Yayım Kuralları

YAYIM KURALLARI


  1. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanan akademik ve hakemli bir dergidir. Dergide iş sağlığı ve güvenliği alanında bilimsel nitelikte özgün çalışmalar yayımlanmaktadır.
  2. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.
  3. Yazar(lar) sunulan makale üzerindeki telif haklarını Creative Commons Atıf Uluslararası Kamu Lisansı ("Kamu Lisansı") koşulları doğrultusunda elinde tutar ve bu kapsamda çalışmanın ilk yayımlama hakkını Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi’ne vermeyi kabul ve taahhüt ederler.
  4. Bütün makaleler web sitesi üzerinden elektronik ortamda gönderilmelidir (http://dergipark.org.tr/kisgd). Yazar(lar) makalelerini dergi yayım kuralları doğrultusunda ve etik kurallarına uygun olarak hazırlamak zorundadır. Kurallara uygun olarak gönderilmeyen makaleler değerlendirmeye alınmaz. Gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olduğu anlamına gelir.
  5. Dergiye gönderilen makaleler, en az iki hakeme gönderilir. Editör gerekli gördüğü durumlarda hakem sayısını arttırabilir. Hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya öze yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler yazar(lar) tarafından 30 gün içerisinde düzeltilip web sitesi üzerinden elektronik ortamda gönderildikten sonra (http://dergipark.org.tr/kisgd), makale tekrar hakem değerlendirme sürecine alınır. Dergiye gönderilen makaleler en az iki ayrı hakemden olumlu görüş alındıktan sonra basılır.
  6. Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Editör gerekli gördüğü takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından değişiklikler isteme hakkına sahiptir. Sorumlu yazar, yazar sıralamasını gösteren “Yayım Hakkı Sözleşmesi”ni doldurarak tüm yazarlar adına yazının tüm yayım haklarının süresiz olarak Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.
  7. Mizanpaj çalışması sırasında yazar(lar) kontrol ve düzeltme amaçlı yapılan gönderilere belirtilen sürelerde cevap vermek durumundadır. Belirtilen sürelerde cevap vermeyen yazar(lar)ın makaleleri bir sonraki sayıda değerlendirilmek üzere ötelenir.
  8. Yazar(lar)ın her ne sebeple olursa olsun makalelerinin yayım sürecini öne çekme istekleri kabul edilmez. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi'nde belli bir sayı için makale kabul edilmez. Yazar(lar) istediği zaman makalesini gönderebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, geliş tarihi de dikkate alınarak yayımlanır. Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanmaz.


Son Güncelleme Zamanı: 19.04.2021 14:52:46