ISSN: 1307-9085
e-ISSN: 2149-4584
Başlangıç: 2008
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Kapak Resmi
       

 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2008 yılından itibaren yayınlanan hakemli bir dergidir ve derginin yayın dili ingilizcedir. Fen bilimleri ve mühendislik alanlarındaki özgün araştırma ve derleme çalışmalar Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır.

Dergimiz; TRDİZİN-ULAKBİM, EBSCO, Google Scholar, DRJI, ESJI, ResearchBib gibi indekslerce taranmaktadır ve online yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanacak makalelere CrossRef üzerinden DOI numarası verilir.

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

2022 - Cilt: 15 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Designing Graphene-Based Antenna for Terahertz Wave Ablation (TWA) System

Araştırma Makalesi

Mineralogical and Petrographic Characteristics of the Jurassic Kaban Dacite in the Eastern Sakarya Zone (Olur/Erzurum)

Araştırma Makalesi

Design of Digital Low Pass FIR Filter Using Hybrid Particle Swarm – Grey Wolf Optimization Algorithm

Araştırma Makalesi

Parameter Estimation of BLDC Motors by SVM for UAV Propulsion Systems

Araştırma Makalesi

Design of 32-bit RISC Processor with IEEE754 Standard Floating-Point Unit in FPGA for Digital Signal Processing Applications