Yazım Kuralları

Genel Politikalar

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin resmi, hakemli, açık erişim yayın organıdır. Derginin finansman giderleri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Derginin misyonu, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilgi birikimini geliştirmektir. Derginin amacı, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki araştırma tecrübesi ile geliştirilen fikir ve verilerin paylaşımına zemin hazırlamaktadır.

Makaleler, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmaya, daha güvenli ve rahat bir çalışma ortamı yaratarak çalışma yaşamının niteliğini yükseltmeye, nihayetinde çalışanların sağlık ve güvenliğini iyileştirmeye yönelik çalışma konularını kapsamaktadır.

Derginin odağında, iş sağlığı ve güvenliği alanıyla ilgili tüm disiplinlerden orijinal makale çalışmaları yer almaktadır. Aynı zamanda güncel mevzuat incelemeleri, acil durum ve epidemiyolojik araştırmalara dayalı yorumlar ile kaza inceleme ve araştırma yöntemleri dergide kabul görmektedir.

İş sağlığı epidemiyolojisi, iş hijyeni, toksikoloji, sağlık gözetimi, iş güvenliği, ergonomi, iş organizasyonu, risk faktörleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik), emniyet yönetim sistem ve politikaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sosyal politika ve ekonomik değerlendirme konularında hazırlanmış makale çalışmalarına yüksek öncelik verilecektir.

Davet edilen inceleme makaleleri, araştırma makaleleri, kısa raporlar ve editöre mektuplar ve daha önce başka yerde yayınlanmamış olmaları koşuluyla derginin kapsamıyla ilgili olgu sunumları yayınlamaktadır. Randomize, kohort, kesitsel ve vaka kontrollü çalışmalar gibi temel bilimsel yazılar tercih edilir. Davetli inceleme makaleleri, alanında tanınan hakemler tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Yayın Sıklığı

Uluslararası hakemli bir dergi olan Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi 2021 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Bir yılda en fazla iki özel sayı yayınlanabilir. Özel sayıların duyuruları, en geç bir yıl önceden yapılır. Özel sayılarda ele alınacak konular güncel tartışmalar dikkate alınarak dosya konusu oluşturacak, iş sağlığı ve güvenliği politikalarına yön verecek şekilde yayın kurulu tarafından belirlenir.

Yazım Kuralları

  • Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar ekler ve kaynakça dahil 25 sayfayı aşmamalıdır.
  • Kaynak gösteriminde IEEE stili kullanılmaktadır.
  • Yazım kuralları ile ilgili şablonu buradan indirebilirsiniz.