Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Iğdır Üniversitesi |


Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)
FBED, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir. 


Makale Gönderme Ön Hazırlığı
1. Makale Dergimiz yazım kurallarına göre hazırlanır.
2. Benzerlik oranı (iThenticate) PDF olarak hazırlanmalı ve %20’yi geçmemelidir.
3. Makale başlığı formül ve sembol içermeyecek şekilde hazırlanmalı.
4. Matematik formülleri Word (ek program kullanılmadan) programı kullanılarak hazırlanmalıdır.
5. Kapak sayfası Dergipark sayfamızda indirilerek Word dosyası olarak hazırlanmalı.
6. Telif Hakkı Devir Sözleşmesi doldurulmalı ve imzalandıktan sonra PDF dosya formatıda taranmalıdır.
7. Dergipark sayfamızda bulunan hakem öneri dosyası hazırlanmalı.
Herhangi bir sorunuz için lütfen fbed@igdir.edu.tr adresine başvurun.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

ISSN 2146-0574 | e-ISSN 2536-4618 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Iğdır Üniversitesi |
Kapak Resmi


Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)
FBED, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir. 


Makale Gönderme Ön Hazırlığı
1. Makale Dergimiz yazım kurallarına göre hazırlanır.
2. Benzerlik oranı (iThenticate) PDF olarak hazırlanmalı ve %20’yi geçmemelidir.
3. Makale başlığı formül ve sembol içermeyecek şekilde hazırlanmalı.
4. Matematik formülleri Word (ek program kullanılmadan) programı kullanılarak hazırlanmalıdır.
5. Kapak sayfası Dergipark sayfamızda indirilerek Word dosyası olarak hazırlanmalı.
6. Telif Hakkı Devir Sözleşmesi doldurulmalı ve imzalandıktan sonra PDF dosya formatıda taranmalıdır.
7. Dergipark sayfamızda bulunan hakem öneri dosyası hazırlanmalı.
Herhangi bir sorunuz için lütfen fbed@igdir.edu.tr adresine başvurun.

Cilt 11 - Sayı 1 - 1 Mar 2021
 1. Farklı Zamanlarda Yapılan Yaprak Alma ve Uç Alma Uygulamalarının Üzümde Tane Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1 - 9
  İlknur KORKUTAL, Elman BAHAR, Arzu ZİNNİ
 2. Uzun ve Siirt Antepfıstığı Çeşitlerinde Hasat Öncesi Ethephon Uygulamasının Hasat Mekanizasyonuna Etkisi
  Sayfalar 10 - 22
  Halit Seyfettin ATLI, Ertuğrul İLİKÇİOĞLU, Ferit ÇELİK
 3. Beyaz Baş Lahanada (Brassica oleracea var. capitata. L) Ebeveyn Hatların Kombinasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 23 - 31
  Mehtap ÖZER, Hayati KAR, Şenay MURAT DOĞRU, Nur KOBAL BEKAR, Onur KARAAĞAÇ
 4. MFKK Özniteliklerine Eklenen Logaritmik Enerji ve Delta Parametrelerinin Yaş ve Cinsiyet Sınıflandırma Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 32 - 43
  Ergün YÜCESOY
 5. Erzincan İli Kiraz Bahçelerindeki Zararlı ve Faydalı Türler ile Önemli Zararlı Türlerin Doğada Görülme Zamanı ve Zarar Belirtileri
  Sayfalar 44 - 57
  İsmail ALASERHAT
 6. Bacillus licheniformis VO1’den α-Amilaz Üretimi için Tarımsal Endüstriyel Atıkların ve Fiziksel Faktörlerin İncelenmesi
  Sayfalar 58 - 67
  Nurullah AKCAN
 7. NRK-52E Hücre Serisinde Timokinon İndüklü PI3K/AKT/mTOR Yolak Aktivasyonu
  Sayfalar 68 - 74
  Veysel YÜKSEK
 8. Erzurum Jeolojik Oluşumları ve Muş Hamurpet Gölü Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae (Coleoptera) Üzerine Faunistik Bir Çalışma
  Sayfalar 75 - 90
  Serhat ÖZCAN, Numan YILDIZ, Ahmet POLAT, Ümit İNCEKARA
 9. Seasonal Variation of Fatty Acid Composition in Muscle Total Lipids of Male and Female Individuals of Alburnus tarichi
  Sayfalar 91 - 98
  Veysi KIZMAZ, Mehmet BAŞHAN, Tarık ÇİÇEK
 10. The Winter Activity of the Endemic Lizard Species, Anatololacerta danfordi (Günther, 1876)
  Sayfalar 99 - 105
  Hatice ÖZKAN, Ufuk BÜLBÜL
 11. 2019 Yılında Türkiye’deki Partikül Madde (PM10) Kirliliğinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 106 - 118
  Özgür ZEYDAN
 12. Otonom Sualtı Araçlarında Genel Tasarım İlkeleri
  Sayfalar 119 - 131
  Serhat YILMAZ, Sadettin Burak KILCI
 13. Güneş Işınımı Tahmininde Ayrıştırma-Birleştirme Öğrenme Yaklaşımı
  Sayfalar 132 - 144
  Ardan Hüseyin EŞLİK, Emre AKARSLAN, Fatih Onur HOCAOĞLU
 14. S-Bant Adımlı Septum Kutuplaştırıcı Tasarımı ve Analizi
  Sayfalar 145 - 156
  Volkan AKAN
 15. Au/p-Si, Au/PVA/p-Si ve Au/PVA:Gr/p-Si Schottky Bariyer Diyotların Üretimi ve Temel Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 157 - 168
  Gülçin ERSÖZ DEMİR
 16. Tekrarlı Açgözlü Algoritması ile Esnek Atölye Tipi Çizelgeleme Problemi Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 169 - 178
  Yunus DEMİR
 17. An Intuitionistic Fuzzy-based MCDM Approach For Location Selection Of Pilot Area For Green Roof Systems In Igdir Province, Turkey
  Sayfalar 179 - 191
  Seda TÜRK
 18. İki W UMa Tipi Örten Çift Yıldız Sisteminin Işık Eğrisi Analizleri: KIC 7375612 ve KIC 9898401
  Sayfalar 192 - 199
  Ahmet BULUT, İbrahim BULUT
 19. Simulation of NMR Hyperfine Structure Constant for AB2, A2B2 and A2B3 Systems
  Sayfalar 200 - 211
  Hüseyin OVALIOĞLU
 20. Küresel Kuantum Noktasında Hidrostatik Basınç ve Dielektrik Sabitinin 2p Uyarılmış Durum Bağlanma Enerjisi ve Yabancı Atom Self-Polarizasyonuna Etkisi
  Sayfalar 212 - 220
  Ali İhsan MEŞE
 21. Growth and Characterization of TiO2 Thin Films by PLD Technique
  Sayfalar 221 - 226
  Sinan KAZAN
 22. Nematik Sıvı Kristal (E)-4-((4-Etoksibenzilidenamino)Benzonitril’in Spektroskopik ve Doğrusal Olmayan Optik Özelliklerinin Araştırılması
  Sayfalar 227 - 239
  Arzu ÖZEK YILDIRIM, Esengül EJDER, Muhammet Hakki YILDIRIM
 23. Frequency Dependence of Dielectric, Conductivity, Impedance and Electrical Modulus Properties of La3+ Substituted in Cobalt- Magnesium Ferrites
  Sayfalar 240 - 257
  Tuğba ŞAŞMAZ KURU
 24. A Theoretical Study of 2-hydroxyethyl Substituted NHC Precursors Containing ortho–, meta– and para– methylbenzyl: Global Reactivity Descriptors and Prediction of Biological Activities
  Sayfalar 258 - 267
  Duygu BARUT CELEPCİ
 25. Süt ve Süt Ürünlerinde Bulunan Biyoaktif Peptitler ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
  Sayfalar 268 - 280
