Sahibi / Owner

Prof. Dr. Yılmaz CAN

yilmaz.can@giresun.edu.tr

Baş Editör / Editor in Chief

Doç. Dr. Bahadır KOZ

Turkey
bahadir.koz@giresun.edu.tr
Konular: Biyoloji,Temel Bilimler
Kurum: Giresun Üniversitesi

Yardımcı Editörler / Assistant Editors


Dr. Öğr. Üyesi Selin KALKAN

Turkey
selin.kalkan@giresun.edu.tr
ORCID: 0000-0002-4142-3152
Konular: Gıda Hijyeni ve Üretimi,Gıda Mikrobiyolojisi
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin HACIOĞLU

Turkey
hacioglu_yasemin@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-1184-4204
Konular: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Kurum: Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Kenan YANMAZ

Turkey
kenan.yanmaz@giresun.edu.tr
Konular: Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Editörler / International Editors

Ricardo Perez Enriquez, Kuzeybatı Biyolojik Araştırma Merkezi, S.C. (CIBNOR), Meksika


Dr. Salar ALİ, Baltistan Skardu Üniversitesi, Pakistan

Dr. Stephan KOVALYSHYN, Lviv National Agrarian Üniversitesi, Ukrayna

Dr. Anca Nicoleta SUTAN, Pitesti Üniversitesi, Romanya

Dr. Muhammad Fahad Sardar, Ziraat Bilimleri Akademisi, Çin


Alan Editörleri / Field Editors


Doç. Dr. Bahadır KOZ

Turkey
bahadir.koz@giresun.edu.tr
Konular: Biyoloji,Temel Bilimler
Kurum: Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. Seydahmet ÇAY

Turkey
seydahmet.cay@giresun.edu.tr
Konular: Analitik Kimya,Spektroskopi,Su ve Atıksu Arıtma
Kurum: Giresun University

Doç. Dr. Mehmet Soner ENGİN

Turkey
soner.engin@giresun.edu.tr
Konular: Mühendislik
Kurum: Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. Onur Özdal MENGİ

Turkey
onur.ozdal.mengi@giresun.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5669-0766
Konular: Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Bulanık Mantık,Güç Elektroniği,Kontrol Teorisi ve Uygulamaları,Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Kurum: Giresun Universty

Doç. Dr. Fulya AYDIN TEMEL

Turkey
fulya.temel@giresun.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8042-9998
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği,Arıtma Tesisi Tasarımı,Atık Yönetimi,Biyoteknoloji,Toprak Kirliliği ve Kontrolü
Kurum: Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Selin KALKAN

Turkey
selin.kalkan@giresun.edu.tr
ORCID: 0000-0002-4142-3152
Konular: Gıda Hijyeni ve Üretimi,Gıda Mikrobiyolojisi
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin HACIOĞLU

Turkey
hacioglu_yasemin@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-1184-4204
Konular: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Hakkında: STEM eğitimi, Öğretmen eğitimi, fen eğitimi, argümantasyon, disiplinler arası eğitim alanında uzman. Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilimleri Eğitimi 2013-2018 Araştırma Görevlisi (DR), 2018-halen Dr. Öğretmeni. Üyesi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora 2011-2017 Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi alanında yüksek lisans 2008-2011
Kurum: Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
URL: www.giresun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kenan YANMAZ

Turkey
kenan.yanmaz@giresun.edu.tr
Konular: Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜL

Turkey
murat.gul@giresun.edu.tr
Konular: İstatistik
Kurum: GİRESUN RESEARCH CENTER

Yrd. Doç. Dr. Volkan BAŞER

Turkey
volkan.baser@giresun.edu.tr
Konular: Mühendislik,Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇELİK

Turkey
ahmet.celik@giresun.edu.tr
Konular: Fizik
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Serdal KAYA

Turkey
kserdal@giresun.edu.tr
Konular: Kimya
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Mizanpaj Editörleri / Manuscript Editors


