Ücret Politikası

Gıda Teknolojisi Derneği Yönetim Kurulunun 31 Aralık 2023 tarihli kararı uyarınca, 01 Ocak 2024 tarihinden sonra dergiye gönderilen makalelerden katkı payı olarak 750 TL+%20 KDV ödenmesi uygun görülmüştür.
Son aşamada GIDA Dergisi yazım kurallarına göre hazırlanıp "Dizgi öncesi Son Kontrol" olarak gönderilen makale 22 sayfayı geçerse her sayfa için ilave 50 TL +%20 KDV ödenmelidir.

Yayın Ücreti: 750.00 TRY

by-nc.png

GIDA Dergisi Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

GIDA / The Journal of FOOD is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/