Amaç

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, Giresun Üniversitesi tarafından yılda iki kez yayın yapan ve uluslararası veri tabanları tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Yayın hayatına 2010 yılında başlamıştır. Fen, Mühendislik, ve Teknoloji alanlarından gelen eserleri kabul etmektedir.

Gönderilecek eserlerde; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir araştırma makalesi olması şartı aranır.


Kapsam

Dergimizde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayınlanır.

Mühendislik

Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Tekstil Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimleri ve diğer mühendislikler

Temel Bilimler

Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik