ISSN: 2147-9364
e-ISSN: 2667-8055
Başlangıç: 2004
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Konya Teknik Üniversitesi
Kapak Resmi
       

- Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi; Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları yayınlayan, bilimsel ve hakemli bir dergidir.

- Dergimiz; yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) olmak üzere özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir.

- Dergimizde makaleler kabul tarihleri sırasına göre yayınlanmaktadır.

- Dergimiz TR-Dizin'de taranmaktadır.

- Dergimiz SCILIT indekste taranmaktadır (https://www.scilit.net/journal/638622)

- Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz.

Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

konjes@ktun.edu.tr

Dergi Tarihçesi

2021 - Cilt: 9 Sayı: 3

Derleme

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA KULLANILAN BATARYALAR VE TERMAL YÖNETİM SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

METAHEURISTIC ALGORITHMS BASED APPROACHES FOR THE 3-PHASE DRY-TYPE TRANSFORMER DESIGN

Araştırma Makalesi

EEG SİNYALLERİNİ KULLANARAK 2B VE 3B HİBRİT BİR VİDEONUN AYRINTILI ANALİZİ

Araştırma Makalesi

TAŞIT TAMPONLARINDA KULLANILAN POLİMER MALZEMELERİN FARKLI HIZLARDA ABSORBE EDİLEN ENERJİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırma Makalesi

KALÇA PROTEZİ İÇİN UHMWPE – HAp KOMPOZİTLERİNİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU