Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2548-0006 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bülent VEREP | https://dergipark.org.tr


                                                                                                                               

    2016 yılında kurulan "Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences (JAES)" dergisi  çevre ve hayvancılık bilimlerinin tüm yönlerini kapsayan konularda hakemli bir dergi olup orijinal araştırma, inceleme veya derleme makaleleri ve kısa iletişim yazıları yayınlamaktadır. Dergi üç aylık dönemlerde İngilizce veya Türkçe olarak yılda 4 sayı halinde yayınlanmaktadır. JAES makale gönderme veya işleme süreçlerinde ücret talep etmeyecektir. Ancak makalelerin değerlendirilmesinde ön kontrol aşamasında  abone olunması gerekmektedir. Sadece dergimiz aboneleri ve editörlerinin makale taslakları hakem değerlendirme aşamasına alınmaktadır. Dergimizin abonelik koşulları Yazar rehberi ve Yazım kuralları bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Abonelik sonrası Hakem değerlendirme aşamasına alınmış makale taslakları hakem raporlarına göre kabul veya red edilebilir. Dolayısıyla dergimiz ÜAK'un 23.09.2020 tarihli Dergiler hak. yazısında belirtilen doçentlik başvuru şartlarında kullanılabilir sınıfındaki dergilerdendir (Makale başvuru sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın ücret alan dergiler, Abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden dergiler). Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM'e bağlı TR-Dizin tarafından 2018 yılından beri üç yıldır taranmaktadır. 

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences

e-ISSN 2548-0006 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bülent VEREP | https://dergipark.org.tr
Kapak Resmi


                                                                                                                               

    2016 yılında kurulan "Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences (JAES)" dergisi  çevre ve hayvancılık bilimlerinin tüm yönlerini kapsayan konularda hakemli bir dergi olup orijinal araştırma, inceleme veya derleme makaleleri ve kısa iletişim yazıları yayınlamaktadır. Dergi üç aylık dönemlerde İngilizce veya Türkçe olarak yılda 4 sayı halinde yayınlanmaktadır. JAES makale gönderme veya işleme süreçlerinde ücret talep etmeyecektir. Ancak makalelerin değerlendirilmesinde ön kontrol aşamasında  abone olunması gerekmektedir. Sadece dergimiz aboneleri ve editörlerinin makale taslakları hakem değerlendirme aşamasına alınmaktadır. Dergimizin abonelik koşulları Yazar rehberi ve Yazım kuralları bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Abonelik sonrası Hakem değerlendirme aşamasına alınmış makale taslakları hakem raporlarına göre kabul veya red edilebilir. Dolayısıyla dergimiz ÜAK'un 23.09.2020 tarihli Dergiler hak. yazısında belirtilen doçentlik başvuru şartlarında kullanılabilir sınıfındaki dergilerdendir (Makale başvuru sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın ücret alan dergiler, Abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden dergiler). Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM'e bağlı TR-Dizin tarafından 2018 yılından beri üç yıldır taranmaktadır. 

