Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2149-8245 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi |


Dergi; 

TR Dizin, CAB Abstract, CAB Direct, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor, Cosmos, DRJI tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir.


Not 1: Dergimizde 23.05.2019 tarihinden itibaren güncellenmiş yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi “Yazım Kuralları” başlığında yüklenmiş olan güncel yazım kuralları şablonuna göre düzenledikten sonra sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makale ön kontrol aşamasında sorumlu yazara geri gönderilecektir.

Not 2: Dergimiz 2020 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayımlanacaktır.

 -------------------------------------------------------------------------------

Yazarlar, dergiye gönderecekleri makaleyi sisteme yüklemeden önce intihale karşı kontrol etmelidirler. Kaynaklar bölümü hariç tutularak yapılacak taramada benzerlik %20' nin altında olmalıdır. Aksi halde makale ön kontrol aşamasında sorumlu yazara geri gönderilecektir. Sisteme makale yüklenirken kullanılan yazılımın vereceği benzerlik raporununda yüklenmesi zorunludur.
88x31.png 


Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Generic License altında lisanslanmaktadır.

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-8245 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergi; 

TR Dizin, CAB Abstract, CAB Direct, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor, Cosmos, DRJI tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir.


Not 1: Dergimizde 23.05.2019 tarihinden itibaren güncellenmiş yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi “Yazım Kuralları” başlığında yüklenmiş olan güncel yazım kuralları şablonuna göre düzenledikten sonra sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makale ön kontrol aşamasında sorumlu yazara geri gönderilecektir.

Not 2: Dergimiz 2020 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayımlanacaktır.

 -------------------------------------------------------------------------------

Yazarlar, dergiye gönderecekleri makaleyi sisteme yüklemeden önce intihale karşı kontrol etmelidirler. Kaynaklar bölümü hariç tutularak yapılacak taramada benzerlik %20' nin altında olmalıdır. Aksi halde makale ön kontrol aşamasında sorumlu yazara geri gönderilecektir. Sisteme makale yüklenirken kullanılan yazılımın vereceği benzerlik raporununda yüklenmesi zorunludur.
88x31.png 


Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Generic License altında lisanslanmaktadır.

Cilt 5 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Pomological and Chemical Attributes of Almond Genotypes Selected from Hatay Province
  Sayfalar 1 - 10
  Ahmet Sümbül, Safder Bayazit
 2. Kivi (Actinidia deliciosa cv. Hayward) Meyvesinin Biyoaktif Bileşikleri Üzerine Farklı MAP Uygulamalarının Etkisi
  Sayfalar 11 - 17
  Orhan Karakaya, Burhan Öztürk, Hayrullah Kadim
 3. Farklı Yarasa Gübresi Uygulamalarının Marul Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
  Sayfalar 18 - 24
  Bahar Aydın Can, Mesude Ünal, Onur Can
 4. Ordu İlinin Farklı Rakım ve Lokasyonlarında Yetiştirilen Bazı Fındık Çeşitlerinin Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 25 - 30
  Ersin Gülsoy, Mikdat Şimşek, Cumhur Çevik
 5. Şebinkarahisar (Giresun) İlçesinde Seçilen Alişar Armut Klonlarının Bazı Meyve Özellikleri
  Sayfalar 31 - 37
  Mehmet Fikret Balta, Lokman Üç, Orhan Karakaya
 6. Correlation between Pomegranate Genotypes and Phenolic Compounds
  Sayfalar 38 - 45
  Selma Kuru Berk, Muttalip Gündoğdu, Vahdettin Çiftçi
 7. İdil/Şırnak Ekolojisinde Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Etkili Sıcaklık Toplamı İsteklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 46 - 53
  Mehmet Settar Ünal
 8. Ağır Metallerin Red Chief ve Granny Smith Elma Çeşitlerinde Polen Çimlenmesi ve Polen Tüpü Büyümesi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 54 - 62
  Ferhad Muradoğlu, Zafer Sulum, İbrahim Başak, Gökhan Akkuş
 9. Starks Gold Kiraz (Prunus avium L.) Çeşidinin Hasat Sonrası Kalitesi Üzerine UV-C, Ultrason ve Modifiye Atmosfer Paket Uygulamalarının Etkisi
  Sayfalar 63 - 75
  İrem Coşar, İhsan Canan
 10. Akdeniz Bölgesi’nde Yetiştirilen Domateslerde Pestisit Kalıntı Düzeylerinin Tespiti ve Validasyon Çalışması
  Sayfalar 76 - 89
  Fatma Hepsağ
 11. Identification of Heterodera latipons Using PCR with Sequence Characterised Amplified Region (SCAR) Primers
  Sayfalar 90 - 95
  Mustafa İmren, Abdurrahman Sami Koca, Abdelfattah Amer Dababat
 12. Fasulyede Rhizoctonia solani’nin Neden Olduğu Kök Çürüklüğüne Karşı Tohuma Bazı Fungisit Uygulamalarının Etkinliği
  Sayfalar 96 - 102
  Gülsüm Palacıoğlu, Beyza Cankara, Harun Bayraktar, Göksel Özer
 13. Farklı Kurutma Sıcaklıklarının Anadolu Adaçayının (Salvia fruticosa Mill. =Salvia triloba L.) Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 103 - 109
  Doğan Aydın, Nimet Katar, Duran Katar, Murat Olgun
 14. Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Besin İçeriğine Etkisi
  Sayfalar 110 - 116
  Işıl Temel, Bilal Keskin
 15. Yem Kaynağı Olarak Değerlendirilen Noaea mucronata’nın Aktif Gelişme Süresince Besin Kompozisyonundaki Değişimler
  Sayfalar 117 - 123
  Süleyman Temel
 16. Türkiye’nin Batı Anadolu Bölgesi’nden Toplanan Yerel Fasulye Genotiplerinin Morfolojik Karakterizasyonu
  Sayfalar 124 - 139
  Mehmet Zahit Yeken, Vahdettin Çiftçi, Hüseyin Çancı, Göksel Özer, Faik Kantar
 17. Iğdır Taban Koşullarında Kaba Yem Üretimi İçin Bazı Buğdaygil ve Baklagil Karışımlarının Verim Performansları
  Sayfalar 140 - 148
  Süleyman Temel, Seda Akbay Tohumcu
 18. Bilecik İli Küçük Memeli Faunasının Tür Tespiti ve Gen Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Moleküler Araştırmalar
  Sayfalar 149 - 160
  Tuba Yağcı
 19. Kızıl Tilkilerde (Vulpes vulpes) Arteria Carotis Externa ve Dalları Üzerine Makroanatomik Bir Araştırma
  Sayfalar 161 - 166
  Semine Dalga, Gülseren Kırbaş Doğan, Kadir Aslan, Yalçın Akbulut
 20. The Effects of Stocking Density on Some Meat Quality Parameters and Taste of Meat Turkeys
  Sayfalar 167 - 175
  Sabri Arda Eratalar, Rüveyde Akbay
Dizinler