Dergi Kurulları

Baş Editör/Yazı İşleri Sorumlusu

Bülent VEREP University of Recep Tayyip Erdoğan, Faculty of Fisheries and Aquatic Sciences, Department of Basic Fisheries Sciences, Marine Biology 0000-0003-4238-8325 Türkiye
Su Ürünleri

Baş Editör Yardımcıları/Yazı İşleri Sorumlusu Yardımcıları

Prof. Dr. Fikri BALTA RECEPTAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, Zihni Derin Yerleşkesi, 53100, Rize-TÜRKİYE, University of Recep Tayyip Erdoğan, Faculty of Fisheries, Zihni Derin Campus, 53100, Rize-TURKEY 0000-0002-1823-5823 Türkiye
Veteriner Hekimlik, Su Ürünleri
Turan YÜKSEK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Rize 0000-0003-2964-1760 Türkiye
Havza Yönetimi

Ana Editörler

  • Dergimizin yayın konuları çoklu disiplinler içermesinden dolayı Çevre ve Hayvancılık Bilimleri başlığı altında Su Ürünleri, Veterinerlik, Çevre Mühendisliği, Orman ve Orman Mühendisliği, Deniz Bilimeri ve Ziraat Mühendisliği konularında ana editörler belirleme zorunluluğumuz ortaya çıkmıştır. Bu konularda gelen yayın istekleri ve makale taslakları bu editörlerimiz aracılığıyla Alan editörlerine aktarılarak değerlendirilmeleri gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan dergimiz amaç ve kapsamına uygun sürekli gelişim içersindeki bilimsel alanlarda uzman ve otorite yeni  ana editörleri aramıza katma eğilimimiz artarak devam edecektir.
Nüket SİVRİ İstanbul University-Cerrahpasa, Environmental Engineering 0000-0002-4269-5950 Türkiye
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Tamer AKKAN Giresun University, Department of Biology, Giresun, TURKEY 0000-0002-9866-4475 Türkiye
Fen Bilimleri ve Matematik, Biyoloji
Arzu Funda BAĞCIGİL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, VETERİNER FAKÜLTESİ Türkiye
Veteriner Hekimlik
Süleyman AKHAN Akdeniz University, Faculty of Fisheries, Department of Aquaculture 0000-0002-9122-1495 Türkiye
Su Ürünleri
Engin Derya GEZER Karadeniz Technical University 0000-0001-9657-7290 Türkiye
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Ahşap Yapılar ve Konstrüksiyonları, Fiziksel ve Mekanik Ağaç Teknolojisi, Odun Mekaniği ve Teknolojisi
Alper ÇİFTCİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. VETERİNER FAK. 0000-0001-8370-8677 Türkiye
Veteriner Hekimlik, Veterinerlik Mikrobiyolojisi
Yavuz MAZLUM Iskenderun Technical University Faculty of Marine Sciences and Technology 0000-0002-9547-0966 Türkiye
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Önder YILDIRIM MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 0000-0003-2591-0310 Türkiye
Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Editör Kurulu

