e-ISSN: 2147-9429
Başlangıç: 1998
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Gazi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

DERGİMİZ TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİ DİZİN İNDEKSİ (TR DİZİN)-MÜHENDİSLİK ve TEMEL BİLİMLER VERİ TABANI, WEB OF SCIENCE-EMERGING SOURCES CITATION INDEX, EBSCO, GOOGLE SCHOLAR, SOBIAD, CITEFACTOR İNDEKSLERİNDE TARANMAKTADIR.

Dergimizde yayımlanan makalelere ait istatistiklere sağ taraftaki menüden (Makale İstatistikleri) ulaşabilirsiniz.

Makale gönderimi sırasında aşağıdaki 3 belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin herhangi birinin eksik olması durumunda makale REDDEDİLECEKTİR.

* Makale Dosyası (Word formatında)
* Telif Hakkı Devir Formu
* Benzerlik Raporu (iThenticate / Turnitin -
 maksimum benzerlik oranı %10 olmalıdır)

2021 - Cilt: 24 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

29. Tepki Kuvveti Gözetleyicisi Tabanlı Tork Kontrolü

Araştırma Makalesi

35. Intrusion Detection Model Based on TF.IDF and C4.5 Algorithms
 
TARANDIĞIMIZ DİZİNLER (ABSTRACTING / INDEXING)
181341319013191 13189 13187 13188 18016