e-ISSN: 2149-8245
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde İngilizce olarak hazırlanan makalelere öncelik verilmektedir.


Dergi; 

TR Dizin, CAB Abstract, CAB Direct, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor, Cosmos, DRJI tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir.


 ---------------88x31.png 


Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Generic License altında lisanslanmaktadır.

2022 - Cilt: 8 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Farklı Anaçların Hafif Çukurgöbek Yenidünya Çeşidinde Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

Araştırma Makalesi

Fatsa (Ordu) Yöresinden Verim Dalgalanması Az Olan Palaz Fındık Klonlarının Verim ve Meyve Özellikleri

Araştırma Makalesi

Gerbillus dasyurus (Rodentia: Gerbillinae) Record from Hatay Province, in the South of Turkey

Araştırma Makalesi

Assessment of The Effect of Gamma Ray Treatments on Pollen Behavior in Cyclamen

Araştırma Makalesi

Identification of Genetic Resistance to the Crown and Root Rot Caused by Fusarium Culmorum and Cereal Cyst Nematode (Heterodera Filipjevi) in the Turkish Cereal Varieties

Araştırma Makalesi

Fecundity and Clutch Size of Green Shield Bug [Palomena prasina L. (Hemiptera: Pentatomidae)]

Araştırma Makalesi

Parasites detected in Hatay Mountain Gazelles (Gazella gazella)

Araştırma Makalesi

Lahana (Brassica oleracea var. capitata L.) Yetiştiriciliğinde Organomineral Gübrelerin Verim ve Kaliteye Etkileri

Araştırma Makalesi

Çilekte Verticillium dahliae’ya Karşı Biyoetmen Olarak Clonostachys Türlerinin Etkileri

Araştırma Makalesi

Incidence and coat protein characterization of apple stem pitting virus isolates from Isparta province of Turkey

Araştırma Makalesi

Atriplex nitens Schkuhr’in Ot Verim ve Kalite Özelliklerine Farklı Azot ve Fosforlu Gübre Dozlarının Etkisi

Araştırma Makalesi

Quality Performance of Some Local Pear Cultivars on BA29 Rootstock under High Density Planting

Araştırma Makalesi

Some Pomological Properties and Phytochemical Contents of Plum Genotypes Grown in Iğdır Ecology

Araştırma Makalesi

Bartın İlindeki Memeli (Classis: Mammalia) Türleri ve Korunma Durumları

Araştırma Makalesi

Aşılı Domates Fidesi Üretiminin Domates Bitkilerinin Kalitesine Etkileri

Araştırma Makalesi

Determination and Evaluation of Noise Pollution in Layer Hen House: A Bursa Case Study

Araştırma Makalesi

Isolation of Cold Tolerant Bacteria from Antalya Region and Analysis of Their Growth Rates

Sosyal Medya

17280

17365   17368  17367    17366     17369    17370              


88x31.png    Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Generic License a