Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Iğdır Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/jist


IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)

YAYIN İLKELERİ

1.        FBED, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir. 

2.        Dergiye gönderilebilecek makale konuları bahçe bitkileri, bitki koruma, biyoloji, biyosistem mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, fizik, gıda mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya, makina mühendisliği, matematik, moleküler biyoloji ve genetik, orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, su ürünleri, tarım ekonomisi, tarımsal mekanizasyon, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme ve zootekni’dir

3.        Dergide orijinal araştırma makalesi, derleme, teknik not yayımlanabilir.

4.        Tüm yazılar iki profesyonel hakem tarafından değerlendirilir, Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenir.

5.        FBED Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, kısa notlar, teknik notlar ve derlemeler (toplam yayınların %20) yayınlamayı planlamaktadır. Ayrıca, FBED diğer ülkelerden gelen araştırmaları kabul etmektedir.

6.        Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

7.        Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerle birlikte Telif Hakkı Devir Sözleşmesi de tüm yazarlarca (farklı adreslerde bulunan yazarlar forma ait tüm bilgileri doldurarak ayrıca imzalamak suretiyle gönderebilirler) imzalanarak gönderilmelidir.

8.        Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

9.        Aynı sayıda ilk isim olarak bir yazarın en çok iki makalesi basılır.

10.    Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir.

11.    Herhangi bir sorunuz için lütfen fbed@igdir.edu.tr adresine başvurun.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Iğdır Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/jist
Kapak Resmi


IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)

YAYIN İLKELERİ

1.        FBED, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir. 

2.        Dergiye gönderilebilecek makale konuları bahçe bitkileri, bitki koruma, biyoloji, biyosistem mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, fizik, gıda mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya, makina mühendisliği, matematik, moleküler biyoloji ve genetik, orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, su ürünleri, tarım ekonomisi, tarımsal mekanizasyon, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme ve zootekni’dir

3.        Dergide orijinal araştırma makalesi, derleme, teknik not yayımlanabilir.

4.        Tüm yazılar iki profesyonel hakem tarafından değerlendirilir, Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenir.

5.        FBED Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, kısa notlar, teknik notlar ve derlemeler (toplam yayınların %20) yayınlamayı planlamaktadır. Ayrıca, FBED diğer ülkelerden gelen araştırmaları kabul etmektedir.

6.        Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

7.        Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerle birlikte Telif Hakkı Devir Sözleşmesi de tüm yazarlarca (farklı adreslerde bulunan yazarlar forma ait tüm bilgileri doldurarak ayrıca imzalamak suretiyle gönderebilirler) imzalanarak gönderilmelidir.

8.        Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

9.        Aynı sayıda ilk isim olarak bir yazarın en çok iki makalesi basılır.

10.    Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir.

11.    Herhangi bir sorunuz için lütfen fbed@igdir.edu.tr adresine başvurun.

Cilt 9 - Sayı 3 - Eyl 2019
 1. Detection of Viruses on Edible Seed Squash (Cucurbita pepo L.) in Yozgat Province, Turkey
  Sayfalar 1212 - 1219
  Serkan YEŞİL
 2. Yonca Hortumlu Böceği, Hypera postica (Gyllenhal, 1813) (Coleoptera: Curculionidae)’nın Bazı Biyolojik Özellikleri
  Sayfalar 1220 - 1225
  Celalettin GÖZÜAÇIK, Abdullah İREÇ
 3. Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1226 - 1233
  İlhan Üremiş, Figen Efil
 4. Defne (Laurus nobilis L.) ve Zahter (Thymbra spicata L.) Uçucu Yağlarının Farklı Konsantrasyonlarda Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae) ve Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae) Üzerine Fumigant Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 1234 - 1242
  Mehmet Ali KIRPIK, PINAR AKSU KILIÇLE, Yağmur YILDIZ ASKER
 5. Türkiye Sürüngen Faunasının Endemizm Durumu
  Sayfalar 1243 - 1252
  ÇETİN ILGAZ
 6. Kutanöz Leishmaniasisin Gelecek Projeksiyonunu Ekolojik Niş Modelleme Kullanarak Belirleme: Diyarbakır İli Örneği
  Sayfalar 1253 - 1261
  Ozan Artun, Hakan Kavur
 7. In Vivo Hepato-Nephroprotective Role of Nigella sativa Seed Extract Against Lead Nitrate [Pb(NO3)2] Induced Toxicity in Albino Mice
  Sayfalar 1262 - 1270
  KÜRŞAD YAPAR, KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU, EMİNE YALÇIN, ALİ ACAR, BARAN SEVEN
 8. Hünnap (Ziziphus jujuba Mill.) Meyvesi: Geçmişten Günümüze Tıbbi Önemi
  Sayfalar 1271 - 1281
  Yasemin KEMEÇ HÜRKAN
 9. In Vitro Antioxidant Property of Convolvulus aucheri and Its NO Inhibitory Potential in LPS-activated NSCLC Cells
  Sayfalar 1282 - 1288
  Cennet Özay
 10. Ayvalık (Balıkesir/Turkey) Dune Plant Diversity, Threatening Factors and Solution Proposals
  Sayfalar 1289 - 1298
  Fatih SATIL, Gülendam TÜMEN, Selami Selvi
 11. Türkiye Florasındaki C2 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları
  Sayfalar 1299 - 1304
  KENAN AKBAŞ, HEDİYE AKTAŞ AYTEPE, ÖMER VAROL
 12. Krom’un Deinococcus radiodurans ve Rekombinantlarına Etkisi
  Sayfalar 1305 - 1315
  Elif Özbey, Dilek Asma
 13. Investigation of Antioxidant and In Vitro Wound Healing Activity of Fulvic Acid
  Sayfalar 1316 - 1326
  Özlem Sultan Aslantürk, Tülay Aşkın Çelik, Yusuf Mert Sönmez
 14. Iğdır İli Kayısı Yetiştiriciliğinde Enerji Kullanımı
  Sayfalar 1327 - 1333
  Sefa Altıkat, Şeyda Temiz
 15. The Response of CO2 Flux to Soil Warming, Manure Application and Soil Salinity
  Sayfalar 1334 - 1342
  Sefa ALTIKAT, Hasan Kaan Kucukerdem, Aysun ALTIKAT
 16. Bor Çözeltilerinden Kimyasal Çöktürmeyle Bor Giderimi
  Sayfalar 1343 - 1350
  Veysel Selimoğlu, Recep Boncukcuoğlu
 17. Reliable Mircohotplate Design for High temperature Gas Sensing and IR Source
  Sayfalar 1351 - 1358
  Hasan Göktaş
 18. Investigation of the Voltage Dependent Surface States and Their Relaxation Time of the Al/CdZnO/p-Si (MIS) Structure Via Admittance Method
  Sayfalar 1359 - 1366
  Esra Erbilen Tanrıkulu
 19. Catalyst-Free Synthesis of Thiosemicarbazone and Rhodanine derivatives and Their Schottky Diode Applications
  Sayfalar 1367 - 1376
  Sinan Bayındır, Mehmet Akif Şahinkaya, İkram ORAK
 20. Gold/palladium (Au/Pd) Bimetallic Thin Film Deposition by Radio Frequency Magnetron Sputtering Technique
  Sayfalar 1377 - 1384
  Volkan Şenay
 21. Yb/p-Si Schottky Diyotlarının Elektriksel Karakteristiklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1385 - 1394
  Havva Elif LAPA, Ali KÖKCE, Ahmet Faruk ÖZDEMİR
 22. Artvin İlinde Yetişen Bazı Tarım Ürünlerinde Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1395 - 1406
  Yaşar Kobya, Cafer Mert Yeşilkanat
 23. Hasat Sonrası İşlemlerin Palaz Fındık Çeşidinin Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1407 - 1416
  ALİ TURAN, ALİ İSLAM
 24. Farklı Donatı Oranlarına Sahip Düzenli Kare Boşluklu Betonarme Kirişlerin Eğilme Davranışları
  Sayfalar 1417 - 1430
  İlker KALKAN, Ebru KAHRAMAN, Boğaçhan BAŞARAN
 25. (1E,1'E)-N,N'-(hekzan-1,6-diil)bis(1-(tiyofen-2-il)metanimin) ve (1E,1'E)-N,N'-(oktan-1,8-diil)bis(1-(tiyofen-2-il)metanimin) Schiff Baz Ligantlarının Deneysel ve Teorik Karakterizasyonu
  Sayfalar 1431 - 1442
  Gühergül Uluçam, Büşra Yentürk
 26. Morin'in Karbonik Anhidraz, Asetilkolinesteraz ve 𝛼-glikozidaz Enzimleri Üzerindeki İnhibisyon Etkileri
  Sayfalar 1443 - 1451
  Cüneyt Çağlayan
 27. Lipoksigenaz Enziminin Sığır Karaciğerinden Kısmi Saflaştırılması, Karakterizasyonu, Salisilik Asitin ve Bazı Flavonların Enzim Üzerine Etkileri
  Sayfalar 1452 - 1459
  ARZU ÖZTÜRK KESEBİR, DERYANUR KILIÇ, ÖMER KÜFREVİOĞLU
 28. Effect of Antioxidants as Preservatives in the Outer and Inner Shells of Watermelon (Citrullus Lanatus)
  Sayfalar 1460 - 1466
  Mesut Işık
 29. Hypericum Triquetrifolium Turra Bitkisinden Gümüş Nanopartiküllerin Sentezi, Karekterizasyonu ve Antimikrobial Etkinliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 1467 - 1475
  Adil Umaz, Adil KOÇ, Mehmet Fırat BARAN, Cumali KESKİN, Mehmet Nuri ATALAR
 30. Synthesis and Characterization of Methacrylamide Based Hydrogels
  Sayfalar 1476 - 1485
  Semiha KUNDAKCI
 31. Investigation of Dissolution Kinetics of Tincal Mineral in Ammonium Acetate Solution in High Solid / Liquid Ratios
  Sayfalar 1486 - 1491
  Mehmet salih Nas, Adnan YILDIZ
 32. Trace Element Analysis in Some Plants Species by Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES)
  Sayfalar 1492 - 1502
  İsmail Yener
 33. The Synthesis of Thiosemicarbazone-Based Aza-Ylides as Inhibitors of Rat Erythrocyte Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase Enzyme
  Sayfalar 1503 - 1512
  Yusuf Temel, SİNAN BAYINDIR
 34. Fotodinamik Terapi İçin OktadodesiloksiSilicon(IV) Ftalosiyanin Bileşiğinin Sentezi ve Fotofizikokimyasal Özellikleri
  Sayfalar 1513 - 1519
  Ömer Güngör, Hatice Uluşan, Zafer Yazıcıgil
 35. Determination of Antioxidant Capacity of 2,6-Quinolinediol
  Sayfalar 1520 - 1527
  Fevzi Topal
 36. Antihipertansif İlaç Atenolole Seçici Potansiyometrik Mikrosensör
  Sayfalar 1528 - 1538
  Murat YOLCU, Nihal YARDIM ÇELİK
 37. Evaluation of Color and COD Removal by Fenton and Photo-Fenton Processes from Industrial Paper Wastewater
  Sayfalar 1539 - 1550
  Şefika Kaya, Yeliz Aşçı
 38. Investigation of the Production and Mechanical Properties of Silicon Carbide-Reinforced Composites
  Sayfalar 1551 - 1558
  Ahmet Yönetken
 39. Türkiye’de Kentleşmenin Enerji Tüketimi ve Karbon Salınımı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1559 - 1566
  Gökhan Kahraman
 40. Van İli Trafik Kaynaklı Hava Kirleticilerinin Emisyon Envanteri
  Sayfalar 1567 - 1573
  AHMET YAKIN, RASİM BEHÇET
 41. CFRP/Al İstifli Delmede Matkap Uç Açısının İtme Kuvveti (Fz) ve Takım Aşınması Üzerine Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 1574 - 1583
  ERMAN AYDIN
 42. Stereolitrografi ile 3B Basılabilir Nanokil Takviyeli Polimer Yapıların Mekanik Karakterizasyonu
  Sayfalar 1584 - 1593
  Mehmet Fahri Saraç, Merve Mert, İremnur Bülbül, İsmail Aktitiz, Berrin Saygı Yalçın, Remzı Varol
 43. The Regularized Trace of Two Terms Differential Operator in the Space H1 = L2 (0,𝝅;𝑯).
  Sayfalar 1594 - 1605
  Özlem Bakşi
 44. Absolute Summability Factors Related to the Summability Method |N ̅,p_n,θ|(μ)
  Sayfalar 1606 - 1611
  Fadime GÖKÇE
 45. Reflections with Respect to Line and Hyperplane from Quaternionic Point of View
  Sayfalar 1612 - 1621
  MELEK ERDOĞDU
 46. İteratif Yaklaşım Altında Bir Fonksiyonel-İntegral Denklem Sınıfının Çözümünün İncelenmesi
  Sayfalar 1622 - 1632
  Yunus Atalan
 47. New Exact Solutions of Fractional Fitzhugh-Nagumo Equation
  Sayfalar 1633 - 1645
  Orkun Tasbozan, Ali Kurt
 48. The Properties of the Altered Pell and Pell Lucas Sequences
  Sayfalar 1646 - 1656
  Fikri KÖKEN
 49. Studies of Anticancer Activity of Beta-carotene, Alpha-tocopherol and Ascorbic acid in SH-SY5Y Neuroblastoma Cells
  Sayfalar 1657 - 1665
  Ekrem DARENDELİOĞLU
 50. The Evaluation of Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Bioactive Compounds Obtained from Aspergillus Sclerotiorum
  Sayfalar 1666 - 1673
  Ayşe Üstün, Ayşenur Yazıcı, Nurcan Albayrak İskender, Serkan Örtücü
 51. Yerli Alfa-Amilaz Enzimi Üretimi İçin Yerli Fungus İzolasyonu, Makroskobik, Mikroskobik Tanımlaması, DNA Dizi Analizi ve Biyoinformatik Değerlendirmeler
  Sayfalar 1674 - 1682
  Arzu Ünal, Semra Malkoç, İjlal Ocak, Safiye Elif Korcan
 52. Radikula ve Yerinde Kök Kesimi Uygulamalarının Siirt-Pervari Orijinli Ceviz Fidanlarında (Juglas regia) Bazı Fidan Kalite Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 1683 - 1691
  Fatih Tonguç, Mehmet Aydın
 53. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencilerinin DıĢ Mekan Rekreasyon Eğilimleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 1692 - 1703
  Sibel MANSUROĞLU, Veysel DAĞ
 54. Kalitatif Olarak Buzul Göllerin Fitoplanktonunun Araştırılması (Tortum, Erzurum)
  Sayfalar 1704 - 1709
  Özden FAKIOĞLU, Harun ARSLAN, Mine KÖKTÜRK
 55. Mısır Üretiminde Girdi İsrafında Etkili Olan Faktörler: Kahramanmaraş İli Örneği
  Sayfalar 1710 - 1718
  Emine İKİKAT TÜMER, Yeşim AYTOP, Özlem KUŞÇU
 56. Fındık Üreticilerinin Tarım Sigortasına Olan Yaklaşımları ve Geleceğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Düzce İli Örneği
  Sayfalar 1719 - 1728
  Harun Kabaoğlu, Avni Birinci
 57. Farklı Sodyum Adsorbsiyon Oranı Değerlerine Sahip Sulama Sularının Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 1729 - 1736
  Kadir Ersin TEMİZEL, Sedat TOK
 58. The Effects of Salicylic Acid on The Growth and Some Physiological Properties of Bread Wheat Varieties Under Drought Stress
  Sayfalar 1737 - 1746
  YUSUF ÖZTÜRKCİ, DİĞDEM ARPALI
 59. Iğdır Sulu Koşullarında Bazı Yağlık Ayçiçeği Genotiplerinin Adaptasyon Kabiliyetlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1747 - 1753
  Fırat SEFAOĞLU
 60. Pamukta Humik Asidin Farklı Uygulama Yöntemlerinin Toprağın Besin Maddesi İçeriğine Etkisi
  Sayfalar 1754 - 1762
  Mehmet TARHAN, Emine Karademir
 61. Türkiye’de Tohumculuk Sektörünün Mevcut Durumu, Sorunlar ve Öneriler
  Sayfalar 1763 - 1775
  Baran Aras
 62. Çayır ve Meralarda Yetişen Bazı Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1776 - 1784
  Mustafa TAN, Sedat SEVEROĞLU, Abdullah YAZICI
 63. Farklı Dozlarda Uygulanan Azot ve Fosforlu Gübrelemenin Kinoa’nın Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi
  Sayfalar 1785 - 1796
  Süleyman TEMEL, Neslişah ŞURGUN
 64. Farklı Toprak Yönetiminin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 1797 - 1807
  Zülküf Gündüz, Kenan Barik
 65. Zavot İneklerde Laktasyon Eğrisi Özelliklerine Bazı Çevresel Faktörlerin Etkisi
  Sayfalar 1808 - 1817
  Sadrettin Yüksel
Dizinler