Amaç ve Kapsam

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin resmi, hakemli, bilimsel, açık erişim yayın organıdır. Derginin misyonu, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki araştırma tecrübesi ile geliştirilen fikir ve verilerin paylaşımına zemin hazırlayarak alanındaki bilgi birikimini geliştirmektir. Makaleler, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmaya, daha güvenli ve rahat bir çalışma ortamı yaratarak çalışma yaşamının niteliğini yükseltmeye, nihayetinde çalışanların sağlık ve güvenliğini iyileştirmeye yönelik çalışma konularını kapsamaktadır.

Derginin odağında, iş sağlığı ve güvenliği alanıyla ilgili tüm disiplinlerden orijinal makale çalışmaları yer almaktadır. Aynı zamanda güncel mevzuat incelemeleri, acil durum ve epidemiyolojik araştırmalara dayalı yorumlar ile kaza inceleme ve araştırma yöntemleri dergide kabul görmektedir.
İş sağlığı epidemiyolojisi, iş hijyeni, toksikoloji, sağlık gözetimi, iş güvenliği, ergonomi, iş organizasyonu, risk faktörleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik), emniyet yönetim sistem ve politikaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sosyal politika ve ekonomik değerlendirme konularında hazırlanmış makale çalışmalarına yüksek öncelik verilecektir.

Davet edilen inceleme makaleleri, araştırma makaleleri, kısa raporlar ve editöre mektuplar ve daha önce başka yerde yayınlanmamış olmaları koşuluyla derginin kapsamıyla ilgili olgu sunumları yayınlamaktadır. Randomize, kohort, kesitsel ve vaka kontrollü çalışmalar gibi temel bilimsel yazılar tercih edilir. Davetli inceleme makaleleri, alanında tanınan hakemler tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık