Amaç ve Kapsam

DERGİNİN GENEL İLKESİ 

"GIDA" dergisi, Gıda Teknolojisi Derneği tarafından yayınlanmaktadır. Derginin amacı, gıda bilimi ve teknolojisinin farklı alanlarında elde edilen bilimsel gelişmelerin; saygın ve hakemli bir dergi yayıncılığı anlayışı ile bilim adamları, araştırıcılar ve gıda ile ilgilenen diğer kişiler arasında paylaşımının sağlanmasıdır. 


Bu deneyimli ve sorumlu dergi, gıda bilimi ve teknolojisinin bütün alanlarında yeterli bilgi katkısı sağlayan Türkçe ve İngilizce makaleleri yayınlar. Makaleler; gıda ile ilgili farklı bilimlerde yeni araştırma sonuçlarını içeren araştırmalar, gıda bilimi ve teknolojisindeki yeni yöntemleri bildiren ya da mevcut verileri yeniden yorumlayan konularda olabilir. Derginin ana hedefi; gıda bilimi ve teknolojisi alanında yapılmış orijinal araştırma ve sağlanmış yeni gelişmeleri paylaşmak olmakla beraber, derleme makaleler ve bilgi paylaşımına yönelik kısa notlar da (short communications) basım için kabul edilir. Önemli bir potansiyeli ya da bulgusu olmayan ve sadece yerel ilgiyi çekecek makaleler basıma kabul edilmez.  Ek olarak, ankete dayalı makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

   "GIDA" dergisine gönderilen bütün makalelerin, tezler ve kongre sunu özetleri hariç olmak üzere, sadece "GIDA" dergisine gönderilmiş ve makalenin tamamı ya da bir bölümünün herhangi bir dilde daha önceden yayınlanmamış, başka bir dergiye basım için gönderilmemiş ve basım için tüm yazarlardan onay alınmış olması gerekir. 

Hayvanların ya da zararlı maddelerin kullanıldığı araştırmalarda "Etik Kurul İzin Belgesi"nin makaleye eklenmesi gerekir. İnsanların denek olarak kullanıldığı araştırma sonuçlarını içeren makalelerde yazar(lar), "insan denemeleri üzerinde yetkili kurul" etik standartlarına ve gözden geçirilmiş Helsinki bildirgesi 1983'e uygunluğunu belgelemeleri gerekir.

Yayınlanması için "GIDA" dergisine gönderilen makalede her hangi bir kurum ya da kuruluş ile doğrudan ya da dolaylı olarak maddi bir çıkar çakışması varsa, bunun makale ile gönderilecek ayrı bir kapak sayfasında bildirilmesi tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Editör tarafından uygun görülürse bu durum, makalenin Teşekkür kısmında belirtilebilir.

Makalelerin hazırlanması, gönderilmesi ve dergi tarafından makale teslim alındıktan sonraki işlemler ile ilgili olarak verilen kuralların ve bilgilerin iyice okunması önemle rica edilmektedir. Yazım kurallarına uymadan hazırlanmış ve/ veya dergi yayın ilkeleri ile uyuşmayan makaleler, hakeme gönderilmeden yazara iade edilir. 

Yayımlanma Ayları
Şubat Nisan Haziran Ağustos Ekim Aralık

by-nc.png

GIDA Dergisi Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

GIDA / The Journal of FOOD is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/