Yazım Kuralları

Bu metin Academic Review of Humanities and Social Sciences (ARHUSS) dergisine makale göndermeyi hedefleyen yazarlar için hazırlanmıştır. Değerlendirmeye alınacak çalışmalar ilgili yazım kuralları gözden geçirildikten sonra, dergiye online bir şekilde Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir.  

Makalenin gönderimi bu makalenin sadece ARHUSS dergisine gönderildiği anlamına gelir; daha önce yayımlanmamış ya da başka bir yerde yayımlanmak değerlendirmeye alınmamış çalışma olmalıdır. Yazarların bu koşulu yerine getirmemesi durumunda ARHUSS dergisi yasal olarak sorumlu olmayacaktır. 

Dergiye gönderilecek tüm makaleler derginin kapsamı dâhilinde, özgün ve bilimsel nitelikte olmalıdır.

Yazılar Microsoft Word 6.0 ya da daha üst sürümde yazılmalıdır.

Makalelerin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yazım ve noktalamalarda Türk Dil Kurumu İmlâ Kılavuzunun en son baskısı ölçüt alınmalıdır.

Tüm yazılar Amerikan Psikologlar Birliği (APA) tarafından 6. sürümü yayınlanan "Publication Manual of American Psychological Association, Sixth Edition (2010)" adlı kitapta belirtilen ilkelere göre biçimlendirilmelidir.

Yazılar, A4 boyutlarında, üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm. bırakılarak (16 x 24,7'lik alana) çift aralıklı ve düz metin olarak yazılmalıdır.

Makalenin ana bölümlerinde “Cambria” 12 punto yazı tipi kullanılmalıdır. Yazının başlığı büyük harflerle ortalanmış, 14 punto koyu yazılmalıdır. Başlığın alt ve sol tarafında yazarın ismi 10 punto koyu verilmelidir. Yazarın bağlı bulunduğu kuruluş ve unvanı birinci sayfanın en altında 8 punto italik olarak verilmelidir. Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış 100-150 kelimelik özetler 10 punto olarak verilmelidir. Özetler 2. sayfaya taşmamalıdır. Özetin üzerindeki başlık özetin hemen üstünde, özet dilinde ve 10 punto olarak verilmelidir. Özetin solunda anahtar kelimeler (keywords) 10 punto ve italik olarak belirtilmelidir

Giriş ve Sonuç kısımları da dâhil olmak üzere yazının tüm bölümleri ve başlıkları numaralandırılmalı ve koyu yazılmalıdır.

 Tablo ve şekillere başlık (sıra numarası ve ad) verilmelidir. Tablolarda başlıklar üstte, şekillerde ise başlık altta yazılmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları ortalanarak koyu yazılmalıdır. Başlıkta yer alan kelimelerin baş harfleri büyük yazılmalıdır. Tablo başlığından sonra 6 pt boşluk bırakılmalıdır.

Kaynakça kısmı yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin içinde yer alan tüm kaynaklar “Kaynakça” kısmında yer almalıdır. Tüm kaynak gösterimleri sözü edilen APA 6. Sürümüne göre gerçekleştirilmelidir.

 13582    13584    13587      13590      13594     13595     13598


   13969      14099       17154