Afet ve Risk Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2636-8390 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ankara Üniversitesi |


Dergi Hakkında

Afet ve Risk Dergisi, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak afet konusundaki bilimsel birikime katkıda bulunmayı amaçlayan, hakemli, karşılıklı bilinmezlik ilkesi çift-kör (double-blind) sistemiyle işleyen, açık erişimli elektronik bir dergidir.

 

Amaç ve Kapsam

Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran afetler; normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, doğal ve teknolojik veya insan kökenli olaylardır. Dünya genelinde, afetlerin ve afetlerden kaynaklanan kayıpların artışı bu alanda yapılacak akademik çalışmaların önemini arttırmaktadır. Afet ve Risk Dergisi (Journal of Disaster and Risk), farklı disiplinlerde afet konusunda yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve dünya ile paylaşılması amacıyla oluşturulmuş akademik bir platform olmayı hedeflemektedir.

Yılda 2 kez Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanacak olan dergimiz, yıl içinde güncel konularda da özel sayılar çıkarmayı amaçlamaktadır.   

Dergimiz, Ulakbim web portalı üzerinde bulunmaktadır.

Dergimiz, afet çalışmalarında aşağıdaki disiplinlere öncelik verecektir.

·        Afet Tıbbı

·        Antropoloji

·        Coğrafya

·        Çevre ve Doğa Bilimleri

·        Eğitim Bilimleri

·        Ekonomi ve İşletme

·        Harita ve Jeodezi

·        Hukuk

·        İktisadi ve İdari Bilimler

·        Jeoloji - Jeofizik

·        Kamu Yönetimi

·        Mimarlık

·        Mühendislik ve Temel Bilimler

·        Psikoloji

·        Sağlık Bilimleri

·        Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler

·        Sosyal ve Beşeri Bilimler

·        Sosyoloji

·        Şehir Bölge Planlama

·        Yer Bilimleri

 

Hakemlik Süreci

Afet ve Risk Dergisi, karşılıklı bilinmezlik ilkesi “çift taraflı kör” (double-blind) hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Editör  ve Alan Editörlerinin ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Derginin konu ve kapsamını içermeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uygun olmayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır.

Makale İşlem Ücreti

Afet ve Risk Dergisi’ne gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.


İntihal Politikası

Afet ve Risk Dergisi, dergide yayımlanacak makalelerdeki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate - İntihali Engelleme Programını kullanmaktadır.


Abstracting/Indexing

Afet ve Risk Dergisi; DRJI tarafından taranmaktadır.Yazım kurallarına erişmek için lütfen tıklayınız.
Afet ve Risk Dergisi

e-ISSN 2636-8390 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ankara Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergi Hakkında

Afet ve Risk Dergisi, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak afet konusundaki bilimsel birikime katkıda bulunmayı amaçlayan, hakemli, karşılıklı bilinmezlik ilkesi çift-kör (double-blind) sistemiyle işleyen, açık erişimli elektronik bir dergidir.

 

Amaç ve Kapsam

Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran afetler; normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, doğal ve teknolojik veya insan kökenli olaylardır. Dünya genelinde, afetlerin ve afetlerden kaynaklanan kayıpların artışı bu alanda yapılacak akademik çalışmaların önemini arttırmaktadır. Afet ve Risk Dergisi (Journal of Disaster and Risk), farklı disiplinlerde afet konusunda yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve dünya ile paylaşılması amacıyla oluşturulmuş akademik bir platform olmayı hedeflemektedir.

Yılda 2 kez Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanacak olan dergimiz, yıl içinde güncel konularda da özel sayılar çıkarmayı amaçlamaktadır.   

Dergimiz, Ulakbim web portalı üzerinde bulunmaktadır.

Dergimiz, afet çalışmalarında aşağıdaki disiplinlere öncelik verecektir.

·        Afet Tıbbı

·        Antropoloji

·        Coğrafya

·        Çevre ve Doğa Bilimleri

·        Eğitim Bilimleri

·        Ekonomi ve İşletme

·        Harita ve Jeodezi

·        Hukuk

·        İktisadi ve İdari Bilimler

·        Jeoloji - Jeofizik

·        Kamu Yönetimi

·        Mimarlık

·        Mühendislik ve Temel Bilimler

·        Psikoloji

·        Sağlık Bilimleri

·        Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler

·        Sosyal ve Beşeri Bilimler

·        Sosyoloji

·        Şehir Bölge Planlama

·        Yer Bilimleri

 

Hakemlik Süreci

Afet ve Risk Dergisi, karşılıklı bilinmezlik ilkesi “çift taraflı kör” (double-blind) hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Editör  ve Alan Editörlerinin ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Derginin konu ve kapsamını içermeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uygun olmayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır.

Makale İşlem Ücreti

Afet ve Risk Dergisi’ne gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.


İntihal Politikası

Afet ve Risk Dergisi, dergide yayımlanacak makalelerdeki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate - İntihali Engelleme Programını kullanmaktadır.


Abstracting/Indexing

Afet ve Risk Dergisi; DRJI tarafından taranmaktadır.Yazım kurallarına erişmek için lütfen tıklayınız.