Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1307-9085 | e-ISSN 2149-4584 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi |


*13/04/2020 tarihinden itibaren sadece dili İngilizce olan ve Türkçe Öz içeren makaleler değerlendirmeye alınacaktır.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2008 yılından itibaren yayınlanan hakemli bir dergidir. Fen bilimleri ve mühendislik alanlarındaki özgün araştırma sonuçları ve bilimsel çalışmalar Mart, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. 

2015’ten itibaren online olarak basılmaktadır. 2016 yılından itibaren TRDİZİN-ULAKBİM tarafından ve 6 farklı uluslararası indekste taranmaktadır. Dergide yayınlanacak makalelere CrossRef üzerinden DOI numarası verilir.

Dergimizde yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

88x31.png

Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Dergimize gönderilmesi planlanan makalelerin “Makale Şablonu” menüsü altında bulunan hazır makale şablonu kullanılarak, “Yazar Rehberi” menüsü altında bulunan “Yazım Kuralları” sayfasında belirtilen kurallara göre hazırlanması önemle rica olunur.

ISSN: 1307-9085, e-ISSN: 2149-4584 

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

ISSN 1307-9085 | e-ISSN 2149-4584 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi |
Kapak Resmi


*13/04/2020 tarihinden itibaren sadece dili İngilizce olan ve Türkçe Öz içeren makaleler değerlendirmeye alınacaktır.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2008 yılından itibaren yayınlanan hakemli bir dergidir. Fen bilimleri ve mühendislik alanlarındaki özgün araştırma sonuçları ve bilimsel çalışmalar Mart, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. 

2015’ten itibaren online olarak basılmaktadır. 2016 yılından itibaren TRDİZİN-ULAKBİM tarafından ve 6 farklı uluslararası indekste taranmaktadır. Dergide yayınlanacak makalelere CrossRef üzerinden DOI numarası verilir.

Dergimizde yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

88x31.png

Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Dergimize gönderilmesi planlanan makalelerin “Makale Şablonu” menüsü altında bulunan hazır makale şablonu kullanılarak, “Yazar Rehberi” menüsü altında bulunan “Yazım Kuralları” sayfasında belirtilen kurallara göre hazırlanması önemle rica olunur.

