Makaleler


S. KALKAN, M. OTAĞ, E. KÖKSAL, N. BOZKURT
Production of functional Turkish noodle (Erişte) supplementary probiotic and determining of some quality properties, Food and Health, (2020)
S. KALKAN, M. OTAĞ, S. SARMUSAK, F. GÖNÜLTAŞ, A. YAŞAR
Farklı Çay Türleri ile Hazırlanan Kombuchaların Biyoaktif ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2020)
S. KALKAN, M. ENGİN, M. OTAĞ
Gojiberry (Lycium barbarum L.) Meyvesinin Farklı Çözgenlerden Elde Edilen Ekstratlarının Toplam Fenolik İçerikleri İle Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Karşılaştırılması, Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, (2019)
S. KALKAN
Su kefiri mikroorganizmaları ile fermente edilen portakal suyunda Escherichia coli inaktivasyonunun matematiksel modellemesi, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, (2019)
S. KALKAN
Mikroenkapsüle Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Kullanılarak Üretilen Kefirin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2019)
S. KALKAN, D. ÖZTÜRK, B. SELİMOĞLU
Determining some of the quality characteristics of probiotic yogurts manufactured by using microencapsulated Saccharomyces cerevisiae var. boulardii, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, (2018)
S. AKBEN, S. KALKAN, D. ÇANGA
The Optimization Method by Using the Transformation of Two Variable Dependent Experiment Results into Image Data and Its Usability in the Food Engineering Applications, Eurasian Journal of Food Science and Technology, (2017)
S. Kalkan
Probiyotik Laktik Asit Bakterilerinin Staphylococcus aureus'a Karşı Antimikrobiyel Etkilerinin Farklı Matematiksel Modeller ile Analizi, Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2016)