Gıda
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-3070 | e-ISSN 1309-6273 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Gıda Teknolojisi Derneği |


“GIDA / THE JOURNAL OF FOOD” Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisinin tüm alanlarında makaleler yayınlayan uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir.


GIDA Dergisi, Gıda Teknolojisi Derneği'nin yayın organıdır. Dergi, yılda 6 kez yayınlanan bilimsel ve hakemli dergiler kategorisindedir. Gıda Dergisi, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve kontrolü, bunlardan modern yöntemlerle ürün elde edilmesi, yan ürün ve artıkların gerektiği biçimde değerlendirilmesi, analiz ve kontrollerine ilişkin teknolojik, mikrobiyolojik ve ekonomik sorunların belirlenmesi ve çözüm yolları, beslenme sorunları ve çözüm yollarının kamuoyuna ve kamu kuruluşlarına iletmek ve işbirliğinde bulunmak amacıyla bir yayın organına duyulan gereksinim üzerine ilk kez 1976 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Dergi, bu tarihten itibaren düzenli olarak yayınlanmaktadır.


GIDA Dergisi aşağıdaki veritabanlarında indekslenmektedir.

Academic Resource IndexIIJIF
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)Index Copernicus (ICV 2015: 54.47)
CAB AbstractsInfobase Index
CABI (CAB Direct)JIFACTOR
CiteFactorJournal Factor
COSMOSJournal Index
CrossRefOCLS WorldCat
DIIFResearch Impact Factor
DOAJ
Scholarsteer
EBSCO Host
Scientific Indexing Services (SIS)
FAO Agris
Scientific World Index (Sciwindex)
Food Science and Technology Abstracts (FSTA)
Scilit
Google Scholar (h- index: 21)TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin
İdealonline

Gıda

ISSN 1300-3070 | e-ISSN 1309-6273 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Gıda Teknolojisi Derneği |
Kapak Resmi


“GIDA / THE JOURNAL OF FOOD” Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisinin tüm alanlarında makaleler yayınlayan uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir.


GIDA Dergisi, Gıda Teknolojisi Derneği'nin yayın organıdır. Dergi, yılda 6 kez yayınlanan bilimsel ve hakemli dergiler kategorisindedir. Gıda Dergisi, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve kontrolü, bunlardan modern yöntemlerle ürün elde edilmesi, yan ürün ve artıkların gerektiği biçimde değerlendirilmesi, analiz ve kontrollerine ilişkin teknolojik, mikrobiyolojik ve ekonomik sorunların belirlenmesi ve çözüm yolları, beslenme sorunları ve çözüm yollarının kamuoyuna ve kamu kuruluşlarına iletmek ve işbirliğinde bulunmak amacıyla bir yayın organına duyulan gereksinim üzerine ilk kez 1976 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Dergi, bu tarihten itibaren düzenli olarak yayınlanmaktadır.


GIDA Dergisi aşağıdaki veritabanlarında indekslenmektedir.

Academic Resource IndexIIJIF
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)Index Copernicus (ICV 2015: 54.47)
CAB AbstractsInfobase Index
CABI (CAB Direct)JIFACTOR
CiteFactorJournal Factor
COSMOSJournal Index
CrossRefOCLS WorldCat
DIIFResearch Impact Factor
DOAJ
Scholarsteer
EBSCO Host
Scientific Indexing Services (SIS)
FAO Agris
Scientific World Index (Sciwindex)
Food Science and Technology Abstracts (FSTA)
Scilit
Google Scholar (h- index: 21)TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin
İdealonline

