e-ISSN: 2564-6605
Başlangıç: 2012
Yayımcı: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Mühendislik Bilimleri Dergisi (NÖHÜ Müh. Bilim. Derg.), NÖHÜ Mühendislik Fakültesi tarafından 2012 yılından beri Türkçe veya İngilizce olarak yazılmış Orijinal Araştırma Makaleleri ve Derleme Makaleleri yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergi, hiçbir aşamada yayın ücreti talep etmemektedir ve DergiPark sistemi üzerinden ücretsiz erişimli bir dergidir.

Dergimiz her yıl, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda dört sayı yayınlar.

NÖHÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Gıda, Harita, İnşaat, Jeoloji, Kimya, Maden, Makine, Mekatronik, Metalurji ve Malzeme Mühendislikleri ile ilgili diğer mühendislik alanlarındaki çalışmaları kapsar.

NÖHÜ Mühendislik Bilimleri Dergisinde ön kontrol, benzerlik incelemesi, bilimsel değerlendirme ve son okuma süreçlerinden geçtikten sonra yayınlanan makaleler, Mühendislik Bilimi ve Teknolojisi ile ilgilenen araştırmacılara, okuyuculara ve uygulayıcılara yüksek nitelikli bilgiler sunar.

Dergimiz; ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, DOAJ, Sobiad, Advanced Science Index, Cite Factor, World Cat, EuroPub, Scientific Indexing Services indeksleri tarafından taranmaktadır.

2024 - Cilt: 13 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

2. Investigation of design and effects of a morphing winglet by applying a shape-memory alloy material on a passenger aircraft

Araştırma Makalesi

Hiperspektral Görüntülerde Relief-F Algoritması ile Öznitelik Seçimi

Araştırma Makalesi

Görüntü İşleme Yöntemi ile Geri Esnemenin Otomatik Ölçümü: Deneysel Bir Yaklaşım

Araştırma Makalesi

Dolgu Desenlerinin ve Oranlarının Ergiyik Biriktirme Modellemede PLA Malzemesinin Mekanik Performansına Olan Etkisi

Araştırma Makalesi

The effect of vortex generators having Clark-Y airfoil on tapered swept-back wing

Araştırma Makalesi

Detection of Early Stage Alzheimer's Disease in Gradient-Based MR Images Using Deep Learning Methods

Araştırma Makalesi

Surface modification of micronized calcite (CaCO3) with stearic acid via mechanical dry coating

Araştırma Makalesi

Rapid preconcentration and determination of Co (II) ions in aqueous medium using ultrasound assisted cloud point extraction method

Creative Commons

Creative Commons License

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi' nde yayınlanan eserler Creative Commons Attribution-Commerce 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.

 23135