Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2548-0006 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bülent VEREP |


Yayın Amaç ve Kapsamı

2016 yılında kurulan "Anadolu Çevre ve Hayvan Bilimleri Dergisi (JAES)" dergisi  çevresel ve hayvancılık bilimlerinin tüm yönlerini kapsayan konularda hakemli bir dergi olup orijinal araştırma, inceleme veya derleme makaleleri ve kısa iletişim yazıları yayınlamaktadır. Dergi üç aylık dönemlerde İngilizce veya Türkçe olarak yılda 4 sayı yayınlamaktadır. JAES makale gönderme veya işleme süreçlerinde ücret talep etmeyecektir. Dergimiz çevre, su ürünleri ve hayvancılık ana teması yanında çevresel sorunlar, ekolojik süreçler ve canlı yetiştiriciliğini konu alan tüm çalışmalara açıktır.

Yayın Konuları:

 • Sucul, Karasal ve Atmosferik Çevre

 • Çevre Kirliliği ve Çevre Bilimi

 • Su Ürünleri ve Sucul Bilimler

 • Balıkçılık ve Hayvancılık Biyolojisi

 • Taksonomi ve Moleküler Biyoloji

 • Su Ürünleri Bilimi,

 • Su Ürünleri Hastalıkları ve Genetik

 • Oşinografi ve Balıkçılık Bilimi

 • Sucul Ekosistem ve Balıkçılık Yönetimi

 • Yaban Hayatı ve Balıkçılık

 • Tatlısu, Acı Sular ve Deniz Çevresi Biyolojisi

 • Su Koruma ve Sürdürülebilirlik

 • İçsuların Korunması ve Yönetimi

 • Su Ürünleri İşleme Teknolojisi ve Güvenliği
 • Su Kalitesi ve Kirliliği

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences

e-ISSN 2548-0006 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bülent VEREP |
Kapak Resmi


Yayın Amaç ve Kapsamı

2016 yılında kurulan "Anadolu Çevre ve Hayvan Bilimleri Dergisi (JAES)" dergisi  çevresel ve hayvancılık bilimlerinin tüm yönlerini kapsayan konularda hakemli bir dergi olup orijinal araştırma, inceleme veya derleme makaleleri ve kısa iletişim yazıları yayınlamaktadır. Dergi üç aylık dönemlerde İngilizce veya Türkçe olarak yılda 4 sayı yayınlamaktadır. JAES makale gönderme veya işleme süreçlerinde ücret talep etmeyecektir. Dergimiz çevre, su ürünleri ve hayvancılık ana teması yanında çevresel sorunlar, ekolojik süreçler ve canlı yetiştiriciliğini konu alan tüm çalışmalara açıktır.

Yayın Konuları:

 • Sucul, Karasal ve Atmosferik Çevre

 • Çevre Kirliliği ve Çevre Bilimi

 • Su Ürünleri ve Sucul Bilimler

 • Balıkçılık ve Hayvancılık Biyolojisi

 • Taksonomi ve Moleküler Biyoloji

 • Su Ürünleri Bilimi,

 • Su Ürünleri Hastalıkları ve Genetik

 • Oşinografi ve Balıkçılık Bilimi

 • Sucul Ekosistem ve Balıkçılık Yönetimi

 • Yaban Hayatı ve Balıkçılık

 • Tatlısu, Acı Sular ve Deniz Çevresi Biyolojisi

 • Su Koruma ve Sürdürülebilirlik

 • İçsuların Korunması ve Yönetimi

 • Su Ürünleri İşleme Teknolojisi ve Güvenliği
 • Su Kalitesi ve Kirliliği
Cilt 5 - Sayı 2 - 30 Haz 2020
 1. Contents
  Sayfalar 115 - 117
  Bülent VEREP
 2. Evaluation of Pretreatment Serum Albumin-to-Globulin Ratio in Dogs with Naturally Occurring Parvovirus Infection
  Sayfalar 118 - 124
  Didem PEKMEZCİ , Kübra ÇAKIR
 3. Antioxidant Activity, Total Phenolic, and Flavonoid Contents of Salvia vertisillate L., Salvia tomentosa, and Phlomis lychnitis L.
  Sayfalar 125 - 130
  Emine KILIÇKAYA SELVİ
 4. Adsorption of Copper (II) from Aqueous Solution by Using Carbonized Peanut Hull: Determination of the Equilibrium, Kinetic and Thermodynamic Parameters
  Sayfalar 131 - 137
  Gülşad USLU ŞENEL
 5. Evaluation of Fishery Products Enterprises in Sinop Province by Sustainable Development
  Sayfalar 138 - 145
  Zafer KARSLI , Recai KOCATEPE
 6. Temporal And Spatial Analysis Of Flooding And Landslide Disasters In Turkey For Period 1960-2018
  Sayfalar 146 - 153
  Güzide Miray PERİHANOĞLU , Himmet KARAMAN
 7. The Toxic Effects of Commonly Used Antibiotics in Turkey on Aquatic Organisms
  Sayfalar 154 - 160
  V. Zülal SÖNMEZ , Nüket SİVRİ
 8. Petrol Kirliliği Kaynaklı Uluslararası Tazminat Sistemi ve Mesuliyetin Paylaştırılması
  Sayfalar 161 - 172
  Bünyamin KAMAL , Erhan ÇİLOĞLU
 9. Influence of Lead and Applied Singly and in Mixture with Chitosan on Tissue Accumulation of Clarias gariepinus
  Sayfalar 173 - 177
  Mustafa TUNÇSOY , Servet DURAN
 10. Süt Sığırlarının Beslenmesinde Metabolize Edilebilir Protein Sistemleri
  Sayfalar 178 - 184
  Mirza Yiğithan ÖĞÜT , Nurcan ÇETİNKAYA
 11. Mollusca Fauna of the Çoruh River and its Tributaries
  Sayfalar 185 - 190
  Ahmet Mutlu GÖZLER , Hazel BAYTAŞOĞLU
 12. Possible Efficacy of Some Plant Crude Extracts Against Orosanga japonica (Hemiptera: Ricaniidae) Nymphs
  Sayfalar 191 - 198
  İbrahim GÜNEY , Murat ÖZTÜRK , Asu USTA , Muhammet Mustafa AKİNER
 13. Some Morphometric Relationships of Wels catfish (Silurus glanis L., 1758) Inhabiting Sıddıklı Dam (Kırşehir, Turkey)
  Sayfalar 199 - 204
  Ramazan YAZICI , Okan YAZICIOĞLU
 14. Afyonkarahisar İlinde Eğitim Gören Lise Öğrencilerinin Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi
  Sayfalar 205 - 211
  Hasan YİĞİT , Taçnur BAYGAR , Yunus ALPARSLAN , Emrah Gökay ÖZGÜR
 15. Determination of Reference Values of Some Hematological and Immunological Parameters in Healthy Russian Sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii)
  Sayfalar 212 - 217
  Selçuk DUMAN
 16. Relationship Of Urban Development With The Heat Islands, Trabzon Case Study
  Sayfalar 218 - 223
  Burak KAZANCI , Fulya Başak SARIYILMAZ
 17. Streptomyces suşlarında farklı genetik manipulasyonların ksilinaz enzim üretimi üzerine etkisi
  Sayfalar 224 - 230
  Fatma Esen SARIGÜLLÜ ÖNALAN
 18. In Vitro Anti-Helicobacter Pylori and Antimycobacterial Activity Evaluation Of Selected Plants From Turkey
  Sayfalar 231 - 235
  Ayşe Esra KARADAĞ , Ayşegül ÇAŞKURLU , Fatma TOSUN
 19. Kürtün Baraj Gölü’nde Yaşayan Georgian shemaya (Alburnus derjugini) ve Kültüre Edilen Alabalık Türlerinde Parazitik İnceleme
  Sayfalar 236 - 240
  Şevki KAYIŞ , Ahmet BİNGÖL , Akif ER , Zeynep Zehra İPEK
 20. Molecular Characterization of Anisakis typica (Nematoda: Anisakidae) from the Mediterranean Sea Coasts of Turkey: First Mitochondrial rrnS Sequence Data
  Sayfalar 241 - 244
  Gökmen Zafer PEKMEZCİ , Ertan Emek ONUK
 21. Artvin Ladin Ormanlarında Ips typographus L. (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)’un Epidemi Yapmasına Toprak Yapısının Etkileri
  Sayfalar 245 - 252
  Mimar Sinan ÖZKAYA
 22. Weight - Length Relationships (WLRs) of Anchovy, Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758), (Clupeiformes: Engraulidae) with the Evaluation of Overfishing Effects on the Slope (b) in the Black Sea (Turkey)
  Sayfalar 253 - 259
  Sabri BİLGİN , Ebru SOLAK
 23. Human health risk assessment of heavy metals via dietary intake of Rainbow trout from Samsun fish markets
  Sayfalar 260 - 263
  Özteki̇n YARDIM , Levent BAT
 24. A study on the time-dependent change of totox values in feeds of marine fish
  Sayfalar 264 - 269
  Önder YILDIRIM , İ̇smail Berat ÇANTAŞ
 25. Erratum
  Sayfalar 1 - 1
  Fikri BALTA
Dizinler
Creative Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.

               Creative Commons Lisansı