Cilt 45 - Sayı 1 - 1 Ara 2019
 1. EFFECTS OF SMOKING WITH DIFFERENT WOOD CHIPS AND BARBECUING ON SOME PROPERTIES OF SALMON FISH
  Sayfalar 1 - 8
  Emel OZ
 2. Pseudomonas putida İLE İZOÖJENOLDEN DOĞAL VANİLİN ÜRETİMİNDE BAZI ORTAM KOŞULLARININ MOLAR VERİM ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 9 - 19
  Murat YILMAZTEKİN , Hüseyin KARAKAYA
 3. DETERMINATION OF PHYSICOCHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES OF KOMBUCHA BEVERAGE PREPARED WITH SAFFRON
  Sayfalar 20 - 30
  Senem SUNA , Kübra ÇİFTÇİ , Canan Ece TAMER
 4. BIOGENIC AMINE PRODUCTION IN HISTIDINE DECARBOXYLASE BROTH BY SELECTED LACTIC ACID BACTERIA STRAINS
  Sayfalar 31 - 38
  Hatice YAZGAN
 5. SPRAY DRYING OF DE-OILED SUNFLOWER PROTEIN EXTRACTS: FUNCTIONAL PROPERTIES AND CHARACTERIZATION OF THE POWDER
  Sayfalar 39 - 49
  Ertan ERMİŞ , Erva Nur KARASU
 6. YOĞURT MATRİKSİNİN TÜKETİM SIRASINDA IN VIVO AROMA SALINIMI ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 50 - 60
  Tülin EKER , Turgut CABAROĞLU
 7. YER FISTIĞI (Arachis Hypogaea L.) YAĞININ FARKLI ÇÖZÜCÜLER KULLANILARAK DEĞİŞKEN GÜÇ VE FREKANSLARDA ULTRASON DESTEKLİ EKSTRAKSİYONU
  Sayfalar 61 - 71
  Onur KETENOĞLU
 8. KEFİR ÖRNEKLERİNDEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN İZOLASYONU, İDENTİFİKASYONU VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 72 - 80
  Sevim Feyza ERDOĞMUŞ , Barış BOSTANCI
 9. PHYSICAL, CHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES OF FRESH ORANGE JUICE FORTIFIED WITH REISHI (Ganoderma lucidum) EXTRACT
  Sayfalar 81 - 91
  Bengu OZTURK , Gizem KUSCU
 10. D-GLİKOZDAN D-SORBİTOL VE L-ASKORBİK ASİT ÜRETİMİ: BU BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ, KULLANIM ALANLARI VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 92 - 102
  Ceren MUTLU , Mustafa ERBAŞ
 11. TÜKETİCİLERİN PROBİYOTİK VE PREBİYOTİK GIDALARA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE TÜKETİM DURUMLARININ BELİRLENMESİ: İZMİR/BORNOVA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 103 - 114
  İlkin YÜCELŞENGÜN , Ayşegül KIRMIZIGÜL , İbrahim ÖZAYDIN , Hasan YARIM
 12. YÜKSEK BASINÇ HOMOJENİZASYON İŞLEMİ UYGULANMIŞ FINDIK PROTEİNLERİNDEN ÜRETİLEN YENİLEBİLİR FİLMLERİN MEKANİK VE BARİYER ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 115 - 124
  Furkan Türker SARICAOĞLU
 13. FARKLI ORANLARDA PEYNİR ALTI SUYU KULLANIMININ BEYAZ VE TAM BUĞDAY UNLARINDAN ÜRETİLEN EKMEKLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 125 - 138
  Zeynep CANSIZ , Cihadiye CANDAL , Ceren MUTLU , Sultan ARSLAN TONTUL , Recai ERCAN , Mustafa ERBAŞ
 14. ÇÖKELEK PEYNİRİ ÜRETİMİNDE ALTERNATİF KAYNAK OLARAK KEFİR KULLANIMI
  Sayfalar 139 - 149
  Tuba ŞANLI , Elif Ayşe ANLI
 15. CHARACTERIZATION OF THE FOAM-MAT DRIED EGG WHITE POWDER
  Sayfalar 150 - 160
  Gülşah ÇALIŞKAN KOÇ , Burcu ÇABUK
 16. SOĞUK SIKMA VE SOĞUK MASERASYON YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN BİTKİ EKSTRAKTLARININ YAYGIN PATOJENLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Sayfalar 161 - 170
  Aylin KORKUT ALTINTAŞ , Hakan KULEAŞAN
 17. GELENEKSEL ANJELİKA REÇELİNİN TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTE, TOPLAM FENOLİK MADDE VE IN VITRO SİNDİRİM MODELİ İLE BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 171 - 181
  Elif KOÇ ALİBAŞOĞLU , Perihan YOLCI ÖMEROĞLU
 18. DOĞAL MAYALARIN YAYGIN PATOJENLER ÜZERİNDEKİ İNHİBİTÖR ETKİLERİ
  Sayfalar 182 - 191
  Tuba BÜYÜKSIRIT BEDİR , Hakan KULEAŞAN
Dizinler