e-ISSN: 1309-2243
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Kapak Resmi
       

2010 yılında yayımlanmaya başlayan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online ISSN: 1309-2243), üniversitemizde, ülkemizde ve yurtdışında yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarının bilimsel yayınlara dönüştürülebilmesi için önemli bir araç olma amacındadır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi temel ve uygulamalı bilim dallarında hazırlanmış özgün araştırma ve derleme makalelerin yayımlandığı hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce makalelerin yayımlandığı dergi 6 ayda bir yayımlanmakta olup 2 sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergimiz yayın kurulu gerekli gördüğü durumlarda Ek Sayı ve/veya Özel Sayı çıkartmaktadır. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir.

MAKU FEBED, hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir. Tamamen ücretsiz olarak  http://dergipark.org.tr/makufebed adresinden açık erişimlidir.

Yüklenen her bir makale öncelikli olarak bir intihal tarama programı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler kabul edilmemektedir.

Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.

KISALTILMIŞ DERGİ ADI: MAKU FEBED veya MAK ER U FEN BIL ENS DERG

KAYITLI DERGİ DOI NUMARASI VE ÖN EKİ: 10.29048/makufebed

SCHOLAR GOOGLE CITE ANALYSIS FOR MAKUFEBED: https://scholar.google.com.tr/citations?user=-tj5qWUAAAAJ&hl=tr


2022 - Cilt: 13 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

İbadet Yapıları Bağlamında Tarihi Yapılarda Dönüşüm Olgusunun İrdelenmesi

Araştırma Makalesi

Topraksız Baş salata (Lactuca sativa var. capitata) Yetiştiriciliğinde Farklı Tuzluluk Düzeylerinin Bitki Besin Elementlerinin Üzerindeki Etkileri

Derleme

Salgın Hastalık Riskine Karşı Dirençli Kentlerin İnşasında “Doğa Koruma” Odaklı Bir Bakış

Derleme

Yapay Zeka Etiği: Toplum Üzerine Etkisi

Dergimiz Uluslararası Hakemli ve bazı alanlarda aynı zamanda Alan İndeksli bir dergidir.

Editör yazısına ulaşmak için tıklayınız.

CAB Abstracts Indekslenme Yazısı

Çoğu Alan Indeksi içerisinde yer alan CAB Abstracts tarafından dergimizin tarandığını gösterir belge ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilendirme

Sistemden ulaşılamayan Cilt: 9 - Sayı: Ek (Suppl.) 1 2018 Kapak ve Yayın Kuruluna ait dosya için tıklayınız.

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.