Gıda
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1300-3070 | e-ISSN 1309-6273 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Gıda Teknolojisi Derneği | http://dergipark.gov.tr/gida


“GIDA / THE JOURNAL OF FOOD” Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisinin tüm alanlarında makaleler yayınlayan uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir.


GIDA Dergisi, Gıda Teknolojisi Derneği'nin yayın organıdır. Dergi, yılda 6 kez yayınlanan bilimsel ve hakemli dergiler kategorisindedir. Gıda Dergisi, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve kontrolü, bunlardan modern yöntemlerle ürün elde edilmesi, yan ürün ve artıkların gerektiği biçimde değerlendirilmesi, analiz ve kontrollerine ilişkin teknolojik, mikrobiyolojik ve ekonomik sorunların belirlenmesi ve çözüm yolları, beslenme sorunları ve çözüm yollarının kamuoyuna ve kamu kuruluşlarına iletmek ve işbirliğinde bulunmak amacıyla bir yayın organına duyulan gereksinim üzerine ilk kez 1976 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Dergi, bu tarihten itibaren düzenli olarak yayınlanmaktadır.


GIDA Dergisi aşağıdaki veritabanlarında indekslenmektedir.

Academic Resource IndexIIJIF
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)Index Copernicus (ICV 2015: 54.47)
CAB AbstractsInfobase Index
CABI (CAB Direct)JIFACTOR
CiteFactorJournal Factor
COSMOSJournal Index
CrossRefOCLS WorldCat
DIIFResearch Impact Factor
DOAJ
Scholarsteer
EBSCO Host
Scientific Indexing Services (SIS)
FAO Agris
Scientific World Index (Sciwindex)
Food Science and Technology Abstracts (FSTA)
Scilit
Google Scholar (h- index: 21)TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin
İdealonline

Gıda

ISSN 1300-3070 | e-ISSN 1309-6273 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Gıda Teknolojisi Derneği | http://dergipark.gov.tr/gida
Kapak Resmi


“GIDA / THE JOURNAL OF FOOD” Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisinin tüm alanlarında makaleler yayınlayan uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir.


GIDA Dergisi, Gıda Teknolojisi Derneği'nin yayın organıdır. Dergi, yılda 6 kez yayınlanan bilimsel ve hakemli dergiler kategorisindedir. Gıda Dergisi, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve kontrolü, bunlardan modern yöntemlerle ürün elde edilmesi, yan ürün ve artıkların gerektiği biçimde değerlendirilmesi, analiz ve kontrollerine ilişkin teknolojik, mikrobiyolojik ve ekonomik sorunların belirlenmesi ve çözüm yolları, beslenme sorunları ve çözüm yollarının kamuoyuna ve kamu kuruluşlarına iletmek ve işbirliğinde bulunmak amacıyla bir yayın organına duyulan gereksinim üzerine ilk kez 1976 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Dergi, bu tarihten itibaren düzenli olarak yayınlanmaktadır.


GIDA Dergisi aşağıdaki veritabanlarında indekslenmektedir.

Academic Resource IndexIIJIF
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)Index Copernicus (ICV 2015: 54.47)
CAB AbstractsInfobase Index
CABI (CAB Direct)JIFACTOR
CiteFactorJournal Factor
COSMOSJournal Index
CrossRefOCLS WorldCat
DIIFResearch Impact Factor
DOAJ
Scholarsteer
EBSCO Host
Scientific Indexing Services (SIS)
FAO Agris
Scientific World Index (Sciwindex)
Food Science and Technology Abstracts (FSTA)
Scilit
Google Scholar (h- index: 21)TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin
İdealonline

Cilt 44 - Sayı 5 - Ağu 2019
 1. İNÜLİN İÇERİKLİ JELLY TİPİ YUMUŞAK ŞEKERLEME ÜRETİMİ VE BİLEŞEN OPTİMİZASYONU
  Sayfalar 759 - 769
  İbrahim Palabıyık, Ahmet Demircan, Ahmet Şükrü Demirci
 2. BAZI TAHIL BENZERİ ÜRÜNLERİN GLUTENSİZ KEK ÜRETİMİNDE KULLANIMI
  Sayfalar 770 - 780
  Ceren MUTLU, Sultan ARSLAN TONTUL, Cihadiye CANDAL, Mustafa ERBAŞ
 3. FARKLI TAHIL VE BAKLİYAT UNLARI İLE ÜRETİLEN TARHANALARIN FİZİKOKİMYASAL, REOLOJİK VE DUYUSAL NİTELİKLERİ
  Sayfalar 781 - 793
  Müge HENDEK ERTOP, Rabia ATASOY
 4. INVESTIGATION OF PHENOLIC COMPOSITION OF ORGANICALLY-GROWN STRAWBERRY AND BLUEBERRY
  Sayfalar 794 - 801
  Huriye Özgül UÇURUM, Hacer EKŞİ
 5. EFFECT OF SUBSTRATE CONCENTRATION AND SCALE UP ON THE POLYGALACTURONASE PRODUCTION
  Sayfalar 802 - 809
  Nihan GOGUS, Canan TARI
 6. RESVERATROL YÜKLÜ SELÜLOZ ASETAT LİFLERİNİN KARAKTERİZASYONU
  Sayfalar 810 - 818
  Fahriye Ceyda Dudak Şeker
 7. THE EFFECTS OF MICROENCAPSULATED L. RHAMNOSUS AND STORAGE ON BIOGENIC AMINE AMOUNT OF SUCUK
  Sayfalar 819 - 825
  Emel Ünal turhan, Zerrin Erginkaya, Hakan Benli, Mutlu Buket Akın, Erdal Ağçam
 8. FARKLI İLLERDEN TOPLANAN SIKMA PEYNİRLERİNİN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 826 - 836
  Furkan AYDIN, Mustafa ARDIÇ
 9. AGLOMERASYON İŞLEMİNİN YOĞURT TOZUNUN NEM SORPSİYON İZOTERMİ VE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 837 - 848
  İlyas ATALAR
 10. EZİNE ESKİ KAŞAR PEYNİRİNİN KARAKTERİSTİK BAZI ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 849 - 860
  Yonca Yüceer, Muhammed Ali Doğan
 11. PAKETLİ BALLARIN BOTANİK ORİJİN TESPİTİ VE MİKROSKOBİK ANALİZLERİ: ETİKET BİLGİLERİ İLE İÇERİK UYUMLULUĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 861 - 865
  Çiğdem Özenirler, Nazlı Mayda, Ömür Gençay Çelemli, Aslı Özkök, Kadriye Sorkun
 12. FERMENTE SUCUKTAN İZOLE EDİLEN MUNDTİSİN KS ÜRETİCİSİ ENTEROCOCCUS MUNDTII YB6.30 SUŞUNUN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ
  Sayfalar 866 - 880
  Melike KASAP, Yasin TUNCER
 13. KARABAŞOTU ÇAYLARINDA KÂFUR MİKTAR TAYİNİ
  Sayfalar 881 - 888
  GÖKALP İŞCAN, ZEYNEP ORALOĞLU
 14. DETERMINATION OF FE, CU AND ZN CONTENT IN SOME SPICES SOLD WITHOUT PACKAGING IN VAN
  Sayfalar 889 - 897
  Ufuk Mercan Yücel, Nurhayat Atasoy
 15. UN PARTİKÜL BOYUTUNUN EKMEĞİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE RAF ÖMRÜ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 898 - 906
  Sultan ARSLAN TONTUL, Hümeyra ÇETİN BABAOĞLU
 16. SENSORY AND QUALITY ATTRIBUTES OF CAKE SUPPLEMENTED WITH SPINACH POWDER
  Sayfalar 907 - 918
  Gülşah ÇALIŞKAN KOÇ, Tuğçe ERBAKAN, Elif ARICI, Safiye Nur Dirim
 17. DETERMINATION OF THE FOAMING AND EMULSIFYING PROPERTIES OF LYOPHILIZED WHOLE QUAIL EGG, EGG YOLK AND EGG WHITE
  Sayfalar 919 - 931
  Serap Durakli Velioglu
 18. PERFORMANCE OF EINKORN (Triticum monococcum L.) FLOUR IN THE MANUFACTURE OF TRADITIONAL TURKISH NOODLE
  Sayfalar 932 - 942
  Hacer Levent
Dizinler