e-ISSN: 2147-9429
Başlangıç: 1998
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Gazi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

DERGİMİZ TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİ DİZİN İNDEKSİ (TR DİZİN)-MÜHENDİSLİK ve TEMEL BİLİMLER VERİ TABANI, WEB OF SCIENCE-EMERGING SOURCES CITATION INDEX, EBSCO, GOOGLE SCHOLAR, SOBIAD, CITEFACTOR İNDEKSLERİNDE TARANMAKTADIR.

Dergimizde yayımlanan makalelere ait istatistiklere sağ taraftaki menüden (Makale İstatistikleri) ulaşabilirsiniz.

Makale gönderimi sırasında aşağıdaki 3 belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin herhangi birinin eksik olması durumunda makale REDDEDİLECEKTİR.

* Makale Dosyası (Word formatında)
* Telif Hakkı Devir Formu
* Benzerlik Raporu (iThenticate / Turnitin -
 maksimum benzerlik oranı %10 olmalıdır)

2022 - Cilt: 25 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

28. Ortam Bağıl Nemi ve Sıcaklığının Taş Yünü Yalıtım Malzemesinin Performansı Üzerine Etkileri

Araştırma Makalesi

35. Arithmetic Study about Energy Save in Switches for some Data Centre Topologies

Araştırma Makalesi

WE43 Magnezyum Alaşımının Soğuk Sprey Kaplama Yöntemi ile Al/Zn/Al2O3 ve Zn/Al2O3 Kaplanması ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi
 
TARANDIĞIMIZ DİZİNLER (ABSTRACTING / INDEXING)
181341319013191 13189 13187 13188 18016