Politeknik Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-9429 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
DERGİMİZ TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİ DİZİN İNDEKSİ(TR DİZİN)-MÜHENDİSLİK ve TEMEL BİLİMLER VERİ TABANINDA, WEB OF SCIENCE-EMERGING SOURCES CITATION INDEX 13190, EBSCO ve GOOGLE SCHOLAR'da TARANMAKTADIR.


Not: 2018 yılı itibariyle dergimiz altyapısı DERGİPARK arayüzüne (https://dergipark.org.tr/politeknik) aktarılmış ve eski bilgi sisteminde yayıma kabul edilmiş makaleler "Erken Görünüm" adı altında rastgele sıralanmıştır. Bu nedenle Erken Görünüm sıralamasının "Gelecek Sayı" basım sıralaması olarak algılanmaması gerektiği önemle duyurulur. 

Politeknik Dergisi

e-ISSN 2147-9429 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi
DERGİMİZ TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİ DİZİN İNDEKSİ(TR DİZİN)-MÜHENDİSLİK ve TEMEL BİLİMLER VERİ TABANINDA, WEB OF SCIENCE-EMERGING SOURCES CITATION INDEX 13190, EBSCO ve GOOGLE SCHOLAR'da TARANMAKTADIR.


Not: 2018 yılı itibariyle dergimiz altyapısı DERGİPARK arayüzüne (https://dergipark.org.tr/politeknik) aktarılmış ve eski bilgi sisteminde yayıma kabul edilmiş makaleler "Erken Görünüm" adı altında rastgele sıralanmıştır. Bu nedenle Erken Görünüm sıralamasının "Gelecek Sayı" basım sıralaması olarak algılanmaması gerektiği önemle duyurulur. 

