ISSN: 2146-0574
e-ISSN: 2536-4618
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Iğdır Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)
FBED, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir. 


Makale Gönderme Ön Hazırlığı
1. Makale Dergimiz yazım kurallarına göre hazırlanır.
2. Benzerlik oranı (iThenticate) PDF olarak hazırlanmalı ve %20’yi geçmemelidir.
3. Makale başlığı formül ve sembol içermeyecek şekilde hazırlanmalı.
4. Matematik formülleri Word (ek program kullanılmadan) programı kullanılarak hazırlanmalıdır.
5. Kapak sayfası Dergipark sayfamızda indirilerek Word dosyası olarak hazırlanmalı.
6. Telif Hakkı Devir Sözleşmesi doldurulmalı ve imzalandıktan sonra PDF dosya formatıda taranmalıdır.
7. Dergipark sayfamızda bulunan hakem öneri dosyası hazırlanmalı.
Herhangi bir sorunuz için lütfen fbed@igdir.edu.tr adresine başvurun.

2021 - Cilt: 11 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

4. Physiological and Genetic Variation of Hordeum vulgare L. and Triticum aestivum L. Lines Planted in Turkey

Araştırma Makalesi

Examining the Influential Parameters on Reducing both Energy and Time Requirements in Open-Source 3D Printers

Araştırma Makalesi

A RESEARCH ON DETERMINATION OF SOME YIELD AND QUALITY ELEMNTS OF ITALIAN GRASS (Lolium multiflorum L.) VARIETIES ON BUCAK ECOLOGICAL CONDITIONS

Araştırma Makalesi

Association of DRD2 Gene C957T Polymorphism with Stuttering in Turkish Population

Araştırma Makalesi

Thermal Management Of Small-Scale Li-ion Battery Module With Graphite Matrix Composite With Phase Change: Effect Of Discharge Rate

Araştırma Makalesi

Microwave-Assisted Synthesis of Acyclic Imides

Araştırma Makalesi

Midyat /Mardin Yöresinde Yetiştiriciliği Yapılan Üzüm Çeşitlerinin Etkili Sıcaklık Toplamı İsteklerinin Tespiti

Araştırma Makalesi

Development of a Multichannel Bioinstrumentation System for Human-Computer Interface Applications

Araştırma Makalesi

Investigation of Inhibition Effect of Some Chemotherapeutic Drugs on Human Serum Paraoxonase-1 (PON1)

Derleme

Meralarda Otlayan Hayvanları Tehdit Eden Çayır Tetani Riski

Araştırma Makalesi

Numerical Method for Approximate Solution of Fisher Equation

Araştırma Makalesi

Chemical Priming with β-aminobutyric acid (BABA) for Seedling Vigor in Wheat (Triticum aestivum L.)

Araştırma Makalesi

Cloning and Purification of L-Asparaginase from Enterobacter carcerogenus

Araştırma Makalesi

Organik Ürün Pazarındaki Tüketicilerde Organik Ürün Bilinci

Araştırma Makalesi

Predicting Filler Metal and Alloying Elements Effects on Solidification Cracking Susceptibility of AZ-Mg Alloys

Araştırma Makalesi

Removal of Rhodamine 6G from Aqueous Solutions by Adsorption Method with Elm (Ulmus glabra) and Mulberry (Morus alba) Sawdust

Araştırma Makalesi

Synthesis and Cyclization and Nucleophilic Substitution Reactions of Substituted Pyrazole Carboxylic Acid

Araştırma Makalesi

Searching for Versatile Polysaccharide-Degrading Alkali-tolerant or Alkaliphilic Bacillus Strains

Araştırma Makalesi

Fotovoltaik Panel Emülatörü Tasarımında Dijital İkiz Kullanımı

Araştırma Makalesi

2-kloro-1-(6-floro-3,4-dihidro-2H-kromen-2yl)ethanon Yapısının Yoğunluk Fonksiyonel Kuramı İle Kimyasal Aktivite Hesaplamaları

Derleme

Yalancı Tahıllarda Çimlendirme Prosesinin Etkileri

Araştırma Makalesi

Derin Öğrenme Modeli ile Duygusal İfadelerin Tespiti

Araştırma Makalesi

Kentleşmenin Safranbolu (Karabük)’nun Kültürel Peyzaj Değişimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Synthesis and Characterization of the Schiff Base-on Functionalized Novel Sporopollenin Microcapsule and Its Use for Effective Adsorption of Cu (II)

Araştırma Makalesi

Seri Robot Manipülatöründe Ters Kinematik Problemi Çözmek İçin Kaotik Tabanlı Çiçek Tozlaşma Algoritmasının Uygulanması

Araştırma Makalesi

Cloning and Expression Of Rat (Rattus Norvegicus) Brain Acetylcholinesterase Enzyme in Escherichia coli

Araştırma Makalesi

Fuzzy Logic Proportional Integral Derivative Controller Design using Genetic Algorithm under Overshoot Constrained Conditions for Heat Exchanger Control

Araştırma Makalesi

A Different Approach To The Chromosome Classification of Three Lallemantia Fisch. & C.A. Mey. Species By Using Local Binary Pattern (LBP)

Derleme

Çam (Pinus spp.) türlerinin ve fraksiyonlarının gıda takviyesi ve tıbbi bitki olarak kullanım olanakları

Araştırma Makalesi

Amarant, Karabuğday ve Siyez Katkılı Tavuk Nuggetların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Stoichiometry and Stocks of Carbon, Nitrogen and Phosphorus in Broadleaf Mixed Forest Soil

Araştırma Makalesi

Sülfonat Grubu İçeren Schiff Bazı Ligandı ve Geçiş Metal Kompleksleri: Sentezi, Yapısal Karakterizasyonları ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi

Derleme

Virüsten Ari Sarımsak Tohumluğu (Allium sativum L.) Üretiminde Meristem Kültürü: Besin Ortamı, Sıcaklık ve Kemoterapi Uygulamalarının Etkisi

Derleme

Alüminyum Alaşımlarının Dökümünde Sıvı Metal Temizleme Yöntemleri

Araştırma Makalesi

The Effect of Different Parameters on The Amount of Obtained Power The Thermoelectric Generator Placed in The Human Living Tissue