Academic Review of Humanities and Social Sciences
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2636-7645 | e-ISSN 2636-7645 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Bursa Teknik Üniversitesi | https://arhuss.btu.edu.tr/index.php/1


Academic Review of Humanities and Social Sciences( ARHUSS), dergisi İnsan ve Toplum Bilimleri alanında yayım yapan uluslararası hakemli bir dergidir. 

ARHUSS dergisi Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne ait bir yayındır.

Dergimiz Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç defa elektronik ortamda yayınlanmaktadır.

ARHUSS dergisi başta Sosyoloji, Psikoloji, İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İlişkiler gibi disiplinler olmak üzere sosyal bilimler ve insan bilimleri alanındaki bilimsel araştırmaları yayınlamayı hedeflemekte ve bu amaçla Türkçe ve İngilizce dilde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir. 

ARHUSS dergisi RePEc, IDEAS, EconPapers, Google Scholar, Socionet, DRJI, JournalFactor, İSAM, CitefaFactor ve ESJI tarafından taranmaktadır. 

Academic Review of Humanities and Social Sciences

ISSN 2636-7645 | e-ISSN 2636-7645 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Bursa Teknik Üniversitesi | https://arhuss.btu.edu.tr/index.php/1
Kapak Resmi


Academic Review of Humanities and Social Sciences( ARHUSS), dergisi İnsan ve Toplum Bilimleri alanında yayım yapan uluslararası hakemli bir dergidir. 

ARHUSS dergisi Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne ait bir yayındır.

Dergimiz Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç defa elektronik ortamda yayınlanmaktadır.

ARHUSS dergisi başta Sosyoloji, Psikoloji, İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İlişkiler gibi disiplinler olmak üzere sosyal bilimler ve insan bilimleri alanındaki bilimsel araştırmaları yayınlamayı hedeflemekte ve bu amaçla Türkçe ve İngilizce dilde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir. 

ARHUSS dergisi RePEc, IDEAS, EconPapers, Google Scholar, Socionet, DRJI, JournalFactor, İSAM, CitefaFactor ve ESJI tarafından taranmaktadır.