  Ezgi EDEBALİ, Salih ÖZDEMİR, Cihat ÖZDEMİR
 26. Effect of Hazelnut Oil and Microencapsulated Hazelnut Oil Usage on Physicochemical and Textural Properties of Cake
  Sayfalar 281 - 289
  Betül OSKAYBAS, Kutlu ÇEVİK, Hamza ALAŞALVAR, Hakan ERİNÇ, Hasan YALÇIN, Zeliha YILDIRIM, Ayşe ÖZBEY
 27. The Effect of Sodium Caseinate or Chitosan Edible Coatings on Some Chemical Textural and Microbiological Characteristics of Kashar Cheese
  Sayfalar 290 - 302
  Ümit YALÇIN, Seval ANDİÇ, Suna AKKOL
 28. Ultrason Ön İşleminin Kurutulmuş Iğdır Kayısısının Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 303 - 313
  Gülçin YILDIZ, Gökçen İZLİ, Mustafa ÇAVUŞ, Mehmet Murat CEYLAN
 29. Türkiye Demiryolları Karbon Ayak İzinin Temel Bileşen Analizi Destekli Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Tahmini
  Sayfalar 314 - 324
  Ömer Faruk CANSIZ, Kevser ÜNSALAN
 30. Batık Minarelerde Su Seviyesinin Yapıya Olan Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 325 - 332
  Abdullah DEMİR, A. Ersin DİNÇER
 31. Eksenel Yük ve Moment Etkisi Altındaki Çelik Gömme Kompozit Kolonların Dayanımları ve Süneklikleri
  Sayfalar 333 - 344
  Fethullah USLU, Kıvanç TAŞKIN, Mustafa Halûk SARAÇOĞLU
 32. Aksiyel (oksietil)pirolidin İkameli Silisyum(IV) Ftalosiyaninin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu, Agregasyon ve Fotobozunma özelliklerinin incelenmesi
  Sayfalar 345 - 352
  Ömer GÜNGÖR
 33. İnülinaz Üretimi İçin Fermantasyon Parametrelerinin İstatistiksel Yaklaşımla Optimizasyonu
  Sayfalar 353 - 364
  Sercan ÖZBEK YAZICI, Selmihan ŞAHİN
 34. Environmentally Friendly Rapid Synthesis of Gold Nanoparticles from Artemisia absinthium Plant Extract and Application of Antimicrobial Activities
  Sayfalar 365 - 375
  Cumali KESKİN, Mehmet Nuri ATALAR, M.firat BARAN, Ayşe BARAN
 35. A Cinnamaldehyde-based Colorimetric Sensor for Hg2+ Detection in Aqueous Solutions
  Sayfalar 376 - 383
  Ziya AYDIN
 36. Horseradish Peroksidaz Nano Biyokatalizörü İle Hidrokinon’un Polimerleştirilmesi
  Sayfalar 384 - 392
  Ersen GÖKTÜRK
 37. Bitkisel Yağlardan Polimerize Olabilen Monomerin Sentezi ve Fotopolimerleşmesi
  Sayfalar 393 - 401
  Hüseyin ESEN
 38. Mısır İpeği’nin (Zea Mays L.) Antioksidan ve Antiradikal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 402 - 412
  Leyla POLAT KÖSE
 39. Determination of Nateglinide in Tablet Formulation by HPLC Using a Pentafluorophenyl Core-Shell Column
  Sayfalar 413 - 419
  Çağrı ÖZKURT, Alper ÜNAL, Orhan KILIÇ, Deniz ÇIKLA YILMAZ
 40. Toprak Makinaları İmalatında Kullanılan 60SiMn5 Çeliğine Uygulanan Sertleştirme ve Menevişleme Isıl İşlem Parametrelerinin Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 420 - 427
  Hülya DURMUŞ, Fatma Gizem ÇAKIR, Canser GÜL
 41. Çiçek Tip Şaşırtma Levhasına Sahip Gövde Borulu Isı Değiştiricinin CFD Analizi
  Sayfalar 428 - 439
  Erdem IŞIK, Volkan TUĞAN
 42. Doğal Elyaf Takviyeli Grafen Nanoplatelet Dolgulu Epoksi Matrisli Kompozitlerde Abrazif Aşınma
