Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2564-6605 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ömer Halisdemir Üniversitesi |


Mühendislik Bilimleri Dergisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 2012 yılından beri çıkarılmaktadır. Yılda 2 kez yayınlanan, hakemli ve ücretsiz erişimli bir dergi olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (NÖHÜ Müh. Bilim. Derg.) mühendislik bilimi ve teknolojiyle ilgilenen kişilere yüksek nitelikli bilgiler sunmaktadır. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2564-6605 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ömer Halisdemir Üniversitesi |
Kapak Resmi


Mühendislik Bilimleri Dergisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 2012 yılından beri çıkarılmaktadır. Yılda 2 kez yayınlanan, hakemli ve ücretsiz erişimli bir dergi olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (NÖHÜ Müh. Bilim. Derg.) mühendislik bilimi ve teknolojiyle ilgilenen kişilere yüksek nitelikli bilgiler sunmaktadır. 

Cilt 9 - Sayı 2 - 7 Ağu 2020
 1. ÖN EĞİTİMLİ EVRİŞİMLİ SİNİR AĞLARI DESTEKLİ GÖRÜNTÜ SAHTECİLİK TESPİTİ YÖNTEMİ
  Sayfalar 705 - 714
  Ertuğrul GÜL , Serkan ÖZTÜRK
 2. RSESLIBKNN MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMİ KULLANILARAK PARKİNSON HASTALIĞININ TANISI
  Sayfalar 715 - 721
  İlknur BÜTÜNER , Burak KAPLAN , Kemal ADEM
 3. EVRİŞİMLİ SİNİR AĞI TABANLI DERİNLİK HARİTASI İYİLEŞTİRME
  Sayfalar 722 - 729
  Alper EMLEK , Murat PEKER
 4. SU VE ATIKSU ARITMINDA ELEKTROFLOTASYON PROSESİ
  Sayfalar 730 - 745
  Fuat ÖZYONAR
 5. DOĞAL VE AKTİVE EDİLEN ÇAM TALAŞI İLE SUCUL ÇÖZELTİDEN ADSORPSİYONLA BAZİK SARI 28 GİDERİMİ
  Sayfalar 746 - 759
  İlknur ŞENTÜRK , Muhammed Reha YILDIZ
 6. ARITILMIŞ KENTSEL ATIKSULARIN SULAMADA KULLANIMINDA MİKROKİRLETİCİLERİN OLUŞTURABİLECEĞİ RİSKLER
  Sayfalar 760 - 769
  Aynur YAŞAR , Esra Can DOĞAN
 7. Cu (II) ADSORPTION WITH ACTIVATED CARBON OBTAINED FROM SEA URCHIN PREPARED BY ULTRASOUND-ASSISTED METHOD
  Sayfalar 770 - 780
  Bahdisen GEZER
 8. BATIK ANAEROBİK MEMBRAN BİYOREAKTÖRDE TUZLULUK DEĞİŞİMİNİN MEMBRAN KİRLENMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 781 - 795
  Burçin YILDIZ , Özge HANAY
 9. AN IMPROVED WIENER MODEL FOR SYSTEM IDENTIFICATION
  Sayfalar 796 - 810
  Selçuk METE , Hasan ZORLU , Şaban ÖZER
 10. TAMAMEN OPTİK MİKROSİSTEMLER İÇİN 180NM CMOS TEKNOLOJİSİNDE TASARLANMIŞ DÜŞÜK GERİLİM BESLEMELİ SALINGAÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 811 - 820
  Baykal SARIOĞLU , Emin Cihan ANIL
 11. 5G İLETİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN ADAY İLETİM TEKNİKLERİNİN BİT HATA ORANI BAŞARIMLARININ ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 821 - 831
  Yasin KABALCI
 12. EFFECTS OF NUMBER OF TURNS OF ARMATURE WINDING ON OUTER ROTOR BRUSHLESS DIRECT CURRENT MOTOR DESIGNED FOR AN ELECTRIC VEHICLE PROTOTYPE
  Sayfalar 832 - 847
  Alper Sefa ÇAĞIŞLAR , Hasan TİRYAKİ , Nevra BAYHAN
 13. AUTOMATIC CONTROL OF WHEEL SLIP IN SOIL TILLAGE
  Sayfalar 848 - 858
  Serhat SOYLU , Kazım ÇARMAN
 14. POTANSİYEL ÇOKLU HAVALİMANI SİSTEMİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 859 - 876
  Esra DİLMEN , Tahsin ÇETİNYOKUŞ
 15. MALTODEKSTRİN-NOHUT PROTEİNİ İZOLATI MATRİSİNDE KARABİBER TOHUMU YAĞININ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA METODU İLE ENKAPSÜLASYONU
  Sayfalar 877 - 882
  Nadiye Pelin MANSUROĞLU , Ebru YAZICI , Sümeyra ÖNDER , Aslı CAN KARAÇA
 16. SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİNDE OPTİMAL TARIM ARAZİLERİNİN BELİRLENEBİLMESİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI: BEYŞEHİR-KAŞAKLI ALT HAVZASI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 883 - 897
  Münevver Gizem GÜMÜŞ , S. Savaş DURDURAN
 17. YAPISAL TASARIM BAĞLAMINDA 2007 VE 2018 DEPREM YÖNETMELİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, NİĞDE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 898 - 903
  Hakan KARACA , Merve ORAL , Merve ERBİL
 18. KALSİNE EDİLMİŞ BENTONİTİN BETON AŞINMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 904 - 912
  Cenk KARAKURT , Turgut KAYA , Salih YAZICIOĞLU
 19. PARSELLERİN BÖLÜNMESİ (İFRAZINDA) VE PARSEL KIRIK SINIRLARININ DÜZELTİLMESİNDE DİK KOORDİNATLARA DAYALI KESİN YÖNTEM
  Sayfalar 913 - 930
  Ramazan Gürsel HOŞBAŞ , Atınç PIRTI
 20. DEPREM ETKİLERİNİN BETONARME ÇERÇEVELER İLE BOŞLUKLU BETONARME PERDELER TARAFINDAN BİRLİKTE KARŞILANDIĞI YÜKSEK BİNALARIN ANALİZ SONUÇLARININ TBDY, (2018) VE DBYBHY, (2007) ’YE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 931 - 945
  Ömer ÖZER , Bahadır YÜKSEL
 21. Duvarların Güçlendirilmesinde Plastik Kompozit Donatı Kullanımı
  Sayfalar 946 - 955
  Selçuk KAÇIN , Ezgi GÜNEŞ
 22. TARİHİ YIĞMA BİR KÖPRÜNÜN DEPREM DAVRANIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 956 - 965
  Alper ÖZMEN , Erkut SAYIN
 23. DOĞAL VOLLASTONİTİN YÜKSEK PERFORMANSLI HARÇLAR ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 966 - 974
  Hatice Öznur ÖZ , Hasan Erhan YÜCEL , Muhammet GÜNEŞ , Beytullah MALKOÇ
 24. AK MEDRESENİN (NİĞDE) YAPIMINDA KULLANILAN TAŞLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ VE SORUNLARI
  Sayfalar 975 - 989
  Mustafa KORKANÇ
 25. ILGIN LİNYİT İŞLETMESİNDE KÖMÜRÜN KENDİLİĞİNDEN YANMASI VE RİSK ANALİZİ
  Sayfalar 1017 - 1025
  Mahmut Suat DELİBALTA , Mustafa GÜNDOĞAR
 26. KARIŞTIRMALI BİLYALI DEĞİRMENDE KURU ÖĞÜTMEDE BAZI ÖĞÜTME PARAMETRELERİNİN MODELLENMESİ VE OPTİMİZASYONU
  Sayfalar 1026 - 1038
  Diler KATIRCIOĞLU BAYEL
 27. REFRAKTER OLMAYAN SÜLFÜRLÜ ALTIN–GÜMÜŞ CEVHERİNİN FLOTASYON DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 1039 - 1053
  Ş.beste AYDIN , Deniz AYDIN , Alim GÜL
 28. KURU YÖNTEM KULLANILARAK KALSİTİN STEARİK ASİT İLE YÜZEY MODİFİKASYONU
  Sayfalar 1054 - 1064
  Serkan ÇAYIRLI , Hasan Serkan GÖKÇEN , Ece Buçin DAĞCI YILMAZ
 29. İKİ BOYUTLU FONKSİYONEL KADEMELENDİRİLMİŞ PLAKALARIN YAPAY SİNİR AĞI ÖĞRENME ALGORİTMALARI İLE ISIL GERİLME MODELLEMESİ
  Sayfalar 1065 - 1076
  Munise Didem DEMİRBAŞ , Didem ÇAKIR
 30. ROBOTİK İŞLEME YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME
  Sayfalar 1077 - 1089
  Hasan DEMIRTAS
 31. POROSİTELİ FDM İLE KAPLI ALÜMİNYUM KİRİŞİN SERBEST TİTREŞİMİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1090 - 1099
  Ersoy Fatih ERDURCAN , Yusuf CUNEDİOĞLU
 32. VAKUMLU İNFİLTRASYONYA ÜRETİLEN AA 1050 ESASLI GNP+TiB2 TAKVİYELİ HİBRİT KOMPOZİTLERİN ABRASİF AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 1100 - 1107
  Muharrem PUL
 33. DRY SLIDING FRICTION and WEAR PROPERTIES of CACO3 NANOPARTICLE FILLED EPOXY/CARBON FIBER COMPOSITES
  Sayfalar 1108 - 1117
  Emine Feyza ŞÜKÜR
 34. SICAKLIK GRADYENTİNİN MİKROYAPI VE MİKROSERTLİĞE ETKİSİ
  Sayfalar 1118 - 1128
  Sevda ENGİN , Uğur BÜYÜK , Necmettin MARAŞLI
 35. THE EFFECT OF HYDROXYAPATITE ADDITIVE PRODUCED FROM DIFFERENT RAW MATERIALS TO STRENGTH OF BONE CEMENT
  Sayfalar 990 - 1000
  Nurcan TUGRUL , Mehmet Burçin PİŞKİN , Fatma Tuğçe ŞENBERBER , Nevin KARAMAHMUT MERMER , Özge Can ÖZTÜRK , Nida GELİBOLU
 36. KİRAZ ÇEKİRDEĞİ PİROLİZ KİNETİĞİNİN MODEL İÇERMEYEN VE MODEL BAZLI İNTEGRAL KİNETİK YÖNTEMLER KULLANILARAK İZOTERMAL OLMAYAN TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ VERİLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1001 - 1016
  Gözde GÖZKE , Korkut AÇIKALIN
 37. PREDICTION OF GROSS CALORIFIC VALUE OF COAL FROM PROXIMATE AND ULTIMATE ANALYSIS VARIABLES USING SUPPORT VECTOR MACHINES WITH FEATURE SELECTION
  Sayfalar 1129 - 1141
  Mustafa AÇIKKAR
 38. FUNDUS FLORESEİN ANJİOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNDE YENİ KANAMA BÖLGELERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM : HIZLI YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI (Q-ABC)
  Sayfalar 1142 - 1152
  Mehmet Bahadır ÇETİNKAYA
Dizinler
Taranan İndeksler

logo_cropped.jpg

Creative Commons
Creative Commons License