Amaç

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin amacı; Fen bilimleri ve Mühendislik bilimleri alanlarında yapılan özgün araştırma makaleleri, derlemeleri bu alanlara kaliteli bir katkı oluşturmak amacıyla yayınlamaktır.

Kapsam

Dergimizde yayınlanabilecek konu başlıkları:

  • Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve alakalı temel bilim alanları
  • Makine, Elektrik, Elektronik ve İnşaat ve alakalı mühendislik alanları