e-ISSN: 2636-8390
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergi Hakkında

Afet ve Risk Dergisi, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak afet konusundaki bilimsel birikime katkıda bulunmayı amaçlayan, hakemli, karşılıklı bilinmezlik ilkesi çift-kör (double-blind) sistemiyle işleyen, açık erişimli elektronik bir dergidir.

Afet ve Risk Dergisi (Journal of Disaster and Risk), farklı disiplinlerde afet konusunda yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve dünya ile paylaşılması amacıyla oluşturulmuş akademik bir platform olmayı hedeflemektedir.

Yılda 2 kez (Kasım ve Mayıs aylarında) Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan dergimiz, yıl içinde güncel konularda da özel sayılar çıkarmayı amaçlamaktadır.   

Dergimiz, Ulakbim web portalı üzerinde bulunmaktadır.


Hakemlik Süreci

Afet ve Risk Dergisi, karşılıklı bilinmezlik ilkesi “çift taraflı kör” (double-blind) hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Editör  ve Alan Editörlerinin ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Derginin konu ve kapsamını içermeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uygun olmayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır.

Makale İşlem Ücreti

Afet ve Risk Dergisi’ne gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.


Abstracting/Indexing

Afet ve Risk Dergisi; DRJI tarafından taranmaktadır.

2021 - Cilt: 4 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

OTOMATİK VE MANUEL KAR-SU EŞDEĞERİ ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI; ILGAZ DAĞI ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

AHP-TOPSIS Bütünleşik Yaklaşımıyla Deprem Riski Tabanlı İstanbul İli Kentsel Dönüşüm Öncelik Sıralaması

Derleme

Afet Yönetimi Sürecinde Risk Algısı Çalışmalarının Katkısı

Araştırma Makalesi

Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformunun Geliştirilmesi

Araştırma Makalesi

Türkiye’deki Suriyeli Göçmen Nüfus İçin Yaşam Alanı Seçimi

Araştırma Makalesi

YAŞAMSAL HAFIZA: AFET BİLİNCİ

Araştırma Makalesi

Disaster Preparedness of Çankırı Museum Building (Turkey) Converted from a Historical Building

Araştırma Makalesi

İklim Değişikliğine Karşı Kırsal Direncin Muhtarlar Üzerinden Değerlendirilmesi: Yozgat Köyleri Örneğinde

Araştırma Makalesi

Yaşlı Bireylerin COVID-19 Salgınına Yönelik Bilgi Düzeyleri ile Önleyici Uygulamaları Arasındaki İlişki

Derleme

Covid 19 Pandemisinde Hastane Uygulamaları - Özel Hastane Örneği

Mayıs 2022 Sayısı İçin Makale Çağrısı

Dergimize 10 Eylül 2021 tarihinden sonra gönderilen makaleler Mayıs 2022 sayısı için değerlendirmeye alınacaktır. Dergimize makale göndermek için tıklayınız.