İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

ARHUSS
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
arhuss@btu.edu.tr

Başeditör

Cevat Bilgin
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
cevat.bilgin@btu.edu.tr
+90-224-3003793

Teknik İletişim

Arş. Gör. Ayşenur Efe
aysenur.efe@btu.edu.tr

 13582    13584    13587      13590      13594     13595     13598


   13969      14099       17154