e-ISSN: 1309-2243
Başlangıç: 2010
Yayıncı: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Kapak Resmi

DUYURU
Değerli yazarlar, 1 Şubat 2024 tarihi itibariyle dergi yazım kuralları güncellenmiştir. Lütfen dergiye yayımlanmak üzere sunacağınız makalenizi, dergi makale yazım şablonuna göre hazırlayınız.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayımlanan ve uluslararası alan indeksleri tarafından taranan "Uluslararası Hakemli" akademik bir dergidir.

Derginin amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde fen bilimleri alanında çalışan bilim insanlarının ve araştırmacıların DOI numaralı bilimsel araştırma makalelerini ücretsiz olarak yayımlamaktır.

Dergiye sunulan makalelerin değerlendirme sürecinde kör hakemlik yöntemi kullanılmaktadır.

Dergide mühendislik ve mimarlık bilimleri, temel bilimler ile tarım ve orman bilimleri alanlarında özgün ve yenilikçi bilgiler sunan araştırma makaleleri yayımlanır.

Dergiye yayımlanmak üzere sunulan makalelerden herhangi bir makale işlem ücreti alınmamaktadır.

2023 - Cilt: 14 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Yeşil Sentez Yöntemi İle Althaea officinalis Bitkisi Kullanılarak Elde Edilen Nanokompozitlerin Karakterizasyonu ve Hemolitik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Dergimiz Uluslararası Hakemli ve bazı alanlarda aynı zamanda Alan İndeksli bir dergidir.

Editör yazısına ulaşmak için tıklayınız.

CAB Abstracts Indekslenme Yazısı

Çoğu Alan Indeksi içerisinde yer alan CAB Abstracts tarafından dergimizin tarandığını gösterir belge ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilendirme

Sistemden ulaşılamayan Cilt: 9 - Sayı: Ek (Suppl.) 1 2018 Kapak ve Yayın Kuruluna ait dosya için tıklayınız.

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.