Yazar Rehberi

Çalışmaların sisteme word veya lateX formatıyla yüklenmesi gerekmektedir.

Sayfa Düzeni

Sayfa yapısı A4 boyutunda her kenardan 2,5 cm. bırakılarak ayarlanmalıdır. Tüm sayfalara numara verilmeli ve kaynaklar ile birlikte en az 2 en çok 20 sayfa olmalıdır. Gerektiğinde yayın kurulu bu sayıyı artırabilir.

Başlık

Makale başlığı kısa ve açıklayıcı olmalı, “Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük ve Kalın” şekilde ortalanarak yazılmalıdır.

Yazar İsimleri

Yazar(lar)'ın adının ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı büyük harflerle ortalanmış olarak yazılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra virgül ve adres belirtmek için üst simge olarak rakam kullanılmalıdır (1, 2, 3, gibi). Sorumlu yazar isminde mutlaka üst simge yıldız sembolü olmalıdır (*). Yazarların tam adresleri isimlerin hemen alt kısmına küçük harflerle, ortalı ve yazılmalı, sorumlu yazarın e–posta adresi dipnot olarak bulunmalıdır. Yazar adları yazılırken herhangi bir akademik unvan belirtilmez.

Öz ve Anahtar Kelimeler

Çalışmaların dili İngilizce olmalıdır ve ilgili yerde Türkçe Öz ve İngilizce Abstract olmalıdır. Öz 250 kelimeyi geçmemelidir.

Öz ve Abstract kısmının altına “Times New Roman, 10 punto” küçük harflerle 3-5 tane anahtar kelime (key words) yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, zorunlu olmadıkça başlıktakilerin tekrarı olmamalıdır.

Genel Biçim

Yayım metni “Times New Roman”, “12 punto”, “iki yana yaslı”, “düz”, “satır aralığı 1,15” ve “sonra 12 nk” olarak, varsa metin içerisindeki vurgulanmak istenen kelimeler, cümleler veya tanımlamalar italik olarak yazılabilir fakat kalın olarak yazılmamalıdır. Çalışmada kullanılan kısaltmalar, metinde ilk geçtiği yerde 1 kez açıklanmalıdır.

Tablo ve Grafikler:

Çalışmanın içeriğine göre gerekli görüldüğünde çalışma tablo, şekil ve grafiklerle desteklenerek açıklanmalıdır. Tablo dışında kalan fotoğraf, resim, çizim ve grafik gibi göstermeler “Şekil” olarak verilmelidir.

Her tablo ve şeklin metin içindeki yeri belirtilmelidir. Tüm tablo ve şekiller çalışma boyunca sırayla numaralandırılmalı (Table 1.) başlık ve açıklamalar içermelidir. Şekiller sayfa boyutları dikkate alınarak metin içine yerleştirilmelidir. Şekillerin sıra numaraları ve başlıkları alta, tabloların ise üst kısmına yazılmalıdır.
Makale aşağıdaki başlıklara uygun olarak düzenlenmelidir.
1. Introduction
2. Material and Methods (Matematik makaleleri için Prelimneries)
3. Results and Disscussion (Matematik makaleleri için Main Theorem and Proof)
4. Conclusion

Yayın Etiği

Makalede etik kurul/ diğer izin gerektiren veriler var ise yetkili kurumlardan alınmış izin bilgileri bu kısımda açıkça belirtilmelidir. Eğer etik kurul gerektiren veri bulunmuyorsa bu kısıma “ There are no ethical issues regarding the publication of this study” yazılmalıdır.

Yazar Katkıları

Makalenizin her yazarının katkısını belirtmek için bu kısmı kullanınız

Aşağıda bazı yazar katkı tür örnekleri verilmiştir; çalışmanın tasarlanması, verilerin toplanması; sonuçların değerlendirilmesi, makalenin yazılması vb.

Teşekkür

Bu kısımda makalede belirtilmek istenen; tez çalışması/ proje ismi ve numarası/ finansman sağlayıcılar gibi verilebilir.

Kaynaklar

Referanslar yukarıda belirlenen formatta yazılmalıdır. Lütfen metinde atıfta bulunulan her referansın referans listesinde de mevcut olduğundan (veya tam tersi) emin olunuz. Metindeki alıntılar, American Psychological Association (APA5) tarafından kullanılan referans stiline uygun olmalıdır. Referanslar metin içinde köşeli parantez kullanılarak numerik rakamlarla belirtilmelidir. Referans listesinde referansları (köşeli parantez içindeki sayı şeklinde) metinde göründükleri sırayla numaralandırınız.
Örnek:
Makaleler için,
[1] Özdokur, K. V., Karaoğlan F.. Baran Acımert Ö., (year) Publication name, Journal name, . volume (issue) page - numbers.
Kitap için,
[2] Özdokur, K. V., Karaoğlan F.. Baran Acımert Ö., (year) Book name. Editor name(Ed.), Chapter name(pp. page – numbers). Publisher, Country
Web adresi,
[3] Web adresinin linki ve ziyaret tarihi