Amaç

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır. Dergi, tarım ve yaban hayatı bilimi alanlarında önemli bilimsel ve teknolojik yenilikleri ile yöntemleri açıklayan özgün araştırma makalelerini yayımlar.

Kapsam

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (IJAWS), Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği (Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği), Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi ve Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleler yayımlamaktadır.