e-ISSN: 2149-8245
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde İngilizce olarak hazırlanan makalelere öncelik verilmektedir.


Dergi; 

TR Dizin, CAB Abstract, CAB Direct, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor, Cosmos, DRJI tarafından dizinlenen uluslararası hakemli bir dergidir.


 ---------------88x31.png 


Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Generic License altında lisanslanmaktadır.

2022 - Cilt: 8 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Marul (Lactuca sativa) Bitkisinde Sorun Olan Verticillium dahliae’ ya Karşı Bazı Biyo Etmen ve Organik Maddelerin Etkisi

Araştırma Makalesi

Some Behaviour Characteristics of Male Anatolian Black Cattle

Araştırma Makalesi

Buğday Deposu Tasarımı: Havalandırma Sistem Tasarımı ve Birim Fiyat Analizi-II

Araştırma Makalesi

Buğday Deposu Tasarımı: Yapısal Tasarım-I

Araştırma Makalesi

Karayemişte (Laurocerasus officinalis Roemer) Çiçek Tozu Kalite Düzeylerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Current Status and the Last Locations of Turkey’s Native Buxus species (Buxus sempervirens and Buxus balearica) Under Threats

Araştırma Makalesi

Effects of Different Organic Fertilizers on Plant Growth, Yield, Quality Properties and Element Contents in Spinach

Araştırma Makalesi

Yenilebilir Kaplama Uygulamalarının Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.) Muhafazasına Etkileri

Araştırma Makalesi

Moleküler Markerlar Kullanarak Çarliston ve Dolmalık Biber Hatlarında Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

METRIC Modeli ve Google Earth Engine Flux ile Hesaplanan Günlük Bitki Su Tüketimi ve Referans Bitki Su Tüketimi Fraksiyonu Değerlerinin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Marmara Bölgesinde Referans Bitki Su Tüketiminin Alansal ve Zamansal Değişimi

Sosyal Medya

17280

17365   17368  17367    17366     17369    17370              


88x31.png    Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Generic License a