Konular

• Endüstri Mühendisliği


Dergiler

Yazar
Hakem
Yazar
Okur
Hakem
Yazar
Hakem
Yazar
Okur
Hakem
Hakem
Yazar
Kullanıcı
Hakem
Yazar
Okur
Hakem
Yazar
Okur

Makaleler


A. DERİNGÖZ, T. DANIŞAN, T. EREN
Covid-19 Takibinde Giyilebilir Sağlık Teknolojilerinin ÇKKV Yöntemleri ile Değerlendirilmesi, Politeknik Dergisi, (2021)
N. AVŞAR ÖZCAN, M. BULUT, E. ÖZCAN, T. EREN
Enerji Üretim Yatırım Alternatiflerinin Değerlendirilmesinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin İstatistiksel ve Analitik Olarak Karşılaştırması: Türkiye Örneği, Politeknik Dergisi, (2021)
E. ÖZCAN, Ş. GÜR, T. EREN
A Hybrid Model to Optimize the Maintenance Policies in the Hydroelectric Power Plants, Politeknik Dergisi, (2021)
N. AVŞAR ÖZCAN, A. SEVİNÇ, Ş. GÜR, E. ÖZCAN, T. EREN
Evaluation of the Transition Process of Industry 4.0 in Automotive Supplier Industry, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
Ş. GÜR, M. MİMAN, T. EREN
Analitik Ağ Süreci Yöntemi ile Akaryakıt Taşımacılığının Çevresel Etkilerini Değerlendirme, Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, (2020)
S. OZDEMIR, B. KESKİN, T. EREN, E. ÖZCAN
Türkiye’deki Lojistik Merkezleri Yatırım Önceliklerinin Değerlendirilmesinde Çok Ölçütlü Bir Karar Modeli Önerisi, Demiryolu Mühendisliği, (2020)
M. BULUT, K. YURDAKUL, T. EREN, E. ÖZCAN
REKLAM ÇİZELGELEMEDE HEDEF KİTLE PROFİLİNE YÖNELİK YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
B. TEZCAN, N. AVŞAR ÖZCAN, E. ÖZCAN, T. EREN
Deprem Sonrası Mobil Hizmet Tesisi Seçim Problemi için Çok Kriterli Bir Karar Modeli Önerisi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2020)
S. KAÇMAZ, H. ALAKAŞ, T. EREN
CAM ENDÜSTRİSİNDE HEDEF PROGRAMLAMA İLE ERGONOMİK PERSONEL ÇİZELGELEME PROBLEMİ, Journal of Turkish Operations Management, (2020)
N. KESKİN, A. KIRAN, F. EĞDEMİR, T. EREN
Bulut Bilişim Güvenlik Gereksinimlerine Göre Çok-Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile Hizmet Sağlayıcı Seçimi, Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, (2020)
N. KESKİN, A. KIRAN, F. EĞDEMİR, T. EREN
ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE BULUT BİLİŞİM HİZMET SAĞLAYICISI SEÇİMİ, Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, (2020)
S. TERZİ, Ş. GÜR, T. EREN
SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİNE ENDÜSTRİ 4.0 ETKİSİNİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, (2020)
Y. SERT, Ş. GÜR, T. EREN
Dördünce Sanayi Devriminin Personel Seçimi Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
B. USLU, Ş. GÜR, T. EREN, E. ÖZCAN
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Bulut Hizmet Sağlayıcı Sıralaması, Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, (2020)
O. ALKAŞ, Ş. GÜR, T. EREN
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde E-Tedarik Zincirinin Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2020)
B. SARIMEHMET, M. HAMURCU, T. EREN
Çok Kriterli Karar Verme: Kırıkkale YHT İstasyonu - Şehir Bağlantısının Sağlanması, Demiryolu Mühendisliği, (2020)
K. YURDAKUL, H. ALAKAŞ, T. EREN, Ş. GÜR
YAŞLILARA EVDE BAKIM HİZMETİNDE BULUNAN EKİPLERİN ROTALANMASI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2020)
B. TEZCAN, T. EREN, E. ÖZCAN, Ş. GÜR
BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE PERSONELLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
R. SAÇAK, Ş. GÜR, T. EREN
AHP ve DEMATEL Yöntemleri İle Nesnelerin İnternetinin İşletmelerde Yapılan Uygulamalarının Analizi, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
K. KARAKUŞ, B. YEŞİLYURT, T. EREN
Sağlık Sektöründe IoT Uygulamalarının Analitik Ağ Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi, Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, (2019)
İ. ÖZÇELİK, T. EREN
Kütahya-Tavşanlı Dolmuş Hattının Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi, Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, (2019)
B. USLU, T. EREN, Ş. GÜR
