Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-4646 | e-ISSN 2147-7582 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1977 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • Open Science Directory
 • Google Scholar

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN 1300-4646 | e-ISSN 2147-7582 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1977 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak ResmiAtatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • Open Science Directory
 • Google Scholar
Cilt 33 - Sayı 4 - Eki 2019
 1. EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜN BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRIC-T ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR PANEL ARDL ANALİZİ
  Sayfalar 1027 - 1044
  Mehmet Metin DAM , Orhan ŞANLI
 2. Mali Kurumlar: Mali Disiplin ve Bütçe Hakkı İle İlişkisi
  Sayfalar 1045 - 1063
  Tülin Altun
 3. ENDÜSTRİ 4.0’A AKADEMİK BAKIŞ
  Sayfalar 1065 - 1081
  Erdoğan KAYGIN , Yunus ZENGİN , Ethem TOPÇUOĞLU
 4. KOLEKTİF RİSK MODELİYLE YANGIN SİGORTASI İÇİN AKTÜERYAL PRİM HESABINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1083 - 1096
  Mahmut KARTAL , Sait BARDAKÇI
 5. MARKANIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ SORUNSALI ÜZERİNE BİR İNCELEME: MARKA DENKLİĞİNİN ROLÜ
  Sayfalar 1097 - 1113
  Şuayyip Doğuş Demirci , Yusuf Arslan
 6. Türkiye’deki İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Seviyeleri: 2008 – 2016 Dönemi
  Sayfalar 1115 - 1135
  M. Sinan Temurlenk , Hayri Abar
 7. BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE MALİYET TESPİTİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1137 - 1152
  Enis Baha BİÇER , Öznur ARSLAN , Mesut BİYAN
 8. Değişim Yönetiminin Başarısında Bir Araç Olarak Stratejik Niyetin Önemi
  Sayfalar 1153 - 1165
  Kürşad Emrah YILDIRIM
 9. Why Energy Market Liberalisation is Essential for Turkey to Embark on Climate-Energy Policy Integration in the EU
  Sayfalar 1167 - 1185
  Feza Sencer Çörtoğlu , Işıl Şirin Selçuk
 10. Seçilmiş Ülkelerde Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) İşsizlik üzerindeki Etkisi (Panel Regresyon Uygulaması)
  Sayfalar 1187 - 1199
  Ali SHAHINPOUR , Kerem KARABULUT
 11. Bakanlık ve Belediye Web Sitelerinin İçerik Analiz Yöntemiyle E-Katılım Bağlamında İncelenmesi - KKTC Örneği
  Sayfalar 1201 - 1226
  Tuğberk Kaya , Ahmet Selim Över
 12. Tütün Kullanımını Bırakma Başarısını Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon İle Analizi
  Sayfalar 1227 - 1244
  Ömer Alkan , Ayşenur Demir
 13. Petrolün Portföy Optimizasyonu İçin Önemi: Borsa İstanbul’da Yer Alan Petrokimya Plastik Firmaları Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 1245 - 1259
  Ayşegül Kırkpınar
 14. Yazılım Kalitesi Faktörü Olarak Yazılım Güvenliğinin Öğrenci Bilgi Sisteminde RIPS ile Testi ve ARAS ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1261 - 1278
  Sibkat KAÇTIOĞLU , Mustafa KESKİNKILIÇ , Ferhat KAHVECİ
 15. Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Üst Düzey Memurların Atanması
  Sayfalar 1279 - 1297
  Namık ÖZTÜRK
 16. LOJİSTİK STRATEJİ, LOJİSTİK ENTEGRASYON VE ÖRGÜTSEL ÇEVRENİN FİRMA REKABETÇİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE VE KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1299 - 1317
  Meerim Askarbekova , Dilşad Güzel
 17. ASEAN’IN BÖLGESEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK SİSTEMATİĞİ VE BU BAĞLAMDA ASEAN – ÇİN İLİŞKİLERİ’NE BİR BAKIŞ
  Sayfalar 1319 - 1343
  SÜLEYMAN TEMİZ
 18. The Ebb and Flow in the US Trade Policy: Does The Hegemonic Stability Theory Have Explanatory Power?
  Sayfalar 1345 - 1366
  Gülşen Aydın
 19. The Flipped Learning Approach in Undergraduate Finance Education: A Literature Review
  Sayfalar 1367 - 1381
  Ensar AĞIRMAN , Christopher Trinh
 20. Sosyal Medya Ekonomisinde Maliyet ve Fayda Analizi
  Sayfalar 1381 - 1393
  Esma Gülşah TANER , Süleyman YÜKÇÜ
Dizinler