Academic Review of Humanities and Social Sciences
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2636-7645 | e-ISSN 2636-7645 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Bursa Teknik Üniversitesi | https://arhuss.btu.edu.tr/index.php/1


Academic Review of Humanities and Social Sciences( ARHUSS), dergisi İnsan ve Toplum Bilimleri alanında yayım yapan uluslararası hakemli bir dergidir. 

ARHUSS dergisi Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne ait bir yayındır.

Dergimiz 2018 yılında yayın hayatına başlamış olup, 2020 yılından itibaren Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki defa elektronik ortamda yayınlanmaktadır.

ARHUSS dergisi başta Sosyoloji, Psikoloji, İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İlişkiler gibi disiplinler olmak üzere sosyal bilimler ve insan bilimleri alanındaki bilimsel araştırmaları yayınlamayı hedeflemekte ve bu amaçla Türkçe ve İngilizce dilde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir. 

ARHUSS dergisi RePEc, IDEAS, EconPapers, Google Scholar, Socionet, DRJI, JournalFactor, İSAM, CitefaFactor, ESJI, Asos Index ve InfoBase tarafından taranmaktadır. 

Academic Review of Humanities and Social Sciences

ISSN 2636-7645 | e-ISSN 2636-7645 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Bursa Teknik Üniversitesi | https://arhuss.btu.edu.tr/index.php/1
Kapak Resmi


Academic Review of Humanities and Social Sciences( ARHUSS), dergisi İnsan ve Toplum Bilimleri alanında yayım yapan uluslararası hakemli bir dergidir. 

ARHUSS dergisi Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne ait bir yayındır.

Dergimiz 2018 yılında yayın hayatına başlamış olup, 2020 yılından itibaren Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki defa elektronik ortamda yayınlanmaktadır.

ARHUSS dergisi başta Sosyoloji, Psikoloji, İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İlişkiler gibi disiplinler olmak üzere sosyal bilimler ve insan bilimleri alanındaki bilimsel araştırmaları yayınlamayı hedeflemekte ve bu amaçla Türkçe ve İngilizce dilde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir. 

ARHUSS dergisi RePEc, IDEAS, EconPapers, Google Scholar, Socionet, DRJI, JournalFactor, İSAM, CitefaFactor, ESJI, Asos Index ve InfoBase tarafından taranmaktadır. 

Cilt 3 - Sayı 2 - 15 Ara 2020
 1. ETİK PROBLEM OLARAK KURUMLARDA ÖRGÜTSEL KAYIRMACILIK
  Sayfalar 212 - 244
  Mehmet YAZICI, Serhat CAN
 2. MACRON VE SARKOZY'NİN TÜRKİYE'NIN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ KONUSUNDA SÖYLEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  Sayfalar 245 - 266
  Tevfik KARPUZCU
 3. AÇIK KAYNAK İSTİHBARATINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜNÜN ANALİZİ
  Sayfalar 267 - 296
  Elif TİRYAKİ, Barış ÖZDAL
 4. STRATEJİK YÖNETİM ENSTRÜMANLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜTLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Sayfalar 297 - 314
  Kaya AĞIN
 5. PORTER ELMAS MODELİ BOYUTLARININ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ULUSLARARASI PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 315 - 349
  Mehmet SAĞLAM
 6. HUKUKİ YÖNDEN KARŞILIKSIZ ÇEK KAVRAMININ ANALİZİ
  Sayfalar 350 - 372
  Ali Sedat ULUĞ
 7. ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE DEĞİŞİME DİRENÇ ÜZERİNE TEORİK BİR İNCELEME
  Sayfalar 373 - 402
  Utku Tevfik GÜLEÇ
 8. MANAGING THE RELATIONSHIP BETWEEN E-CRM, ONLINE CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY IN DIGITAL B2C MARKETS: THE CASE OF TURKISH FASHION COMPANIES
  Sayfalar 403 - 418
  Ashinyi Ateghang NİCOLİNE, Burçin KAPLAN
 9. THE ADOPTED MODEL IN THE INSTITUTIONAL ADMINISTRATION OF ZAKAH IN KANO STATE, NIGERIA
  Sayfalar 419 - 435
  Nasir ABDULHAMEED
 10. MÜKEMMELİYETÇİLİK İLE ÖFKE ARASINDAKİ İLİŞKİDE AKILDIŞI İNANÇLARIN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 436 - 446
  Gülşen KARAMAN, Fatıma Nurefşan YUMUŞAK, Erdi BAHADIR
 11. FİYAT VE YÜKSEK KALİTE ODAKLI TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARI İLE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: SİGORTACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ARASINDA BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 447 - 465
  Ertuğrul KÖSE
 12. THE LONG-RUN RELATIONSHIP BETWEEN AIRLINE TRANSPORT, EXPORT VOLUME AND ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM USA
  Sayfalar 466 - 482
  Funda EGİLMEZ
 13. TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
  Sayfalar 483 - 499
  Emre Feyzi ÇOLAKOĞLU
 14. TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARININ ÜRETİM VE NAKİT YÖNETİMİ SÜREÇLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 500 - 516
  İsa DEMİRKOL, İmdat KÖKSAL, Ali ÇİÇEK