BULUT HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN KRİTERLERİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, (2019)
S. KOÇTEPE, H. ALAKAŞ, Ş. GÜR, T. EREN
Basketbol Karşılaşmasında Görevli Organizasyon Personellerinin 0-1 Tam Sayılı Programlama Yöntemi ile Çizelgelenmesi, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
A. ÖZKAYA, Ş. GÜR, T. EREN
Endüstri 4.0’a Geçiş Sürecinin Analitik Ağ Süreci ile Değerlendirilmesi, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
T. EREN, M. HAMURCU
Akademik Teşvik Tabanlı Yeni Bir Performans Değerlendirme Önerisi ve Uygulama, Üniversite Araştırmaları Dergisi, (2019)
T. EREN, E. ÖZDER, H. ALAKAŞ, E. ÖZCAN
Kısıt Programlama Yaklaşımıyla Güvenlik Personeli Çizelgeleme Probleminin Çözümü, Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, (2019)
A. YELEK, T. EREN, Ş. Gür, H. ALAKAŞ
Metro İstasyon İşletme Şeflerinin Vardiyalarının Hedef Programlama ile Çizelgelenmesi, Demiryolu Mühendisliği, (2019)
C. TAŞ, N. BEDİR, K. YURDAKUL, H. ALAKAŞ, T. EREN, S. ÖZEL ÇETİN
YAŞLILARA BAKIM HİZMETİNDE EN UYGUN ROTANIN BELİRLENMESİ, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
E. SONEL, Ş. GÜR, T. EREN
ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME İLE SAĞLIK TURİZMİNDE ŞEHİR SEÇİMİ VE ANALİZİ, Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, (2019)
N. SÜT, M. HAMURCU, T. EREN
Kampüste Yeşil Ulaşım Uygulaması: Ring Araçlarının Seçimi için Bir Karar Verme Süreci, Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD), (2019)
B. YEŞİLYURT, K. KARAKUŞ, Ş. GÜR, T. EREN
Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri İçin Paket Programı Seçimi, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
A. SEVİNÇ, T. EREN
KOBİ’LER İçin KOSGEB Destek Modellerinin Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Sıralanması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2019)
S. DİNÇ, M. HAMURCU, T. EREN
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattında İstasyon Yerlerinin Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Destekli 0-1 Hedef Programlama Modeli, Demiryolu Mühendisliği, (2019)
E. ÖZDER, N. BEDİR, T. EREN
Yükseköğretimde Araştırmacı Seçiminde Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemlerinin Kullanılması: Bir Örnek Uygulama, Alanya Akademik Bakış, (2019)
E. VARLI, K. TURNA, T. EREN, Ş. GÜR
PERSONEL YETERLİLİKLERİNİ DİKKATE ALAN HEMŞİRE ÇİZELGELEME PROBLEMİ ÇÖZÜMÜ, Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, (2018)
T. EREN, C. TAŞ, N. BEDİR
0-1 Tamsayılı Programlama İle Ders Programı Çizelgeleme Probleminin Çözümü: Bir Yükseköğretim Kurumunda Uygulama, Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, (2018)
C. TAŞ, N. BEDİR, T. EREN, H. ALAKAŞ, S. ÇETİN
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARAÇ ROTALAMA İLE GÜZERGAHLARIN BELİRLENMESİ: DEVLET HASTANESİNDE BİR UYGULAMA, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, (2018)
T. EREN, Ş. GÜR
AMELİYATHANELERİN PERFORMANSLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BULANIK AHP İLE DEĞERLENDİRMESİ, Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, (2018)
T. EREN, M. HAMURCU, N. SÜT
Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hat Güzergahının Değerlendirilmesi, Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, (2018)
S. DİNÇ, M. HAMURCU, T. EREN
Kırıkkale-Kampüs Dolmuş Hattı Etkinliğinin Çok Kriterli Karar Verme ile Değerlendirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2018)
B. Uslu, N. Bedir, Ş. Gür, T. Eren
0-1 HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK HEMŞİRE ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ, Sağlık Akademisi Kastamonu, (2018)
M. GENCER, H. ALAKAŞ, T. EREN, M. HAMURCU
Ankara Metrosu M1 Hattı Hareket Saatlerinin Çizelgelenmesi: Bir Karar Destek Sistemi Uygulaması, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, (2018)
T. EREN, M. HAMURCU, S. DİNÇ
Kentsel Ulaşım İçin Alternatif Tramvay Araçlarının Çok Kriterli Seçimi, Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD), (2018)
