Dergi Kurulları

Baş Editör/Yazı İşleri Sorumlusu

Bülent VEREP University of Recep Tayyip Erdoğan, Faculty of Fisheries and Aquatic Sciences, Department of Basic Fisheries Sciences, Marine Biology 0000-0003-4238-8325 Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık

Baş Editör Yardımcıları/Yazı İşleri Sorumlusu Yardımcıları

Prof. Dr. Fikri BALTA RECEPTAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, Zihni Derin Yerleşkesi, 53100, Rize-TÜRKİYE, University of Recep Tayyip Erdoğan, Faculty of Fisheries, Zihni Derin Campus, 53100, Rize-TURKEY 0000-0002-1823-5823 Türkiye
Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Sucul Kültür ve Balıkçılık, Balık Zararlıları ve Hastalıkları, Veteriner Bilimleri
Turan YÜKSEK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Rize Türkiye
Ormancılıkta Havza Yönetimi

Ana Editörler

  • Dergimizin yayın konuları çoklu disiplinler içermesinden dolayı Çevre ve Hayvancılık Bilimleri başlığı altında Su Ürünleri, Veterinerlik, Çevre Mühendisliği, Orman ve Orman Mühendisliği, Deniz Bilimeri ve Ziraat Mühendisliği konularında ana editörler belirleme zorunluluğumuz ortaya çıkmıştır. Bu konularda gelen yayın istekleri ve makale taslakları bu editörlerimiz aracılığıyla Alan editörlerine aktarılarak değerlendirilmeleri gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan dergimiz amaç ve kapsamına uygun sürekli gelişim içersindeki bilimsel alanlarda uzman ve otorite yeni  ana editörleri aramıza katma eğilimimiz artarak devam edecektir.
Nuket SİVRİ İstanbul University-Cerrahpasa, Environmental Engineering 0000-0002-4269-5950 Türkiye
Çevresel Biyojeokimya, Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Çevre Mühendisliği
Tamer AKKAN Giresun Üniversitesi Türkiye
Biyoloji, Hidrobiyoloji, Bakteriyoloji, Matematik
Arzu Funda BAĞCIGİL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, VETERİNER FAKÜLTESİ Türkiye
Veteriner Bilimleri
Süleyman AKHAN Akdeniz University, Faculty of Fisheries, Department of Aquaculture 0000-0002-9122-1495 Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Engin Derya GEZER Karadeniz Technical University 0000-0001-9657-7290 Türkiye
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Orman Endüstri Mühendisliği, Ahşap Esaslı Kompozitler, Ahşap Fiziği ve Mekaniği, Ahşap Yapılar ve Konstrüksiyonları, Lif ve Kağıt Teknolojisi, Odun Dışı Orman Ürünleri Endüstrisi, Odun Koruma Teknolojisi, Orman Endüstri İşletmeciliği, Orman Ürünleri Kimyası, Orman Endüstri Mühendisliği (Diğer), Orman Biyokütlesi ve Biyoürünleri
Alper ÇİFTCİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. VETERİNER FAK. 0000-0001-8370-8677 Türkiye
Bakteriyoloji, Veteriner Bilimleri, Veteriner Mikrobiyolojisi
Yavuz MAZLUM Iskenderun Technical University Faculty of Marine Sciences and Technology 0000-0002-9547-0966 Türkiye
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Önder YILDIRIM MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 0000-0003-2591-0310 Türkiye
Balık Yetiştiriciliği

