Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-4726 | e-ISSN 2564-7377 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Giresun Üniversitesi |


Giresun Üniversitesi

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi

(The Black Sea Journal of Sciences)


Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, Giresun Üniversitesi tarafından yılda iki kez yayın yapan ve uluslararası veri tabanları tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Yayın hayatına 2010 yılında başlamıştır. Fen, Mühendislik, ve Teknoloji alanlarından gelen eserleri kabul etmektedir. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler editör, yayın kurulu ve hakemler (Hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez) tarafından değerlendirilir. Dergimiz, Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış orjinal araştırma makalesi kabul etmektedir. Dergimize gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %25'i geçmemelidir.

Dergimize gönderilen makaleler için değerlendirme ücreti ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Dergimiz, 2017 yılından itibaren sadece elektronik olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimizin diğer web adresi: KFBD web sitesi

Dergi e-posta adresi: kfbd@giresun.edu.tr


Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi aşağıdaki veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Güncelleme: 17.07.2019

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 1309-4726 | e-ISSN 2564-7377 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Giresun Üniversitesi |
Kapak Resmi


Giresun Üniversitesi

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi

(The Black Sea Journal of Sciences)


Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, Giresun Üniversitesi tarafından yılda iki kez yayın yapan ve uluslararası veri tabanları tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Yayın hayatına 2010 yılında başlamıştır. Fen, Mühendislik, ve Teknoloji alanlarından gelen eserleri kabul etmektedir. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler editör, yayın kurulu ve hakemler (Hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez) tarafından değerlendirilir. Dergimiz, Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış orjinal araştırma makalesi kabul etmektedir. Dergimize gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %25'i geçmemelidir.

Dergimize gönderilen makaleler için değerlendirme ücreti ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Dergimiz, 2017 yılından itibaren sadece elektronik olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimizin diğer web adresi: KFBD web sitesi

Dergi e-posta adresi: kfbd@giresun.edu.tr


Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi aşağıdaki veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Güncelleme: 17.07.2019

Cilt 10 - Sayı 1 - 15 Haz 2020
 1. Rakım Farklılığı Nedeniyle Oluşan Meteorolojik Değişimlerin Su Kalitesine Olan Etkilerinin CBS ile Değerlendirilmesi: Morfolojik Olarak Farklı İki Göl için Bir Karşılaştırma
  Sayfalar 1 - 26
  Hüseyin CÜCE , Erkan KALIPCI , Beyhan TAŞ , Muhammet YILMAZ
 2. A Study on Determination of Anatomical and Micromorphological Properties of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Brassicaceae) in Turkey
  Sayfalar 27 - 35
  Sibel ULCAY , Gülcan ŞENEL
 3. Klebsiella spp.’ye Karşı Bazı Antibiyotiklerin Aktivitelerinin Box-Behnken Modeli Kullanılarak İstatistiksel Optimizasyonu
  Sayfalar 36 - 47
  Hatice Aysun MERCİMEK TAKCI , Pemra BAKIRHAN , Hüseyin KAYRAN , Kardelen BÜLBÜL
 4. Tüketicilerin Gıda Güvenliği Konusunda Bilinç ve Davranış Düzeylerinin Belirlenmesi: Denizli İli Örneği
  Sayfalar 48 - 59
  İ̇lyas ÇELİK , Tansu ÇELİK
 5. Applications of Measure of Noncompactness in the Series Spaces of Generalized Absolute Cesàro Means
  Sayfalar 60 - 73
  G. Canan H. GÜLEÇ
 6. Otomatik Gerilim Regülatörü için Evrimsel Algoritma Tabanlı Filtreli PID Denetleyici Tasarımı
  Sayfalar 74 - 90
  Büşra ÖZGENÇ , Mustafa Şinasi AYAS , İ̇smail ALTAŞ
 7. Tasarım- Uygulama Birlikteliğinin Kurgulanmasında Uyarlanabilirliği Sağlayan Mimari Detay Tasarımına Yönelik Bir Analiz Yöntemi
  Sayfalar 91 - 110
  Onur KILIÇ , Didembas@arel.edu.tr DİDEMBAS@AREL.EDU.TR
 8. Genel Amaçlı Kübik Bir Robot Tasarımı ve Uygulaması
  Sayfalar 111 - 120
  Halil GÖK , Ömür AKYAZI , Erdinc SAHIN
 9. Botanic Origin and Antioxidant Activity of Some Bitlis Honeys
  Sayfalar 121 - 130
  İ̇lginç KİZİLPİNAR TEMİZER , Aytaç GÜDER , Birol BAŞER
 10. Güvenlik Seviyesi Arttırılmış Akıllı Otopark Sistemi
  Sayfalar 131 - 149
  Ayşegül ÖZDEMİR , Onur Özdal MENGİ
 11. Delocalized pi−pi* Orbital Interactions and Stabilization Energies of Phenyltrichlorosilane
  Sayfalar 150 - 161
  Nihal KUŞ , Saliha ILICAN
 12. A_w (p,q)(G) Banach Cebirinin İdealleri
  Sayfalar 162 - 177
  Selim NUMAN
 13. Sabit Yataklı Kurutucu ile Fındık Kavurma Prosesinde Kurutma Kinetiği Analizi
  Sayfalar 178 - 188
  Mükrimin Ş. GÜNEY
 14. An Application For Solid Waste Site Selection in Kars Province
  Sayfalar 189 - 204
  Selçuk KORUCUK , Salih MEMİŞ , Mustafa ERGÜN
 15. Robotik Uygulamalar İçin Derin Öğrenme Tabanlı Nesne Tespiti ve Sınıflandırması
  Sayfalar 205 - 213
  Ferdi ÖZBİLGİN , Cengiz TEPE
 16. Kömür Kaynaklı CO2 Emisyonlarının Tahminine Yönelik Model Geliştirilmesi: BRICS-T Ülkeleri Örneği
  Sayfalar 214 - 229
  İzzet KARAKURT , Gökhan AYDIN
 17. Au/CuPc/n-Si/In Schottky Diyotunun Üretilmesi ve Akım-Gerilim Karakteristiklerinden Diyot Parametrelerinin Araştırılması
  Sayfalar 230 - 242
  Serkan EYMUR , Nihat TUĞLUOĞLU