Dr. Öğr. Üyesi Kenan YANMAZ

Turkey
kenan.yanmaz@giresun.edu.tr
Konular: Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Arzu AYDIN UNCUMUSAOĞLU

Turkey
arzu.a.uncumusaoglu@gmail.com
Konular: Mühendislik,Çevre Bilimleri ve Mühendisliği,Su Ürünleri
Hakkında: Dr. Arzu AYDIN UNCUMUSAOĞLU got her bachelor, master, and doctoral degrees from Department of Basic Science, Fisheries Faculty of Ege University, Turkey in 1999, 2002, and 2007, respectively. Her bachelor thesis was thermal pollution in aquatic environments. Her master study was “The Investigation of carbon and burnable substances levels which are found in the southern Aegean Sea Sediments”. In addition, her doctorate study was “Taxonomical and Ecological Features of the Pelagic Amphipod species (Hyperiidae, Amphipoda) Distributed Along the Turkish Coast of the Aegean Sea”. Then, she became as Assistant Professor in Environmental Engineering Department of Giresun University. Her research interests are Hydrobiology, water quality control, water pollution, monitoring, statically analyses, heavy metal pollution, and zooplankton.
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
URL: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp

İngilizce Editörleri / English Editors

Öğr. Gör. Öznur GÜLER

Öğr. Gör. Yasin BİÇER

İstatistik Editörleri / Statistical Editors

Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU

Doç. Dr. Eren BAŞ

Editör Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Alp Yalçın TEPE
Giresun Üniversitesi
yalcin.tepe@giresun.edu.tr

Prof. Dr. Birol ERTUĞRAL
Giresun Üniversitesi
birol.ertugral@giresun.edu.tr

Prof. Dr. Birsen Şengül OKSAL
Giresun Üniversitesi
birsen.oksal@giresun.edu.tr

Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK
Giresun Üniversitesi
temel.ozturk@giresun.edu.tr

Prof. Dr. Elif Neyran SOYLU
Giresun Üniversitesi
elif.neyran.soylu@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Cengiz MUTLU
Giresun Üniversitesi
cengiz.mutlu@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ
Giresun Üniversitesi
hakan.bektas@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Saim TOPÇU
Giresun Üniversitesi
saim.topcu@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Hasan Hüseyin AKSU
Giresun Üniversitesi
hasan.huseyin.aksu@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Hakan ADATEPE
Giresun Üniversitesi
hakan.adatepe@giresun.edu.tr

Doç. Dr. İmdat İŞCAN
Giresun Üniversitesi
imdat.iscan@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa Recep KAÇAL
Giresun Üniversitesi
mustafakacal@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Murat YOLCU
Giresun Üniversitesi
murat.yolcu@giresun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şerif Ali DEĞİRMENÇAY
Giresun Üniversitesi
serif.ali.degirmencay@giresun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal YOLCU
Giresun Üniversitesi
zuhal.yolcu@giresun.edu.tr


Danışma Kurulu / Advisory Board


Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN (Giresun Üniversitesi)
Prof. Dr. Baki HAZER (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN (Amasya Üniversitesi)
Prof. Dr. Hümeyra BATI (Ondokuzmayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin H. ACAR (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Zeki AYTAÇ (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Yusuf AYVAZ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Dursun SARAYDIN (Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Emin KASAP (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mithat KAYA (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa KURT (Ahi Evran Üniversitesi)
Prof. Dr. Nazmi POLAT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Nezihe ÇALIŞKAN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Veysel Turan YILMAZ (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Yazı İşleri Müdürü / Editorial Manager

Dr. Öğr. Üyesi Kenan YANMAZ

Turkey
kenan.yanmaz@giresun.edu.tr
Konular: Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Redaksiyon / Redaction

Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN

Grafik Tasarım / Graphic Design

Dr. Öğr. Üyesi Erkan GÜLER