Dergi Kurulları

Editörler/Editors

Doç. Dr. Hamza ALTIN

Doç. Dr. Sıtkı ULUERLER


Editör Yardımcıları/Assisting Editors

Dr. Öğr. Üyesi  Kadir TUĞ

Öğr. Gör. İrfan ALADAĞ

Arş. Gör. Ozan Can AKPINAR


Danışma Kurulu/Advisory Board

Prof. Dr. Nesimi YAZICI/ KTO Karatay Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal/ Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK/ Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Ercan ALKAYA/ Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Adem TUTAR/ Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Sami KILIÇ/ Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÇOĞ/ Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Nuri ÇEVİKEL/ Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel ARSLANTAŞ/ Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet KÖÇER/ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet GÜNDÜZ/ Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR/ Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç. Dr. Yaşar BAŞ/ Bingöl Üniversitesi

Prof. Dr. Michael E. Nielsen, Georgia Southern University/ABD

Prof. Dr. Juliette Pattison, University of Kent, School of History/ İNGİLTERE

Prof. Dr. Zaza Tsurtsumia, Tiflis Devlet Üniversitesi/ GÜRCİSTAN

Prof. Dr. Mahmoud Al-Qaysi, Bağdat Üniversitesi /IRAK

Prof. Dr. Anvarbek MAKAYEV, Manas Üniversitesi/ KIRGIZİSTAN

Doç Dr. Liliana Boşcan Altın, University of Bucharest/ROMANYA


Doç Dr. Azizağa Aliekberov-Millî Bilimler Akademisİ/ AZERBAYCAN

 

Yayın Kurulu/Editorial Board

Prof. Dr. Şahabettin YALÇIN

Doç. Dr. M. Fatih KANTER

 Doç. Dr. Hasan ŞENER

Doç. Dr. Mehmet Emin SÖNMEZ

Yrd. Doç. Dr. Erdinç GÜLCÜ

Yrd. Doç. Murat ÇELİKDEMİR