Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2564-6605 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ömer Halisdemir Üniversitesi |


Mühendislik Bilimleri Dergisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 2012 yılından beri çıkarılmaktadır. Yılda 2 kez yayınlanan, hakemli ve ücretsiz erişimli bir dergi olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (NÖHÜ Müh. Bilim. Derg.) mühendislik bilimi ve teknolojiyle ilgilenen kişilere yüksek nitelikli bilgiler sunmaktadır. Dergimiz 2012 yılından 2016 yılına kadar Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ISSN: 2147-012X) adıyla yayımlanmıştır. Üniversitemiz adının 2016 yılında Ömer Halisdemir Üniversitesi şeklinde değiştirilmesi nedeniyle dergimizin adı Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ISSN: 2564-6605) şeklinde değiştirilmiş ve son olarak, yine üniversitemizin isminin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak değiştirilmesi nedeniyle, dergimizin ismi 2019 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ISSN: 2564-6605) olarak değiştirilmiş, ancak ISSN bilgisi değişmemiştir.

Mühendislik Bilimleri Dergisi, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mimarlık ve ilgili diğer alanlarda yayın yapmaktadır. 

Mühendislik Bilimleri Dergisi’nin kapsamı nispeten geniş olup mühendislik bilimi alanında orijinal araştırma, derleme ve araştırma notu türü makaleleri içermektedir.

Makaleler, çeşitli üniversite ve kurumlarda görev yapan konularında uzman hakemler tarafından değerlendirilmekte ve hakemler tarafından uygun bulunması halinde yayına kabul edilmektedir. Bilimsel değerlendirme sürecinde kör hakemlik (Double Blind) uygulanmaktadır. Türkçe veya İngilizce makale kabul eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’ne makale yüklenmesi ve yayınlanıncaya kadar geçen süreçlerin hiçbirinde herhangi bir ücret talep edilmemekte olup yayınlanan makalelerin tam metinleri de ücretsiz olarak herkesin erişimine açık bulunmaktadır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2564-6605 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ömer Halisdemir Üniversitesi |
Kapak Resmi


Mühendislik Bilimleri Dergisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 2012 yılından beri çıkarılmaktadır. Yılda 2 kez yayınlanan, hakemli ve ücretsiz erişimli bir dergi olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (NÖHÜ Müh. Bilim. Derg.) mühendislik bilimi ve teknolojiyle ilgilenen kişilere yüksek nitelikli bilgiler sunmaktadır. Dergimiz 2012 yılından 2016 yılına kadar Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ISSN: 2147-012X) adıyla yayımlanmıştır. Üniversitemiz adının 2016 yılında Ömer Halisdemir Üniversitesi şeklinde değiştirilmesi nedeniyle dergimizin adı Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ISSN: 2564-6605) şeklinde değiştirilmiş ve son olarak, yine üniversitemizin isminin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak değiştirilmesi nedeniyle, dergimizin ismi 2019 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ISSN: 2564-6605) olarak değiştirilmiş, ancak ISSN bilgisi değişmemiştir.

Mühendislik Bilimleri Dergisi, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mimarlık ve ilgili diğer alanlarda yayın yapmaktadır. 

Mühendislik Bilimleri Dergisi’nin kapsamı nispeten geniş olup mühendislik bilimi alanında orijinal araştırma, derleme ve araştırma notu türü makaleleri içermektedir.

Makaleler, çeşitli üniversite ve kurumlarda görev yapan konularında uzman hakemler tarafından değerlendirilmekte ve hakemler tarafından uygun bulunması halinde yayına kabul edilmektedir. Bilimsel değerlendirme sürecinde kör hakemlik (Double Blind) uygulanmaktadır. Türkçe veya İngilizce makale kabul eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’ne makale yüklenmesi ve yayınlanıncaya kadar geçen süreçlerin hiçbirinde herhangi bir ücret talep edilmemekte olup yayınlanan makalelerin tam metinleri de ücretsiz olarak herkesin erişimine açık bulunmaktadır.

Cilt 9 - Sayı 1 - 30 Oca 2020
 1. BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN HAYALİ MOTOR GÖRÜNTÜ TABANLI YAKIN KIZILÖTESİ SPEKTROSKOPİ SİNYALLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
  Sayfalar 1 - 8
  Merve KOÇYİĞİT , Ayşegül GÜVEN , Furkan ÇAM
 2. BİR KURUMSAL GENİŞ ALAN AĞININ AĞ YÖNETİM SİSTEMİYLE ETKİLİ YÖNETİMİ
  Sayfalar 9 - 22
  Said Mahmut ÇINAR , Abdullah YILDIRIM
 3. ELEKTROKİMYASAL ARITIM PROSESİ İLE KOT KUMAŞI ÜRETİM TESİSİ ATIKSUYUNDAN KOİ GİDERİMİ VE REGRESYON YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU
  Sayfalar 23 - 36
  Önder KAHRAMAN , İsmail ŞİMŞEK
 4. HAVA KALİTESİ PARAMETRELERİNİN TAHMİNİ VE MEKANSAL DAĞILIMI İÇİN MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI
  Sayfalar 37 - 47
  Yeşim DOKUZ , Aslı BOZDAĞ , Begüm GÖKÇEK
 5. GERİ KAZANILMIŞ ATIKSULARIN YEŞİL ALAN SULAMASINDA KULLANIMI
  Sayfalar 48 - 56
  Sema ARIMAN , Serdar KOYUNCU
 6. SUCUL ORTAMDAKİ BAZI MİKROKİRLETİCİLERİN OLUŞUMU, DURUMU VE İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ İLE GİDERİLMESİ
  Sayfalar 57 - 71
  Sevde USTUN ODABASİ , Sevda Hatun ALTIN , Hanife BÜYÜKGÜNGÖR
 7. KÖMÜR YANMA ATIKLARININ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE KULLANIM ALANLARI
  Sayfalar 72 - 83
  Gamze SÖNMEZ , Mustafa IŞIK
 8. KAPYA BİBER ARTIĞI KULLANILARAK BİYOSORPSİYONLA ATIKSULARDAN NİKEL GİDERİMİ
  Sayfalar 84 - 95
  Levent GÜREL , Tuğba MEŞE , Arife ŞEKER , Aslı KILIÇ , Ali Serkan YILDIRIM
 9. TÜRKİYE’DE SINIRAŞAN SULARIN ÇEVRESEL PROBLEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 96 - 106
  Nihan ÖZENGİN , Nihan ÖZENGİN , Ayşe ELMACI
 10. MEMBRAN PROSESLER İLE MEZBAHA ATIKSULARININ ARITIMI
  Sayfalar 107 - 113
  Öznur Begüm GÖKÇEK
 11. KOLEMANİT DESTEKLİ nZVI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN GİDERİMİ
  Sayfalar 114 - 127
  Mehtap ERŞAN , Ülker Aslı GÜLER , Hatice DOĞAN , Batoul SARRAJ
 12. A FULLY EMBEDDED TETRIS GAME APPLICATION IN VHDL
  Sayfalar 128 - 136
  Sadiye Nergis TURAL POLAT
 13. A DROOP CONTROL BASED PROPOTIONAL POWER SHARING METHOD FOR DC MICROGRIDS WITHOUT COMMUNICATION
  Sayfalar 137 - 145
  Ali Rıfat Boynueğri
 14. MODELE UYARLAMALI SİSTEM TEMELLİ MODEL ÖNGÖRÜLÜ MOMENT KONTROLLÜ SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN TASARIMI
  Sayfalar 146 - 153
  Emrah ZERDALİ
 15. Analysis of Dynamic Behavior of Permanent Magnet Synchronous Motors and Controlling Chaos with Nonlinear Output Regulation
  Sayfalar 154 - 171
  Handan NAK , Ali Fuat ERGENC
 16. YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK İMLEÇ YÖNÜ TESPİTİ
  Sayfalar 172 - 179
  Kerim KARADAĞ , Mehmet Emin TENEKECİ , Abdülkadir GÜMÜŞÇÜ
 17. ISI BORULU VAKUM TÜPLÜ TERMOELEKTRİK GÜNEŞ JENERATÖRÜ TASARIMI VE UYGULAMASI
  Sayfalar 180 - 185
  Abdullah Hakan YAVUZ
 18. EVALUATION OF ESTIMATION PERFORMANCE FOR SOIL MOISTURE USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
  Sayfalar 186 - 194
  Engin PEKEL
 19. A PROPOSED RESPONSE SURFACE-BASED ROBUST DESIGN MODEL FOR QUALITY ENGINEERING PROBLEMS
  Sayfalar 195 - 205
  Akın ÖZDEMİR
 20. YAŞLILARA EVDE BAKIM HİZMETİNDE BULUNAN EKİPLERİN ROTALANMASI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 206 - 223
  Kevser YURDAKUL , Hacı Mehmet ALAKAŞ , Tamer EREN , Şeyda GÜR
 21. OECD ÜLKELERİNİN TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN SMAA-EDAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 224 - 237
  Mihrimah ÖZMEN
 22. ENDÜSTRİ 4.0 SÜRECİNDE ELECTREE YÖNTEMİ İLE ENERJİ TESİS YER SEÇİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 238 - 253