  Sayfalar 440 - 449
  Yusuf Eren ERDOĞDU, Şemsettin TEMİZ
 43. Polietereterketon ve Kompozitlerinin Polyester Matrisli Termoset Kompozit Malzemesine Karşı Aşınma ve Sürtünme Performanslarının İncelenmesi
  Sayfalar 450 - 463
  Hüseyin ÜNAL, Kemal ERMİŞ
 44. Tornalama Sonrası Çıkan Talaşlardan Elde Edilen Alüminyum 5000 Alaşımının Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Yöntemi ile Analizi
  Sayfalar 464 - 473
  Harun YAKA
 45. Effects of Different Turbulators on Heat Transfer in Smoke Tube Boilers and Modeling of These Effects with Machine Learning Algorithms
  Sayfalar 474 - 489
  Aydın ÇITLAK, Ahmet Beyzade DEMİRPOLAT
 46. Microwave Boriding to Improve the Corrosion Resistance of AISI 304L Austenitic Stainless Steel
  Sayfalar 490 - 499
  Dilek ARSLAN, Recep Onur UZUN
 47. Volumetric Efficiency Evaluation of the Use of Refrigerants R445a, R515a, R456a, ND, and R516a with Low GWP Instead of R134a
  Sayfalar 500 - 511
  Ümit İŞKAN, Mehmet DİREK, Cemil KOYUNOĞLU, Fikret YÜKSEL
 48. Muhtelif Altyapı Ürünleri Üreten Bir Döküm Fabrikasının Enerji Etüdü
  Sayfalar 512 - 525
  Fatih AKKURT, Bahtiyar TAŞDEMİR
 49. Farklı Sıcaklıklarda Yapılan Isıl İşlemlerin Titanyum-Nikel Filmlerin Kristal Yapısına Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 526 - 534
  Hikmet ÇİÇEK, İhsan EFEOĞLU, Ozan AKAR
 50. Numerical Investigation on Heat Transfer and Hydraulic Performance of Al2O3-Water Nanofluid as a Function of Reynolds Number and Flow Velocity
  Sayfalar 535 - 547
  Melih YILDIZ, Ahmet AKTÜRK
 51. Malatya İlindeki Atık Plastiklerin Dizel Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 563 - 574
  Rasim BEHÇET, Ali EROĞLU
 52. Çift Pimli ve Yapıştırmalı Kompozit Plakalarda Farklı Yapıştırıcı Türleriyle Gerilme Analizi
  Sayfalar 575 - 589
  Semih BENLİ, İlker ERZİNCANLI
 53. Güçlendirilmiş Bakır Esaslı Kompozit Malzemelerin Mikroyapı ve Sertlik Özellikleri
  Sayfalar 590 - 598
  Emine ŞAP
 54. Magnezyum ve Alaşımlarının Otomotiv Endüstrisindeki Önemi ve Uygulamaları
  Sayfalar 548 - 562
  Fevzi KELEN
 55. The Double (G^( ^' )/G,1/G)-Expansion Method and Its Applications for Some Nonlinear Partial Differential Equations
  Sayfalar 599 - 608
  Metin ÜNAL, Mustafa EKİCİ
 56. Examining the Function of Meromorphic with Using the Linear Convolution Operator
  Sayfalar 609 - 616
  Hasan ŞAHİN
 57. Exact Solutions of the Two Dimensional KdV-Burger Equation by Generalized Kudryashov Method
  Sayfalar 617 - 624
  Yusuf PANDIR, Sahragül EREN
 58. Traveling Wave Solutions For Two Physical Models via Extended Modified Kudryashov Method
  Sayfalar 625 - 634
  Şerife Müge EGE, Şerife Müge EGE
 59. An Isolate of Bacillus clausii Appears to Possess Four Distinct Pectinolytic Activities
  Sayfalar 635 - 644
  Sevinç BERBER, Serap ÇETİNKAYA
 60. Ecballium elaterium’un Farklı Kanser Hücre Hatlarına Karşı Sitotoksik Aktivitesi
  Sayfalar 645 - 653
  Fatma AYDOĞMUŞ-ÖZTÜRK
