Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1309-4726 | e-ISSN 2564-7377 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Giresun Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/kfbd


Giresun Üniversitesi

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi

(The Black Sea Journal of Sciences)


Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, Giresun Üniversitesi tarafından yılda iki kez yayın yapan ve uluslararası veri tabanları tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Yayın hayatına 2010 yılında başlamıştır. Fen, Mühendislik, ve Teknoloji alanlarından gelen eserleri kabul etmektedir. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler editör, yayın kurulu ve hakemler (Hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez) tarafından değerlendirilir. Dergimiz, Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış orjinal araştırma makalesi kabul etmektedir. Dergimize gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %25'i geçmemelidir.

Dergimize gönderilen makaleler için değerlendirme ücreti ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Dergimiz, 2017 yılından itibaren sadece elektronik olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimizin diğer web adresi: KFBD web sitesi

Dergi e-posta adresi: kfbd@giresun.edu.tr


Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi aşağıdaki veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Güncelleme: 17.07.2019

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 1309-4726 | e-ISSN 2564-7377 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Giresun Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/kfbd
Kapak Resmi


Giresun Üniversitesi

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi

(The Black Sea Journal of Sciences)


Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, Giresun Üniversitesi tarafından yılda iki kez yayın yapan ve uluslararası veri tabanları tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Yayın hayatına 2010 yılında başlamıştır. Fen, Mühendislik, ve Teknoloji alanlarından gelen eserleri kabul etmektedir. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler editör, yayın kurulu ve hakemler (Hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez) tarafından değerlendirilir. Dergimiz, Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış orjinal araştırma makalesi kabul etmektedir. Dergimize gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %25'i geçmemelidir.

Dergimize gönderilen makaleler için değerlendirme ücreti ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Dergimiz, 2017 yılından itibaren sadece elektronik olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimizin diğer web adresi: KFBD web sitesi

Dergi e-posta adresi: kfbd@giresun.edu.tr


Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi aşağıdaki veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Güncelleme: 17.07.2019

Cilt 9 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Deniz üstü Rüzgâr Enerji Santrallerinde Rüzgâr Türbini Çıkış Gücü Hesabında Temel İz Etkisinin Değerlendirilmesi için Bir Model
  Sayfalar 1 - 9
  Ibrahim ÇELİK, Ceyhun YILDIZ, Mustafa ŞEKKELİ
 2. Some 2,5-Disubstitue-1,3,4-Oxadiazoles as New Antioxidants
  Sayfalar 10 - 15
  Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU, Bahar BİLGİN SÖKMEN
 3. İlk Defa Sentezlenen Eperezolid Benzeri Bileşiklerin Anti-Üreaz ve Anti-Elastaz Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 16 - 21
  Bahar BİLGİN SÖKMEN, Dilem ŞEN, Aylin KURT, Hakan BEKTAŞ, Hatice PUSTİ
 4. Assessment of Physicochemical and Bioactive Properties of Fresh and Dried Sweet Cherry Fruit
  Sayfalar 22 - 32
  Duygu ALTIOK, Mustafa Remzi OTAĞ
 5. İzmir Körfezi’nde Kaya Balığı (Lesueurigobius friesii, Malm 1874)’nın Otolit Biyometrisi - Balık Boyu İlişkisi
  Sayfalar 33 - 42
  Dilek İLHAN, Sencer AKALIN
 6. Investigation Some Quality Parameters of Sour Cherry Concentrates by Produced under Atmospheric and Vacuum Conditions
  Sayfalar 43 - 57
  Filiz UÇAN TÜRKMEN, Hatice Aysun MERCİMEK TAKCI, Büşra SEYHAN, Tuba PALTA
 7. Süpermarket Yerleşim Problemi İçin Tavlama Benzetimi Algoritması Yaklaşımı
  Sayfalar 58 - 69
  Mevlüt UYSAL, Uğur ÖZCAN
 8. Prediction of the Numbers of Visitors at the Sinop Museums by Artificial Neural Networks
  Sayfalar 70 - 81
  Özlem ALCAN, Memnun DEMİR, Yalçın ALCAN
 9. Kamu Ulaşım Yatırımlarının Taşınmaz Üzerindeki Etkileri: Ordu-Giresun Havalimanı Örneği
  Sayfalar 82 - 93
  Volkan BAŞER
 10. Generalized (G'/G) - Expansion Method for Some Soliton Wave Solution of the Coupled Potential Korteweg–de Vries (KdV) equation
  Sayfalar 94 - 102
  İbrahim Enam İNAN
 11. Elektrokardiyografi Sinyallerinde Deneysel Mod Ayrıştırma Ve Geliştirilmiş Karar Ağaçları Kullanarak Aritmi Tespiti
  Sayfalar 103 - 110
  Özgür TOMAK
 12. Isırgan-Polimetilmetakrilat Kompozitlerin Mekanik Testlerinde Lif Kalınlığının Kritik Lif Oranına Etkisi
  Sayfalar 111 - 122
  Kenan BÜYÜKKAYA
 13. Yalova Üniversitesi Merkez Kampüsünde Elektrik Enerji Kalitesini Etkileyen Harmoniklerin İncelenmesi
  Sayfalar 123 - 143
  Aykut Fatih GÜVEN, Nuran YÖRÜKEREN
 14. Yıldız Gölü Sedimentinden İzole Edilen Aktinobakterilerin Antimikrobiyal ve Enzim Üretim Kapasitelerinin Araştırılması
  Sayfalar 144 - 151
  Kadriye ÖZCAN
 15. Fotovoltaik Güneş Panelleri için farklı MGNİ Teknikleri kullanılarak Bir Şarj Regülatörünün Performansının İncelenmesi ve Karşılaştırılması
  Sayfalar 152 - 175
  Abdullah KARABAŞ, Onur Özdal MENGİ
 16. Antimicrobial Activity and Cytotoxicity of Alkanna Tinctoria (L.) Tausch Root Extracts
  Sayfalar 176 - 185
  Hatice Aysun MERCİMEK TAKCI, Filiz UCAN TURKMEN, Fatma Ceren ANLAS, Fulya USTUN ALKAN, Pemra BAKIRHAN, Cihan DEMİR, Nazım SEKEROGLU
 17. Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Sardalye (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) -Gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) Çapari Takımlarında Av Kompozisyonun Belirlenmesi
  Sayfalar 186 - 195
  Alkan ÖZTEKİN, Uğur ÖZEKİNCİ, Adnan AYAZ, Uğur ALTINAĞAÇ
 18. Effective Control of the Developmental Current of a Serial DC Motor with a Fuzzy Tuned-PI Controller Zeta Converter
  Sayfalar 196 - 211
  Hilmi ZENK
 19. The Effects of Different Oil Supply Pressure on Journal Bearing Performance
  Sayfalar 212 - 222
  Hakan ADATEPE