e-ISSN: 2636-8390
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimiz 2023 itibarıyla yılda 4 kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayımlanacaktır.


Dergi Hakkında

Afet ve Risk Dergisi, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak afet konusundaki bilimsel birikime katkıda bulunmayı amaçlayan, hakemli, karşılıklı bilinmezlik ilkesi çift-kör (double-blind) sistemiyle işleyen, açık erişimli elektronik bir dergidir.

Afet ve Risk Dergisi (Journal of Disaster and Risk), farklı disiplinlerde afet konusunda yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve dünya ile paylaşılması amacıyla oluşturulmuş akademik bir platform olmayı hedeflemektedir.

Yılda 4 kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan dergimiz, yıl içinde güncel konularda da özel sayılar çıkarmayı amaçlamaktadır.   

Dergimiz, Ulakbim web portalı üzerinde bulunmaktadır.


Hakemlik Süreci

Afet ve Risk Dergisi, karşılıklı bilinmezlik ilkesi “çift taraflı kör” (double-blind) hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Editör  ve Alan Editörlerinin ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Derginin konu ve kapsamını içermeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uygun olmayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır.

Makale İşlem Ücreti

Afet ve Risk Dergisi’ne gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.


Abstracting/Indexing

Afet ve Risk Dergisi; DRJI tarafından taranmaktadır.

2023 - Cilt: 6 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Kuraklık Nedeniyle Bozulan Sosyal İlişkiler ve Göç: Van Edremit Dilkaya Köyü Örneği

Araştırma Makalesi

Impacts of COVID-19 on Transport Behaviors: The Case of Izmir City

Araştırma Makalesi

Halk Kütüphanelerinde Afet Risk Yönetimi

Araştırma Makalesi

Fatalistic Tendency as a Predict of Disaster Preparedness Beliefs in University Students

Araştırma Makalesi

Küresel Sağlık Krizlerinde Bölgesel İş Birliği: COVID-19 Salgınının Yönetiminde CARICOM ve SADC’nin Rolü

Araştırma Makalesi

2020 İzmir Depremini Yaşamış Bireylerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

Haberde Söylem Farklılıkları: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Deprem Haberleri Üzerine Bir Analiz

Derleme

Hastane Afet Yönetim Sürecinde Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları: Kahramanmaraş Depremleri Üzerine Bir Değerlendirme

Araştırma Makalesi

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Arama Kurtarma Ekiplerinin Oluşturulması

Araştırma Makalesi

Psychological distance in climate change: The role of climate change denial, contact with nature and political opinion

Araştırma Makalesi

Osmanlı Devleti’nde Depremlere Karşı Sismografların Kullanılması

Araştırma Makalesi

Sosyal Bilimler Alanında Afet Konulu Lisansüstü Çalışmaların Bibliyometrik ve Tematik Analiz

Araştırma Makalesi

Malatya İlindeki Toplanma Alanlarının Yeterliliğinin Nüfus Parametresine Göre Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Riskli Alan Eğitim Setinin Türkçeye Uyarlanma Süreci Ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Afet ve Risk Dergisinin Yayınlanma Dönemleri

Dergimiz 2023 itibarıyla yılda 4 kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayımlanacaktır. Dergimize makale göndermek için tıklayınız.