e-ISSN: 2636-8390
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergi Hakkında

Afet ve Risk Dergisi, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak afet konusundaki bilimsel birikime katkıda bulunmayı amaçlayan, hakemli, karşılıklı bilinmezlik ilkesi çift-kör (double-blind) sistemiyle işleyen, açık erişimli elektronik bir dergidir.

Afet ve Risk Dergisi (Journal of Disaster and Risk), farklı disiplinlerde afet konusunda yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve dünya ile paylaşılması amacıyla oluşturulmuş akademik bir platform olmayı hedeflemektedir.

Yılda 2 kez (Kasım ve Mayıs aylarında) Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan dergimiz, yıl içinde güncel konularda da özel sayılar çıkarmayı amaçlamaktadır.   

Dergimiz, Ulakbim web portalı üzerinde bulunmaktadır.


Hakemlik Süreci

Afet ve Risk Dergisi, karşılıklı bilinmezlik ilkesi “çift taraflı kör” (double-blind) hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Editör  ve Alan Editörlerinin ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Derginin konu ve kapsamını içermeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uygun olmayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır.

Makale İşlem Ücreti

Afet ve Risk Dergisi’ne gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.


Abstracting/Indexing

Afet ve Risk Dergisi; DRJI tarafından taranmaktadır.

2022 - Cilt: 5 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

13. BTEX Maruziyet Verilerinin Sektörel Açıdan İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Afet Risk Yönetimi Çerçevesinde COVID-19 Hastalığına Yakalanmış Kişilerin Kader Algısı ve Ahlaki Olgunluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

INFORMATION OF FORMAL EDUCATION STUDENTS OF CIVIL DEFENSE AND FIREFIGHTING PROGRAM ABOUT LIGHTNING, LIGHTNING STRIKE AND STROKE OF LIGHTNING

Araştırma Makalesi

Koronavirüs Salgını Döneminde Önlem Alma Davranışları, Koronavirüs Korkusu Ve Kontrol Odağı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Myth Evaluations of Nursing Students about Older Adults during Disasters

Kasım 2022 Sayısı

Dergimiz Kasım 2022 sayısı için makale kabul etmektedir, ancak, Kasım sayısı için kabul edilen maksimum makale sayısına ulaşıldığında değerlendirme süreci devam etmekte olan makaleler bir sonraki ilk sayı için değerlendirmeye alınacaktır. Dergimize makale göndermek için tıklayınız.