Yayın İlkeleri

  • Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, en yüksek yayıncılık etiği standartlarını bir ilke olarak kabul eden uluslararası ve açık erişimli bir dergidir.
  • Gönderilen makaleler en az iki hakem değerlendirmesinden geçer.
  • Dergimize gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayımlanmamış, herhangi bir yere yayımlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışmalar olmalıdır. Çalışmaların tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Makalelerin yayın ve telif hakları dergiye aittir. Telif hakkı için ödeme yapılmaz.
  • Gönderilen yazılar, başka bir yerde telif hakkıyla korunan materyal olarak yayınlanmamış olmalıdır. İnceleme altındaki yazılar da başka bir yayın tarafından telif hakkıyla korunan materyal olarak değerlendirilmek üzere sunulmamalıdır.
  • Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.
  • Derginin bir sayısında, ilk isim olarak bir yazarın ikiden fazla eseri basılamaz. Dönemler içerisinde ikiden fazla eser gönderilmişse, ilk iki dışında kalanlar daha sonraki sayılara aktarılır. Dergide yayınlanmak üzere Yayın Komisyonu'na gönderilen eserler yukarıdaki esasları kapsamadığı takdirde, işleme konulmaz.
  • Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.
  • Dergimizde, makale yükleme veya değerlendirme süreçleri için yazarlardan bir ücret talep edilmez.
  • Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayımlayabilirler. 
  • Hakem önerileri doğrultusunda yazarlara düzeltme yapabilmeleri için en fazla 30 gün verilir. 30 gün içerisinde düzeltmeleri yapılmayan makaleler editor kurulu tarafından reddedilebilir.