Editör Kurulu

Jinho JUNG Professor of Water Quality, Division of Environmental Science & Ecological Engineering, Korea University Güney Kore
Çevre Mühendisliği
Şenol AKIN YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme, Hidrobiyoloji, Tatlı Su Ekolojisi, Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Balık Biyolojisi, Sucul Kültür ve Balıkçılık Stok Değerlendirmesi
Mustafa TÜZEN Gaziosmanpaşa Üniv. Türkiye
Analitik Kimya
Ricardo PEREZ-ENRIQUEZ Genética Acuícola Programa de Acuicultura Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR) Instituto Politécnico Nacional #195 Col. Playa Palo de Santa Rita Sur La Paz, Baja California Sur 23096 México Meksika
Hidrobiyoloji
Ahmet ALP Kahramanmaraş Sutcu Imam University, Faculty of Agriculture, Department of Fisheries Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme, Hidrobiyoloji, Sucul Kültür ve Balıkçılık
Cemalettin ŞAHİN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi Türkiye
Balıkçılık Yönetimi, Su Ürünleri Teknolojileri
Davut TURAN Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Fisheries, Zihni Derin Campus, 53100 / Rize Türkiye
Biyoloji
Levent BAT Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü 0000-0002-2289-6691 Türkiye
Hidrobiyoloji, Sucul Toksikoloji, Sucul Kültür ve Balıkçılık
Vagif ATAMOV Recep Tayyip Erdogan Ünivrstesi 0000-0002-6718-7979 Türkiye
Bitki ve Mantar Sistematiği ve Taksonomi
İlia TSACHEV Trakia University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases, Section for Epidemiology, Infectious Diseases and Preventive Medicine Bulgaristan
Mikrobiyoloji
Emre ÇAĞLAK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7376-1359 Türkiye
Gıda Ambalajlama, Saklama ve İşleme, Gıda Biyoteknolojisi, Gıda Güvenliği, İzlenebilirliği, Sertifikasyonu ve Özgünlüğü, Gıda Kimyası ve Gıda Sensör Bilimi, Gıda Mikrobiyolojisi, Avlanma Sonrası Balıkçılık Teknolojileri (Ulaşım dahil), Su Ürünleri Teknolojileri
Ekrem Şanver ÇELİK ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ 0000-0003-4514-457X Türkiye
Hidrobiyoloji
Nurhayat ÖZDEMİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3880-5846 Türkiye
Biyoloji
Fatih SEYİS RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY Türkiye
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Önder YILDIRIM MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 0000-0003-2591-0310 Türkiye
Balık Yetiştiriciliği
İlkay ERDOĞAN ORHAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7379-5436 Türkiye
Eczacılık ve İlaç Bilimleri, Farmasotik Botanik
Semih ENGİN İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 0000-0002-2918-2552 Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Gülşen ALTUĞ İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Türkiye
Bakteriyoloji
Şehir ve Bölge Planlama
Athanasios KUNGOLOS Department of Civil Engineering, School of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece Yunanistan
Arıtma Tesisi Tasarımı
Semih NEMLİOĞLU ISTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPASA 0000-0002-9938-4651 Türkiye
Atıksu Arıtma Süreçleri
Gökhan ABAY Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 0000-0002-5512-337X Türkiye
Bitki ve Mantar Sistematiği ve Taksonomi, Sera Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Ormancılık, Orman Botaniği
Muhammet TÜRKOĞLU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ 0000-0003-3084-6747 Türkiye
Hidrobiyoloji
Savaş YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi 0000-0003-2859-4886 Türkiye
Hidrobiyoloji, Tatlı Su Ekolojisi, Balık Biyolojisi
Yusuf BEKTAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi 0000-0002-8367-9746 Türkiye
Genetik, Moleküler Evrim, Hayvan Hücresi ve Moleküler Biyoloji
Cengiz MUTLU Giresun University 0000-0002-9741-4167 Türkiye
Hidrobiyoloji
Mustafa TÜRKMEN Giresun University 0000-0001-6700-5947 Türkiye
Biyoloji, Ekoloji, Hidrobiyoloji
Sezginer TUNCER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Ertuğrul TERZİ KASTAMONU UNIVERSITY Türkiye
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Ferhat KALAYCI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ZİHNİ DERİN KAMPÜSÜ 53100 RİZE-TÜRKİYE Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Şengül ALPAY KARAOĞLU RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY Türkiye
Biyoloji, Endüstriyel Biyoteknoloji, Hayvan Hücresi ve Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Mikoloji
Şevki KAYIŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Muhammet BORAN Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Türkiye
Deniz Ulaştırma Mühendisliği, Güverte ve Seyir Mühendisliği
Huriye ARIMAN KARABULUT Recep Tayyip Erdogan University Department of Fisheries and Aquaculture. 0000-0002-9171-2024 Türkiye
Balık Yetiştiriciliği
İlker Zeki KURTOĞLU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4214-7997 Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Rahşan Evren MAZLUM RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9556-2679 Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık, Balık Biyolojisi, Balıkçılık Yönetimi, Su Ürünleri Teknolojileri
Nadir BAŞÇINAR KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Ertuğrul AĞIRBAŞ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Gökhan KALAYCI Recep Tayyip Erdoğan University 0000-0003-1255-496X Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme, Genetik, Sucul Kültür ve Balıkçılık
Nehir KAYMAK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme, Hidrobiyoloji, Limnoloji
Serkan KORAL İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 0000-0001-7424-2481 Türkiye
Gıda Bilimleri, Sucul Kültür ve Balıkçılık
Mehmet Emin ERDEM sinop üniversitesi Türkiye
Avlanma Sonrası Balıkçılık Teknolojileri (Ulaşım dahil)
Gülay ÇİFTCİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi 0000-0001-5384-2381 Türkiye
Glikobiyoloji, Veteriner Bilimleri, Veteriner Biyokimya
Gökmen Zafer PEKMEZCİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7791-1959 Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık, Veteriner Bilimleri, Veteriner Parazitoloji
Ertan Emek ONUK ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY Türkiye
Bakteriyoloji, Balık Zararlıları ve Hastalıkları
Tuğba ERGÜL KALAYCI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4790-0263 Türkiye
Biyoloji

