ISSN: 1307-9085
e-ISSN: 2149-4584
Başlangıç: 2008
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (ISSN: 2149-4584), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda 3 kez yayınlanan hakemli, açık erişimli çevrimiçi bilimsel bir dergidir. (Nisan, Ağustos ve Aralık). Derginin yayın dili İngilizce'dir.

Dergimiz; TRDİZİN-ULAKBİM, EBSCO, Google Scholar, DRJI, ESJI, ResearchBib gibi indekslerce taranmaktadır ve online yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanacak makalelere CrossRef üzerinden DOI numarası verilir.

Creative Commons Lisansı

Bu dergi  Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisans, orijinal yaratım için size atıfta bulundukları sürece, ticari olarak bile başkalarının eserinizi dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, uyarlamasına ve geliştirmesine izin verir.

2022 - Cilt: 15 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Design of Digital Low Pass FIR Filter Using Hybrid Particle Swarm – Grey Wolf Optimization Algorithm

Araştırma Makalesi

Design of 32-bit RISC Processor with IEEE754 Standard Floating-Point Unit in FPGA for Digital Signal Processing Applications

Araştırma Makalesi

Isolated MPPT, CC, CV Solar Battery Charger Design and Application

Araştırma Makalesi

An Electronically Tunable Low Power Low Pass Filter Employing Capacitor Multiplier for Biomedical Applications

Araştırma Makalesi

A Three-stage Hybrid Multi-criteria Model for the Selection of Material for Subsea Pipeline Design Considering Several Environmental Scenario.

Araştırma Makalesi

Mathematical Success with Fuzzy Logic Modeling

Araştırma Makalesi

Exploring Genetic Diversity and Population Structure of Turkish Black Sea Region Maize (Zea mays L.) Germplasm using SSR Markers

Araştırma Makalesi

Farklı Süre ve Dozlarda Uygulanan Sodyum Azitin Buğdayda (Triticum aestivum L.) Çimlenme ve Fide İle İlgili Bazı Karakterler Üzerine Etkileri