Cilt 23 - Sayı 1 - 1 Mar 2020
 1. İçindekiler
  Sayfalar 0 - 0
  Editor EDITOR
 2. Kapak Sayfası
  Sayfalar 0 - 0
  Editor EDITOR
 3. Geri Dönüşümlü Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS) Plastik Malzemesinin Kalıplama Parametrelerine Etkisi
  Sayfalar 1 - 6
  Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU
 4. A Novel Probabilistic Nuclei Segmentation Algorithm for H&E Stained Histopathological Tissue Images
  Sayfalar 7 - 17
  Faruk SERİN , Metin ERTÜRKLER , Mehmet GÜL
 5. Kule Tipi Yapıların Dinamik Davranışının Belirlenmesi: Kırklareli Hızırbey Camii Minaresi
  Sayfalar 19 - 26
  İsmail KILIÇ , Kanat Burak BOZDOĞAN , Süleyman AYDIN , Saadet Gökçe GÖK , Safiye GÜNDOĞAN
 6. Bakır ve Pirinç Talaşı ile Takviye Edilmiş Boru Bağlantı Elemanlarının İki Farklı Üretim Türü İçin (SEC) Özel Enerji Tüketim Modeli
  Sayfalar 27 - 35
  Burak ÖZTÜRK , Özkan KÜÇÜK
 7. Östemperleme İşleminin CBN Kesici Takım Gerilmeleri Üzerindeki Etkisinin Nümerik Simülasyonu
  Sayfalar 37 - 44
  Kadir GÖK , Arif GÖK
 8. The Influence of Axial Compression on the Free Vibration Frequencies of Cross-ply Laminated and Moderately Thick Cylinders
  Sayfalar 45 - 52
  İzzet Ufuk ÇAĞDAŞ
 9. A Monte-Carlo Simulation for the Estimation of Side-by-Side Loading Events on Oregon Bridges
  Sayfalar 53 - 60
  Arcan YANİK , Christopher HİGGİNS
 10. Optimising High Lime Fly Ash Content By Means of Silica Fume İncorporation To Control Alkali-Silica Reaction And Drying Shrinkage of Mortars
  Sayfalar 61 - 66
  H. Süleyman GÖKÇE , Hojjat HOSSEİNNEZHAD , Onur ÜZÜM , Daniel HATUNGİMANA , Kambiz RAMYAR
 11. Malicious XSS Code Detection with Decision Tree
  Sayfalar 67 - 72
  Ömer KASIM
 12. PLA Esaslı Numunelerde Çekme Dayanımı İçin 3D Baskı İşlem Parametrelerinin Optimizasyonu
  Sayfalar 73 - 79
  Mustafa GÜNAY , Süleyman GÜNDÜZ , Hakan YILMAZ , Nafiz YAŞAR , Ramazan KAÇAR
 13. Kalça Protezi Stabilitesinin Harmonik Cevap Analizleri İle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 81 - 84
  Talip ÇELİK , Yasin KİŞİOĞLU
 14. A Study On Shopping Malls Performance Criterias Analysis Using AHP Method
  Sayfalar 85 - 95
  Emine Elif NEBATİ , İsmail EKMEKÇİ
 15. Borlanmış % 5 Mg Katkılı Ni-Mg Alaşımının Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 97 - 104
  İsmail YILDIZ , İbrahim GÜNEŞ
 16. Kullanılmış Ni-Mo Hidrodesülfürizasyon Katalizöründen Nikel Okzalat Dihidrat Üretimi
  Sayfalar 105 - 110
  Sedat İLHAN
 17. Large Deflection Analysis of Prismatic Cantilever Beam Comparatively by Using Combing Method and Iterative DQM
  Sayfalar 111 - 120
  Zekeriya GİRGİN , Faruk Emre AYSAL , Hüseyin BAYRAKÇEKEN
 18. Experimental and Finite Element Methods Prediction of 3D Printed Material Mechanical Properties with Various Porosity
  Sayfalar 121 - 127
  Abdulaziz ALABOODİ
 19. Baş Plaka Fantomunda Kullanılan Biyomalzemelerde Oluşan İkinci Pikin Proton Bragg Pikine Etkisi
  Sayfalar 129 - 136
  Mustafa Hicabi BÖLÜKDEMİR , Fatih EKİNCİ
 20. Manyetik Alana Maruz Toz Metalurjisiyle (T/M) Üretilmiş Bronz Yatakların Sürtünme Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 137 - 149
  Zekeriya Daban , Ertuğrul DURAK
 21. Biomechanical Effects of Four Different Configurations In Salter Harris Type 4 Distal Femoral Epiphyseal Fractures
  Sayfalar 151 - 159
  Kadir GÖK , Sermet İNAL , Arif GÖK
 22. The Effect of Process Parameters on Microstructure and Porosity of Layered NiAl(Co/Cr) Alloy Produced by SHS Method
  Sayfalar 161 - 169
  İbrahim BİLİZ , Adem BAKKALOĞLU , Musa KILIÇ
 23. İnsan Kolon Kanseri Hücrelerine Karşı İnorganik Nanopartikül-Temelli İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Kullanılması: Partikül Büyüklüğünün Antikanser Aktivitesine Etkisi
  Sayfalar 171 - 179
  Cenk DAĞLIOĞLU
 24. Isı-Güç Kombine Sistemlerinde Kullanılan Kalina Çevriminin Enerji ve Ekserji Analizi
  Sayfalar 181 - 188
  Yıldız KOÇ , Hüseyin YAĞLI
 25. Fuzzy Applications of FUCOM Method in Manufacturing Environment
  Sayfalar 189 - 195
  Mehmet Alper Sofuoğlu
 26. A Finite Element Procedure for Sliding Contact Problems Involving Heterogeneous Coefficient of Friction
  Sayfalar 197 - 205
  Onur ARSLAN
 27. Monge Hypersurfaces in Euclidean 4-Space with Density
  Sayfalar 207 - 214
  Mustafa Altın , Ahmet KAZAN , H.bayram KARADAĞ
 28. Fotovoltaik Güneş Santrallerinde Şebeke Bağlantı Sorunları ve Çözümleri
  Sayfalar 215 - 222
  Nursal ARICI , Asli ISKENDER
 29. Cogging Torque Minimization Using Skewed and Separated Magnet Geometries
  Sayfalar 223 - 230
  Adem DALCALI , Erol KURT , Emre ÇELİK , Nihat ÖZTÜRK
 30. Development of a Design Methodology for a Centrifugal Compressor with the Utilization of CFD
  Sayfalar 231 - 239
  Zeynep AYTAÇ , Nuri YÜCEL
 31. Yüksek Sıcaklık Fırınlarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Modellenmesi
  Sayfalar 241 - 247
  Cuma KILINÇ , Ümit İSKENDER
 32. Titanyum Dioksit/İndirgenmiş Grafen Oksit Kompozitlerin Üretimi ve Fotokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 249 - 255
  Metin YURDDAŞKAL , Uğur KARTAL , Eyyüp Can DOLUEL