Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Iğdır Üniversitesi |


Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)

YAYIN İLKELERİ


1. FBED, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir.
2. Dergiye gönderilebilecek makale konuları Bahçe bitkileri, Bilgisayar mühendisliği, Bitki koruma, Biyoloji, Biyosistem mühendisliği, Çevre mühendisliği, Elektrik elektronik mühendisliği, Endüstri mühendisliği, Fizik, Gıda mühendisliği, İnşaat mühendisliği, Kimya, Makina mühendisliği, Matematik, Moleküler biyoloji ve genetik, Orman mühendisliği, Peyzaj mimarlığı, Su ürünleri, Tarım ekonomisi, Tarla bitkileri, Toprak bilimi ve bitki besleme ve Zootekni’dir.
3. Tüm yazılar iki profesyonel hakem tarafından değerlendirilir, Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenir.
4. FBED Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makalesi, teknik not ve derleme (toplam yayınların %20) yayınlamaktadır.
5. Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.
6. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerle birlikte Telif Hakkı Devir Sözleşmesi de tüm yazarlarca (farklı adreslerde bulunan yazarlar forma ait tüm bilgileri doldurarak ayrıca imzalamak suretiyle gönderebilirler) imzalanarak gönderilmelidir.
7. Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
8. Aynı sayıda ilk isim olarak bir yazarın en çok iki makalesi basılır.
9. Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir.
10. Herhangi bir sorunuz için lütfen fbed@igdir.edu.tr adresine başvurun.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Iğdır Üniversitesi |
Kapak Resmi


Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)

YAYIN İLKELERİ


1. FBED, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir.
2. Dergiye gönderilebilecek makale konuları Bahçe bitkileri, Bilgisayar mühendisliği, Bitki koruma, Biyoloji, Biyosistem mühendisliği, Çevre mühendisliği, Elektrik elektronik mühendisliği, Endüstri mühendisliği, Fizik, Gıda mühendisliği, İnşaat mühendisliği, Kimya, Makina mühendisliği, Matematik, Moleküler biyoloji ve genetik, Orman mühendisliği, Peyzaj mimarlığı, Su ürünleri, Tarım ekonomisi, Tarla bitkileri, Toprak bilimi ve bitki besleme ve Zootekni’dir.
3. Tüm yazılar iki profesyonel hakem tarafından değerlendirilir, Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenir.
4. FBED Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makalesi, teknik not ve derleme (toplam yayınların %20) yayınlamaktadır.
5. Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.
6. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerle birlikte Telif Hakkı Devir Sözleşmesi de tüm yazarlarca (farklı adreslerde bulunan yazarlar forma ait tüm bilgileri doldurarak ayrıca imzalamak suretiyle gönderebilirler) imzalanarak gönderilmelidir.
7. Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
8. Aynı sayıda ilk isim olarak bir yazarın en çok iki makalesi basılır.
9. Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir.
10. Herhangi bir sorunuz için lütfen fbed@igdir.edu.tr adresine başvurun.

Cilt 10 - Sayı 2 - 1 Haz 2020
 1. Kadmiyum Stresi Altındaki Çilek (Fragaria x ananassa “Camarosa”) Bitkisinde Metil Jasmonat Uygulamalarının Bazı Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 714 - 722
  Ferhad MURADOĞLU , Rana BAYTIN , İbrahim BAŞAK , Gökhan Akkuş
 2. Effect of Different Concentrations of BAP and Putrescine on Potato Microtuberization (cv. Agria)
  Sayfalar 723 - 731
  Samad KHORSANDİ , Alireza MOTALLEBİ AZAR , Fariborz ZAARE NAHANDİ , Ali HATAMİ , Sam MOKHTARZADEH
 3. Kenevir Zararlıları ile Entegre Mücadele
  Sayfalar 732 - 747
  Yeter KÜÇÜKTOPÇU , İslam SARUHAN , Şeyma YİĞİT , İzzet AKÇA
 4. Kenevirde Görülen Hastalıklara Genel Bir Bakış
  Sayfalar 748 - 762
  Mehmet Ali ŞEVİK
 5. Dolichomitus kriechbaumeri (Schulz) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nin Sphenoptera (Tropeopeltis) tappesi Marseul, (Coleoptera: Buprestidae) Üzerindeki Popülasyon Gelişimi
  Sayfalar 763 - 768
  Halil BOLU , Hasan MARAL
 6. Ticari ve Lokal Kefir Danelerinden Elde Edilen Kefirlerin Biyoaktivitelerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 769 - 777
  Side Selin Su YİRMİBEŞOĞLU , Burcu Emine TEFON ÖZTÜRK
 7. Investigation of Neurotoxic and Immunotoxic Effects of the Chinar (Platanus orientalis L.) Tree Leaf Infusion Against Ethanol Toxicity in Rats
  Sayfalar 778 - 787
  Abdulahad DOĞAN , Fatih DONMEZ , Abdulhamit BATTAL , Ali ASLAN , Ozgur Ozan ANUK
 8. Application of Regression Models in Bird Population Data: An Example of Haçlı Lake
  Sayfalar 788 - 798
  Emrah ÇELİK , Atilla DURMUŞ
 9. Influence of in vitro Micropropagation Growth Conditions on Stomatal and Morphological Characteristics of Mature Pistacia vera L.
  Sayfalar 799 - 807
  Emine AYAZ TİLKAT , Hülya HOŞGÖREN , Alevcan KAPLAN , Engin TİLKAT
 10. Evaluation of Some Physicochemical Parameters of Cevdet Dündar Pond (Yozgat/Turkey) Based on Bathymetric Map and Field Measurements
  Sayfalar 808 - 818
  Şeyda ERDOĞAN , Arda ÖZEN , Şenol AKIN , Semih EDİŞ
 11. Üniversite Öğrencilerinde Kahvaltı Yapma Alışkanlığının Saptanması ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 819 - 827
  Songül ÇETİK YILDIZ
 12. Evaluation of Physiological and Biochemical Responses against to Salinity in Local Rice (Oryza sativa L.) under in vitro Conditions
  Sayfalar 828 - 837
  Mehmet Yusuf ORCAN , Filiz AKBAŞ
 13. Bazı Antibiyotiklerin Biyofilm Oluşturan Stafilokok İzolatları Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 838 - 845
  Sevim Feyza ERDOĞMUŞ , Selahattin KONAK
 14. Bazı Muscari Mill. (Asparagaceae) Türleri Üzerine Karşılaştırmalı Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik Çalışmalar
  Sayfalar 846 - 854
  Ahmet İLÇİM , Halil KARATAŞ , Faruk KARAHAN
 15. New Locality Record of Platyceps najadum (Eichwald, 1831) With Ecological Niche Modeling in Turkey
  Sayfalar 855 - 864
  Emin BOZKURT
 16. Badem Kabuğu İle Sulu Çözeltilerden Bentazon ve Metalaxyl Giderimi
  Sayfalar 865 - 877
  Barış DİLER , Dilek KILIÇ APAR
 17. Iğdır İli Partiküler Kirlilik Düzeyi ve Partiküler Kirliliğin Diğer Kirleticiler ile İlişkileri
  Sayfalar 878 - 887
  Aysun ALTIKAT
 18. Dört Serbestlik Dereceli Bir İnsansız Sualtı Aracının 3 Boyutlu Bilgisayar Benzetimi
  Sayfalar 888 - 899
  Serhat YILMAZ , Sadettin Burak KILCI
 19. PID ve Bulanık Mantık Tabanlı DC Motorun Gerçek Zamanlı Konum Kontrolü
  Sayfalar 900 - 916
  Kaplan KAPLAN , Melih KUNCAN , Halit POLAT , Burak TEPE , Hüseyin Metin ERTUNÇ
 20. An Application of Cloud Computing Based Industrial Internet of Things for Generator System
  Sayfalar 917 - 929
  Batın DEMİRCAN , Ersin AKYÜZ
 21. Vücut Yağ Miktarı / Yüzdesi Hesaplama Yöntemleri: Sistematik Derleme
  Sayfalar 930 - 943
  Muhammed Kürşad UÇAR , Zeliha UÇAR
 22. Effect of Dielectric Substrate Parameters Which Dimensions of Lens and Distance From Antenna on The Gain Enhancement of Microstrip Antenna with Metamaterial
  Sayfalar 944 - 955
  Bülent URUL
 23. Design, Producing and Testing of 12-Step Three-Phase Voltage Source Inverter with Flexible Independent PWM Current Control for Brushless Direct Current Motor
  Sayfalar 956 - 969
  Mehmet Cihat ÖZGENEL
 24. Akıllı Şebekelerde İletişim Altyapısı ve Siber Güvenlik
  Sayfalar 970 - 984
  Muhammed Zekeriya GÜNDÜZ , Resul DAŞ
 25. Tereftalat ile [N-(2-Hidroksietil)-Etilendiamin] İçeren Karışık ligantlı Bakır(II) Kompleksinin Sentezi, Spektral, Termal ve Yapısal Karakterizasyonu
  Sayfalar 985 - 997
  Tuğba AYCAN , Hümeyra PAŞAOĞLU
 26. Türkiye’de Nükleer Enerji Öncesi Trabzon İlinde Yaşayan Bazı İnsanlarda Trityum Konsantrasyonları
  Sayfalar 998 - 1005
  Serdar DİZMAN
 27. Karaman İl Merkezinde Yaşayan Halkın Bilinçli Gıda Tüketim Derecesinin Araştırılması
  Sayfalar 1006 - 1013
  Sabire YERLİKAYA , Şura Nur KARAMAN , Süheyla TUNA , Hülya ŞEN ARSLAN
 28. Elma Ekstraktının Toplam Fenolik Madde Miktarı ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Değişkenlerin Etkilerinin Yanıt Yüzey Yöntemi ile Belirlenmesi
  Sayfalar 1014 - 1022
  Recep PALAMUTOĞLU , Cemal KASNAK
 29. Evaluation of the Quality Characteristics of Siirt Herby Cheese: A Traditional Turkish Variety
  Sayfalar 1023 - 1029
  Mubin KOYUNCU , Yusuf TUNÇTÜRK
 30. Stabilizasyon İşleminin Pirinç Kepeğinin Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1030 - 1041
  Burcu ERTÜRK , Raciye MERAL
 31. Peyniraltı Suyu Proteinlerinin Gıda Ambalajlamada Film Ve Kaplama Materyali Olarak Kullanımı
  Sayfalar 1042 - 1052
  Nergiz YÜKSEL , Merve MUTİ İSTEK , Selda BULCA
 32. Sensör ve Akıllı Telefon Kayıtları Yardımı ile Yapının Dinamik Karakteristiklerin Belirlenmesi
  Sayfalar 1053 - 1065
  Hidayet UYAR , Elif AĞCAKOCA
 33. Konteyner Terminallerinde Ağır Vasıta Park Sahası Kapasitesinin Simülasyon Yöntemi ile Optimizasyonu
  Sayfalar 1066 - 1078
  Mehmet Sinan YILDIRIM , Metin Mutlu AYDIN , Ümit GÖKKUŞ
 34. Farklı Kotlu Kollara Sahip Hemzemin Dönel Kavşaklardaki Kazaların Analizi: Atatürk Üniversitesi Kavşağı Örneği
  Sayfalar 1079 - 1092
  Ahmet ATALAY , Serdar KISAOĞLU
 35. Mechanical Performance of Basalt Fibre Reinforced Concretes
  Sayfalar 1093 - 1106
  Zeynep ALGIN , Kasım MERMERDAŞ , Lawand Waleed KHALID
 36. Karadeniz Bölgesinde Yıllık Yağış ve Sıcaklık Verilerinin Yenilikçi Şen ve Mann-Kendall Yöntemleri ile Trend Analizi
  Sayfalar 1107 - 1118
  Samet TOKGÖZ , Turgay PARTAL
 37. Examination of the Biodiesel Production Performances of Natural and Modified Bentonite Heterogeneous Basic Catalysts
  Sayfalar 1119 - 1128
  Sema ASLAN
 38. TiO2 Nanopartikülü İle Fonksiyonelleştirilmiş Çok Duvarlı Karbon Nanotüpün Su Bazlı Sondaj Çamuruna Etkisinin Belirlenmesi: Deneysel Çalışma
  Sayfalar 1129 - 1138
  Nilay Hayriye ASKER , Vildan ÖZKAN , Abdullah ÖZKAN
 39. Analysis of a Rare Honey Sample From Tuzluca/Iğdır Region
  Sayfalar 1139 - 1145
  Hakan KAYGUSUZ
 40. D-Penisilamin, D-Penisilamin disülfit ve N-Asetil-D-penisilamin’in Laktoperoksidaz Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkileri
  Sayfalar 1146 - 1153
  İşıl Nihan ÖZYÜREK , Ramazan KALIN , Hasan ÖZDEMİR
 41. Poli(ε-kaprolakton)-b-poli(akrilamid) blok kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu
  Sayfalar 1154 - 1162
  Melahat GÖKTAŞ , Cengiz AYKAÇ
 42. Guaiakol Peroksidazın Soğan Köklerinden Afinite Kromatografisi ile Saflaştırılması
  Sayfalar 1163 - 1170
  Aykut ÖZTEKİN
 43. Simultaneous Determination of Binary Drug Components in Pharmaceutical Formulations with Chemometric Methods
  Sayfalar 1171 - 1179
  Güzide PEKCAN ERTOKUŞ , Mine BİNECİ DOĞAN
 44. Purification and Characterization of 6-Phosphogluconate Dehydrogenase from Japanese Quail (Coturnix, coturnix japonica) Erythrocytes
  Sayfalar 1180 - 1190
  Hardi RAFAT BAQI , Yusuf TEMEL , Mehmet ÇİFTCİ
 45. Determination of Isoflavones in Nuts, Dried Fruits and Vegetables by High Performance Liquid Chromatography
  Sayfalar 1191 - 1201
  Teslima DAŞBAŞI
 46. Farklı Tip Isı Değiştiriciler için Termodinamik Analiz
  Sayfalar 1202 - 1212
  Eda Feyza AKYÜREK , Kadir GELİŞ , Mehmet YOLADI
 47. Eigenvalue Estimates Using Harmonic 1−Form of Constant Length for The 𝑺𝒑𝒊𝒏𝒄 Dirac Operator
  Sayfalar 1213 - 1223
  Serhan EKER
 48. Simplisel Leibniz Cebirler Üzerine
  Sayfalar 1224 - 1232
  Ali AYTEKİN
 49. Çok Kriterli Karar Verme Üzerine Dayalı Yamuksal Bulanık Çoklu Sayıların Yeni Bir Benzerlik Fonksiyonu
  Sayfalar 1233 - 1246
  Vakkas ULUÇAY
 50. Fekete-Szegö Inequality for (𝒑,𝒒)-Starlike and (𝒑,𝒒)-Convex Functions of Complex Order
  Sayfalar 1247 - 1253
  Feyza YATKIN , Ekrem KADIOĞLU
 51. Riesz Uzaylarında Otomorfizma ve Biotomorfizmaların 𝒇-Cebir Yapıları ve Diğer Bazı Cebir Türleri İle İlişkisi
  Sayfalar 1254 - 1262
  İbrahim GÖKCAN
 52. Yeni Bir İterasyon Yöntemi İçin Yakınsaklık Hızı
  Sayfalar 1263 - 1272
  Samet MALDAR
 53. Some Characterizations of Curves in n-dimensional Euclidean Space
  Sayfalar 1273 - 1285
  Sezgin BÜYÜKKÜTÜK , İlim KİŞİ , Günay ÖZTÜRK , Kadri ARSLAN
 54. Urban Resilience Assessment of Trabzon
  Sayfalar 1286 - 1297
  Doğan DURSUN , Defne DURSUN , Ahmet Burak KAYA
 55. Ağaçların Bina ile Olan Mesafesinin Dış Mekan Termal Konfor Üzerine Etkisi: Erzurum Kenti Örneği
  Sayfalar 1298 - 1307
  Ayşegül AKSU , Sevgi YILMAZ , Başak ERTEM MUTLU , Hasan YILMAZ
 56. Analysis of User - Space Relations: Şehit Fethi Sekin Park Example, İzmir
  Sayfalar 1308 - 1317
  Emine MALKOÇ TRUE , Çiğdem KILIÇASLAN
 57. Yozgat İli Tarım İşletmelerinde Kışlık Buğday (Triticum aestivum L.) Üretiminin Maliyet Analizi
  Sayfalar 1318 - 1328
  Nizamettin ERBAŞ
 58. Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesinin Tokat İli Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1329 - 1337
  Adnan ÇİÇEK , Merve AYYILDIZ
 59. Iğdır İli Silajlık Mısır Üretiminde Etkinliğin ve Etkinliğe Etki Eden Faktörlerin Belirlenmes
  Sayfalar 1338 - 1349
  Kıymet DOĞAN , Murat KÜLEKÇİ
 60. İçme Suyu Olarak Belediye Şebeke Suyunun Tüketici Tercihlerindeki Yerinin Belirlenmesi: Iğdır İli Örneği
  Sayfalar 1350 - 1360
  Ahmet UZUNDUMLU , Emine AŞKAN , Zeynep ÇELİK
 61. Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Tarımsal Yeniliklerin Benimsenmesi ve Bilgi Kaynakları Yönünden Değerlendirilmesi: Samsun İli Bafra ve Canik İlçeleri Örneği
  Sayfalar 1361 - 1369
  Gamze AYDIN ERYILMAZ , Osman KILIÇ , İsmet BOZ , Cevahir KAYNAKÇI
 62. Topraksız Kültür Baş Salata (Lactuca Sativa L.) Yetiştiriciliğinde Farklı Tuzluluk (NaCI) Düzeylerinin Verim ve Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 1370 - 1381
  Özlem AKAT SARAÇOĞLU , Cenk KILIÇ , Hale DUYAR
 63. Herbisite Dayanıklı Mutant Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Hatlarında Bazı Bitkisel Özelliklerin Belirlenmesi
  Sayfalar 1382 - 1388
  Ömer EĞRİTAŞ , Mustafa TAN , Kamil HALİLOĞLU
 64. Doğal Bor Madeni Kullanımının Rezene (Foeniculum Vulgare Mill.)’de Uçucu Yağ Oranı Ve Bileşimi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1389 - 1395
  Hasan Basri KARAYEL
 65. Investigation of Some Quinoa (Chenopodium Quinoa) Genotypes in Terms of Quality Criteria
  Sayfalar 1396 - 1409
  Ali KOÇ , Metin Durmuş ÇETİN
 66. Sivas İli Doğal Florasından Toplanan Sarı Kantaron (Hypericum scabrum L.) ve Aslan Pençesi (Alchemilla mollis (Buser) Rothm) Bitkilerinin Bazı Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1410 - 1418
  Esra UÇAR SÖZMEN , Nuraniye ERUYGUR , Aşkın AKPOLAT , Metin Durmuş ÇETİN , Hasan DURUKAN , Ahmet DEMİRBAŞ , Tolga KARAKÖY
 67. Bazı Yağ Bitkileri Tohumlarının Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine İki Yulaf Çeşidinin Allelopatik Etkileri
  Sayfalar 1419 - 1428
  Nurgül ERGİN , Mehmet Demir KAYA
 68. Comparison of Ridge Regression and Least Squares Methods in the Presence of Multicollinearity for Body Measurements in Saanen Kids
  Sayfalar 1429 - 1437
  Cem TIRINK , Samet Hasan ABACI , Hasan ONDER
 69. Balıkesir İli Karma Yem Üretimi ve Karma Yem Fabrikalarının Mevcut Durumları
  Sayfalar 1438 - 1448
  Kasim ÖZEK
 70. Turunçgil Posalarının Ruminant Beslemede Alternatif Yem Kaynağı Olarak Kullanımı ve Metan Üretim Kapasiteleri
  Sayfalar 1449 - 1455
  Yunus BAŞAR , Ali İhsan ATALAY
 71. Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Bazı Kuluçkalık Yumurta Özelliklerinin Embriyo Ölümleri ve Kuluçka Sonuçlarına Etkileri
  Sayfalar 1456 - 1462
  Murat GENÇ , Uğur ÖZENTÜRK
Dizinler
Makale Gönderme Ön Hazırlığı