Değerlendirme Süreci

Hakem Değerlendirme Süreci

Makalelerin gözden geçirilmesi, bilim için teknik yayıncılığın önemli bir parçasıdır. Değerlendirme sürecinin iki temel amacı vardır. İlk amaç, araştırmanın özgünlüğünün ve sağlamlığının, metodolojisinin, teorik işin mantığının ve doğruluğunun, deneylerin sağlamlığının ve verilerin yorumlanmasının ve sonuç mantığının sağlanmasıdır. İkinci amaç yazarların makaleleri için hazırlamış oldukları taslaklarını geliştirmelerine yardımcı olacak yorumlar ve öneriler sunmaktır.


Ön Değerlendirme

Dergiye gönderilen tüm yazılar önce Teknik Editör tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Bu aşamada, hiçbir makale, olumlu hakem raporu olmadan editör tarafından yayına kabul edilemez.


Hakem Politikası

Bu dergi, sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır.


Hakem Değerlendirmesi

Ön değerlendirme aşamasını geçen yazılar, editör ve/veya yazı kurulu tarafından belirlenen en az iki hakeme gönderilir. Editör veya Yayın Kurulu tarafından gerek duyulduğunda hakem sayısı artırılabilir. Hakemler, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak hakem havuzundan seçilmektedir.

Hakemler kendilerine gönderilen yazıları; orjinallik, metodoloji, literatüre katkı, bulguların sunumu ve sonuçların desteklenmesi ve daha önce yapılan çalışmalardan yararlanma açısından değerlendirirler. Hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya öze yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Bir makalenin yayına kabul edilebilmesi için, en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, yazı üçüncü bir hakeme daha gönderilir.

Hakem veya hakemlerin düzeltme istemeleri durumunda, yazar (lar), hakemler tarafından yapılan eleştiri ve önerileri göz önünde bulundurarak istenen düzeltmeleri en geç 20 gün içerisinde tamamlayarak Yazı Kuruluna tekrar gönderirler. 20 gün içerisinde gönderilmeyen makaleler süreçten çıkartılır. Hakemler, aynı makale için birden fazla düzeltme isteyebilirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.


Son Değerlendirme

Hakemler tarafından olumlu görüş bildirilerek yayımlanma aşamasına gelen tüm makaleler için son değerlendirme, Yayın Kurulu tarafından yapılır. Yayın Kurulu tarafından “yayımlanabilir” kararı verilen makaleler yayım sırasına alınır.


Hakem Değerlendirme Sürecinin Uzunluğu

Hakem değerlendirme sürecinin uzun sürmesi önemli sorunlardan biridir. Yazarlar, doğal olarak, en kısa sürede, “olumlu” veya “olumsuz” bir sonuç almak istemektedirler. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi; ön değerlendirme aşaması 1 hafta, hakem değerlendirme aşaması 6 hafta ve son değerlendirme aşaması 1 hafta olmak üzere bir makalenin toplam hakem sürecini 8 hafta içerisinde tamamlamayı hedeflemektedir.

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi’ ne makale gönderen yazar(lar), Dergi’nin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.