Etik İlkeler ve Yayın Politikası

KARAELMAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) politikalarına ve iyi yayıncılık uygulamalarına bağlı kalmayı taahhüt etmektedir.
Yayın sürecine katılan tarafların (yazarlar, hakemler ve editörler) kendilerinden beklenen etik davranış standartlarını kabul etmeleri bir zorunluluktur. Bu kapsamda;

Yazarların görevleri
 • Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
 • Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
 • Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
 • Makalelerde ifade edilen görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Değerlendirilmek üzere çalışmasını gönderen yazar(lar) aşağıdaki ifadeleri onaylamalıdır:
  • Çalışma orijinal bir eserdir;
  • Çalışma daha önce başka bir yerde yayınlanmamıştır;
  • Çalışma başka bir yerde yayın veya değerlendirme sürecinde değildir;
  • Çalışmada kullanılan veriler gerçek ve özgündür;
  • Çalışmanın hazırlanmasında yararlanılan tüm kaynaklar için referans gösterilmiş ve atıf yapılmıştır.
 • Çalışmanın tüm yazarları içerik, tasarım, araştırma ve/veya yorumlanması aşamalarına belirgin katkı sağlamıştır.
 • Yazarlar, kendi çalışmalarında hata veya yanlışlık tespit ederlerse, bu durumu dergi editörlüğüne bildirmelidir.
 • Değerlendirme sürecine alınan çalışmanın yazarları bir Telif Hakkı Anlaşması Formu imzalamalıdır

Hakemlerin görevleri
 • Hakemler sadece uzmanlık alanlarına uygun makaleleri değerlendirmelidir. Hakem, değerlendirme sürecini tamamlayamayacağını düşündüğünde, derhal Editöre bilgi vermelidir, böylece yazı başka bir hakeme yönlendirilebilir.
 • Hakemler, değerlendirme süreci ile ilgili tüm bilgileri gizli tutmalıdır;
 • Hakemler, daveti sürecinde belirtilen tarihleri karşılamak için inceleme sürecine yeterli zaman ayırmalıdır;
 • Hakemler, yazar(lar)ın çalışmalarında kullandığı tüm kaynaklara atıf yapıldığının sağlamasını yapmalıdır;
 • Hakemler, çalışma ile başka yayınlanmış makaleler arasında tespit ettiği her türlü benzerliği Editöre bildirilmelidir.
 • Hakemler, kendi görüşlerini destekleyici argümanlarla oluşturdukları raporda açıkça ifade etmelidir.

Editörün görevleri
 • Editör, dergiye gönderilen çalışmaların hangilerinin yayınlanacağına karar vermekten sorumludur.
 • Editör, hakemlerin anonimliğini korumalıdır.
 • Editör, çalışanlar, yazarlar, hakemler ve yayın kurulu üyeleri arasında söz konusu olabilecek herhangi bir çıkar çatışmasına izin vermemelidir.
 • Editör, çalışma ilgili bilgilerin gizli tutulmasını sağlamalıdır.


Benzerlik Tespiti

 • İntihalin önlenmesi, bilimsel ve akademik bütünlük sağladığı için esastır. Bu nedenle, Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, benzerlik ve intihal kaygılarını kontrol etmek için iThenticate benzerlik tespit yazılımı kullanmaktadır.
 • Çalışmanın Benzerlik İndeksinin (SI) % 20 ve altında olması esastır. Benzerlik raporu sonucunda çalışma hakkında aşağıdaki üç karardan biri verilir.
  • Değerlendirilmek üzere editöre gönderilir.
  • Düzeltme talebiyle yazar(lar)a geri gönderilir.
  • Değerlendirme aşamasına alınmadan ret işlemi gerçekleştirilir.