Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1309-2243 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin bilimsel veri üretimi ve paylaşımı konusunda lider bir üniversite olma hedefinin bir parçası olarak 2010 yılında yayımlanmaya başlayan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online ISSN: 1309-2243), üniversitemizde, ülkemizde ve yurtdışında yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarının bilimsel yayınlara dönüştürülebilmesi için önemli bir araç olma amacındadır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi temel ve uygulamalı bilim dallarında hazırlanmış özgün araştırma ve derleme makalelerin yayımlandığı hakemli bir dergidir. Araştırma notu ve editöre mektup gibi yazılar da yayım için değerlendirilmektedir. Türkçe ve İngilizce makalelerin yayımlandığı dergi 6 ayda bir yayımlanmakta olup 2 sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergimiz yayın kurulu gerekli gördüğü durumlarda Ek Sayı ve/veya Özel Sayı çıkartmaktadır. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir.

MAKU FEBED, hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir. Tamamen ücretsiz olarak  http://dergipark.org.tr/makufebed adresinden açık erişimlidir.

Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate intihal tarama programı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler kabul edilmemektedir.

Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.

Dergimiz CAB Abstracts, DOAJGoogle Scholar, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Atıf SOBIAD, Scientific Literature Database (Scilit)Index Copernicus,  CrossRef, WorldCatForest Science Database tarafından indekslenmekte ve ayrıca birçok indeks tarafından incelemeye alınmış bulunmaktadır. Dergimizin TR Dizin de indekslenmesi için başvuru yapılmış bulunmaktadır.

Dergimiz makalelerine DergiPark üzerinden DOI numarası verilmeye başlanmıştır.

KISALTILMIŞ DERGİ ADI: MAKU FEBED veya MAK ER U FEN BIL ENS DERG

KAYITLI DERGİ DOI NUMARASI VE ÖN EKİ: 10.29048/makufebed

SCHOLAR GOOGLE CITE ANALYSIS FOR MAKUFEBED: https://scholar.google.com.tr/citations?user=-tj5qWUAAAAJ&hl=tr

NOT: Tüm yazarlarımızın ORCID  (https://orcid.orgüzerinden Araştırmacı Numarası alarak işlemlerine devam etmesi zorunludur.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 1309-2243 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |
Kapak Resmi


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin bilimsel veri üretimi ve paylaşımı konusunda lider bir üniversite olma hedefinin bir parçası olarak 2010 yılında yayımlanmaya başlayan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online ISSN: 1309-2243), üniversitemizde, ülkemizde ve yurtdışında yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarının bilimsel yayınlara dönüştürülebilmesi için önemli bir araç olma amacındadır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi temel ve uygulamalı bilim dallarında hazırlanmış özgün araştırma ve derleme makalelerin yayımlandığı hakemli bir dergidir. Araştırma notu ve editöre mektup gibi yazılar da yayım için değerlendirilmektedir. Türkçe ve İngilizce makalelerin yayımlandığı dergi 6 ayda bir yayımlanmakta olup 2 sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergimiz yayın kurulu gerekli gördüğü durumlarda Ek Sayı ve/veya Özel Sayı çıkartmaktadır. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir.

MAKU FEBED, hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir. Tamamen ücretsiz olarak  http://dergipark.org.tr/makufebed adresinden açık erişimlidir.

Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate intihal tarama programı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler kabul edilmemektedir.

Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.

Dergimiz CAB Abstracts, DOAJGoogle Scholar, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Atıf SOBIAD, Scientific Literature Database (Scilit)Index Copernicus,  CrossRef, WorldCatForest Science Database tarafından indekslenmekte ve ayrıca birçok indeks tarafından incelemeye alınmış bulunmaktadır. Dergimizin TR Dizin de indekslenmesi için başvuru yapılmış bulunmaktadır.

Dergimiz makalelerine DergiPark üzerinden DOI numarası verilmeye başlanmıştır.

KISALTILMIŞ DERGİ ADI: MAKU FEBED veya MAK ER U FEN BIL ENS DERG

KAYITLI DERGİ DOI NUMARASI VE ÖN EKİ: 10.29048/makufebed

SCHOLAR GOOGLE CITE ANALYSIS FOR MAKUFEBED: https://scholar.google.com.tr/citations?user=-tj5qWUAAAAJ&hl=tr

NOT: Tüm yazarlarımızın ORCID  (https://orcid.orgüzerinden Araştırmacı Numarası alarak işlemlerine devam etmesi zorunludur.

Cilt 10 - Sayı 1 - Tem 2019
 1. Okul Binalarında Bulunması Gereken Perde Duvar Oranı Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 1 - 10
  Hakan ULUTAŞ , Hakan DİLMAC , Hamide TEKELİ , Fuat DEMİR
 2. Çocuk ve Kentsel Mekan İlişkisi: Erzurum’da Çocuk Oyun Alanlarının Erişilebilirlik ve Alansal Yeterlilik Analizi
  Sayfalar 11 - 27
  Defne DURSUN , Cansu GÜLLER
 3. Toros Sediri’nde (Cedrus libani A. Rich.) Fidan Tipi x Fidan Morfolojisi Etkileşimi
  Sayfalar 28 - 33
  Durmuş ÇETİNKAYA , Nebi BİLİR
 4. İki Ankrajlı Çelik Palplanş Sisteminin Optimum Tasarımı
  Sayfalar 34 - 50
  Mehmet Fatih YAZICI , Sıddıka Nilay KESKİN
 5. Klasik Su Verme-Temperleme Isıl İşlemine Göre Yenilikçi Su Verme-Ayrıştırma Isıl İşleminin Orta Karbonlu Çeliğin Mikroyapı ve Sertlik Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 51 - 59
  Merve Şehnaz İŞYARLAR , Ferhat GÜL
 6. Diversity and Species Composition of the Macrobenthic Invertebrates in Sürgü Stream (Malatya, Turkey)
  Sayfalar 60 - 67
  Serap KOŞAL ŞAHİN , Melek ZEYBEK
 7. Wilkinson Güç Birleştirici Kullanarak İki Girişli RF Enerji Hasatlama Devresi ve DC Yük Analizi
  Sayfalar 68 - 72
  Ömer KASAR , Mesud KAHRİMAN , Mahmut Ahmet GÖZEL
 8. Properties of Composite Panels Made from Secondary Fibers with Boric Acid
  Sayfalar 73 - 83
  Ali İhsan KAYA , Halil Turgut ŞAHİN
 9. Ak Dut Ağacı Dal ve Gövde Odununun Anatomik Açıdan Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 84 - 89
  Göksu ŞİRİN , Gökhan GÜNDÜZ
 10. First Record of Non-Indigenous Fish Hemichromis letourneuxi (Cichlidae) From Pınarbaşı Creek (Burdur, Turkey)
  Sayfalar 90 - 94
  Deniz İNNAL , Sevil SUNGUR
 11. Kızılçam’da (Pinus brutia Ten.) Fidan Kalitesi
  Sayfalar 95 - 101
  Nebi BİLİR
 12. Et Ürünlerinde Enkapsülasyon Teknolojisinin Kullanımı
  Sayfalar 102 - 110
  Ali SOYUÇOK , Birol KILIÇ , Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ
Dergimiz 2019 Yılı İlk Sayısı yayımdadır.

Makalelere ulaşmak için tıklayınız. (html)

CAB Abstracts tarafından gönderilen Indekslenme Yazısı

Çoğu Alan Indeksi içerisinde yer alan CAB Abstracts tarafından dergimizin tarandığını gösterir belge ulaşmak için tıklayınız.