ISSN: 2757-5349
e-ISSN: 2757-5349
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Bursa Teknik Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ağaç ve Orman Dergisi Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi’nin yayınladığı bir yayın organı olup Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı ile diğer ilintili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi paylaşımını amaçlamaktadır. Dergi bu kapsamda özgün, gündemde olan ve sonuçları kısa sürede uygulamaya geçirilebilecek konulara öncelik vermektedir.  Dergide yayınlanan makaleler 2023 Cilt 4, Sayı 1 den itibaren DOI® numarası almaya başlamıştır.

Ağaç ve Orman;

- Orman Mühendisliği,

- Orman Endüstri Mühendisliği ve

- Peyzaj Mimarlığı

bilimleri ve alt bilimleri ile bu bilimlerle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan diğer konuları kapsar. Bu kapsamda daha önce kısmen veya tam metni başka herhangi bir yayın organında yayımlanmamış, sanayinin ve uygulama birimlerinin ilgi ve ihtiyaç duyduğu konular yayına kabul edilecektir.

Dergi Türkçe metin, İngilizce özet veya İngilizce metin, Türkçe özet makaleler kabul etmektedir.