e-ISSN: 2149-8245
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde İngilizce olarak hazırlanan makalelere öncelik verilmektedir.


Dergi; 

TR Dizin, CAB Abstract, CAB Direct, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor, Cosmos, DRJI tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir. -------------------------------------------------------------------------------

Yazarlar, dergiye gönderecekleri makaleyi sisteme yüklemeden önce intihale karşı kontrol etmelidirler. Kaynaklar bölümü hariç tutularak yapılacak taramada benzerlik %20' nin altında olmalıdır. Aksi halde makale ön kontrol aşamasında sorumlu yazara geri gönderilecektir. Sisteme makale yüklenirken kullanılan yazılımın vereceği benzerlik raporununda yüklenmesi zorunludur.
88x31.png 


Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Generic License altında lisanslanmaktadır.

2021 - Cilt: 7 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Akkeçi Dişi Oğlaklarının Erken Damızlıkta kullanılma Olanakları

Araştırma Makalesi

Seed Damage Test for Roller-Type Device Designed at Different Flute Helical Angles

Araştırma Makalesi

Aktaş Yoncası (Melilotus alba Desr.) Genotiplerinin Sekonder Metabolit İçeriği Bakımından Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Bazı Hıyar (Cucumis sativus L.) Çeşit ve Tiplerinde Gynogenesis Yolu ile Haploid Embriyo ve Bitki Eldesi

Araştırma Makalesi

Effects of Thidiazuran and Zeatin on Plant Regeneration in Helichrysum pallasii

Araştırma Makalesi

The estimation of Bangasternus planifrons population by using infestation ratio in Eskişehir safflower cultivation areas

Araştırma Makalesi

Tarımsal Uygulamalarda ANSYS Kullanımı: Römork Aksı Modellenmesi ve Analizi Örneği

Araştırma Makalesi

Morphological Diversity of Eastern Anatolia Region Pyrus elaeagrifolia Pall. Ecotypes

Araştırma Makalesi

Response of Some Important Olive Cultivars against Wilt Disease Caused by Verticillium dahliae Kleb.

Araştırma Makalesi

Iğdır’da Doğal Olarak Yetişen İğdelerin (Elaeagnus angustifolia L.) Seleksiyonu

Araştırma Makalesi

Anaçların ‘Deveci’ Armudunun Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Dut Türlerine Ait Meyvelerin Organik Asit ve C vitamini İçerikleri Üzerine Farklı Kurutma Tekniklerinin Etkisi

Araştırma Makalesi

Comparative analysis of artificial intelligence and nonlinear models for broiler growth curve

Araştırma Makalesi

Field performance of entomopathogenic nematodes against the larvae of Zabrus spp. Clairville, 1806 (Coleoptera: Carabidae)**

Araştırma Makalesi

Türk Bakla Genetik Kaynaklarının Tohum Mineral İçeriği için Fenotipik Çeşitliliğin Araştırılması

Araştırma Makalesi

Genetic variability of Grapevine Leafroll-Associated Virus-1,2,3,4 in Vineyards in Tokat province in Turkey

Araştırma Makalesi

‘Eşme’ Ayva Çeşidinin Farklı Meyve Kısımlarının Biyoaktif İçerikleri

Araştırma Makalesi

Effects of Different Biological Fertilizers Formulated with Multiple Bacteria and Containers in Pazar 20 Tea Clone on Leaf Enzyme Activity

Araştırma Makalesi

Çukurova Ekolojik Koşullarına Uygun Bazı Karpuz Çeşitlerinin Kuraklığa Tolerans Seviyelerinin Belirlenmesi

Sosyal Medya

17280

17365   17368  17367    17366     17369    17370              


88x31.png    Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Generic License a