e-ISSN: 2564-6605
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Mühendislik Bilimleri Dergisi (NÖHÜ Müh. Bilim. Derg.), NÖHÜ Mühendislik Fakültesi tarafından 2012 yılından beri Türkçe veya İngilizce olarak yazılmış Orijinal Araştırma Makaleleri ve Derleme Makaleleri yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergi, hiçbir aşamada yayın ücreti talep etmemektedir ve DergiPark sistemi üzerinden ücretsiz erişimli bir dergidir.

Dergimiz her yıl, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda dört sayı yayınlar.

NÖHÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Gıda, Harita, İnşaat, Jeoloji, Kimya, Maden, Makine, Mekatronik, Metalurji ve Malzeme Mühendislikleri ile ilgili diğer mühendislik alanlarındaki çalışmaları kapsar.

NÖHÜ Mühendislik Bilimleri Dergisinde ön kontrol, benzerlik incelemesi, bilimsel değerlendirme ve son okuma süreçlerinden geçtikten sonra yayınlanan makaleler, Mühendislik Bilimi ve Teknolojisi ile ilgilenen araştırmacılara, okuyuculara ve uygulayıcılara yüksek nitelikli bilgiler sunar.

Dergimiz; ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, DOAJ, Sobiad, Advanced Science Index, Cite Factor, World Cat, EuroPub, Scientific Indexing Services indeksleri tarafından taranmaktadır.

2022 - Cilt: 11 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Acid Red-20 sentetik endüstriyel boyar maddenin elektro-oksidasyon yöntemi ile sulu çözeltiden uzaklaştırılması

Araştırma Makalesi

Sürdürülebilir İşgücü Çizelgeleme ve Rotalama Probleminin Değişken Komşu Arama Algoritmasıyla Çözümü: Samsun Örneği

Araştırma Makalesi

Hastane Atıksularının Ekotoksikolojik Etkisinin Değerlendirilmesi

Creative Commons

Creative Commons License

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi' nde yayınlanan eserler Creative Commons Attribution-Commerce 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.

 23135