e-ISSN: 2822-2652
Başlangıç: 1977
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Trends in Business and Economics (Eski Adı: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi), 5 Ocak 2021 tarihinden itibaren gönderilecek yeni makalelerin değerlendirmesini https://aujeas.manuscriptmanager.net/ adresinden gerçekleştirecektir. Makalelerinizi bu adres üzerinden göndermenizi rica ederiz.

Yeni web sayfa linki: https://economics-ataunipress.org/

Atatürk Üniversitesi bünyesinde 1977 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren Trend Bus Econ üç ayda bir (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) yayımlanan süreli, hakemli ve uluslararası bilimsel bir dergidir. Atatürk Üniversitesi Trends in Business and Economics, İktisat, İşletme ve ilişkili alanlarda Türkçe veya İngilizce bilimsel makaleleri yayımlamayı amaç edinir.

Trends in Business and Economics, teorik temelleri bulunan ve ampirik bulgularla desteklenen özgün makalelerle ilgilenmektedir. Dergiye gönderilen makaleler önce Editör kurulunun yayın politikasına uygunluk denetiminden geçmekte, yayın politikasına uygun olmayan makaleler yazar(lar)ına iade edilirken uygun bulunan makaleler ise süre, sayı ve yayın garantisi olmaksızın hakemlik (kör ve çift aşamalı) sürecine dahil edilir. Hakem sürecinin başlatılması makalenin yayımlanacağı anlamına gelmez.
Yazarların makale göndermeden önce, Trends in Business and Economics Amaç, Kapsam, Değerlendirme Süreci, Yazım Kuralları, Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfalarını incelemeleri önerilir. Dergide yayımlanan makalelere Son Sayı ve Arşiv Sayfaları üzerindeki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
İletişim Dergi Tarihçesi

2023 - Cilt: 37 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

2. Türkiye’de Enerji Enflasyonunun Enflasyon Oranları Üzerindeki Etkisi

Araştırma Makalesi

5. Impact of Strategic Management on Competitive Advantage

Dizinler

TUBITAK ULAKBIM TR Dizin
Arastirmax
EBSCOhost
EbscoBusiness
CiteFactor
Scientific Indexing Services
Acarindex
SOBIAD
Eurasian Scientific Journal Index
ResearchBib
Index Copernicus
DRJI