e-ISSN: 2548-0006
Başlangıç: 2016
Yayıncı: Bülent VEREP
Kapak Resmi

                                                                                                                               

        2016 yılında kurulan "Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences (JAES)" dergisi  çevre ve hayvancılık bilimlerinin tüm yönlerini kapsayan konularda hakemli bir dergi olup orijinal araştırma, inceleme veya derleme makaleleri ve kısa iletişim yazıları yayınlamaktadır. Dergi üç aylık dönemlerde İngilizce veya Türkçe olarak yılda 4 sayı halinde yayınlanmaktadır. JAES makale gönderme veya işleme süreçlerinde ücret talep etmeyecektir. Ancak makalelerin değerlendirilmesinde ön kontrol aşamasında  abone olunması gerekmektedir. Sadece dergimiz aboneleri ve editörlerinin makale taslakları hakem değerlendirme aşamasına alınmaktadır. Dergimizin abonelik koşulları Yazar rehberi ve Yazım kuralları bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Abonelik sonrası Hakem değerlendirme aşamasına alınmış makale taslakları hakem raporlarına göre kabul veya red edilebilir. Dolayısıyla dergimiz ÜAK'un 23.09.2020 tarihli Dergiler hak. yazısında belirtilen doçentlik başvuru şartlarında kullanılabilir sınıfındaki dergilerdendir (Makale başvuru sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın ücret alan dergiler, Abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden dergiler). Dergimiz TÜBİTAK/ULAKBİM/Dergipark platformunda yayınlanmakta olup TR-Dizin tarafından 2018 yılından beri taranmaktadır. 

2023 - Cilt: 8 Sayı: 4

Diğer

0. Contents

Creative Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.

               Creative Commons Lisansı
13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg