e-ISSN: 2564-6605
Başlangıç: 2012
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Mühendislik Bilimleri Dergisi (NÖHÜ Müh. Bilim. Derg.), NÖHÜ Mühendislik Fakültesi tarafından 2012 yılından beri Türkçe veya İngilizce olarak yazılmış Orijinal Araştırma Makaleleri ve Derleme Makaleleri yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergi, hiçbir aşamada yayın ücreti talep etmemektedir ve DergiPark sistemi üzerinden ücretsiz erişimli bir dergidir.

Dergimiz her yıl, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda dört sayı yayınlar.

NÖHÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Gıda, Harita, İnşaat, Jeoloji, Kimya, Maden, Makine, Mekatronik, Metalurji ve Malzeme Mühendislikleri ile ilgili diğer mühendislik alanlarındaki çalışmaları kapsar.

NÖHÜ Mühendislik Bilimleri Dergisinde ön kontrol, benzerlik incelemesi, bilimsel değerlendirme ve son okuma süreçlerinden geçtikten sonra yayınlanan makaleler, Mühendislik Bilimi ve Teknolojisi ile ilgilenen araştırmacılara, okuyuculara ve uygulayıcılara yüksek nitelikli bilgiler sunar.

Dergimiz; ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, DOAJ, Sobiad, Advanced Science Index, Cite Factor, World Cat, EuroPub, Scientific Indexing Services indeksleri tarafından taranmaktadır.

2023 - Cilt: 12 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Büyük Depremler Sonrası Kadastral Noktalardaki Değişimlerin İzlenmesi: 30.10.2020 Sisam Depremi (Mw:6.9) Örneği

Araştırma Makalesi

A case study on the technical and economical feasibility of different types of central heating systems for ÇATES lodgements

Araştırma Makalesi

Dünya dışı ışınımlarla iyileştirilmiş ARIMA, Ridge regresyon ve Lasso regresyon yöntemlerinin saatlik ışınım tahmininde kullanılması

Araştırma Makalesi

Esnek cisim dinamik simülasyonu kullanarak kontrol moment jiroskopun mekanik tasarımının optimizasyonu

Araştırma Makalesi

Predicting the severity of occupational accidents in the construction industry using standard and regularized logistic regression models

Araştırma Makalesi

Al-Cu-Si üçlü alaşımının mikroyapısının ve mikrosertiğinin katılaşma hızına ve sıcaklık gradyentine bağlı olarak değişimi

Araştırma Makalesi

Bir açık ocak maden örneğinde yamaç molozu akma mekanizmasının belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Effect of SnCl2 heat treatment on SnS thin films deposited by RF sputtering

Araştırma Makalesi

Akımsız nikel kaplama süresinin yeni tür dentritik bakır-nikel alaşım tozlarının özellikleri üzerine etkisi

Araştırma Makalesi

Design and Stress Analysis of Wider Lateral Lumbar Interbody Fusion (LLIF) Cages: A Finite Element Study

Araştırma Makalesi

Design and Application of Led Driver Based on Isolated DC-DC Cuk Converter by Comparing Power Led Models

Araştırma Makalesi

Önceden eğitilmiş derin öğrenme modelleri kullanılarak damlacık yoluyla bulaşan salgın hastalıkları önlemek için robotik tabanlı maske tespiti

Araştırma Makalesi

Lazer tabanlı sensörler kullanılarak rüzgar hızı ve yönü ölçüm cihazı geliştirilmesi

Creative Commons

Creative Commons License

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi' nde yayınlanan eserler Creative Commons Attribution-Commerce 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.

 23135