Alan Editörleri

Temel ŞAHİN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Ali BİLGİN RTE Universitesi, FEN EDEB. FAK Türkiye
Biyoloji
Temel GÖKTÜRK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ Türkiye
Biyoloji, Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri, Ormancılık
Erol ÇAPKIN Karadeniz Technical University Türkiye
Su Kalitesi ve Su Kirliliği
Ahmet Mutlu GÖZLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0991-6395 Türkiye
Deniz ve Nehir Ağzı Ekolojisi , Hidrobiyoloji, Tatlı Su Ekolojisi, Ekotoksikoloji, Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik, Biyoemniyet Bilimi ve İstilacı Türler Ekolojisi, Balık Biyolojisi, Balıkçılık Yönetimi, Su Omurgasızları
Murat YABANLI MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY FACULTY OF FISHERIES Türkiye
Doğal Kaynak Yönetimi, Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Yüzey Suyu Kalite Süreçleri ve Bozulmuş Tortu Ölçümü
Sabri BİLGİN University of Sinop, Fisheries Faculty, Department of Fisheries and Seafood Processing Technology, TR57000, Sinop, Turkey 0000-0003-2321-547X Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Cemallettin BALTACI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Gıda Bilimleri
Mehmet AYDIN Ordu University, Fatsa Faculty of Marine Science, Fatsa, Ordu, Turkey Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme, Hidrobiyoloji, Sucul Kültür ve Balıkçılık, Balıkçılık Yönetimi
Ömer Lütfü ÇORBACI Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkiye
Mimari ve Tasarım, Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği, Peyzaj Mimarlığında Arazi ve Su Kaynakları, Peyzaj Mimarlığında Bilgisayar Teknolojileri, Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Teknikleri, Peyzaj Yönetimi, Yeşil Yapılar ve Çevreler, Sera Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Veli SÜME Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 0000-0001-8251-2461 Türkiye
Akışkan Mekaniği ve Termal Mühendislik, Hidromekanik, İnşaat Mühendisliğinde Sayısal Modelleme, Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği, Su Hasadı, Su Kaynakları Mühendisliği, Su Kaynakları ve Su Yapıları, Hidroloji
Coşkun ERÜZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, Çamburnu, Sürmene, Trabzon Türkiye
Doğal Kaynak Yönetimi, Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Yüzey Suyu Kalite Süreçleri ve Bozulmuş Tortu Ölçümü, Çevre Mühendisliği, Turizm, Oşinografi
Arzu AYDIN UNCUMUSAOĞLU Giresun Üniversitesi Türkiye
Doğal Kaynak Yönetimi, Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişikliğinin Ekolojik Etkileri ve Ekolojik Adaptasyon, Mühendislik, Çevre Mühendisliği, Sucul Kültür ve Balıkçılık
Fatih İSLAMOĞLU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-3081-5687 Türkiye
Kimya
Yusuf CEYLAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Balıkçılık Yönetimi, Su Ürünleri Teknolojileri
Ayşe DEMİRBAŞ RTEÜ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 0000-0002-7629-3263 Türkiye
Nanoteknoloji, Gıda Teknolojileri, Sucul Kültür ve Balıkçılık
Özen Yusuf ÖĞRETMEN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık, Avlanma Sonrası Balıkçılık Teknolojileri (Ulaşım dahil)
Sevdan YILMAZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 0000-0002-4809-5809 Türkiye
Balık Yetiştiriciliği
Esra BAYÇELEBİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme, Tatlı Su Ekolojisi
Ayşe ÖZYILMAZ İskenderun Teknik Üniversitesi 0000-0002-4376-0873 Türkiye
Avlanma Sonrası Balıkçılık Teknolojileri (Ulaşım dahil)
Tuncay YEŞİLÇİÇEK Recep Tayyip Erdogan University 0000-0002-3236-8227 Türkiye
Hidrobiyoloji, Balık Biyolojisi, Balıkçılık Yönetimi, Su Ürünleri Teknolojileri, Sucul Kültür ve Balıkçılık Stok Değerlendirmesi
Koray ÖZŞEKER KTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Trabzon 0000-0002-7044-1843 Türkiye
Biyoloji
Gülbin FİRİDİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Hayvan Fizyolojisi - Ekofizyoloji