 61. Akseki (Antalya) Bölgesinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Satureja cuneifolia Ten.’nın Farklı Toplama Zamanlarına Ait Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 654 - 660
  Ayse Gul SARIKAYA, Güliz TÜRKMENOĞLU, Hüseyin FAKİR
 62. Determination of Field Use Changes by Using Landscape Metrics: “Erzurum City Example”
  Sayfalar 661 - 671
  Nalan DEMİRCİOĞLU YILDIZ, Uğur AVDAN, Başak AYTATLI, Ali KUZULUGİL, Enes AVCI
 63. Smartphone Application in Turkish Agriculture Sector
  Sayfalar 672 - 685
  Ebru IRMAK, Aydın GÜREL, Muaffak SARIOĞLU
 64. An Analysis on the Perception of Small Ruminant Breeders to Climate Change and The Factors Affecting Adaptation: A Case Study of Karaman Province
  Sayfalar 686 - 698
  Murat DEMİRBÜK
 65. Tarım Sektörü Hisse Senetlerinden Oluşan Portföy Riskinin Monte Carlo Simülasyonu ile Hesaplanması
  Sayfalar 699 - 708
  Duran GÜLER
 66. Şanlıurfa Bölgesinde Farklı Yıllarda Çırçırlanmış Pamuğun Lif Kalitesine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 709 - 721
  Ramazan SAĞLAM, Zehra UYGUNER, Ferhat KÜP
 67. II. Ürün Mısır Yetiştiriciliğinde Farklı Gübre Kaynaklarının Verim ve Besin Elementleri İçeriğine Etkisi
  Sayfalar 722 - 731
  Yusuf DOĞAN, Serap DOĞAN, Abdullah EREN
 68. Bazı Tescilli Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Simple Sequence Repeats (SSRs) Markörler ile Karakterizasyonu
  Sayfalar 732 - 742
  Şeyda TURKAY, Melike BAKIR
 69. Hypericum taxa of Turkey's flora and intra-population variation of morpho-agronomic traits in H. heterophyllum Vent., an endemic species
  Sayfalar 743 - 752
  Belgin COŞGE ŞENKAL, Tansu USKUTOGLU
 70. Vangölü Havzası Yerel Tir Popülasyonları İle Bazı Buğday Çeşitlerinin Çimlenme Özellikleri ve Karakterler Arası İlişkilerin Belirlenmesi
  Sayfalar 753 - 762
  Fevzi ALTUNER, Erol ORAL, İshak BARAN
 71. Yem Bezelyesi ile Yulafın Farklı Oranlarda Karıştırılması ile Elde Edilen Silajların Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 763 - 770
  Erdem GÜLÜMSER, Hanife MUT, Uğur BAŞARAN, Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ
 72. Borik Asit Katkılı Poliakrilonitril-ko-Vinil Asetat Polimerinden Elektroçekim Yöntemiyle Nanolifli Tekstil Yüzeylerinin Üretimi ve Termal Karakterizasyonu
  Sayfalar 771 - 785
  Esra ARISAL ÇETİN, İsmail TİYEK
 73. Tıbbi Bitki Olarak Kullanılan Malva sylvestris L. ve Alcea rosea L. Türlerinin Antioksidant Enzim, Fenolik Madde ve Bitki Besin Element İçerikleri
  Sayfalar 786 - 794
  Şaban KORDALI, Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK, Erman BEYZİ, Adem GÜNEŞ, Metin TURAN
 74. Kırmızı Etin Gevrekleştirilmesinde Kuru ve Yaş Olgunlaştırma Yöntemleri
  Sayfalar 795 - 806
  Veysel ÖZDEMİR, Mete YANAR
 75. Süt Kalitesi Üzerine İşletme Yapı ve Yönetimlerinin Etkileri
  Sayfalar 807 - 818
  Muhammet SARIALİOĞLU, Ekrem LAÇİN
 76. Fungal Fermantasyonu ile Elma ve Domates Posasının Besleme Değerinin Artırılması
  Sayfalar 819 - 830
  Ramazan TOSUN, Sulhattin YAŞAR
Dizinler
Makale Gönderme Ön Hazırlığı