım) dönemi olmak üzere yılda iki defa çıkarılan uluslararası hakemli bir dergi olarak ilk sayısını 2017 güz döneminde yayımlamıştır. Sosyal ve Beşeri Bilimlerin her alanında özgün, yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka yere gönderilmemiş, makale, kitap kritiği, çeviri, derleme ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaların bilim alemine sunulması amacıyla kurulmuştur. Dergimize gelen her inceleme, intihal programlarında taranmaktadır. Editörlerin, hakemlerin ve yazarların, uluslararası yayım etik kurallarına uyması ve makalelerin yazım kurallarına uyumlu olması zorunluluğu vardır.

Gönderilecek makaleler dergi yazım kurallarına uygun olmak zorunda ve linkteki taslak üzerinden gönderilmelidir.

Akademik MATBUAT

e-ISSN 2602-3881 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Hamza ALTIN |
Kapak Resmi


Akademik Matbuat - Journal of Social Research

Akademik MATBUAT Dergisi, bahar (Haziran) ve güz (Kasım) dönemi olmak üzere yılda iki defa çıkarılan uluslararası hakemli bir dergi olarak ilk sayısını 2017 güz döneminde yayımlamıştır. Sosyal ve Beşeri Bilimlerin her alanında özgün, yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka yere gönderilmemiş, makale, kitap kritiği, çeviri, derleme ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaların bilim alemine sunulması amacıyla kurulmuştur. Dergimize gelen her inceleme, intihal programlarında taranmaktadır. Editörlerin, hakemlerin ve yazarların, uluslararası yayım etik kurallarına uyması ve makalelerin yazım kurallarına uyumlu olması zorunluluğu vardır.

Gönderilecek makaleler dergi yazım kurallarına uygun olmak zorunda ve linkteki taslak üzerinden gönderilmelidir.

Dizin ve İndeksler

17146

13539

13542

13526

13541

13534