Cilt 6 - Sayı 1 - 31 Mar 2021
 1. Contents
  Sayfalar 1 - 3
  Bülent VEREP
 2. Pişirmeye Hazır Marine Edilmiş Palamut Balığı (Sarda Sarda)’nın Dondurularak Depolama Boyunca Lipit Ve Duyusal Kalite Parametrelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 4 - 13
  Filiz SAYGUN, Bahar TOKUR
 3. Presence of the Pacific oyster (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) in the Black Sea
  Sayfalar 14 - 17
  Mehmet AYDIN, Mustafa GÜL
 4. Korunga (Onobrychis viciifolia Scop.) Genotiplerine Ait Tohumların Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 18 - 24
  Zeynep DUMANOĞLU, Erdal ÇAÇAN, Kağan KÖKTEN
 5. Farklı Sucul Sistemlerden İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Dirençliliklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 25 - 30
  Neslihan GÜNGÖR, Zeynep Zehra İPEK, Akif ER, Şevki KAYIŞ
 6. The evaluation of Avian Influenza and Coronavirus as Human Pathogenic Enveloped Viruses for Possible Health Risk in Seafood: A Review
  Sayfalar 31 - 42
  Bahar TOKUR, Koray KORKMAZ
 7. Changes in Length - Weight Relationships of 3 Commercial Sea Cucumber During Processing and Estimation of Fisheries Productions
  Sayfalar 43 - 49
  Gökhan BALLIKAYA, Mehmet AYDIN, Serkan ERKAN
 8. Comparison Of Heavy Metal Absorption Of Some Algae Isolated From Altınapa Dam Lake (Konya)
  Sayfalar 50 - 56
  Numan Emre GÜMÜŞ, Baran AŞIKKUTLU, Hatice Banu KESKİNKAYA, Cengiz AKKÖZ
 9. Balık Unu Kalitesine Balık Tazeliğinin Etkisi; Hamsi Unu
  Sayfalar 57 - 65
  Barış BAYRAKLI, Hünkar Avni DUYAR
 10. Comparative genomics insight into phytopathogenic Xanthomonas arboricola pathovar corylina strains
  Sayfalar 66 - 71
  Şafak KALINDAMAR
 11. Zorkal Yaylasının (İkizdere-RİZE) Vejetasyon Yapısının Belirlenmesi
  Sayfalar 72 - 76
  Adil BAKOĞLU, Hüseyin BAYKAL, Muhammed İkbal ÇATAL
 12. Determination of the Effect of Cyfluthrin Pesticide on Zebra Mussel (Dreissena polymorpha) by Some Antioxidant Enzyme Activities
  Sayfalar 77 - 83
  Osman SERDAR
 13. Sexual Morphometric Variation in Pronotum of Dorcadion anatolicum Pic, 1900 (Cerambycidae:Coleoptera)
  Sayfalar 84 - 87
  Aslı DOĞAN SARIKAYA, Atılay Yağmur OKUTANER
 14. Sexual Dimorphism of the Pronotum in Dorcadion micans J. Thomson, 1867 (Coleoptera: Cerambycidae) Using Geometric Morphometrics
  Sayfalar 88 - 91
  Atılay Yağmur OKUTANER, Aslı DOĞAN SARIKAYA
 15. Temel Amino Asitlerin Erkek Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Larvalarının Gelişmesine ve Sentezledikleri Protein miktarına Etkileri
  Sayfalar 92 - 98
  Mehmet SULANÇ
 16. Artvin-Genya Dağı Yöresi Doğu Ladini ( Picea orientalis Lipsky) Ormanlarında Topraküstü Biyokütlenin Belirlenmesi İçin Denklemler Geliştirilmesi
  Sayfalar 99 - 105
  Mimar Sinan ÖZKAYA
 17. Yumurtacı Bıldırcın Rasyonlarında Beta Vinas Kullanımının Performans, Yumurta Verimi ve Yumurta Kalitesi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 106 - 111
  İsmail ÇETİN, Derya YEŞİLBAĞ, Şerife Şule CENGİZ
 18. Investigation Of Momordica Charantia Effects On The Rat Foot Inflammation And Behavior; experimental Model.
  Sayfalar 112 - 119
  Aybike TURKMEN, Ali TAGHİZADEHGHALEHJOUGHİ, Maryam MOHAMMADZADEH, Sıdıka GENÇ, Ahmet HACİMUFTUOGLU
 19. Akarçay Akarsuyu (Afyonkarahisar) Su Kalitesi ve Ağır Metal Kirliliği
  Sayfalar 120 - 127
  Numan Emre GÜMÜŞ
 20. Testiküler Doku Kriyoprezervasyonu
  Sayfalar 128 - 134
  Cumali KAYA, Melih AKAR, Eser AKAL, Mesut ÇEVİK
 21. The Effects of Using Peanut Meal (Arachis hypogaea L.) Instead of Soybean Meal in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Feeds on Growth, Biochemical Composition and Fillet Color
  Sayfalar 135 - 141
  Seval DERNEKBAŞI, Dilara KAYA ÖZTÜRK, İsmihan KARAYÜCEL
Dizinler
Creative Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.

               Creative Commons Lisansı