Benzerlik (İntihal) Taraması

Dergimize gönderilen bir makalenin amaç ve kapsam bakımından uygunluğu incelendikten sonra değerlendirmeye alınmadan önce Turnitin programıyla  benzerlik (intihal) taraması yapılmaktadır. Tarama sonucu benzerlik oranının %20'nin üzerinde çıkması durumunda makale değerlendirmeye alınmaz. Bu durumda yazarlardan makalelerini düzeltmeleri (benzerlik oranını düşürmeleri) ve tekrar yüklemeleri istenir.

18135