Jinho JUNG Professor of Water Quality, Division of Environmental Science & Ecological Engineering, Korea University Güney Kore
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Şenol AKIN Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Türkiye
Su Kalitesi ve Su kirliliği, Temel Bilimler
Mustafa TÜZEN Gaziosmanpaşa Üniv. Türkiye
Analitik Kimya
Ahmet ALP Kahramanmaraş Sutcu Imam University, Faculty of Agriculture, Department of Fisheries Türkiye
Su Ürünleri, Hidrobiyoloji, Temel Bilimler
Ricardo PEREZ-ENRIQUEZ Genética Acuícola Programa de Acuicultura Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR) Instituto Politécnico Nacional #195 Col. Playa Palo de Santa Rita Sur La Paz, Baja California Sur 23096 México Meksika
Hidrobiyoloji
Cemalettin ŞAHİN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi Türkiye
Avlama Teknolojileri
Davut TURAN Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Fisheries, Zihni Derin Campus, 53100 / Rize Türkiye
Biyoloji
Levent BAT Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü 0000-0002-2289-6691 Türkiye
Su Ürünleri
Vagif ATAMOV University of Recep Tayyip Erdogan, Faculty of Natural and Applied Sciences, Department of Biology 0000-0002-6718-7979 Türkiye
Bitki Sistematiği
İlia TSACHEV Trakia University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases, Section for Epidemiology, Infectious Diseases and Preventive Medicine Bulgaristan
Mikrobiyoloji
Ekrem Şanver ÇELİK ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ 0000-0003-4514-457X Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Emre ÇAĞLAK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İşleme Teknolojileri
Nurhayat ÖZDEMİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3880-5846 Türkiye
Biyoloji
Fatih SEYİS RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
İlkay ERDOĞAN ORHAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7379-5436 Türkiye
Eczacılık, Farmakognozi ve Farmasotik Botanik
Önder YILDIRIM MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 0000-0003-2591-0310 Türkiye
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Semih ENGİN İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 0000-0002-2918-2552 Türkiye
Su Ürünleri
Gülşen ALTUĞ İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Türkiye
Temel Bilimler
Şehir ve Bölge Planlama
Athanasios KUNGOLOS Department of Civil Engineering, School of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece Yunanistan
Arıtma Tesisi Tasarımı
Muhammet TÜRKOĞLU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ 0000-0003-3084-6747 Türkiye
Hidrobiyoloji
Gökhan ABAY Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 0000-0002-5512-337X Türkiye
Bitki Sistematiği, Tohumsuz Bitkiler Sistematiği, Orman Mühendisliği, Orman Botaniği, Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği
Yusuf BEKTAŞ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8367-9746 Türkiye
Genetik, Moleküler Biyoloji
Savaş YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi 0000-0003-2859-4886 Türkiye
Biyoloji, Su Ürünleri
Cengiz MUTLU Giresun University 0000-0002-9741-4167 Türkiye
Hidrobiyoloji, Hidrobiyoloji
Mustafa TÜRKMEN Giresun University 0000-0001-6700-5947 Türkiye
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Su Ürünleri
Sezginer TUNCER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Türkiye
Su Ürünleri
Ertuğrul TERZİ KASTAMONU UNIVERSITY Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Şengül ALPAY KARAOĞLU Graduate Education Institute 0000-0003-1047-8350 Türkiye
Biyoloji, Bakteriyoloji, Biyoteknoloji, Mikoloji, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji
Ferhat KALAYCI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ZİHNİ DERİN KAMPÜSÜ 53100 RİZE-TÜRKİYE Türkiye
Su Ürünleri
Muhammet BORAN Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Türkiye
Su Ürünleri
Şevki KAYIŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Türkiye
Su Ürünleri
Huriye ARIMAN KARABULUT Recep Tayyip Erdogan University Department of Fisheries and Aquaculture. 0000-0002-9171-2024 Türkiye
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
İlker Zeki KURTOĞLU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4214-7997 Türkiye
Su Ürünleri
Nadir BAŞÇINAR KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Türkiye
Su Ürünleri
Rahşan Evren MAZLUM RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9556-2679 Türkiye
Su Ürünleri, Avlama Teknolojileri
Ertuğrul AĞIRBAŞ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Su Ürünleri
Gökhan KALAYCI Recep Tayyip Erdoğan University 0000-0003-1255-496X Türkiye
Genetik, Su Ürünleri, Temel Bilimler
Nehir KAYMAK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 0000-0002-9970-4467 Türkiye
Hidrobiyoloji, Limnoloji, Hidrobiyoloji, Temel Bilimler
Serkan KORAL İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 0000-0001-7424-2481 Türkiye
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği, Su Ürünleri
Mehmet Emin ERDEM sinop üniversitesi Türkiye
İşleme Teknolojileri
Gökmen Zafer PEKMEZCİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Veteriner Hekimlik, Su Ürünleri
Gülay ÇİFTCİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi 0000-0001-5384-2381 Türkiye
Veteriner Hekimlik, Veterinerlik Biyokimyası
Ertan Emek ONUK ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY Türkiye
Bakteriyoloji, Su Ürünleri Hastalıkları
Tuğba ERGÜL KALAYCI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4790-0263 Türkiye
Biyoloji

