e-ISSN: 2149-8245
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde İngilizce olarak hazırlanan makalelere öncelik verilmektedir.


Dergi; 

TR Dizin, CAB Abstract, CAB Direct, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor, Cosmos, DRJI tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir.


 ---------------88x31.png 


Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Generic License altında lisanslanmaktadır.

2023 - Cilt: 9 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Kokteyl Domates Yetiştiriciliğinde Tavuk Gübresinin Kullanım Potansiyeli

Araştırma Makalesi

Şerbetçi Otunun (Humulus lupulus L.) Silaj Verimi Ve Kalitesi

Araştırma Makalesi

Reactions of Short, Intermediate and Long Day Onion Genotypes in Turkish National Onion Breeding Program to Fusarium Basal Rot Disease.

Araştırma Makalesi

The effect of plant growth promoting Rhizobacteria on curly (Lactuca sativa Var. Crispa) lettuce production

Araştırma Makalesi

Effects of Eggshell Thickness, Egg Weight and Shape Index on Hatch Window and Turkey Poults’ Gender

Araştırma Makalesi

Turunçgil Budama Atığından Üretilen Biyokömürün Çileklerde Meyve Verim ve Pomolojik Özellikler Üzerine Etkileri

Araştırma Makalesi

Çorum Alaca Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesinin İncelenmesi ve Yararları

Araştırma Makalesi

Ermenek Yöresinde Bitkisel Üretimde Sulama Amaçlı Kullanılan Suların Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Sinop İlinde Keçi Yetiştiren İşletmelerde Hayvan Refahı ve Sürü Yönetimi Uygulamalarının İncelenmesi*

Araştırma Makalesi

The Effect of the Glu-B1k Allele-Encoded High Molecular Weight Gluten Subunit on Bread-Making Quality Parameters of Near-Isogenic Lines in Bread Wheat

Araştırma Makalesi

Investigation of Glutathione S-Transferase-Alpha and Glutathione S-Transferase-Pi Expression Levels in Spermophilus xanthoprymnus and Meriones tristrami in Terms of Living Conditions and Natural Habitat Differences in Kırıkkale Province

Araştırma Makalesi

Anadolu Mandalarında Fleckscore Yöntemine Göre Tip Özelliklerinin Sınıflandırılması

Araştırma Makalesi

Siyah Alaca ve Simental Sığırların Sağım Özelliklerine İlişkin Fenotipik ve Genetik Parametre Tahminleri

Araştırma Makalesi

Farklı Dal Çapı ve Dal Açısına Sahip Yomra Çeşidi Fındık Ocaklarında Dal Fındık Verimi ve Mekanik Hasat Etkinliği

Araştırma Makalesi

Effects of Different Growing Media and Humic Acid Doses on Plant Growth and Quality in Radish

Araştırma Makalesi

Morphological Evaluation of Pear cvs. Santa Maria, Williams, and Deveci on Clonal and Seedling Rootstocks

Araştırma Makalesi

Güneş Enerjisi Santrali Desteğinin Tarım İşletmelerine Etkileri: Ankara İli Örneği

Araştırma Makalesi

Aspir Tohumunun Farklı Çeşit ve Nemlerde Bazı Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Türkiye'nin doğal şimşir (Buxus sempervirens ve Buxus balearica) lokasyonları

Sosyal Medya

17280

17365   17368      17366     17369    17370              


88x31.png    Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Generic License a