Baş Editör/Yazı İşleri Sorumlusu

Bülent VEREP

Turkey
verepoglu@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4238-8325
Konular: Su Ürünleri
Kurum: University of Recep Tayyip Erdoğan, Faculty of Fisheries and Aquatic Sciences, Department of Basic Fisheries Sciences, Marine Biology

Baş Editör Yardımcıları/Yazı İşleri Sorumlusu Yardımcıları

Fikri BALTA

Turkey
Konular: Veteriner Hekimlik,Su Ürünleri
Kurum: RECEPTAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, Zihni Derin Yerleşkesi, 53100, Rize-TÜRKİYE, University of Recep Tayyip Erdoğan, Faculty of Fisheries, Zihni Derin Campus, 53100, Rize-TURKEY

Prof. Dr. Turan YÜKSEK

Turkey
ORCID: 0000-0003-2964-1760
Konular: Havza Yönetimi
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Rize

Editör Yardımcıları

Nüket SİVRİ

Turkey
nuket@istanbul.edu.tr
ORCID: 0000-0002-4269-5950
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: İstanbul University-Cerrahpasa, Environmental Engineering

Tamer AKKAN

Turkey
tamer.akkan@giresun.edu.tr
ORCID: 0000-0002-9866-4475
Konular: Fen Bilimleri ve Matematik,Biyoloji
Kurum: Giresun University, Department of Biology, Giresun, TURKEY

Arzu Funda BAĞCIGİL

Turkey
fucigil@istanbul.edu.tr
Konular: Veteriner Hekimlik
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, VETERİNER FAKÜLTESİ

Süleyman AKHAN

Turkey
akhan@akdeniz.edu.tr
ORCID: 0000-0002-9122-1495
Konular: Su Ürünleri
Kurum: Akdeniz University, Faculty of Fisheries, Department of Aquaculture

Engin Derya GEZER

Turkey
engin_gezer@yahoo.com
ORCID: 0000-0001-9657-7290
Konular: Malzeme Bilimi ve Teknolojileri,Ahşap Yapılar ve Konstrüksiyonları,Fiziksel ve Mekanik Ağaç Teknolojisi,Odun Mekaniği ve Teknolojisi
Kurum: Karadeniz Technical University

Alper ÇİFTCİ

Turkey
aciftci@omu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8370-8677
Konular: Veteriner Hekimlik,Veterinerlik Mikrobiyolojisi
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. VETERİNER FAK.

Editör Kurulu


Jinho JUNG

South Korea
jjung@korea.ac.kr
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: Professor of Water Quality, Division of Environmental Science & Ecological Engineering, Korea University

Şenol AKIN

Turkey
ssakin@hotmail.com
Konular: Su Kalitesi ve Su kirliliği,Temel Bilimler
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Ahmet ALP

Turkey
aalp@ksu.edu.tr
Konular: Su Ürünleri,Hidrobiyoloji,Temel Bilimler
Kurum: Kahramanmaraş Sutcu Imam University, Faculty of Agriculture, Department of Fisheries

Ricardo PEREZ-ENRIQUEZ

Mexico
rperez@cibnor.mx
Konular: Hidrobiyoloji
Kurum: Genética Acuícola Programa de Acuicultura Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR) Instituto Politécnico Nacional #195 Col. Playa Palo de Santa Rita Sur La Paz, Baja California Sur 23096 México

Cemalettin ŞAHİN

Turkey
cemalettin.sahin@erdogan.edu.tr
Konular: Avlama Teknolojileri
Kurum: University of Recep Tayyip Erdogan, Faculty of Fisheries, Department of Fishing Technology

Davut TURAN

Turkey
davut.turan@erdogan.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Fisheries, Zihni Derin Campus, 53100 / Rize

Levent BAT

Turkey
leventbat@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2289-6691
Konular: Su Ürünleri
Kurum: Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü

Vagif ATAMOV

Turkey
vagif.atamov@erdogan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-6718-7979
Konular: Bitki Sistematiği
Kurum: University of Recep Tayyip Erdogan, Faculty of Natural and Applied Sciences, Department of Biology

İlia TSACHEV

Bulgaria
iliatasev@gmail.com
Konular: Mikrobiyoloji
Kurum: Trakia University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases, Section for Epidemiology, Infectious Diseases and Preventive Medicine

Emre ÇAĞLAK

Turkey
emre.caglak@erdogan.edu.tr
Konular: İşleme Teknolojileri
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

İ̇lkay ERDOĞAN ORHAN

Turkey
iorhan@gazi.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7379-5436
Konular: Eczacılık,Farmakognozi ve Farmasotik Botanik
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Fatih SEYİS

Turkey
fatih.seyis@erdogan.edu.tr
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri

Önder YILDIRIM

Turkey
onderyildirim@mu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2591-0310
Konular: Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Kurum: MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, FACULTY OF AQUACULTURE

Semih ENGİN

Turkey
semih.engin@ikc.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2918-2552
Konular: Su Ürünleri
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Gülşen ALTUĞ

Turkey
galtug@istanbul.edu.tr
Konular: Temel Bilimler
Kurum: İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı

Athanasios KUNGOLOS

Greece
kungolos@uth.gr
Konular: Arıtma Tesisi Tasarımı
Kurum: Department of Civil Engineering, School of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Christina EMMANOUIL

Greece
chemmanouil@plandevel.auth.gr
Konular: Şehir ve Bölge Planlama

Muhammet TÜRKOĞLU

Turkey
mturkoglu@comu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-3084-6747
Konular: Hidrobiyoloji
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

Gökhan ABAY

Turkey
gokhanabay@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5512-337X
Konular: Bitki Sistematiği,Tohumsuz Bitkiler Sistematiği,Orman Mühendisliği,Orman Botaniği,Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği
Kurum: RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY, FACULTY OF FINE ARTS, DESIGN AND ARCHITECTURE

Yusuf BEKTAŞ

Turkey
yusuf.bektas@erdogan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-8367-9746
Konular: Genetik,Moleküler Biyoloji
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Cengiz MUTLU

Turkey
cengiz.mutlu@giresun.edu.tr
ORCID: 0000-0002-9741-4167
Konular: Hidrobiyoloji,Hidrobiyoloji
Kurum: Giresun University

Sezginer TUNCER

Turkey
stuncer@comu.edu.tr
Konular: Su Ürünleri
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Mustafa TÜRKMEN

Turkey
mustafa.turkmen@giresun.edu.tr
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği,Su Ürünleri
Kurum: Giresun University

Ertuğrul TERZİ

Turkey
eterzi@kastamonu.edu.tr
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: KASTAMONU UNIVERSITY

Ferhat KALAYCI

Turkey
ferhat.kalayci@erdogan.edu.tr
Konular: Su Ürünleri
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ZİHNİ DERİN KAMPÜSÜ 53100 RİZE-TÜRKİYE

Şengül ALPAY KARAOĞLU

Turkey
sengulalpay@yahoo.com
ORCID: 0000-0003-1047-8350
Konular: Biyoloji,Bakteriyoloji,Biyoteknoloji,Mikoloji,Mikrobiyoloji,Moleküler Biyoloji
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Şevki KAYIŞ

Turkey
sevki.kayis@erdogan.edu.tr
Konular: Su Ürünleri
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi

Muhammet BORAN

Turkey
mboran@ktu.edu.tr
Konular: Su Ürünleri
Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi

Huriye ARIMAN KARABULUT

Turkey
huriye.ariman@erdogan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-9171-2024
Konular: Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Kurum: Recep Tayyip Erdogan University Department of Fisheries and Aquaculture.

İlker Zeki KURTOĞLU

Turkey
izkurtoglu@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4214-7997
Konular: Su Ürünleri
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Rahşan MAZLUM

Turkey
evren.mazlum@erdogan.edu.tr
Konular: Su Ürünleri,Avlama Teknolojileri
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Nadir BAŞÇINAR

Turkey
nbascinar@ktu.edu.tr
Konular: Su Ürünleri
Kurum: KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi

Ertuğrul AĞIRBAŞ

Turkey
eagirbas@gmail.com
Konular: Su Ürünleri
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Gökhan KALAYCI

Turkey
kalaycigokhan@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1255-496X
Konular: Genetik,Su Ürünleri,Temel Bilimler
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan University

Serkan KORAL

Turkey
serkan.koral@ikc.edu.tr
Konular: Gıda Bilimleri ve Mühendisliği,Su Ürünleri
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Nehir KAYMAK

Turkey
nehirkaymak@akdeniz.edu.tr
ORCID: 0000-0002-9970-4467
Konular: Hidrobiyoloji,Limnoloji,Hidrobiyoloji,Temel Bilimler
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

Gülay ÇİFTCİ

Turkey
gciftci@omu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5384-2381
Konular: Veteriner Hekimlik,Veterinerlik Biyokimyası
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Gökmen Zafer PEKMEZCİ

Turkey
zpekmezci@omu.edu.tr
Konular: Veteriner Hekimlik,Su Ürünleri
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Ertan Emek ONUK

Turkey
eeonuk@omu.edu.tr
Konular: Bakteriyoloji,Su Ürünleri Hastalıkları
Kurum: ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY

Tuğba ERGÜL KALAYCI

Turkey
tugba.ergul@erdogan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-4790-0263
Konular: Biyoloji
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Konu Editörleri


Temel ŞAHİN

Turkey
temel.sahin@erdogan.edu.tr
Konular: Su Ürünleri
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Ali BİLGİN

Turkey
ali.bilgin@erdogan.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: RTE Universitesi, FEN EDEB. FAK

Temel GÖKTÜRK

Turkey
temel.gokturk@artvin.edu.tr
Konular: Biyoloji,Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri,Orman Mühendisliği
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ

Erol ÇAPKIN

Turkey
ecapkin@gmail.com
Konular: Su Kalitesi ve Su kirliliği
Kurum: Karadeniz Technical University

Ekrem Şanver ÇELİK

Turkey
sanver_celik@comu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-4514-457X
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

Ahmet Mutlu GÖZLER

Turkey
ahmet.gozler@erdogan.edu.tr
Konular: Hidrobiyoloji
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Murat YABANLI

Turkey
muratyabanli@mu.edu.tr
Konular: Su Kalitesi ve Su kirliliği
Kurum: MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY FACULTY OF FISHERIES

Sabri BİLGİN

Turkey
sbrbilgin@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-2321-547X
Konular: Su Ürünleri
Kurum: University of Sinop, Fisheries Faculty, Department of Fisheries and Seafood Processing Technology, TR57000, Sinop, Turkey

Cemallettin BALTACI

Turkey
cbaltaci11@gumushane.edu.tr
Konular: Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Mehmet AYDIN

Turkey
maydin69@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-1163-6461
Konular: Su Ürünleri,Avlama Teknolojileri,Hidrobiyoloji,Temel Bilimler
Kurum: Ordu University, Fatsa Marine Sciences Faculty

Ömer Lütfü ÇORBACI

Turkey
omerlutfu.corbaci@erdogan.edu.tr
Konular: Mimarlık, Planlama, Tasarım,Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği,Peyzaj Planlama ve Tasarım
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Veli SÜME

Turkey
veli.sume@erdogan.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8251-2461
Konular: Akışkanlar Mekaniği,Hidroloji,Hidromekanik,Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği,Su Kaynakları ve Su Yapıları
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Coşkun ERÜZ

Turkey
ceruz@ktu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2384-9010
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği,Deniz Kirliliği,Su Kaynakları Yönetimi,Oşinografi,Turizm,Su Kalitesi ve Su kirliliği
Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, Çamburnu, Sürmene, Trabzon

Arzu AYDIN UNCUMUSAOĞLU

Turkey
arzu.a.uncumusaoglu@gmail.com
Konular: Mühendislik,Çevre Bilimleri ve Mühendisliği,Su Ürünleri
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Fatih İSLAMOĞLU

Turkey
fatih.islamoglu@erdogan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3081-5687
Konular: Kimya
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yusuf CEYLAN

Turkey
yusuf.ceylan@erdogan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7513-4957
Konular: Avlama Teknolojileri
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Özen Yusuf ÖĞRETMEN

Turkey
ozenyusuf.ogretmen@erdogan.edu.tr
Konular: Su Ürünleri,İşleme Teknolojileri
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Esra BAYÇELEBİ

Turkey
doganeesra@gmail.com
Konular: Temel Bilimler

Ayşe DEMİRBAŞ

Turkey
ayse.demirbas@erdogan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7629-3263
Konular: Gıda Teknolojileri,Nanoteknoloji,Su Ürünleri
Kurum: RTEÜ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Hacer SAĞLAM

Turkey
hacersaglam@ktu.edu.tr
Konular: Avlama Teknolojileri
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Tuncay YEŞİLÇİÇEK

Turkey
tuncay.yesilcicek@erdogan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3236-8227
Konular: Su Ürünleri,Avlama Teknolojileri,Hidrobiyoloji
Kurum: Recep Tayyip Erdogan University

Münevver ORAL

Turkey
munevver.oral@erdogan.edu.tr
Konular: Su Ürünleri
Kurum: RTEÜ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Ali Erdem ÖZÇELİK

Turkey
alierdem.ozcelik@erdogan.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5877-1738
Konular: Harita Mühendisliği,Planlamada CBS ve Bilgi Teknolojileri,Uzaktan Algılama
Kurum: Recep Tayyip Erdogan University

Cüneyt KAYA

Turkey
cuneyt.kaya@erdogan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-4531-798X
Konular: Fen Bilimleri ve Matematik
Kurum: Recep Tayyip Erdogan University

Nimet Selda BAŞÇINAR

Turkey
seldabascinar@gmail.com
Konular: Deniz Kirliliği,Ekoloji,Avlama Teknolojileri,Hidrobiyoloji,Temel Bilimler
Kurum: TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Fatma DELİHASAN SONAY

Turkey
fatma.delihasan@erdogan.edu.tr
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri,Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Salih KUMRU

Turkey
salih.kumru@erdogan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2309-3110
Konular: Bakteriyoloji,Biyoteknoloji,Genetik,Mikrobiyoloji,Moleküler Biyoloji,Su Ürünleri Hastalıkları,Temel Bilimler
Kurum: Recep Tayyip Erdogan Universitesi

Soner BİLEN

Turkey
soner_bilen@yahoo.com
ORCID: 0000-0001-9459-8178
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Şafak KALINDAMAR

Turkey
safakkalindamar@gmail.com
Konular: Bakteriyoloji,İmmünoloji,Mikrobiyoloji,Moleküler Biyoloji
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Hatice ONAY

Turkey
hatice.bal@erdogan.edu.tr
ORCID: 0000-0003-3463-7360
Konular: Biyoloji
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Ayşegül ÇEBİ

Turkey
aysegul.cebi@giresun.edu.tr
Konular: Tıbbi Biyokimya
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Kübra AK

Turkey
kubra.ak@erdogan.edu.tr
Konular: Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Kurum: Recep Tayyip Erdogan University

İlhan YANDI

Turkey
ilhan.yandi@erdogan.edu.tr
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri,Su Ürünleri,Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Kurum: Recep Tayyip Erdogan University

Kenan GEDİK

Turkey
kenan.gedik@erdogan.edu.tr
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği,Su Ürünleri
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Yasin ÜNAL

Turkey
yasinunal@isparta.edu.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, YABAN HAYATI EKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Barış KARSLI

Turkey
baris.karsli@erdogan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3944-6988
Konular: Gıda Bilimleri ve Mühendisliği,Su Ürünleri
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

Ülgen AYTAN

Turkey
ulgenkopuz@gmail.com
Konular: Hidrobiyoloji
Kurum: Recep Tayyip Erdogan University

Muhammet Mustafa AKINER

Turkey
mustafa.akiner@erdogan.edu.tr
Konular: Biyoloji,Ekoloji,Entomoloji,Hayvan Sistematiği,Parazitoloji
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Erhan ÇİLOĞLU

Turkey
erhan.ciloglu@erdogan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-9995-0377
Konular: Mühendislik,Deniz Ulaştırma Mühendisliği,Avlama Teknolojileri,Temel Bilimler
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi

Genel Sekreter

Dr. Tanju MUTLU

Turkey
tanjumutlu61@hotmail.com
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği,Su Ürünleri
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Yazım Kuralları Editörleri

Gökhan KALAYCI

Turkey
kalaycigokhan@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1255-496X
Konular: Genetik,Su Ürünleri,Temel Bilimler
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan University

Doç. Dr. Ertuğrul AĞIRBAŞ

Turkey
eagirbas@gmail.com
Konular: Su Ürünleri
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Barış KARSLI

Turkey
baris.karsli@erdogan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3944-6988
Konular: Gıda Bilimleri ve Mühendisliği,Su Ürünleri
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

Dr. Tuncay YEŞİLÇİÇEK

Turkey
tuncay.yesilcicek@erdogan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3236-8227
Konular: Su Ürünleri,Avlama Teknolojileri,Hidrobiyoloji
Kurum: Recep Tayyip Erdogan University

Bilgi İşlem ve Web Tasarım Editörü

Öğretim Görevlisi Yüksel ERASLAN

Turkey
yuksel.eraslan@iste.edu.tr
ORCID: 0000-0002-5158-5171
Konular: Mühendislik,Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği,Uçak Mühendisliği
Kurum: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU
URL: https://iste.edu.tr/person/yuksel-eraslan

Grafik ve Görsel Editörü

Dil Editörleri (İngilizce)

Ozan SELÇUK

Turkey
ozan.selcuk@erdogan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2852-7491
Konular: Filoloji,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Sosyal Hizmet
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Yıldırım ÖZSEVGEÇ

Turkey
yildirim.ozsevgec@erdogan.edu.tr
Konular: Filoloji,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Ahmet KOÇ

Turkey
ahmet.koc25@gmail.com
Konular: Amerikan Edebiyatı,İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Jacqueline OZCELİK

Turkey
jaxes425@gmail.com
Konular: Öğretim Tasarımı,İngilizce
Creative Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.

               Creative Commons Lisansı