e-ISSN: 2536-4618
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Iğdır Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)
FBED, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir. 


Makale Gönderme Ön Hazırlığı
1. Makale Dergimiz yazım kurallarına göre hazırlanır.
2. Benzerlik oranı (iThenticate) PDF olarak hazırlanmalı ve %20’yi geçmemelidir. Ayrıca tek bir kaynaktan yararlanma oranı % 5'i geçmemelidir.
3. Makale başlığı formül ve sembol içermeyecek şekilde hazırlanmalı.
4. Matematik formülleri Word (ek program kullanılmadan) programı kullanılarak hazırlanmalıdır.
5. Kapak sayfası Dergipark sayfamızda indirilerek Word dosyası olarak hazırlanmalı.
6. Telif Hakkı Devir Sözleşmesi doldurulmalı ve imzalandıktan sonra PDF dosya formatıda taranmalıdır.
7. Dergipark sayfamızda bulunan hakem öneri dosyası hazırlanmalı.
Herhangi bir sorunuz için lütfen fbed@igdir.edu.tr adresine başvurun.

2022 - Cilt: 12 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Iğdır İli Hububat Alanlarında Eurygaster Laporte, 1832 Türleri (Hemiptera: Scutelleridae) ve Zarar Durumu Üzerine Araştırmalar

Araştırma Makalesi

Female and Male Genital Morphology of Labidostomis decipiens Faldermann, 1837 (Chrysomelidae: Clytrinae)

Araştırma Makalesi

Fabrication of Mandarin (Citrus reticulate L.) peel essential oil and nano-calcium carbonate incorporated polylactic acid/polyvinylpyrrolidone electrospun webs

Araştırma Makalesi

PERMÜTASYON ENTROPİ TABANLI KARMAŞIKLIK ANALİZİ İLE EEG İŞARETLERİNDEN ŞİZOFRENİ TESPİTİ

Araştırma Makalesi

Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Yerfıstığı (Arachis Hypogaea L.) Genotiplerinin Önemli Kalite Unsurlarının Belirlenmesi

Derleme

Defektif Homolog Rekombinasyon DNA Tamiri ve PARP İnhibisyonu Arasındaki Sentetik Letal Etkileşim

Araştırma Makalesi

Yer Kaplaması ve Betonarme Kalıbı İmalatlarının Atık Değerlemesi ve İnşaatının Yönetimi

Araştırma Makalesi

Asymptotic Expressions of Fourth Order Sturm-Liouville Operator with Conjugate Conditions

Araştırma Makalesi

Utilization Potential of Switchgrass (Panicum virgatum L.) as Silage

Araştırma Makalesi

New Solutions for IOPM and (3+1)-Dimensional NLWE in Liquid with Gas Bubbles

Araştırma Makalesi

Çilek (Fragaria Vesca L.) Yetiştiriciliğinde Farklı Organomineral ve Kimyasal Gübrelerin Meyve Verimi, Kalitesi ve Bitki Besin Maddesi Alımı Üzerine Etkileri

Araştırma Makalesi

New Pd(II)PPh3 Complex Bearing meta-cyanobenzyl-Substituted NHC: Crystal Structure and Computational Studies

Araştırma Makalesi

Bakteriyel Kaynaklı Lipaz Geninin Pichia Pastoris’te Klonlanması, Ekspresyonu ve Rekombinant Enzimin Saflaştırılması

Araştırma Makalesi

Three New Records of Euglenozoa From Acarlar Floodplain Lake For Turkish Freshwater Algal Flora

Araştırma Makalesi

Gün Öncesi Piyasasında Elektrik Enerjisi Fiyatının Veri Analizi İle Tahmin Edilmesi

Araştırma Makalesi

Görüntü İşleme Uygulamaları İçin Finsler Eğri Evrim Modeli İncelemesi

Araştırma Makalesi

Intersubband Transitions in Nonpolar ZnO/BeMgZnO Quantum Wells: Effects of Physical Dimension, Concentration and Donor Level

Araştırma Makalesi

Multivariate Approaches for the Determination of Size and Shape Properties of Sunflower Seeds

Araştırma Makalesi

Organik Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Ürün, Bilgi ve Tüketim Alışkanlıkları

Araştırma Makalesi

The Effects of Different Power Levels Used in The Microwave Drying Method on The Color Changes of Oyster Mushroom

Araştırma Makalesi

Su Altı Yapılarının 3B Modellemesi ve Dokümantasyonundaı Kullanılan Video ve Fotoğraf Çekimi Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Araştırma Makalesi

Atık Lastik Katkılı Betonlarda Uçucu kül Kullanımının Aderans ve Basınç Dayanımına Etkisi

Araştırma Makalesi

Işık Altında Elektrodepozisyon Yöntemi ile Üretilmiş GaxOyNz/p-Si Diyot Yapısının Elektriksel Karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Tek-eksenli Manyetik Anizotropiye sahip Permalloy (Ni79Fe21) İnce Filmlerin Manyetik ve Yapısal Karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Uçucu kül ve kalsiyum alüminat çimentosu katkılı pomza esaslı geopolimer harçların sülfürik asit direnci

Araştırma Makalesi

Asenkron Motorlar İçin Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Tabanlı Sensör Kartı Uygulaması

Araştırma Makalesi

Farklı Çevre Şartlarında Yetiştirilen Yağlık Ayçiçeği Genotiplerinin AMMI Analizi ile Genotip x Çevre İnteraksiyonlarının İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Akhardal (Sinapis alba L.)’ın çimlenme sıcaklıklarının belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Mikroalg Kullanımının Ispanakta Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Ambalaj Çeşidi, Depolama Süresi ve Sıcaklığının Geleneksel Yöntemle Üretilen Malatya Peynirinin Bazı Kimyasal ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Bakteriyel İnokulant ve Organik Asit İlavesi ile Yeniden Silolamanın Mısır Silajının Aerobik Stabilitesi ve In Vitro Gaz Üretim Parametreleri Üzerine Etkileri

Araştırma Makalesi

CaO and Graphene Oxide Enhances Drought Stress from Callus Tissues of Medicago sativa L. Cultivars

Araştırma Makalesi

Anticholinesterase and Antioxidant Activities of Some Novel Hydrazone Compounds Bearing an Aryl Ester Moiety

Araştırma Makalesi

Eksenatidin 3D 3T3-L1 adipositleri üzerindeki ekspresyon profilinin mikrodizin analizi ile belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Cam Elyaf Takviyeli PEEK Kompoziti İle Saf PEEK Polimerinin Sürtünme Katsayısı ve Aşınma Oranı Performanslarına Kayma Hızının Etkisinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Finite Element Analysis based evaluation of the patient-specific spinal rods for a reduced risk of Adjacent Segment Disease

Araştırma Makalesi

DETERMINATION OF DEVELOPMENT PERIODS AND PREFERRED FRUIT MATURITY PERIOD OF DROSOPHILA SUZUKII MATSUMURA 1931 (DIPTERA: DROSOPHILIDAE) AT DIFFERENT TEMPERATURE CONDITIONS

Araştırma Makalesi

Dark and Photoconductivity Behaviour of CH3NH3PbI3 Thin Films Depending on Atmospheric Condition

Araştırma Makalesi

Acetone O-(4-chlorophenylsulfonyl)Oxime as an Agent Alleviating the Adverse Effects of Drought Stress in Maize

Araştırma Makalesi

Bakteriyel Meyve Lekesi Etmeni Acidovorax citrulli’ye Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Pgpr Bakteri İzolatlarının Bazı Fasulye Genotiplerinde Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi