e-ISSN: 2602-3881
Başlangıç: 2017
Yayımcı: Hamza ALTIN
Kapak Resmi
 

Akademik Matbuat - Journal of Social Research

Gönderilecek makaleler dergi yazım kurallarına uygun olmak zorunda ve linkteki taslak üzerinden gönderilmelidir.

Örnek Makale Taslağı İçin Tıklayınız

Akademik MATBUAT Dergisi, yaz (Temmuz) ve kış (Aralık) dönemi olmak üzere yılda iki defa çıkarılan uluslararası hakemli bir dergi olarak ilk sayısını 2017 yılında yayımlamıştır. Sosyal ve Beşeri Bilimlerin her alanında özgün, yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka yere gönderilmemiş, makale, kitap kritiği, çeviri, derleme ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaların bilim alemine sunulması amacıyla kurulmuştur. Dergimize gelen her inceleme, intihal programlarında taranmaktadır. Editörlerin, hakemlerin ve yazarların, uluslararası yayım etik kurallarına uyması ve makalelerin yazım kurallarına uyumlu olması zorunluluğu vardır.

Yayımlanmak üzere çalışmalarını göndermiş olan yazarlar, yazıları ile ilgili telif haklarını zorunlu olarak Akademik MATBUAT Dergisi’ne devretmiş sayılırlar. Yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Yazarların değerlendirmeleri, dergimizin resmi görüşü olarak kabul edilemez. Çalışmaların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Araştırma ürünleri için etik kurul raporu gerekmiş ise, inceleme üzerinde bu raporun alınmış olduğu kaydedilmelidir. Araştırma ile ilgili intihal, atıf manipülasyonu, sahte veri uydurma vb. suistimallerin tespit edilmesi halinde yayım ve etik ilkelerine göre davranılır. Bu durumda çalışmanın yayımlanmasını önlemek, yayımdan kaldırmak ya da başka işlemler yapmak için gerekli her türlü adımlar atılır.