Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2636-7602 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi |


Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin resmi, hakemli, açık erişim yayın organıdır. Derginin misyonu, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki araştırma tecrübesi ile geliştirilen fikir ve verilerin paylaşımına zemin hazırlayarak alanındaki bilgi birikimini geliştirmektir. Makaleler, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmaya, daha güvenli ve rahat bir çalışma ortamı yaratarak çalışma yaşamının niteliğini yükseltmeye, nihayetinde çalışanların sağlık ve güvenliğini iyileştirmeye yönelik çalışma konularını kapsamaktadır.

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, disiplerarası bir yaklaşımla Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarını kapsayan yazılarla yılda 2 sayı olarak Türkçe veya İngilizce dillerinde yayımlanmaktadır. Kuruluşundan itibaren TÜBİTAK ULAKBİM Dergi PARK sisteminde yer alan dergiye, Dergi PARK sistemi kullanılarak gönderilen çalışmalar değerlendirilmektedir.

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi

e-ISSN 2636-7602 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi |
Kapak Resmi


Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin resmi, hakemli, açık erişim yayın organıdır. Derginin misyonu, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki araştırma tecrübesi ile geliştirilen fikir ve verilerin paylaşımına zemin hazırlayarak alanındaki bilgi birikimini geliştirmektir. Makaleler, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmaya, daha güvenli ve rahat bir çalışma ortamı yaratarak çalışma yaşamının niteliğini yükseltmeye, nihayetinde çalışanların sağlık ve güvenliğini iyileştirmeye yönelik çalışma konularını kapsamaktadır.

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, disiplerarası bir yaklaşımla Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarını kapsayan yazılarla yılda 2 sayı olarak Türkçe veya İngilizce dillerinde yayımlanmaktadır. Kuruluşundan itibaren TÜBİTAK ULAKBİM Dergi PARK sisteminde yer alan dergiye, Dergi PARK sistemi kullanılarak gönderilen çalışmalar değerlendirilmektedir.

Cilt 3 - Sayı 2 - 30 Ara 2019
 1. Türkiye İnşaat Sektöründe İstihdam ve İş Kazalarının Analizi
  Sayfalar 65 - 81
  Esma Nur Güllüoğlu , Arif Nihat GÜLLÜOĞLU
 2. Jant Sektöründe QEC ve REBA Yöntemleriyle Ergonomik Risk Değerlendirmesi
  Sayfalar 83 - 96
  Emin KAHYA , Sema SÖYLEMEZ
 3. Bir Tekstil İşletmesinde Risk Değerlendirme Uygulaması : 5x5 Matris ve HAZOP
  Sayfalar 97 - 111
  Tuba KABAKULAK
 4. Yerüstü Patlatmasında İş Güvenliği Risk Değerlendirme Yöntemi: Kirnati ‐ Gürcistan Hidroelektrik Santrali Projesi Mühendislik Uygulamaları
  Sayfalar 113 - 127
  Gökçen Eray ATAKOL , Ali KAHRİMAN , Sadettin BAĞDATLI , Baki Ömer FURAT
 5. Kömür Madenlerinde Radon
  Sayfalar 129 - 145
  Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU , Havva AKGÖNÜL , Alaiddin YILMAZ
Hakem Rehberi

Hakem Değerlendirme Süreci: Örnek Anlatım

Creative Commons
Index Copernicus
download