Amaç ve Kapsam

Academic Review of Humanities and Social Sciences (ARHUSS) dergisinin amacı ilk olarak Türkiye’de ulusal bir dergi statüsü kazanmak ve bununla birlikte uluslararası düzeyde tanınır ve uluslararası indekslerde taranır bir dergi olmaktır. Böylelikle Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında çalışan akademisyenlerin çalışmalarını yayımlama konusundaki sorunlarına nitelikli bir alternatif sunmaktır. Bu amaçla, SSCI kapsamında taranan bir dergi olabilmenin gereklilikleri titizlikle takip edilmektedir. ARHUSS dergisinin amacı Sosyoloji, Psikoloji, İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret, Lojistik, Uluslararası İlişkiler, Felsefe, Eğitim gibi sosyal ve beşeri bilimler alanlarındaki bilimsel araştırmaları yayınlamak, bu alanlarda ulusal ve uluslararası düzeylerde öne çıkan bir dergi olmaktır. 

Academic Review of Humanities and Social Sciences( ARHUSS), Türkiye’de Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında yayım yapan bir dergidir Academic Review of Humanities and Social Scienses 2018 yılında yılda 3 defa olmak üzere yayın hayatına başlamıştır. ARHUSS dergisi 2020 yılından itibaren ise yılda iki defa (Haziran ve Aralık) online yayınlanmaktadır. Dergimiz Türkçe ve İngilizce dillerinde çalışmaları kabul etmekte ve yayınlamaktadır. Dergimiz Sosyoloji, Psikoloji, İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İlişkiler, Felsefe ve Eğitim gibi beşeri ve sosyal bilimler alanındaki bilimsel araştırmaları yayınlamayı hedeflemektedir. 


yayınlanma Ayları
Haziran Aralık

 13582    13584    13587      13590      13594     13595     13598


   13969      14099       17154