Makaleler


S. TEMEL, B. KESKİN
CHANGES IN SEASONALLY MINERAL CONTENT OF Calligonum polygonoides L. SHRUB AND ITS CAPACITY OF MEETING DAILY MINERAL REQUIREMENTS OF GRAZING SMALL RUMINANT, Turkish Journal Of Field Crops, (2019)
S. ÇAKMAKÇI, S. TEMEL
Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Hatlarının Geliştirilmesi için Seleksiyon Çalışmaları, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, (2019)
S. TEMEL, N. ŞURGUN
Farklı Dozlarda Uygulanan Azot ve Fosforlu Gübrelemenin Kinoa’nın Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2019)
S. TEMEL
Yem Kaynağı Olarak Değerlendirilen Noaea mucronata’nın Aktif Gelişme Süresince Besin Kompozisyonundaki Değişimler, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, (2019)
S. TEMEL, S. AKBAY TOHUMCU
Iğdır Taban Koşullarında Kaba Yem Üretimi İçin Bazı Buğdaygil ve Baklagil Karışımlarının Verim Performansları, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, (2019)
H. DÖKÜLGEN, S. TEMEL
Menengiç ve tespih çalısının mevsimlere ve otlanan bitki kısımlarına göre yem kalitesinin belirlenmesi, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, (2019)
S. TEMEL, B. KESKİN
Rüzgâr Erozyon Sahasında Gelişme Gösteren Dikenli Hölmez Otu (Noaea mucronata)’nun Toprağın Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkisi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2019)
B. KESKİN, H. AKDENİZ, S. TEMEL, B. EREN
Bazı Silajlık Sorgum ve Sudan Otu Çeşitlerinin İkinci Ürün Verim ve Bazı Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, (2018)
S. TEMEL
Tuzlu-Alkali Meralarda Yaygın Olarak Yetişen Çorak Çimi (Puccinellia distans) ve Sahil Ayrığı (Aeluropus littoralis) Bitkilerinin Farklı Gelişme Dönemlerindeki Besin İçeriklerinin Belirlenmesi, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, (2018)
B. KESKİN, H. AKDENİZ, S. TEMEL, B. EREN
Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2018)
S. TEMEL, İ. TEMEL
Türkiye İçin Endemik Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L’Hér.) Çalısının Otlanmada Tercih Durumları ile Bazı Bitkisel ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2018)
M. TAN, S. TEMEL
Erzurum ve Iğdır Şartlarında Yetiştirilen Farklı Kinoa Genotiplerinin Kuru Madde Verimi ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2017)
S. TEMEL
Yüksek Rakımlı Çayır-Mera Alanlarında Yetişen Bazı Yabani Türlerin Yem İçeriklerinin Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2017)
A. KIR, S. TEMEL
Sulu Koşullarda Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotiplerinin Tohum Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2017)
A. KIR, S. TEMEL
Iğdır Ovası Kuru Koşullarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşit ve Populasyonlarının Tohum Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2016)
S. TEMEL, V. YILDIZ, A. KIR
Bazı Adi Fiğ Çeşitlerinde Farklı Ekim Tarihlerinin Yaprak Alan İndeksine Etkisi, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, (2015)
S. TEMEL, B. KESKİN, V. YILDIZ, A. KIR
Iğdır Ovası Taban Koşullarında Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2015)
H. DÖKÜLGEN, S. TEMEL
Yaprağını Döken Karaçalı (Palirus spina-christi Mill.) Türünde Yaprak ve Yaprak + Sürgünlerinin Mevsimsel Besin İçeriği Değişimi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2015)
S. TEMEL
Vejetatif ve Tohum Olgunlaştırma Döneminde Salsola tragus L. ve Noaea mucronata (Forssk.) Asch. & Schweinf.’nin Yem Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, (2015)
S. TEMEL, A. KIR
Bazı Çalı ve Ağaç Türlerinin Mevsimsel Dönem ve Hayvan Gruplarına Göre Otlanmada Tercih Durumlarının Belirlenmesi, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, (2015)
S. TEMEL, M. TAN
Akdeniz Bölgesindeki Makiliklerde Bulunan Çalı Türlerin Gelişme Seyirleri, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2013)
S. TEMEL, M. TAN
Erdemli (Mersin) Yöresi Makiliklerindeki Çalı Türlerinin Tespiti ve Yoğunlukları Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2011)