ISSN: 1307-9085, e-ISSN: 2149-4584 

Cilt 13 - Sayı 1 - 20 Mar 2020
 1. TVA ile üretilen Cam / GaN / InGaN Filmin Artan Tavlama Sıcaklığının Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkileri
  Sayfalar 1 - 10
  Erman Erdoğan
 2. Antioxidant Activity, Total Phenolic and Saponin Contents of Quinoa Seeds Having Different Hull Colors as Affected by Washing Process
  Sayfalar 11 - 24
  Ömer Faruk ÇELİK , Yunus Emre TUNÇİL
 3. Cadmium(II) Chloride Complex Containing 1-Vinylimidazole Ligand: Structural, Spectroscopic and Thermal Properties
  Sayfalar 25 - 32
  Zuhal YOLCU
 4. Çeşitli Katyon Değiştirilmiş ve Sütunlanmış Artvin Bentonitlerinin Karakterizasyonu ve Seçilmiş Bir Organik Reaksiyonda Katalizör Olarak Kullanılmaları
  Sayfalar 33 - 45
  Ahmet TABAK , Bülent ÇAĞLAR , Mehmet KAYA
 5. Fredholm İntegro Diferansiyel Denklemin Sayısal Çözümü için Alternatif Bir Yöntem
  Sayfalar 46 - 53
  Erkan CİMEN , Kübra ENTERİLİ
 6. Synthesis and Theoretical Calculation of p-Aminostyryl-BODIPY Derivative: Trans-Configuration Selectivity of Knoevenagel Condensation Reaction
  Sayfalar 54 - 60
  Serdal KAYA
 7. Nabumeton İçeren Tabletlerde Yeni Miktar Tayin Yöntemleri ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırması
  Sayfalar 61 - 87
  Yalçın EROĞLU
 8. Electrical Properties of Ulexite by Dielectric Spectroscopy
  Sayfalar 88 - 94
  Betül CANIMKURBEY
 9. Quasilineer Uzaylarda Biquasilineer Fonksiyoneller ve Bazı Sonuçları
  Sayfalar 95 - 104
  Hacer BOZKURT , Yılmaz YILMAZ
 10. Polipropilen Lif Katkılı Kerpiç Tuğlaların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 105 - 114
  Mehmet BERKGİL , Yaşar AYAZ
 11. Effects of Loganic Acid isolated from Vinca soneri on Surface Hydrophobicity and Auto-Aggregation of Probiotic Bacteria, Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus rhamnosus
  Sayfalar 115 - 122
  Busenur ÇELEBİ , Recep TAŞ , Hüseyin AKŞİT , Hasan Ufuk CELEBİOGLU
 12. Çoruh Havzası Taban Akışının İngiliz Hidroloji Enstitüsü Yuvarlatılmış Minimumlar Yöntemi ile Belirlenmesi
  Sayfalar 123 - 133
  Serkan ŞENOCAK , Sait TAŞCİ
 13. Poli (metilmetakrilat-ko-metakrilik asit) Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Bozunma Kinetiği
  Sayfalar 134 - 143
  Hakan AKAT , Berna KÖRPINAR
 14. Rough Approximation Operators in a Topological Ring
  Sayfalar 144 - 151
  Gülay OĞUZ
 15. Çok Boyutlu Veri Görselleştirme Yöntemlerinden Chernoff Yüzleri Yöntemi Kullanılarak Üniversitelerin İstatistik Bölümlerinin Kpss Başarı Puanlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 152 - 161
  Selahattin YAVUZ
 16. Preparation and Characterization of Calcite Loaded Poly (Lactic Acid) Composite Materials
  Sayfalar 162 - 170
  Ali Sinan DİKE
 17. Çözelti Konsantrasyonu ve Kalınlığın SILAR Tekniği ile Büyütülen CuO İnce Filmi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 171 - 180
  Tuba ÇAYIR TAŞDEMİRCİ
 18. Cu ilavesinin TiZrNbN Kaplamaların Yorulma Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 181 - 189
  Hossein AHMAD AGHDAM , Ayşenur KELEŞ , Ozlem BARAN , Yaşar TOTİK , İhsan EFEOGLU
 19. Çapraz Tablolarda Multinomial-Dirichlet Dağılımının Uygulanması: İki Şehir (Ukrayna/Harkiv–Türkiye/Giresun) Öğrencilerinin İnternet Kullanım Sıklığının Karşılaştırılması
  Sayfalar 190 - 200
  Esin AVCI
 20. “Park Et – Devam Et” Otoparklarında Kullanıcı Alışkanlıkları
  Sayfalar 201 - 220
  Abdullah DEMİR
 21. Etil Alkol Yakıtlı HCCI Motorun Performans, Yanma ve Emisyon Özeliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 221 - 234
  Alper CALAM , Serdar HALİS
 22. Gıda Sektöründe İstatistiksel Proses Kontrolü: Endüstriyel Ekmek Üretim Tesisi Uygulaması
  Sayfalar 235 - 257
  İbrahim Zeki AKYURT
 23. Direct Blue 2 Tekstil Boyar Maddesinin Agaricus campestris Biyokütlesi Tarafından Biyosorpsiyonu: Kinetik, İzotermal ve Termodinamik Çalışmalar
  Sayfalar 258 - 273
  Aslı GÖÇENOĞLU SARIKAYA , Emre ERDEN
 24. Çay Çalısı Budama Atıkları Kullanılarak Eosin Y Boyarmaddesinin Sulu Çözeltiden Biyosorpsiyonu için İzoterm Verilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 274 - 282
  Mehmet KAYA
 25. Farklı Çay Türleri ile Hazırlanan Kombuchaların Biyoaktif ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 283 - 295
  Selin KALKAN , Mustafa Remzi OTAĞ , Sümeyye SARMUSAK , Feride Buse GÖNÜLTAŞ , Arife YAŞAR
 26. Hızlı Prototipleme Teknolojisi Harç Yığma Yöntemi ile Üretilen Modellerin Ölçüsel Sapmalarının ve Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi
  Sayfalar 296 - 305
  Barış ÖZLÜ , Okan PISIK , Halil DEMİR
 27. Histopathology and Antibiotic Susceptibility of Aeromonas hydrophila Isolated from Diseased Guppy (Poecilia reticulata)
  Sayfalar 306 - 313
  Çiğdem ÜRKÜ
 28. Structural, Spectroscopic (FT-IR, Raman, NMR and UV-Vis.) and Theoretical Investigations of Cyclopentolate
  Sayfalar 314 - 333
  Tuba ÖZDEMİR ÖGE , Halil GÖKÇE
 29. Benzoksazolon Türevi Şalkon Bileşiklerinin Sentezi ve Biyoaktivitelerinin Araştırılması
  Sayfalar 334 - 347
  Sinan BİLGİNER
 30. Bir Endüstriyel Fan Tasarımı ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Analizi
  Sayfalar 348 - 363
  Ömer Korcan ATEŞ
 31. Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları: Son 5 Yılda Başvuran 68 Hastanın Retrospektif Analizi
  Sayfalar 364 - 368
  Orhan ÇİMEN , Ferda KESKİN ÇİMEN
Dizinler