Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2548-0006 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bülent VEREP |


Yayın Amaç ve Kapsamı

2016 yılında kurulan "Anadolu Çevre ve Hayvan Bilimleri Dergisi (JAES)" dergisi  çevresel ve hayvancılık bilimlerinin tüm yönlerini kapsayan konularda hakemli bir dergi olup orijinal araştırma, inceleme veya derleme makaleleri ve kısa iletişim yazıları yayınlamaktadır. Dergi dört aylık dönemlerde İngilizce veya Türkçe olarak yılda 3 sayı yayınlamaktadır. JAES makale gönderme veya işleme süreçlerinde ücret talep etmeyecektir. Dergimiz çevre, su ürünleri ve hayvancılık ana teması yanında çevresel sorunlar, ekolojik süreçler ve canlı yetiştiriciliğini konu alan tüm çalışmalara açıktır.

Yayın Konuları:

 • Sucul, Karasal ve Atmosferik Çevre

 • Çevre Kirliliği ve Çevre Bilimi

 • Su Ürünleri ve Sucul Bilimler

 • Balıkçılık ve Hayvancılık Biyolojisi

 • Taksonomi ve Moleküler Biyoloji

 • Su Ürünleri Bilimi,

 • Su Ürünleri Hastalıkları ve Genetik

 • Oşinografi ve Balıkçılık Bilimi

 • Sucul Ekosistem ve Balıkçılık Yönetimi

 • Yaban Hayatı ve Balıkçılık

 • Tatlısu, Acı Sular ve Deniz Çevresi Biyolojisi

 • Su Koruma ve Sürdürülebilirlik

 • İçsuların Korunması ve Yönetimi

 • Su Ürünleri İşleme Teknolojisi ve Güvenliği
 • Su Kalitesi ve Kirliliği

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences

e-ISSN 2548-0006 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bülent VEREP |
Kapak Resmi


Yayın Amaç ve Kapsamı

2016 yılında kurulan "Anadolu Çevre ve Hayvan Bilimleri Dergisi (JAES)" dergisi  çevresel ve hayvancılık bilimlerinin tüm yönlerini kapsayan konularda hakemli bir dergi olup orijinal araştırma, inceleme veya derleme makaleleri ve kısa iletişim yazıları yayınlamaktadır. Dergi dört aylık dönemlerde İngilizce veya Türkçe olarak yılda 3 sayı yayınlamaktadır. JAES makale gönderme veya işleme süreçlerinde ücret talep etmeyecektir. Dergimiz çevre, su ürünleri ve hayvancılık ana teması yanında çevresel sorunlar, ekolojik süreçler ve canlı yetiştiriciliğini konu alan tüm çalışmalara açıktır.

Yayın Konuları:

 • Sucul, Karasal ve Atmosferik Çevre

 • Çevre Kirliliği ve Çevre Bilimi

 • Su Ürünleri ve Sucul Bilimler

 • Balıkçılık ve Hayvancılık Biyolojisi

 • Taksonomi ve Moleküler Biyoloji

 • Su Ürünleri Bilimi,

 • Su Ürünleri Hastalıkları ve Genetik

 • Oşinografi ve Balıkçılık Bilimi

 • Sucul Ekosistem ve Balıkçılık Yönetimi

 • Yaban Hayatı ve Balıkçılık

 • Tatlısu, Acı Sular ve Deniz Çevresi Biyolojisi

 • Su Koruma ve Sürdürülebilirlik

 • İçsuların Korunması ve Yönetimi

 • Su Ürünleri İşleme Teknolojisi ve Güvenliği
 • Su Kalitesi ve Kirliliği
Cilt 4 - Sayı 2 - Ağu 2019
 1. Oreochromis niloticus’da Bakırın Karaciğer, Solungaç, Böbrek ve Kas Dokularında G6PD Aktivitesine Etkisi
  Sayfalar 60 - 63
  Tüzün Aytekin, Ferit Kargın
 2. Orman Fidanlık İşçilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeyi (Erzurum Orman Fidanlık Müdürlüğü Örneği)
  Sayfalar 64 - 69
  Sevim İnanç, Cevdet Ağyürek
 3. Bursa İli Rhopalocera (Lepidoptera) Faunası ve Yeni Kayıtlar
  Sayfalar 70 - 75
  Erol Atay, Hayri Yıldırım, Mahmut Tatlı
 4. Kongo Kırmızısına Maruz Bırakılan Tatlı Su Amphipodu Gammarus Pulex'in Antioksidan ve Detoksifikasyon Sistemindeki Değişiklikler
  Sayfalar 76 - 81
  Şule Tatar, Osman Serdar, Nuran Cıkcıkoğlu Yıldırım
 5. Marmara Denizi'nde Yaşayan Pagellus acarne (Risso, 1827)'nin Kondisyon Faktörü, Boy-Boy ve Boy-Ağırlık İlişkileri
  Sayfalar 82 - 88
  Serdar Yedier, Seda Kontaş, Derya Bostancı
 6. Aşağı Sakarya Nehri’nde Yaşayan Gümüşi Havuz Balığı’nın, Carassius gibelio (Bloch, 1792) Üreme Döneminin Belirlenmesi
  Sayfalar 89 - 92
  İsmail Reis, Celal Ateş, Hasan Cerim
 7. Effect of Salinity on Yolk Utilization and Growth of Brook Trout Alevins (Salvelinus fontinalis)
  Sayfalar 93 - 96
  Umar Khan
 8. Lüfer Balığı’nın (Pomatomus saltatrix L., 1766) Av Kompozisyonu, Gonadosomatik İndeks ve Kondisyon Faktörü
  Sayfalar 97 - 103
  Ferhat Kalaycı, Tuncay Yeşilçiçek, Cemalettin Şahin
 9. Kültür Levreklerinde (Dicentrarchus labrax) Vibrio parahaemolyticus Enfeksiyonu
  Sayfalar 104 - 110
  Fikri Balta, Hasret Yılmaz
 10. First Isolation of Acinetobacter sp. from Golden grey mullet (Liza aurata) in Turkey
  Sayfalar 111 - 114
  Mustafa Türe, İlyas Kutlu, Ayça Altuntaş
 11. Deniz Etkisi Artırılmış Kar Yağışının Meteorolojik Analizi 17-19 Şubat 2015 İstanbul Olayı
  Sayfalar 115 - 121
  Emrah Tuncay Özdemir, Ömer Yetemen
 12. The Infestation of Eustrongylides excisus in Pike Perch (Sander lucioperca L., 1758) (Teleostei: Percidae)
  Sayfalar 122 - 126
  Ezgi Dinçtürk, Tevfik Tansel Tanrıkul, Hakkı Dereli
 13. Analysis of Local and Improved Chickens Consumption in Olamaboro Local Government Area of Kogi State, Nigeria
  Sayfalar 127 - 133
  Gyanden Peter Kughur, Iorfa Anonguku, Chubuyo C. Okodo
 14. Model Organizma Galleria mellonella’ da Hemolenf ve Dokudan Düşük Maliyetli ve Basit DNA İzolasyon Metodu
  Sayfalar 134 - 138
  Emre Gülsu, Tamer Kayış, Mustafa Coşkun
 15. Acute Toxicity of Ammonium sulfate fertilizer to Bufo Bufo tadpoles from Turkey
  Sayfalar 139 - 144
  Nurhayat Özdemir, Tuğba Ergül Kalaycı, Gülşah Bilaloğlu
 16. Grading the Occurrence of Scoliosis Seen in Siberian Sturgeon (Acipenser baerii Brandt, 1869)
  Sayfalar 145 - 150
  Selçuk Duman
 17. Aşağı Melet Irmağı (Ordu, Türkiye)’nda Yaşayan Capoeta banarescui’nun Otolit Kütle Asimetrisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 151 - 155
  Gülşah Kurucu, Derya Bostancı, Nazmi Polat
 18. Range Extension of Gobio microlepidotus Battalgil, 1942 in the Southern Anatolia (Pisces: Cyprinidae)
  Sayfalar 156 - 160
  Davut Turan, Esra Bayçelebi
 19. Sucul Bitki Bacopa monnieri (L.) Wettst.’nin Yaprak Eksplantlarından Çoklu Sürgün Rejenerasyonu Üzerine Zeatin Ön Uygulamasının Etkisi
  Sayfalar 161 - 165
  Muhammet Doğan
 20. Artabel Gölleri (Gümüşhane) Sedimentlerinden İzole Edilen Aktinobakterilerin Antimikrobiyal Madde ve Endüstriyel Önemi Olan Enzimleri Üretme Kapasitelerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 166 - 173
  Kadriye Özcan
 21. Sinop Karasu Deresindeki Tatlısu Midyesi (Unio crassus, Linnaeus 1758)’nin Bazı Biyometrik Parametrelerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 174 - 181
  Tolga Coşkun, Abdolsaleh Qaranjiki, Levent Doğankaya
 22. Mastitis İzolatı Staphylococcus aureus Suşlarında Antibiyotik Dirençliliğinin ve Bazı Virülens Genlerinin Araştırılması
  Sayfalar 182 - 187
  Merve Gizem Sezener, Arzu Fındık, Volkan Enes Ergüden, Serhan Akgöz, Timur Gülhan, Alper Çiftci
 23. Salarha Havzası Akarsuları Fiziko-Kimyasal Su Kalitesinin Araştırılması
  Sayfalar 188 - 200
  Bülent Verep, Büşra Taşpınar Ölmez, Tanju Mutlu
 24. Ayder- Ceymakçur Yaylaları (Çamlıhemşin/Rize) Arasında Kalan Bölgenin Florası
  Sayfalar 201 - 210
  Esra Demir, Vagıf Atamov
 25. Derleme: Karadeniz Faunasındaki Yabancı Yengeçlerle Birlikte Yengeç (Crustacea: Decapoda: Brachyura) Türlerinin Güncel Listesi
  Sayfalar 211 - 215
  Sabri Bilgin
 26. Kurşuna Maruz Bırakılan Gammarus pulex’de Antioksidan Enzim Yanıtları
  Sayfalar 216 - 220
  Osman Serdar, Nuran Cıkcıkoğlu Yıldırım, Şule Tatar, Numan Yıldırım
 27. Güneydoğu Karadeniz'de (Rize kıyıları, Türkiye) Deneysel Krişli Trol ile Örneklenen Yengeç (Crustacea: Decapoda: Brachyura) ve Mollusca (Bivalvia, Gastropoda) Türleri
  Sayfalar 221 - 229
  Sabri Bilgin, Hatice Onay
 28. Nudging Time-Scale Sensitivity of a Simplified Black Sea CIL Forcing with a Three-Dimensional Idealized Bosphorus Hydrodynamic Model
  Sayfalar 230 - 242
  Adil Sözer, Emin Özsoy
 29. A Case Study of Rural Area Hail Storm in Yomra, Trabzon, on August 31, 2017
  Sayfalar 243 - 250
  Emrah Tuncay Özdemir, Oğuzhan Kolay, Ömer Yetemen
 30. Ladin Odununda Çeşitli Ağartıcıların Yüzey Pürüzlülüğü Ve Renk Değişimleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 251 - 256
  Turgay Özdemir, Özlem Bozdoğan Balçık
 31. Balıkesir-Ayvalık ve Trabzon-Çarşıbaşı ‘ndan Toplanan Zeytin Yapraklarının (Olea europaea L.) Farklı Yöntemlerle Kurutulması ile Elde Edilen Ekstraktların Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 257 - 262
  Orhan Kobya, Emre Çağlak, Buşra Kara
 32. Demlenmiş Çay Atığı ve Evsel Yemek Atıkları İle Beslenen Kırmızı Kaliforniya Solucanından Elde Edilen Katı Solucan Gübresindeki Bazı Besin Elementlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 263 - 271
  Turan Yüksek, Vagıf Atamov, Kevser Türüt
 33. Ladik Gölü’ndeki (Ladik-Samsun) Turna Populasyonunun Bazı Üreme Özellikleri
  Sayfalar 272 - 277
  Okan Yazıcıoğlu, Nazmi Polat, Savaş Yılmaz
 34. Bacillus subtilis ve Lactobacillus plantarum Probiyotik Bakterilerinin Bazı Balık Patojenleri Üzerine in vitro Antagonistik Etkisi
  Sayfalar 278 - 284
  Ekrem Şanver Çelik, Sebahattin Ergün, Sevdan Yılmaz
 35. Sinop Yarımadası Kıyıları Denizel Makroalg Komünitelerinin Mevsimsel Komposizyonu
  Sayfalar 285 - 292
  Gökhan Yıldız, Ali Karaçuha, Melek Ersoy Karaçuha
 36. JAES 2019 Cilt 4, Sayı 2, Kapak ve İçindekiler
  Sayfalar 1 - 4
Dizinler
Creative Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.

               Creative Commons Lisansı