Alan Editörleri

Temel ŞAHİN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Su Ürünleri
Ali BİLGİN RTE Universitesi, FEN EDEB. FAK Türkiye
Biyoloji
Temel GÖKTÜRK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ Türkiye
Biyoloji, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Orman Mühendisliği
Erol ÇAPKIN Karadeniz Technical University Türkiye
Su Kalitesi ve Su kirliliği
Murat YABANLI MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY FACULTY OF FISHERIES Türkiye
Deniz Kirliliği, Su Kaynakları Yönetimi, Su Kalitesi ve Su kirliliği
Ahmet Mutlu GÖZLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Hidrobiyoloji
Sabri BİLGİN University of Sinop, Fisheries Faculty, Department of Fisheries and Seafood Processing Technology, TR57000, Sinop, Turkey 0000-0003-2321-547X Türkiye
Su Ürünleri
Cemallettin BALTACI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Mehmet AYDIN Ordu University, Fatsa Faculty of Marine Science, Fatsa, Ordu, Turkey 0000-0003-1163-6461 Türkiye
Su Ürünleri, Hidrobiyoloji, Temel Bilimler
Coşkun ERÜZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, Çamburnu, Sürmene, Trabzon 0000-0002-2384-9010 Türkiye
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Deniz Kirliliği, Su Kaynakları Yönetimi, Oşinografi, Turizm, Su Kalitesi ve Su kirliliği
Veli SÜME Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 0000-0001-8251-2461 Türkiye
Akışkanlar Mekaniği, Hidroloji, Hidromekanik, Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği, Su Kaynakları ve Su Yapıları
Ömer Lütfü ÇORBACI Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkiye
Mimarlık, Planlama, Tasarım, Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği, Peyzaj Planlama ve Tasarım
Arzu AYDIN UNCUMUSAOĞLU Giresun Üniversitesi 0000-0002-9676-7737 Türkiye
Mühendislik, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Su Ürünleri
Yusuf CEYLAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7513-4957 Türkiye
Avlama Teknolojileri
Fatih İSLAMOĞLU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-3081-5687 Türkiye
Kimya
Sevdan YILMAZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 0000-0002-4809-5809 Türkiye
Su Ürünleri
Özen Yusuf ÖĞRETMEN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Su Ürünleri, İşleme Teknolojileri
Temel Bilimler
Ayşe DEMİRBAŞ RTEÜ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 0000-0002-7629-3263 Türkiye
Gıda Teknolojileri, Nanoteknoloji, Su Ürünleri
Ayşe ÖZYILMAZ İskenderun Teknik Üniversitesi 0000-0002-4376-0873 Türkiye
Su Ürünleri
Koray ÖZŞEKER KTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Trabzon 0000-0002-7044-1843 Türkiye
Su Ürünleri, Hidrobiyoloji, Su Kalitesi ve Su kirliliği, Temel Bilimler
Münevver ORAL RTEÜ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Su Ürünleri
Hacer SAĞLAM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Avlama Teknolojileri
Gülbin FİRİDİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Hayvan Fizyolojisi-Ekofizyolojisi
Tuncay YEŞİLÇİÇEK Recep Tayyip Erdogan University 0000-0002-3236-8227 Türkiye
Su Ürünleri, Avlama Teknolojileri, Hidrobiyoloji
Ali Erdem ÖZÇELİK Recep Tayyip Erdogan University 0000-0001-5877-1738 Türkiye
Harita Mühendisliği, Planlamada CBS ve Bilgi Teknolojileri, Uzaktan Algılama
Cüneyt KAYA Recep Tayyip Erdogan University 0000-0002-4531-798X Türkiye
Fen Bilimleri ve Matematik
Nimet Selda BAŞÇINAR TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye
Su Ürünleri
Fatma DELİHASAN SONAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Salih KUMRU Recep Tayyip Erdogan Universitesi 0000-0002-2309-3110 Türkiye
Bakteriyoloji, Biyoteknoloji, Genetik, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Su Ürünleri Hastalıkları, Temel Bilimler
Soner BİLEN KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9459-8178 Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Hatice ONAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3463-7360 Türkiye
Biyoloji, Avlama Teknolojileri
Şafak KALINDAMAR ORDU ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Bakteriyoloji, İmmünoloji, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji
Ecren UZUN YAYLACI Karadeniz Technical University 0000-0002-2558-2487 Türkiye
Mikrobiyoloji
Mehmet Ali DERELİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0575-1316 Türkiye
Planlamada CBS ve Bilgi Teknolojileri, Uzaktan Algılama
Ayşegül ÇEBİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tıbbi Biyokimya
Kübra AK Recep Tayyip Erdogan University Türkiye
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
İlhan YANDI Recep Tayyip Erdogan University Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Su Ürünleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Fatih Şaban BERİŞ Recep Tayyip Erdogan University 0000-0002-0535-943X Türkiye
Biyoteknoloji, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji
Kenan GEDİK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Su Ürünleri
Yasin ÜNAL ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Orman Mühendisliği
Nermin Merve YALÇINKAYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0860-1498 Türkiye
Mimarlık, Planlama, Tasarım, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji
Barış KARSLI Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 0000-0002-3944-6988 Türkiye
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği, Su Ürünleri
Deniz ŞAHİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3519-4434 Türkiye
Fiziksel Kimya, Polimer Bilimi, Su ve Atıksu Arıtma
Muhammet Mustafa AKINER RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji, Ekoloji, Entomoloji, Hayvan Sistematiği, Parazitoloji
Samet KALKAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 0000-0002-5110-5609 Türkiye
Bakteriyoloji
Ülgen AYTAN Recep Tayyip Erdogan University Türkiye
Hidrobiyoloji
Necla PEHLİVAN RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY 0000-0002-2045-8380 Türkiye
Bitki Fizyolojisi, Genetik, Moleküler Biyoloji
Erhan ÇİLOĞLU Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, TK Maritime Faculty 0000-0002-9995-0377 Türkiye
Mühendislik, Deniz Ulaştırma Mühendisliği, Temel Bilimler

Genel Sekreter

Tanju MUTLU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Su Ürünleri

Yazım Kuralları Editörleri

Gökhan KALAYCI Recep Tayyip Erdoğan University 0000-0003-1255-496X Türkiye
Genetik, Su Ürünleri, Temel Bilimler
Ertuğrul AĞIRBAŞ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Su Ürünleri
Barış KARSLI Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 0000-0002-3944-6988 Türkiye
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği, Su Ürünleri
Tanju MUTLU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Su Ürünleri
Tuncay YEŞİLÇİÇEK Recep Tayyip Erdogan University 0000-0002-3236-8227 Türkiye
Su Ürünleri, Avlama Teknolojileri, Hidrobiyoloji
Samet KALKAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 0000-0002-5110-5609 Türkiye
Bakteriyoloji
Hatice ONAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3463-7360 Türkiye
Biyoloji, Avlama Teknolojileri
Akif ER Recep Tayyip Erdogan University Türkiye
Su Ürünleri, Su Ürünleri Hastalıkları
İsmail AKSU RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY, FACULTY OF AQUACULTURE 0000-0002-2104-9888 Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Hidrobiyoloji, Temel Bilimler
Hazel BAYTAŞOĞLU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9959-1829 Türkiye
Temel Bilimler
Türker OĞUZTÜRK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9611-9959 Türkiye
Peyzaj Planlama ve Tasarımda Bilgisayar Teknolojileri, Peyzaj Tasarımı, Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği
Merve SİPAHİ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 0000-0002-3246-6302 Türkiye
Mimarlık, Planlama, Tasarım
Fatma AYDIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8951-3771 Türkiye
Peyzaj Mimarlığı
Çağrı KANDEMİR Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 0000-0001-7378-6962 Türkiye
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği, Veteriner Hekimlik, Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi, Veterinerlik Fizyolojisi, Veterinerlik Parazitolojisi, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Zootekni, Hayvan Besleme, Hayvansal Biyoteknoloji, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Muhammed Nurullah ARSLAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 0000-0002-9322-6804 Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Su Ürünleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Tarım Ekonomisi

Bilgi İşlem ve Web Tasarım Editörü

Öğretim Görevlisi Yüksel ERASLAN İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU 0000-0002-5158-5171 Türkiye Web
Mühendislik, Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği, Hava-Uzay Ulaşım, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Uçak Mühendisliği

Grafik ve Görsel Editörü

Dil Editörleri (İngilizce)

Ozan SELÇUK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 0000-0002-2852-7491 Türkiye
Sosyal Hizmet, Toplumsal Cinsiyet, Sosyal Politika
Ayşe DEMİRBAŞ RTEÜ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 0000-0002-7629-3263 Türkiye
Gıda Teknolojileri, Nanoteknoloji, Su Ürünleri
Yıldırım ÖZSEVGEÇ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Filoloji, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Münevver ORAL RTEÜ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Su Ürünleri
Dilbilimi
Ahmet KOÇ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Amerikan Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı
Öğretim Tasarımı, İngilizce


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg