Amaç ve Kapsam

2016 yılında kurulan "Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences (JAES)" dergisi çevre ve hayvancılık bilimlerinin tüm yönlerini kapsayan konularda uluslararası hakemli bir dergi olup orijinal araştırma, inceleme veya derleme makaleleri ve kısa iletişim yazıları yayınlamaktadır. Dergi üç aylık dönemlerde İngilizce veya Türkçe olarak yılda 4 sayı halinde yayınlanmaktadır. 

Dergimizde yayınlanacak yayınların konusunu Su, Karasal ve Atmosferik Ortam, Çevre Kirliliği, Balıkçılık ve Su Ürünleri, Biyoloji, Taksonomi ve Moleküler Biyoloji, Su Ürünleri Bilimi, Su Ürünleri Hastalıkları ve Genetiği, Oşinografi ve Balıkçılık Bilimi, Sucul Ekosistem ve Balıkçılık Yönetimi, Yaban Hayatı ve Balıkçılık, Tatlı Su, Acı Su ve Deniz Çevre Biyolojisi, Su Tasarrufu ve Sürdürülebilirlik, İç Suların Korunması ve Yönetimi, Deniz Ürünleri Teknolojisi ve Güvenliği, Su kalitesi ve kirliliği, Orman Ekolojisi ve Yönetimi, Orman Endüstrisi, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Veterinerlik ve Hayvan Bilimleri, Tarım veya Ziraat ve Zootekni gibi araştırma alanları kapsamaktadır.13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg