e-ISSN: 2147-9429
Başlangıç: 1998
Yayıncı: Gazi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

DERGİMİZ TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİ DİZİN İNDEKSİ (TR DİZİN)-MÜHENDİSLİK ve TEMEL BİLİMLER VERİ TABANI, WEB OF SCIENCE-EMERGING SOURCES CITATION INDEX, EBSCO, GOOGLE SCHOLAR, SOBIAD, CITEFACTOR İNDEKSLERİNDE TARANMAKTADIR.

Dergimizde yayımlanan makalelere ait istatistiklere sağ taraftaki menüden (Makale İstatistikleri) ulaşabilirsiniz.

Makale gönderimi sırasında aşağıdaki 3 belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin herhangi birinin eksik olması durumunda makale REDDEDİLECEKTİR.

* Makale Dosyası (Word formatında)
* Telif Hakkı Devir Formu
* Benzerlik Raporu (iThenticate / Turnitin -
 maksimum benzerlik oranı %10 olmalıdır)

2023 - Cilt: 26 Sayı: 2

 
TARANDIĞIMIZ DİZİNLER (ABSTRACTING / INDEXING)
181341319013191 13189 13187 13188 18016

download Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.