Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1300-4646 | e-ISSN 2147-7582 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1977 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd


Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1977 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi-İİBD, üç ayda bir (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) yayımlanan süreli, hakemli ve uluslararası bilimsel bir dergidir. Atatürk Üniversitesi İİBD, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve ilişkili alanlarda Türkçe veya İngilizce bilimsel makaleleri yayımlamayı amaç edinir.

Atatürk Üniversitesi İİBD, teorik temelleri bulunan ve ampirik bulgularla desteklenen özgün makalelerle ilgilenmektedir. Dergiye gönderilen makaleler önce Editör kurulunun yayın politikasına uygunluk denetiminden geçmekte, yayın politikasına uygun olmayan makaleler yazar(lar)ına iade edilirken uygun bulunan makaleler ise süre, sayı ve yayın garantisi olmaksızın hakemlik (kör ve çift aşamalı) sürecine dahil edilir. Hakem sürecinin başlatılması makalenin yayımlanacağı anlamına gelmez.
Dergide yayımlanması uygun görülen makalelerin dil, bilim, yasal ve etik bütün sorumluluğu yazar(lar)a aittir. 

Yazarların makale göndermeden önce, Atatürk Üniversitesi İİBD Amaç, Kapsam, Değerlendirme Süreci, Yazım Kuralları, Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfalarını incelemeleri önerilir. Makale gönderimine sürekli açık olan dergide yayımlanan makalelere Son Sayı ve Arşiv Sayfaları üzerindeki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN 1300-4646 | e-ISSN 2147-7582 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1977 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd
Kapak Resmi


Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1977 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi-İİBD, üç ayda bir (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) yayımlanan süreli, hakemli ve uluslararası bilimsel bir dergidir. Atatürk Üniversitesi İİBD, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve ilişkili alanlarda Türkçe veya İngilizce bilimsel makaleleri yayımlamayı amaç edinir.

Atatürk Üniversitesi İİBD, teorik temelleri bulunan ve ampirik bulgularla desteklenen özgün makalelerle ilgilenmektedir. Dergiye gönderilen makaleler önce Editör kurulunun yayın politikasına uygunluk denetiminden geçmekte, yayın politikasına uygun olmayan makaleler yazar(lar)ına iade edilirken uygun bulunan makaleler ise süre, sayı ve yayın garantisi olmaksızın hakemlik (kör ve çift aşamalı) sürecine dahil edilir. Hakem sürecinin başlatılması makalenin yayımlanacağı anlamına gelmez.
Dergide yayımlanması uygun görülen makalelerin dil, bilim, yasal ve etik bütün sorumluluğu yazar(lar)a aittir. 

Yazarların makale göndermeden önce, Atatürk Üniversitesi İİBD Amaç, Kapsam, Değerlendirme Süreci, Yazım Kuralları, Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfalarını incelemeleri önerilir. Makale gönderimine sürekli açık olan dergide yayımlanan makalelere Son Sayı ve Arşiv Sayfaları üzerindeki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Cilt 35 - Sayı 2 - 18 Nis 2021
 1. Organize Sanayi Bölgelerindeki Firmalarının İç Uyum Düzeylerinin Ölçülmesi İçin TOPSİS Yöntemi Kullanılarak Bir Sıralama Yöntemi Geliştirilmesi
  Sayfalar 367 - 387
  Emin Başar BAYLAN
 2. Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performans Göstergeleri: BIST Mali Sektörü Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 389 - 406
  Muhammet ÖZCAN
 3. Hayat Sigortası Talebinin Belirleyicileri: Türkiye Örneği
  Sayfalar 407 - 427
  Alp POLAT, Faruk AKIN
 4. Algıların Şekillenmesinde İç Grup Tarafgirliğinin Rolü
  Sayfalar 429 - 450
  Ramazan ERDEM, Ahmet ALKAN
 5. Türkiye’de İller Arası Gelir Yakınsaması: Mekânsal Ekonometrik Yaklaşım
  Sayfalar 451 - 468
  Kübra ELMALI, Gökhan ERKAL, Hüseyin ÖZER
 6. Entegre Yöntemlerle Türk Bankacılık Sisteminde Ortaklık Yapısı Odaklı İnceleme
  Sayfalar 469 - 496
  M. Esra ATUKALP
 7. Girişimcilik Yönelimi İle Finansal Performans Arasındaki İlişkide Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Kapasitesinin Aracı Rolü Üzerine Bir Araştırma: İstanbul ve Kocaeli Bölgesi Örneği
  Sayfalar 497 - 521
  Fahrettin PALA
 8. Dilim Regresyon Yöntemiyle Türkiye'de Hanehalkı Tasarruf Eğilimi Araştırması
  Sayfalar 523 - 550
  Zerife YİLDİRİM, Şenay ÜÇDOĞRUK
 9. Türkiye’de Döviz ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişki: MS-VAR Yaklaşımı
  Sayfalar 551 - 576
  Funda DURGUN, Mehmet TEMURLENK
 10. Akademik Yayınlar Işığında Toplum 5.0 Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme
  Sayfalar 577 - 593
  Nisa AKIN, Evrim MAYATÜRK AKYOL, Olca SÜRGEVİL
 11. Sustainable Supply Chain: A Gradation Model That Based On Ahp-Topsis Method
  Sayfalar 595 - 618
  İsa DEMİRKOL
 12. Statü Temelli Turizm Tüketimi Davranışında Materyalizm, Kültürel Değerler ve Kişilik Özelliklerinin Rolü
  Sayfalar 619 - 648
  Buket BULUK, Sabri ERDEM
 13. Petrol Fiyatlarının Türkiye’deki Hizmet Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Asimetrik Etkisinin Analizi
  Sayfalar 649 - 665
  Samet TÜZEMEN
 14. Sağlık Çalışanlarında İş-Aile Yaşamı Çatışmasının Örgütsel Bağlılık, İş Doyumu ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
  Sayfalar 667 - 695
  Gökten ÖNGEL, Günseli GERNİ
 15. Terör, Ekonomik Büyüme ve Genç İşsizlik Arasındaki İlişki: Panel VAR Analizi
  Sayfalar 697 - 719
  Serhat ALPAĞUT
 16. Çalışanların Duygusal Zekâ Düzeyinin Çatışma Yönetimine Etkisi: Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 721 - 747
  Gamze Ebru ÇİFTÇİ, Alper GÜRER, Fatih UÇAN
Dizinler
Dizinler