Hacer SAĞLAM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Su Ürünleri Teknolojileri
Münevver ORAL RTEÜ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Cüneyt KAYA Recep Tayyip Erdogan University 0000-0002-4531-798X Türkiye
Matematik, Su Ürünleri Teknolojileri
Ali Erdem ÖZÇELİK Recep Tayyip Erdogan University 0000-0001-5877-1738 Türkiye
Geomatik/Harita Mühendisliği , Arazi Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal Veri Modelleme, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama, Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Uzaktan Algılama
Nimet Selda BAŞÇINAR TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Fatma DELİHASAN SONAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri, Balık Yetiştiriciliği
Salih KUMRU Recep Tayyip Erdogan Universitesi 0000-0002-2309-3110 Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme, Endüstriyel Biyoteknoloji, Genetik, Hayvan Hücresi ve Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Bulaşıcı Hastalıklar, Balık Zararlıları ve Hastalıkları
Soner BİLEN KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9459-8178 Türkiye
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Şafak KALINDAMAR ORDU ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Hayvan Hücresi ve Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, İmmünoloji
Ecren UZUN YAYLACI RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY Türkiye
Biyoloji Eğitimi
Hatice ONAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3463-7360 Türkiye
Biyoloji, Su Ürünleri Teknolojileri
Mehmet Ali DERELİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0575-1316 Türkiye
Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Uzaktan Algılama
Abdullah ALTUNIŞIK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2934-7414 Türkiye
Hayvan Fizyolojisi - Ekofizyoloji
Ayşegül ÇEBİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tıbbi Biyokimya ve Metabolomik, Tıbbi biyokimya - İnorganik Elementler ve Bileşikler
Kübra AK Recep Tayyip Erdogan University 0000-0001-6809-2659 Türkiye
Balık Yetiştiriciliği
İlhan YANDI Recep Tayyip Erdogan University Türkiye
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri, Sucul Kültür ve Balıkçılık, Balık Yetiştiriciliği
Nermin Merve YALÇINKAYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Peyzaj Mimarlığı
Kenan GEDİK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Çevresel Biyojeokimya, Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Çevre Mühendisliği, Toprak Kirliliği ve Kontrolü, Sucul Kültür ve Balıkçılık
Fatih Şaban BERİŞ Recep Tayyip Erdogan University 0000-0002-0535-943X Türkiye
Enzimler, Endüstriyel Biyoteknoloji, Moleküler Genetik, Hayvan Hücresi ve Moleküler Biyoloji
Yasin ÜNAL ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Yaban Hayatı ve Habitat Yönetimi, Ormancılık
Deniz ŞAHİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3519-4434 Türkiye
Analitik Kimya
Barış KARSLI Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 0000-0002-3944-6988 Türkiye
Gıda Bilimleri, Sucul Kültür ve Balıkçılık
Samet KALKAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 0000-0002-5110-5609 Türkiye
Hidrobiyoloji, Bakteriyoloji, Mikrobiyal Ekoloji
Ülgen AYTAN Recep Tayyip Erdogan University Türkiye
Hidrobiyoloji
Muhammet Mustafa AKINER RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7658-3236 Türkiye
Biyoloji, Ekoloji, Hayvan Sistematiği ve Taksonomi, Entomoloji, Parazitoloji
Necla PEHLİVAN RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY 0000-0002-2045-8380 Türkiye
Bitki Fizyolojisi, Genetik, Hayvan Hücresi ve Moleküler Biyoloji
Erhan ÇİLOĞLU Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, TK Maritime Faculty Türkiye
Deniz İşletmeciliği, Deniz Teknolojisi, Deniz Ulaşımı, Deniz Ulaştırma Mühendisliği, Avlanma Sonrası Balıkçılık Teknolojileri (Ulaşım dahil), Balık Biyolojisi