  Dursun BALKAN
 23. KOZMETİKSEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN ÜRÜN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ BULANIK DEMATEL, BULANIK ANP VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 254 - 271
  Selin YALÇIN , Bahadır GÜLSÜN
 24. DETERMINING DESIGN ATTRIBUTES OF A SMALL HOUSEHOLD APPLIANCE USING FUZZY VIKOR-BASED QFD METHOD
  Sayfalar 272 - 284
  G.nilay YÜCENUR , Gökhan ALTUN , Mehmetq ERDEM
 25. HPLC METODU İLE PATULİN TAYİNİNDE TEK LABORATUVAR METOT VALİDASYON ÇALIŞMASI
  Sayfalar 285 - 296
  Ceren BAYRAÇ , Gülnur CAMIZCI
 26. HİNDİBA (Cichorium intybus L.) KÖKÜ EKSTRAKTI VE TRABZON HURMASI (Diospyros kaki L.) TOZUNUN KEK ÜRETİMİNDE KULLANILMASI VE KALİTE PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 297 - 307
  Cem BALTACIOĞLU , Betül TEMZİSOY , Mustafa KANBUR , Merve DOĞAN , Sena İBİLİ
 27. Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Burdur İli Yağış Analizi Ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 308 - 322
  Hasan Hüseyin AKSU , Afşin GÜNGÖR
 28. Lojistik Merkez Yer Seçimi İçin CBS & ÇKKV Arayüzü Geliştirilmesi ve Ordu İli Pilot Bölge Çalışması
  Sayfalar 323 - 334
  Şevket BEDİROĞLU , Volkan YILDIRIM
 29. STRATEJİK PLANLAMA EKSENİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK: TAMPON VE AĞ ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 335 - 349
  Ebru KAMACI KARAHAN
 30. KÖPRÜ BARAJI DOLUSAVAK YAPISININ DENEYSEL ÇALIŞMA VE SAYISAL MODELLEME İLE ANALİZİ
  Sayfalar 350 - 357
  Şerife Yurdagül Kumcu , Muhammed Uçar
 31. LABORATORY COMPARISON OF EVA BASED RESIN AND SBS MODIFIED BITUMINOUS BINDER
  Sayfalar 358 - 365
  Beyza FURTANA , Erkut YALÇIN , Baha Vural KÖK , Mehmet YILMAZ
 32. INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SLENDERNESS RATIO ON THE STRUCTURAL RESPONSE OF MASONRY MINARETS
  Sayfalar 366 - 376
  Özden SAYGILI
 33. OPTIMIZATION OF WATER DISTRIBUTION NETWORKS USING ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM
  Sayfalar 377 - 392
  Volkan YILMAZ , Meral BÜYÜKYILDIZ , Ömer Kaan BAYKAN
 34. DETERMINATION OF CHANGE POINT AND TREND ANALYSIS OF ANNUAL TEMPERATURE DATA IN KONYA CLOSED BASIN (TURKEY)
  Sayfalar 393 - 404
  Cihangir KOYCEGIZ , Meral BUYUKYILDIZ
 35. NİĞDE İLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN YOLCU TALEPLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 405 - 413
  Muhammed Emin Cihangir BAĞDATLI
 36. YENİ TÜRKİYE SİSMİK TEHLİKE HARİTASININ EGE BÖLGESİ İÇİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 414 - 423
  Evren SEYREK
 37. ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN ZEMİN KONSOLİDASYONUNA ETKİSİ: VAKA ANALİZİ
  Sayfalar 424 - 436
  Merve ORAL , Firdevs UYSAL
 38. AKARSULARDAKİ SEDİMENT TAŞINIMININ YAPAY SİNİR AĞLARI VE ANFIS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK TESPİTİ
  Sayfalar 437 - 450
  Ramazan ACAR , Kemal SAPLIOĞLU
 39. Tokat Yöresi Jasper Oluşumlarının Mineralojik-Petrografik, Jeokimyasal Özellikleri ve Süstaşı Olarak Kullanılabilirliği
  Sayfalar 451 - 460
  Fetullah ARIK , Yeşim ÖZEN
 40. HAYRİYE (FELAHİYE-KAYSERİ) FLORİTLERİNİN NADİR TOPRAK ELEMENT (NTE) JEOKİMYASI
  Sayfalar 461 - 471
  Cihan YALÇIN , Yusuf URAS , Nurdane İLBEYLİ
 41. SIKIŞTIRILMIŞ YATAK TESTİNDE TANE BOYUNA BAĞIMLI KIRILMA MODELİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ
  Sayfalar 472 - 479
  Deniz ALTUN , Hakan BENZER
 42. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE LOJİSTİK YÖNETİMİNİN İŞ GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 480 - 487
  Mahmut Suat DELİBALTA
 43. BORİK ASİT KATKISI VE SİNTERLEME SICAKLIĞININ ALÜMİNA VE SEPİYOLİTİN ISIL İLETKENLİĞE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 488 - 493
  Yüksel Palacı
 44. HEAT INSULATIVE PHOTOVOLTAIC GLASS: OPTICAL, ACOUSTIC, THERMAL AND ELECTRICITY PRODUCTION PERFORMANCE
  Sayfalar 494 - 503
  Erdem CUCE
 45. TERMAL OLARAK İYİLEŞTİRİLMİŞ FARKLI ERİME SICAKLIKLARINA SAHİP FAZ DEĞİŞKEN MALZEMELERİN ISIL CEVAPLARININ ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 504 - 517
  Ümit Nazlı TEMEL
 46. GÜÇLENDİRİLMİŞ İYON BOMBARDIMANI ve TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU ile KATI OKSİT YAKIT PİLİNİN ÜÇ BOYUTLU ANOT MİKRO YAPISININ OLUŞTURULMASI
  Sayfalar 518 - 527
  Selahattin ÇELİK , Tolga ALTAN
 47. INVESTIGATION OF EFFECT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF QUENCHING TEMPERATURE IN AA7075
  Sayfalar 528 - 537
  Süleyman KILIÇ , İlyas KACAR , Mevlut ŞAHİN , Fahrettin ÖZTÜRK , Oğuz ERDEM
 48. PERFORMANCE AND EMISSIONS OF A VESSEL TURBINE FUELED WITH MARINE AND ASPIRE OIL METHYL ESTER MIXTURES
  Sayfalar 538 - 545
  Burak GÖKALP
 49. MANUFACTURING PROCESS and MATERIAL CHARACTERIZATION of WOVEN JUTE COMPOSITES
  Sayfalar 546 - 556
  Mehmet Fatih OKTEM , Meltem YILDIRIM
 50. PROCESSING OF GRADE A LOW CARBON STEEL BY EQUAL CHANNEL ANGULAR PRESSING
  Sayfalar 557 - 564
  Muhammet DEMİRTAŞ
 51. Al2O3 TANECİK BOYUTUNUN VE KATKI ORANININ ALÜMİNYUM MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE MİKROYAPISI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
  Sayfalar 565 - 575
  Mahmut Can ŞENEL , Mevlüt GÜRBÜZ
 52. TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLMİŞ Al / Y2O3 NANOKOMPOZİTLERİNİN ODA VE YÜKSEK SICAKLIKTAKİ KOROZYON DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 576 - 588
  Fatih AYDIN
 53. SiC TAKVİYELİ Al-Mg KOMPOZİTLERİN YOĞUNLUĞUNUN VE MİKROYAPISININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 589 - 597
  Gül TOSUN , Mehmet KURT
 54. Darbeli Lazer Biriktirme (PLD) ile Ti-6Al-4V Üzerine Hidroksiapatitin (HAp) İnce Filmlerinin Hazırlanması
  Sayfalar 598 - 605
  Seda EKMEKÇİ , M. Tolga YURTCAN
 55. Eklemeli Üretim Teknolojileri Üzerine Bir Derleme
  Sayfalar 606 - 621
  Gökhan ÖZER
 56. GERİ DÖNÜŞÜMLÜ YAPAY SİNİR AĞI TABANLI T DALGASI SONU TESPİTİ
  Sayfalar 622 - 636
  Mehmet İŞCAN , Aydın YEŞİLDİREK
 57. İBADET MEKÂNLARINDA AKUSTİK DENETİM: İSKENDER PAŞA CAMİİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 637 - 647
  Barış İLBAN , Mustafa KAVRAZ
 58. DENİZLİ İLİ’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI DAYANIKLILIĞININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 648 - 664
  Aysun AYGÜN , Sülün Evinç TORLAK
 59. ARKEOLOJİK SİT ALANLARININ KÜLTÜRPARK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: SICILYA AGRİGENTO (AKRAGAS) ÖRNEĞİ
  Sayfalar 665 - 674
  Fatma Seda ÇARDAK
 60. ISIL ENERJİ DEPOLAMA UYGULAMALARINA YÖNELİK MİKROKAPSÜLLENMİŞ N-OKTADEKAN/NANOKİL KOMPOZİT FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELERİN GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 675 - 687
  Hatice Hande MERT , Sena BAYRAM
 61. EFFECT OF DIFFERENT PRE-TREATMENTS ON DRYING OF RAINBOW TROUT
  Sayfalar 688 - 695
  Osman İSMAİL , Özlem GÖKÇE KOCABAY
 62. ISIL ENERJİ DEPOLAMA UYGULAMALARI İÇİN BİYOBOZUNUR ESASLI FAZ DEĞİŞTİREN MADDE/ÇAM KOZALAĞI KOMPOZİTLERİNİN ÜRETİLMESİ
  Sayfalar 696 - 704
  Yeliz KONUKLU
Dizinler
Taranan İndeksler

logo_cropped.jpg

Creative Commons
Creative Commons License