Dergi Kurulları

Baş Editör

Doç. Dr. Hakan KİBAR BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1739-4547 Türkiye
Tarımsal Yapılar

Konu Editörleri

Prof. Dr. Todd WEHNER North Carolina State University Amerika Birleşik Devletleri
Bitkisel Biyoteknoloji
Prof. Dr. José Eduardo Brasil Pereira PINTO Federal University of Lavras Brezilya
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Doç. Dr. Handan ESER BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Veteriner Hekimlik
Prof. Dr. Halil KÜTÜK BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Entomoloji
Prof. Dr. Mustafa SÜRMEN Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture. Department of Field Crops, Aydın / TURKEY Türkiye
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri
Doç. Dr. Yusuf ARSLAN BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, TARLA BİTKİLERİ PR. Türkiye
Endüstri Bitkileri
Doç. Dr. İhsan CANAN BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Hasat Sonu Teknolojisi ve Fizyolojisi, Meyve Yetiştirme ve Islahı
Doç. Dr. Beyhan KİBAR BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sebze Yetiştirme ve Islahı
Dr. Öğr. Üyesi Cihangir KİRAZLI Bolu Abant İzzet Baysal University Türkiye
Biyoloji, Ekoloji
Yrd. Doç. Dr. Nezih OKUR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Zootekni
Doç. Dr. Göksel ÖZER BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ, FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI Türkiye
Mikoloji, Genetik, Fitopatoloji
Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ondokuz Mayıs University Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Doç. Dr. Ferit SÖNMEZ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Sulama Sistemleri, Tarımsal Yapılar
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin SAUK OMÜ Ziraat Fakültesi Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Dr. Öğretim Görevlisi Esin HAZNECİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, Tarım İşletmeciliği, Tarımsal Pazarlama

Dil Editörü

Doç. Dr. Buhara YÜCESAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Temel Bilimler

Teknik Editörler

Dr. Arş. Gör. Mehmet Zahit YEKEN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller
Arş. Gör. Orkun EMİRALİOĞLU BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller
Arş. Gör. Yusuf Talha İÇOĞLU BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ Türkiye
Hayvan Besleme, Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Arş. Gör. Abdurrahman Sami KOCA ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY Türkiye
Entomoloji

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Maria Luisa BADENES, Valencian Institute for Agricultural Research


Prof. Dr. Wolfgang KREIS, Friedrich Alexander Universirty


Prof. Dr. Halil KÜTÜK, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi


Prof. Dr. Shawn MEHLENBACHER, Oregon State University


Prof. Dr. Anita SOLAR, University of Ljubljana


Prof. Dr. Petru TOMITA, State Agrarian University of Moldova


Assoc. Prof. Dr. Sergey KARA, Komrat Devlet Universiteti


Assoc. Prof. Dr. Iurie MELNIC, State Agrarian University of Moldova


Assoc. Prof. Dr. Frieder MULLER, Friedrich Alexander Universirty


Doç. Dr. İlker KILIÇ, Bursa Uludağ Üniversitesi


Doç. Dr. Süleyman TEMEL, Iğdır Üniversitesi

17365   17368  17367    17366     17369    17370              


88x31.png    Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 Generic License a