İntihal Politikası

Yazarlar, dergiye gönderdikleri makaleleri kişisel kullanımına açık olan “iThenticate Plagiarism Detection” yazılımı ile dergiye müracaat öncesi intihale karşı kontrol etmek zorundadırlar. Kaynaklar bölümü hariç tutularak yapacakları taramada benzerlik %20' nin altında olmak zorundadır. Sisteme makale kayıt edilirken iThenticate yazılımının vereceği raporunda yüklenmesi zorunludur.