Yazım Kuralları

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde İngilizce olarak hazırlanan makalelere öncelik verilmektedir.


1. Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen yazılar dergi yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır. Yazım kurallarına uygun olmayan eserler hakem değerlendirme sürecine alınmadan yazarlara iade edilir.


TÜRKÇE MAKALE YAZIM KURALLARI VE ŞABLON İÇİN TIKLAYINIZ.

İNGİLİZCE MAKALE YAZIM KURALLARI VE ŞABLON İÇİN TIKLAYINIZ.

2. Yazarlar, dergiye gönderecekleri makaleyi sisteme yüklemeden önce intihale karşı kontrol etmelidirler. Kaynaklar bölümü hariç tutularak yapılacak taramada benzerlik %20' nin altında olmalıdır. Aksi halde makale ön kontrol aşamasında sorumlu yazara geri gönderilecektir. Sisteme makale yüklenirken kullanılan yazılımın vereceği benzerlik raporununda yüklenmesi  zorunludur. 

3. Her çalışma MS Word 2007 veya daha üst versiyonu kullanılarak yazılmalıdır. Makale; Türkçe başlık, Türkçe özet, Anahtar kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce özet, Keywords, Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma, Sonuç, Teşekkür (varsa), Kaynaklar şeklinde sıralanmalıdır.

4. Yazar(lar) makale hazırlarken derginin web sayfasında bulunan yayınlanmış makalelerden yararlanabilirler. Bölüm başlıkları büyük harflerle koyu yazılmış ve numaralandırma sistemi kullanılmadan yazılmalıdır. Alt başlıklar italik yazı stilinde ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Tüm sayfalar ve satırlar numaralandırılmış (sayfada yeniden) olmalıdır. Türk Dil Kurumu’nun yazım kuralı dikkate alınarak yazılmalı ve Türkçe noktalama işaretlerinden (nokta, virgül, noktalı virgül v.b.) sonra mutlaka bir ara verilmiş olmalıdır. Metin içerisinde kısaltma kullanılacak ise ilk kullanıldığı yerde kavram açık şekli yazılmalı ve parantez içinde kısaltması verilmelidir (canlı ağırlık artışı (CAA) gibi). Tüm metindeki paragraf girintileri 0.5 cm olmalıdır.

5. Dergiye sunulan makalelerde SI (Systeme International d’Units) ölçüm birimleri kullanılmalıdır. Ondalık kesir olarak nokta kullanılmalıdır (5,42 yerine 5.42 gibi). Birimlerde “/” kullanılmamalı ve birimler arasında bir boşluk verilmelidir (kg/m3 yerine kg m-3, m/h yerine m h-1 gibi). Sayı ile sembol arasında bir boşluk bırakılmalıdır (155 kg m-3). Bu kuralın istisnaları açılar için kullanılan derece, dakika ve saniye sembolleridir (°, ′ ve ″). Bunlar sayıdan hemen sonra konmalıdır (10°, 45', 60" gibi). Cümle sonunda değillerse sembollerin sonuna nokta konulmamalıdır (kg. değil kg).

6. Dergi yazım kuralları aynı zamanda baskı formatıdır. Bu nedenle yazım kurallarının dikkatle uygulanması gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun olmayan eserler, yazar(lar)’ a geri gönderilecektir.