M. Hamurcu, T. Eren
Transportation planning with analytic hierarchy process and goal programming, International Advanced Researches and Engineering Journal, (2018)
M. HAMURCU, T. EREN
Prioritization of high-speed rail projects, International Advanced Researches and Engineering Journal, (2018)
N. Bedir, H. Yalçın, E. Özder, T. Eren
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Taşeron Firma Seçimi: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama, Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, (2018)
B. DEMİREL, A. YELEK, H. ALAĞAŞ, T. EREN
TAŞINMAZ DEĞERLEME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ VE KRİTERLERİN ÖNEM DERECELERİNİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE HESAPLANMASI, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
T. EREN, A. YELEK, B. DEMİREL, H. ALAĞAŞ
KISMİ ZAMANLI ÇALIŞAN PERSONELLERİN ÇİZELGELENMESİ: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
M. HAMURCU, T. EREN
KENT İÇİ ULAŞIM İÇİN BULANIK AHP TABANLI VIKOR YÖNTEMİ İLE PROJE SEÇİMİ, Engineering Sciences, (2018)
C. TAŞ, N. BEDİR, T. EREN, H. ALAĞAŞ, S. ÇETİN
AHP-TOPSIS YÖNTEMLERİ ENTEGRASYONU İLE POLİKLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA’DA BİR UYGULAMA, Sağlık Yönetimi Dergisi, (2018)
N. AKÇA, S. SÖNMEZ, Ş. GÜR, A. YILMAZ, T. EREN
Kamu Hastanelerinde Analitik Ağ Süreci Yöntemi ile Finans Yöneticisi Seçimi, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, (2018)
O. GEYİK, T. EREN
Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airline Euroleague Basketbol Takımlarının AHS-TOPSIS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi, Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (2018)
B. DEMİREL, A. YELEK, H. ALAĞAŞ, T. EREN
ANKARAY Güvenlik Personelinin Vardiya Çizelgeleme Probleminin Hedef Programlama Yöntemi ile Çözümü, Demiryolu Mühendisliği, (2018)
T. EREN, S. KAÇMAZ, N. ŞENGÜL
HASTANELERDE ÖZEL HASTALAR İÇİN BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA İLE MENÜ PLANLAMASI, Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2018)
Y. AYDIN, T. EREN
Hava Savunma Sanayii Alt Yüklenici Seçiminde Bulanık Mantık Altında Çok Kriterli Karar Verme Ve Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması, Journal of Aviation, (2018)
S. KOÇTEPE, N. BEDİR, T. EREN, Ş. GÜR
Organizasyon Görevlileri İçin Personel Çizelgeleme Probleminin 0-1 Tam Sayılı Programlama İle Çözümü, Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, (2018)
İ. ASOĞLU, T. EREN
AHP, TOPSIS, PROMETHEE Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Kargo Şirketi Seçimi, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
T. EREN, M. ŞAHİNER, M. AKTÜRK, N. BEDİR, S. ÜNLÜSOY
HEMŞİRE ÇİZELGELEME İÇİN MODEL ÖNERİSİ: ÖRNEK UYGULAMA, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
N. BEDİR, T. EREN, E. DİZDAR
ERGONOMİK PERSONEL ÇİZELGELEME VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2017)
B. UÇAKCIOĞLU, T. EREN
Hava Savunma Sanayinde Yatırım Projelerinin Çok Ölçütlü Karar Verme ve Hedef Programlama ile Seçimi, Journal of Aviation, (2017)
T. EREN, S. GÜR
ONLINE ALIŞVERİŞ SİTELERİ İÇİN AHP ve TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE 3PL FİRMA SEÇİMİ, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
T. EREN, E. ÖZDER, E. VARLI
Hedef Programlama Yaklaşımı İle Temizlik Personeli Çizelgeleme Problemi İçin Bir Model Önerisi, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, (2017)
E. Varlı, H. Alağaş, T. Eren, E. Özder
Sınav Görevlisi Atama Probleminin Hedef Programlama Yöntemiyle Çözümü, Bilge International Journal of Science and Technology Research, (2017)
Ş. GÜR, M. HAMURCU, T. EREN
Ankara’da Monoray projelerinin analitik hiyerarşi prosesi ve 0-1 hedef programlama yöntemleri ile seçimi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
L. YANIK, T. EREN
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Otomotiv İmalat Sektörü Firmalarının Finansal Performanslarının AHP, TOPSIS, ELECTRE ve VIKOR Yöntemleri ile Analizi, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
Ş. GÜR, N. BEDİR, T. EREN
Analitik Ağ Süreci Ve PROMETHEE Yöntemleri İle Gıda Sektöründeki Orta Ölçekli İşletmeler İçin Pazarlama Stratejilerinin Seçimi, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2017)
T. EREN, E. VARLI, M. AKTÜRK
TAM GÜN VARDİYALI VE ÖZEL İZİN İSTEKLİ HEMŞİRE ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN HEDEF PROGRAMLAMA İLE ÇÖZÜMÜ, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
M. Taş, Ş. Özlemiş, M. Hamurcu, T. Eren
Ankara’da AHP ve PROMETHEE Yaklaşımıyla Monoray Hat Tipinin Belirlenmesi, Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, (2017)
C. CİRİTCİOĞLU, S. AKGÜN, E. VARLI, T. EREN
Kırıkkale Üniversitesi Güvenlik Görevlileri İçin Vardiya Çizelgeleme Problemine Bir Çözüm Önerisi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
E. VARLI, T. EREN
Vardiya Çizelgeleme Problemi ve Bir Örnek Uygulama, Bilişim Teknolojileri Dergisi, (2017)
Ö. İNCE, N. BEDİR, T. EREN
Hastane Kuruluş Yeri Seçimi Probleminin AHP ile Modellenmesi: Tuzla İlçesi Uygulaması, Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2017)
H. ALTUNAY, T. EREN
Ders programı çizelgeleme problemi için bir literatür taraması, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
M. BEĞİK, M. HAMURCU, T. EREN
STOK KONTROLDE ABC ANALİZİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİNİN ISI CİHAZLARI FİRMASINDA UYGULANMASI, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
E. VARLI, T. EREN
HEMŞİRE ÇİZELGELEME PROBLEMİ VE HASTANEDE BİR UYGULAMA, Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, (2017)
M. DEMİRCİ, V. ŞAHINKUL, T. EREN
OYUN TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE PORTFÖY YÖNETİMİ OPTİMİZASYONU HİSSE YATIRIM UYGULAMASI, Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, (2017)
N. BEDiR, H. ALAĞAŞ, T. EREN
Çok Ölçütlü Karar Verme İle Montaj Hattı Dengeleme, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
D. EREN, Ş. GÜR
ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE İŞLETMELER İÇİN CRM PAKET PROGRAMLARININ SEÇİMİ, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2017)
E. ÇALIŞKAN, T. EREN
Bankaların Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Değerlendirilmesi, Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2016)
T. EREN, S. ÜNLÜSOY
KAMUSAL BİNALARDA TEMİZLİK ÇİZELGELEME VE ÖRNEK UYGULAMA, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2016)
M. HAMURCU, O. GEYİK, M. TOSUN, S. ÜNLÜSOY, T. EREN
KİTAP BASIMEVİ SEÇİMİNDE AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI, Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, (2016)
H. ALTUNAY, T. EREN
DERS PROGRAMI ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN 0-1 TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, (2016)
A. TAŞKIN, T. EREN
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FORVET OYUNCULARININ PERFORMANSLARININ ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
A. ÇOPUR, B. ASLAN, Ş. GÜR, T. EREN
ECZANE ÇİZELGELEME PROBLEMİ: BİR ÖRNEK UYGULAMA, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
B. ÇETİN, T. EREN
TÜRKİYE ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMINA EUROBASKET 2015 İÇİN OYUN KURUCU SEÇİMİ, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
T. Eren, M. Gencer
Ankara Metrosu M1 (Kızılay-Batıkent) Hattı Hareket Saatlerinin Çizelgelenmesi, Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, (2016)
T. Eren, F. ÜNAL
Hedef Programlama ile Nöbet Çizelgeleme Probleminin Çözümü, Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, (2016)
O. ACUN, T. EREN
SPOR TOTO SÜPER LİGİ’NDE FORVET OYUNCULARININ PERFORMANSLARININ ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2015)
R. DOĞAN, M. YAVUZ, T. EREN
Öğrencilerde Akıllı Telefon Kullanımının Özellikleri Bakımından Oyun Teorisi ile Analiz Edilmesi, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)