e-ISSN: 2822-2652
Başlangıç: 1977
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi

Trends in Business and Economics Hakkında

Trends in Business and Economics, Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlanan, hakemli, açık erişimli, yalnızca elektronik ortamda yayıncılık yapan bir dergidir.

Trends in Business and Economics, üç ayda bir İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanan bir dergidir. Dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayınlanmaktadır.

Derginin Tarihçesi
Dergi, 2022 yılı itibariyle adını Trends in Business and Economics olarak değiştirmiştir.

Güncel Başlık (2022-...)
Trends in Business and Economics
EISSN: 2822-2652

Önceki Dergi Adları
(1990-2021)
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi/Atatürk University Journal of Economics and Administrative Sciences
ISSN: 1300-4646
EISSN: 2147-7582

(1977-1981)
İşletme Dergisi

Dizinleme ve Endeksleme
Trends in Business and Economics aşağıdaki dizin ve indekslerin veri tabanlarında taranmaktadır.

- TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin
- China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
- EBSCO
- EbscoBusiness
- DOAJ
- ERIH Plus

Dergide yayınlanan tüm yazıların korunmasını ve kalıcı olarak erişilebilir olmasını sağlamak için makaleler, ulusal bir arşiv sitesi olarak hizmet veren ve aynı zamanda LOCKSS'in içeriği toplamasına, korumasına ve sunmasına izin veren Dergipark'ta saklanmaktadır.

2024 - Cilt: 38 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

7. “Next in Line”: A Framework for Ensuring Effective Executive Succession in Namibian Commercial Public Enterprises

Dizinler

TUBITAK ULAKBIM TR Dizin
Arastirmax
EBSCOhost
EbscoBusiness
CiteFactor
Scientific Indexing Services
Acarindex
SOBIAD
Eurasian Scientific Journal Index
ResearchBib
Index Copernicus
DRJI

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

29928