Genel Sekreter

Tanju MUTLU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Çevre Mühendisliği, Sucul Kültür ve Balıkçılık

Yazım Kuralları Editörleri

Gökhan KALAYCI Recep Tayyip Erdoğan University 0000-0003-1255-496X Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme, Genetik, Sucul Kültür ve Balıkçılık
Ertuğrul AĞIRBAŞ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Barış KARSLI Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 0000-0002-3944-6988 Türkiye
Gıda Bilimleri, Sucul Kültür ve Balıkçılık
Tanju MUTLU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Çevre Mühendisliği, Sucul Kültür ve Balıkçılık
Tuncay YEŞİLÇİÇEK Recep Tayyip Erdogan University 0000-0002-3236-8227 Türkiye
Hidrobiyoloji, Balık Biyolojisi, Balıkçılık Yönetimi, Su Ürünleri Teknolojileri, Sucul Kültür ve Balıkçılık Stok Değerlendirmesi
Samet KALKAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 0000-0002-5110-5609 Türkiye
Hidrobiyoloji, Bakteriyoloji, Mikrobiyal Ekoloji
Hatice ONAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3463-7360 Türkiye
Su Ürünleri Teknolojileri
Akif ER Recep Tayyip Erdogan University Türkiye
Balık Yetiştiriciliği
İsmail AKSU RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY, FACULTY OF AQUACULTURE 0000-0002-2104-9888 Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme
Hazel BAYTAŞOĞLU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9959-1829 Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme
Türker OĞUZTÜRK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sera Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Merve SİPAHİ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 0000-0002-3246-6302 Türkiye
Peyzaj Planlama
Fatma AYDIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Peyzaj Teknikleri
Çağrı KANDEMİR Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 0000-0001-7378-6962 Türkiye
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Muhammed Nurullah ARSLAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 0000-0002-9322-6804 Türkiye
Balık Yetiştiriciliği

Bilgi İşlem ve Web Tasarım Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel ERASLAN İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0000-0002-5158-5171 Türkiye Web
Mühendislik, Aerodinamik (Hipersonik Aerodinamik Hariç), Akışkan Akışı, Isı ve Kütle Transferinde Deneysel Yöntemler, Akışkan Akışı, Isı ve Kütle Transferinde Hesaplamalı Yöntemler (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Dahil), Temel ve Teorik Akışkanlar Dinamiği, Akustik ve Gürültü Kontrolü (Mimari Akustik hariç), Uzay Mühendisliği, Hava-Uzay Ulaşımı, Havacılık Yapıları, Uçak Performansı ve Uçuş Kontrol Sistemleri, Uçuş Dinamiği

Grafik ve Görsel Editörü

Dil Editörleri (İngilizce)

Ayşe DEMİRBAŞ RTEÜ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 0000-0002-7629-3263 Türkiye
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Ozan SELÇUK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 0000-0002-2852-7491 Türkiye
Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Antropolojisi, Sosyal Hizmetler, Danışmanlık, Refah ve Toplum Hizmetleri, Klinik Sosyal Hizmet Uygulaması, Sosyal Hizmetler (Diğer), Sosyal Politika
Yıldırım ÖZSEVGEÇ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8612-2636 Türkiye
Dil Çalışmaları, İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Münevver ORAL RTEÜ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Dilbilim
Ahmet KOÇ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Kuzey Amerika Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri
Öğretim Tasarımı


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                                  13369                                         EBSCOHost                                                        Scilit                                                    CABI   
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AAS