e-ISSN: 2564-6605
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Mühendislik Bilimleri Dergisi (NÖHÜ Müh. Bilim. Derg.), NÖHÜ Mühendislik Fakültesi tarafından 2012 yılından beri Türkçe veya İngilizce olarak yazılmış Orijinal Araştırma Makaleleri ve Derleme Makaleleri yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergi, hiçbir aşamada yayın ücreti talep etmemektedir ve DergiPark sistemi üzerinden ücretsiz erişimli bir dergidir.

Dergimiz her yıl, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda dört sayı yayınlar.

NÖHÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Gıda, Harita, İnşaat, Jeoloji, Kimya, Maden, Makine, Mekatronik, Metalurji ve Malzeme Mühendislikleri ile ilgili diğer mühendislik alanlarındaki çalışmaları kapsar.

NÖHÜ Mühendislik Bilimleri Dergisinde ön kontrol, benzerlik incelemesi, bilimsel değerlendirme ve son okuma süreçlerinden geçtikten sonra yayınlanan makaleler, Mühendislik Bilimi ve Teknolojisi ile ilgilenen araştırmacılara, okuyuculara ve uygulayıcılara yüksek nitelikli bilgiler sunar.

Dergimiz; ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, DOAJ, Sobiad, Advanced Science Index, Cite Factor, World Cat, EuroPub, Scientific Indexing Services indeksleri tarafından taranmaktadır.

2022 - Cilt: 11 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Ağ gömülümü için yüksek boyutlu yakınsaklık ölçüsü

Derleme

Prediktif modellemelerin mikrobiyal gelişmelerde kullanımı

Araştırma Makalesi

Farklı seramik kaplı Ti-6Al-4V alaşımının doğal frekansına konik açı ve sınır koşulunun etkisinin sonlu eleman analizi ile incelenmesi

Araştırma Makalesi

Benefitting from Solar Energy Due to Different Emissivity Levels of Multiple Glass Windows for Buildings

Araştırma Makalesi

Arazi Yönetimi Paradigması Çerçevesinde Türkiye’de Binalar için Enerji Kimlik Belgesi Uygulamasının Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

CFRP lif takviyesi ile onarılan boşluklu betonarme kirişlerin davranışının deneysel incelenmesi

Araştırma Makalesi

CdSO4-CdS COMPOSITE NANOWIRES SYNTHESIZED BY ARC DISCHARGE METHOD

Araştırma Makalesi

İmar uygulamalarında dağıtımın veri madenciliği yöntemi kullanılarak yapılması

Creative Commons

Creative Commons License

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi' nde yayınlanan eserler Creative Commons Attribution-Commerce 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.

 23135